Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Duch Święty z Zachariasza 4:6

Czy Duch Święty jest osobą ?

Wielokrotnie w różnych komentarzach na naszym blogu podawaliśmy biblijne argumenty świadczące przeciw nauczaniu trynitarzy jakoby Duch Święty był trzecią osobą Trój-jedynego Boga!

Czciciele Trójcy broniąc swych twierdzeń atakują często antytrynitarzy twierdzeniem, że w Biblii zdarza się, że Duch Święty wymieniony jest obok mocy a więc nie może być mocą mocy.
Trynitarze powołują się  dla przykładu  na Zachariasza 4:6 (BW).

“Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie: Takie jest słowo Pana do Zorobabela: Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów.”

Zanim przejdziemy do sedna, zastanówmy się, czy z tego wersetu wynika, że Duch Święty to odrębna od Boga osoba?

Nic takiego tu nie wyczytamy nawet pomiędzy wierszami. Wręcz przeciwnie, zakładając, że Duch jest osobą możemy domniemywać, że Bóg musi wspierać się trzecia osobą, jakby Sam nie mógł zadziałać. Zastanawia  również zwrot “mojemu Duchowi“, taki zwrot mówi, że Duch przypisany jest do Boga, co wyklucza istnienie go poza osobą Ojca.

Duch Święty a moc

Bóg dokona czegoś nie inną osobą, ale swoim Duchem. Uważny czytelnik tego fragmentu bez trudu zauważy w tym wersecie pewne przeciwstawienie. Siły i mocy ludzkiej przeciwko sile i mocy JHWH. Zwrot “Nie dzięki mocy ani dzięki sile” nie dotyczy działań Boga ale ludzkich wysiłków. Przeciwstawiono temu moc Boga wynikającą z działania Jego Ducha. Tak więc werset ten wręcz przeciwnie do tezy trynitarian pokazuje, że moc Boża to Jego Duch w działaniu.

Wiele bardzo wykształconych trynitarzy np. twórców docenianych słowników biblijnych, nie ma żadnych wątpliwość, że Biblia często ukazuje związek Ducha Świętego z mocą!

Zobacz artykuł “Nie zasmucajcie Ducha Świętego” (fragment Słownika biblijnego wydawnictwo  Księgarnia św. Jacka, Katowice 1989 str. 47).  Wszyscy ci, którzy próbują zaprzeczać temu, że Pismo Święte często utożsamia Ducha Świętego z mocą powinni więc polemizować ze swymi autorytetami piszącymi takie opracowania!

Wielokrotnie zarówno w komentarzach tyczących Ducha Świętego jak i na stronie „antytrynitarianie.pl” pisaliśmy o tym, że prosta definicja „Duch Święty =moc” – jest zbyt daleko idącym uproszczeniem.

Czym jest Duch Święty?

„Duch Boga” jest pojęciem bardzo szerokim: to Bóg w działaniu, to Boży wpływ na ludzi jak również Jego usposobienie, przymioty, których może udzielić Bóg wybranym ludziom, Jego umysł jak również usposobienie.

Co ciekawe fakt ten dostrzega większość antytrynitarzy. Dla przykładu zacytuje tu książkę  „Trójca Święta – mit czy rzeczywistość” wyd. 2004 str.23

„(…) Duch Św. to nie tylko moc Boga, ale także Jego wpływ  oraz Jego usposobienie…”

Trynitarze udają, że tego nie dostrzegają w Piśmie Świętym, gdzie Duch Święty zjawia się zawsze przy okazji Bożego oddziaływania na otaczającą nas rzeczywistość. Kurczowo trzymają się trynitarnego rozumienia Ducha Świętego, szukają czegokolwiek, aby podważyć oczywiste fakty negujące Ducha jako odrębną osobę od Boga.

Badaj kontekst

Zawsze zwracaj uwagę na kontekst rozważanych biblijnych wypowiedzi!

Słowo „duch” czy nawet „Duch Święty” ma w Biblii wiele odcieni, znaczeń. “Duch” może też być odniesiony do osobowych bytów duchowych choćby aniołów.

Warto zwrócić uwagę w jakich okolicznościach doszło do danej wypowiedzi lub zdarzenia, w którym wystąpiło słowo „duch” czy też „Duch Święty”.

Dla przykładu proroctwo Zachariasza miało dodać otuchy Żydom mającym duże problemy z odbudową świątyni Boga po okresie niewoli babilońskiej. Analizując Zachariasza 4:6 zapewne dostrzeżesz, że Bóg mógł wykazać, że Żydzi nie pokonają tych problemów dzięki swojej mocy, czy inteligencji ale dzięki Duchowi Świętemu czyli dzięki mocy Jahwe Zastępów – Jego sile i wsparciu!

Czyż ten tekst miałby uwiarygodnić atanazjańskie wyznanie wiary? Przecież wyraźnie wynika z tego, iż to Bóg JHWH zarządza swym  duchem! Zobacz również komentarz: “Kto dysponuje” Duchem Świętym?” .

