Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Biblioteczka

Książki i cytaty związane z Trójcą

Na tej stronie będziemy zamieszczali ciekawe książki oraz wypowiedzi z książek i innych publikacji dotykające tematu Trójcy Świętej. Pierwsze trzy pozycje to antytrynitarne spojrzenie na ten temat z różnych punktów widzenia.

Jak będziesz masz problem z zakupem napisz do nas: admin@antytrtnitarianie.pl 

“Jeden Bóg i jeden Pan” Arkadiusz Wiśniewski

Książka Jeden Bóg i jeden Pan

Na początek chcemy polecić książkę Arkadiusza Wiśniewskiego pt. “Jeden Bóg i jeden Pan”.

Książka porusza wiele tematów i omawia mnóstwo wersetów z uwzględnieniem języka hebrajskiego i greckiego. Omówiono między innymi takie zwroty jak: echad, jachid, elohim, JHWH, theos.

Pod lupę wzięto wiele rzekomych argumentów, nagminnie wykorzystywanych przez trynitarzy, między innymi takich jak:

 • W imię Ojca i Syna i Ducha.
 • Bogiem było Słowo.
 • Comma Johanneum
 • Ojciec Odwieczny.
 • Pan mój i Bóg mój.
 • Czyją krwią został nabyty Kościół.
 • Ja jestem.
 • Kto jadł obiad z Abrahamem.
 • Kto zgotował sobie chwałę z ust dzieci?
 • Okłamywanie Ducha Świętego.
 • Pierwej niż Abraham Jam był.
 • Czy Pan Jezus to JHWH?
 • Przebity JHWH
 • Ojciec odwieczny
 • Duch Święty osobowość i boskość

W książce omówiono również cztery główne poglądy: Trynitarianizm, Modalizm, Socynianizm, Arianizm, a także Unitarianizm.

Wyjaśniono również wiele zwrotów mających wpływ na rozważania trynitarne takich jak: Zrodzenie, jednorodzony, pierworodny, dziedzic, początek czy Słowo.

Omówiono historię powstania dogmatu z uwzględnieniem soborów, które miały na to największy wpływ.

 

Trójca Święta. Czy pochodzi z Bożego objawienia?

Książka o Trójcy Świetej cvo mówi Biblia

Książka Jurka Szymanowskiego, na blisko 230 stronach omawia wiele wersetów używanych do “udowadniania “Trójcy”, jak również jej zaprzeczających, podobnie jak u nas na blogu. Przedstawiono w niej historię dogmatu, oraz jego rozwój. Poniżej tylko wybrane tematy, które między innymi w niej poruszono.

 • Od Nicei do Konstantynopola.
 • Bóg jest jeden.
 • Jak Trójca bywa udowadniana.
 • Trzy osoby boskie w jednym Bogu.
 • Stworzeni na obraz Boga.
 • Duch Święty nie posiada ducha, duszy i ciała.
 • Duch ludzki a Duch Boży.
 • Czyim synem jest Mesjasz?
 • Cechy „osobowe” Ducha Świętego.
 • Uczyńmy, nas, zstąpmy.
 • Elohim.
 • Echad czy jachid.
 • W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
 • Trzej są, którzy świadczą na niebie.
 • „Święty, Święty, Święty”.
 • Społeczność w Duchu Świętym.
 • Kłamanie Duchowi Świętemu.
 • Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu.
 • Czy Mesjasz Jeszua jest Bogiem?
 • Syn podległy Ojcu i inne teksty podkreślające podległość Syna.
 • Mesjasz jest Sługą Boga Najwyższego.
 • Czy istnieje „dwójca”?
 • Czy Jeszua jest Bogiem Jahweh?
 • El Gibor a El Eljon.
 • Kim jest Bóg Najwyższy – Jahweh?
 • Bóg ojców naszych.
 • Poza mną nie ma zbawiciela.
 • „Chwały mojej nie oddam innemu”.
 • „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” J 10:30.
 • „Kto mnie widział, widział Ojca”.
 • „Ja jestem”.
 • „Bogiem było Słowo”.
 • Kto jest tym prawdziwym Bogiem?
 • Izajasz ujrzał chwałę Jego i mówił o Nim.
 • Czy napis na krzyżu zawierał tetragram?
 • „Tego, którego przebodli”.
 • Kto naprawdę jadł obiad z Abrahamem?
 • „Którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może!”

Książkę można nabyć na stronie” “Gorzowskie Centrum Biblijne.

Trójca Święta mit czy rzeczywistość” – Arkadiusz Wiśniewski

Trójca Święta mit czy rzeczywistość

W  treści książki znajdziemy takie tematy jak:

 • Definicja Trójcy i historia jej rozwoju
 • Wyższość Ojca nad Jezusem oraz poddaństwo Jezusa
 • Wiedza Boga a wiedza Jezusa
 • Bóg życiodawcą dla Syna
 • Kuszenie Jezusa
 • Początek Jezusa i jego zrodzenie
 • Jak tłumaczyć wyrażenia mnogie dotyczące Boga
 • Jezus jako Bóg
 • Ewangelia Jana 1:1
 • Jezus jako Jahwe
 • Osobowość i boskość Ducha Świetego.
 • jak rozumieć zwroty: Zbawiciel, Ojciec Odwieczny, czy Mesjasz.

W książce Arkadiusza Wiśniewskiego pt. “Trójca Święta mit czy rzeczywistość” (Wydawnictwo Duch Czasów), możemy znaleźć dużo ciekawych treści oraz tłumaczeń znanych biblistów. Poniższe skany dotyczą analizy Ewangelii Jana 1:1 – “Słowo było Bogiem”.

William D. Chamberlain prof, w Louisville

Trójca Święta mit czy rzeczywistość strona 116

Cytat Williama Barcleya o Jana 1:1

Cytat z książki “Trójca Święta mit czy rzeczywistość” Arkadiusz Wiśniewski

Chrześcijaństwo”  Jan Wierusz Kowalski.

Kolejna pozycja to trochę historii powstania tego dogmatu z książki: “Chrześcijaństwo” wydanej przez KAW 1988r. Autor Jan Wierusz Kowalski. Poniżej cytat ze strony 63 dotyczący Ariusza. Jakim był człowiekiem i dlaczego odrzucił termin “homouzjos” (współistotny)?

Kim był Ariusz

Poniżej ciekawy fragment ze strony 64 dotyczący Konstantyna Wielkiego człowieka, który zgładził swego syna Kryspusa i żonę Faustę, a chrzest przyjął podobno dopiero na łożu śmierci.

Konstantyn Wielki a chrześcijaństwo

Konstantyn zwołuje sobór

Bardzo ciekawy naszym zdaniem fragment znajdziemy na stronie 65 opisujący przebieg obrad w Nicei gdzie w czerwcu 325 roku zjechało się 250 biskupów (nie było biskupa rzymskiego, który poprzestał na wysłaniu 2 kapłanów. No cóż biskupi rzymscy nie byli jeszcze papieżami.)

Obrady w Nicei

Przebieg obrad w Nicei

Jak pierwsi chrześcijanie  postrzegają postać Pana Jezusa? W cytowanej książce czytamy:

Cytat z książki "Chrześcijaństwo" Wierusz Kowalski

Czy modlono się do Jezusa?

Na zakończenie strona 66 jako podsumowanie klimatu powstawania dogmatu o Trójcy Świętej.

Konstatnyn świętym i wielkim.

Konstantyn Wielki umiera i zostaje świętym

“Prehistoria biblijna”

Teraz fragment bardzo ciekawego tekstu z książki “Prehistoria biblijna” wydanej przez Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu w 1994r.

Chciałbym zwrócić uwagę na stronę 11 gdzie wyjaśnia się zastosowanie do Boga słowa Elohim w liczbie mnogiej.

Prehistoria biblijna

Książka z rozważaniami na temat księgi Rodzaju

Poniżej z tejże publikacji ze strony 12 wyjaśnienie dotyczące Ducha Świętego z 2 wersetu księgi Rodzaju ” Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. ”

Duch Święty co oznacza

Objaśnienie dotyczące Ducha Świętego z Rodzaju 1:2

Ciekawe jest spostrzeżenie, że “Nauka o Osobach w Bogu była nie znana w Starym Zakonie” oraz że Duch Boży oznacza twórczą wolę Boga. Czy zatem chodzi tu o Ducha Świętego ale nie tego Ducha co wchodzi w skład Trójcy?

Jeszcze ciekawiej czytamy na stronie 17 odnośnie tekstu z Rodzaju 1:26 “A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka a Nasz obraz ….”. Zwróć proszę uwagę na drugi akapit tego fragmentu.

Co znaczy słowo “uczyńmy” w Rodzaju 1:26

Jak widać tłumaczenia trynitarzy odnośnie tego fragmentu nie idą w parze z tym co opublikował Papieski Wydział Teologiczny. To co ojcowie głosili tłumaczy się ich wiedzą nowotestamentową bo jak czytamy w ostatnim zdaniu “Stary Testament nie znał jeszcze prawdy o troistości Osób w Bogu”.

“Breviarium Fidei”

Kilka ciekawych cytatów z książki katolickich autorów (nihil obstat) “Breviarium Fidei”. Wybór doktrynalnych wypowiedzi kościoła. (Księgarnia Św. Wojciecha 1989).

Fragmenty pochodzą ze strony 610 jak również  611. Dotyczący symbolu nicejskiego i tego o czym głosił Ariusz co potwierdza to o czym pisał Wierusz Kowalski w Chrześcijaństwie.

Breviarium Fidei

Zdanie Atanazego o Ariuszu i jego poglądach.