Jak judaizm i Izraelici przed Jezusem rozumieli Ducha Świętego?

Czy uznawali go za odrębną od Boga osobę? Na stronie internetowej  Judaistycznego Stowarzyszenia 614 o Duchu Świętym czytamy:

„Samo określenie, które bywa tłumaczone niezbyt trafnie jako »duch święty«, pojawia się w judaizmie jako hebrajska metafora „ruach ha-kodesz” (dosłownie: „tchnienie świętości”), ale jest ono oczywiście rozumiane nie jako osobna istota, tylko jako Boże Natchnienie (także czasami: Boża Inspiracja), które może sprawić, że człowiek (np. prorok) podejmuje niezwykłe działania. To Boże Natchnienie powodowało, iż np. prorocy ogłaszali swoje proroctwa, a król Dawid komponował Psalmy.

W judaizmie nie istnieje pojęcie „ducha świętego” w takim sensie, w jakim jest ono obecne w chrześcijaństwie. Najbliżej temu rozumieniu byłaby zapewne Szechina (Szekina) [od hebrajskiego słowa szakan, znaczącego „mieszkać”] – dosłownie „przebywanie” – czyli Boża Obecność, a – bardziej precyzyjnie – Obecność Bożej Świętości w jakimś miejscu, przedmiocie, człowieku lub w określonym czasie.”

Jak możemy zauważyć Żydzi nie dopatrywali się w Duchu Świętym odrębnej od Boga osoby.

Czy Duch Święty ma związek z  mocą Boga?

Poniżej 3 wersety z Łukasza  wskazujące jednoznacznie związek mocy z Duchem Bożym:

“… Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię” Czy na Marię zstąpiła osoba czy moc? – Łukasza 1:35 BW

 “oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości.” Czyż nie chodzi o wylanie Ducha Świętego? – Łukasza 24:49 BW

Jeżeli natomiast Ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże.” Czym jest palec Boży osobą czy mocą? – Łukasza 11: 20 BW 

Podsumowanie:

Atak trynitarzy typu „Duch Święty nie jest powiązany z mocą Boża w działaniu ponieważ jest kilka wersetów biblijnych gdzie słowo „duch” występuje obok mocy” – uznajemy jako desperacką próbę obrony.

To twierdzenie w żadnej mierze nie udowadnia atanazjańskiego wyznania wiary. Nie udowadnia również nauki o odrębności Ducha Świętego od Boga!

Zachęcamy do przeczytania również: “Kim” jest Duch Święty.

Subscribe
Powiadom o

31 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Robert
26 listopada 2023 12:59

Zauważyłem poniżej dyskusję na temat z przywołaniem Rzym.8:26.Tam o duchu gr.pneuma czytamy, że “wspiera nas w naszej słabości”, oraz, gdy nie wiemy o co się modlić: “wstawia się [za nami] w niewysłowionych westchnieniach”. Już w innym miejscu pisałem “co nieco” o “niewysłowionych westchnieniach”. I w istocie duch, przedstawiony jest w tym wersecie, jak osoba, która “wspiera nas…wstawia się za nami”. Trudno tak powiedzieć o mocy itp. Od wer.18 do 29 czytamy o obecnych utrapieniach w obliczu nadchodzących niezwykłych rzeczy, które… Czytaj więcej »

Andrzej
23 kwietnia 2023 06:29

Witam Na wstępie mojej wiadomości nadmienię że nie jestem trynitarzem (nie wierzę w trójce) ani antytrynitarzem (nie walczę z doktryną trójcy)……… Rz 8, 26: Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. 27: Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Powyższy tekst pokazuje rozmowę Ducha Świętego z… Czytaj więcej »

Radek
22 października 2021 00:23

Dz 5,3-4… “3 «Ananiaszu – powiedział Piotr – dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? 4 Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością, a po sprzedaniu czyż nie mogłeś rozporządzić tym, coś za nią otrzymał? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz BOGU».”

Małgorzata
13 sierpnia 2021 21:41

“A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.” – παράκλητος to właściwie nie tyle pocieszyciel (choć też ma takie znaczenie) ile …adwokat sądowy. Otóż Duch ma własną tożsamość i zadanie. Jest naszym “adwokatem z urzędu” i jest też nauczycielem: ” Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was On… Czytaj więcej »

Samuel
14 lipca 2021 11:29

Przosze o wyjasnienie listu do Rzymian 15,13 i 15,19 Dzieje apostolskie 1,8 w tych wersetach mowa jest o mocy Ducha Świętego. Z owych wierszy wynika ze jest osobą a nie mocą bo Duch Święty tą moc posiada.

zefir
5 lipca 2021 13:38

יהוה jest istotą duchową. I gdzie święty duch יהוה, tam wolność. (2 Koryntian 3:17)

Krystian W.
17 czerwca 2021 21:27

Chciałem zwrócić uwagę na pewien istotny fakt. Mianowicie wg. Biblii