Nicea i Ariusz

“Potwierdzenie tego co czytamy w Chrześcijaństwie”

Doktryna Trójcy Rana Zadana Sobie Przez Chrześcijaństwo” Anthony F. Buzzard i Charles F. Hunting

Poniżej krótki cytat z książki “Doktryna Trójcy Rana Zadana Sobie Przez Chrześcijaństwo” autorstwa Anthony F. Buzzard i Charles F. Hunting dotyczący słowa greckiego “ho theos” i jego odniesienia do Jezusa.

Doktryna Trójcy rana zadana sobie przez Chrześcijaństwo

strona 54

Katolicyzm od A-Z

Jak jest definiowana Trójca w różnych publikacjach?

Zacznijmy od książki “Katolicyzm od A-Z” wydanej przez Diecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.

Katolicyzm od A do Z

Pod hasłem Trójca Święta czytamy …

Szczególnie ciekawe jest stwierdzenie, że bez Trójcy Pan Jezus jest niezrozumiały! A podstawy biblijne …. sami widzicie. Poniżej próba wyjaśnienia dogmatu:

Trójca opis

Próba wyjaśnienia dogmatu

Na koniec co znajdziemy pod hasłem Jezus Chrystus:

Jezus Chrystus definicja z Katolicyzm A-Z

Zwracam uwagę na wyjaśnienie imienia JEZUS (dosłownie Jahwe zbawi) oraz co oznacza słowo Chrystus ( Mesjasz – pomazaniec)

Dwa Babilony – Aleksander Hislop

Poniżej skan z książki Aleksandra Hislop pt. “Dwa Babilony” gdzie na stronach 20-23 zwrócono uwagę na pogańskie pochodzenie Trójcy i występowanie podobnych Trójc w wielu religiach.

Książka o Trójcach

“Dwa Babilony” str. 21

Aleksander Hislop

“Dwa Babilony” str. 22

Aleksander Hislop

“Dwa Babilony” str. 23

1001 RZECZY,KTÓRE WARTO WIEDZIEĆ O BIBLII

Fragment książki “1001 RZECZY,KTÓRE WARTO WIEDZIEĆ O BIBLII”, str 118, informacja w śródtytule “Jeszcze parę ciekawostek”nr 958:L

Kiedy powstał dogmat o Trójcy?

macie władzę nad samym Bogiem

Ateneum Kapłańskie 310/1960, s.165

Powyższy fragment pochodzi z przemówienia Prymasa Polski, kardynała, Stefana Wyszyńskiego wygłoszonego do młodych kapłanów w Ołtarzewie w dniu 22 maja 1957r.

Bracia Polscy i ich ad fontes – Ewa Sidor

Polecamy ciekawą książkę Ewy Sidor pt. “Bracia Polscy i ich ad fontes”. Na pierwszej stronie czytamy: “O koncepcji powrotu do biblijnych źródeł chrześcijaństwa Braci Polskich, zwanych arianami, na tle epoki odrodzenia w Europie”.

Poniżej jedna ze stron ten publikacji:

książka Ewy Sidor

Bracia Polscy i ich ad fontes

Jeżeli jesteś zainteresowany historią powstania dogmatu to zapraszam do zapoznania się z opracowaniem naszego czytelnika pod nickiem “Samson”: Artykuł – Nicea 325

Subscribe
Powiadom o

9 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Bol p
Editor
15 grudnia 2023 14:55

Dosyć ciekawą pozycją z argumentacją antytrynitaryzmu dla znających język angielski jest poniższa pozycja książkowa : GREG STAFFORD “Jehovah”s Witnesses defended an answer to scholars and critics”.

Sebastian
15 grudnia 2023 09:17

Szalom!
Dzielę się z Wami moją biblioteką w chmurze (do pobrania):

(Uwaga: Pliki dostępne po napisaniu do nas e-maila.)

Pozdrawiam!
Z Bogiem!

przemek
2 listopada 2022 19:20

Wydaję się, że te trzy książki o Trójcy Świętej , które powyżej wymieniacie w “Biblioteczce” są w tej chwili jedynymi współczesnymi publikacjami w języku polskim omawiającym ten temat z przytoczeniem argumentacji prezentowanej przez antytrynitaryzm. . Co ciekawe książki te można nabyć dosyć prosto w internecie. Oczywiście jest też pewna ilość broszur , traktatów czy ulotek gdzie też prezentowana jest argumentacją antytrynitarzy , jednak są to pozycję o wiele mniejszej objętości niż wymienione tu ksiazki. Jeżeli ktoś zna jeszcze jakieś inne… Czytaj więcej »

Bol p
26 września 2021 17:14

Zapraszamy naszych czytelników do dzielenia się w komentarzach propozycjami “ciekawych książek do przeczytania”, tyczących omawianego tematu. Pozdrawiam, Wszystkich czytelników bloga i strony antytrynitarzy ( również “w imieniu” wszystkich współtwórców).

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły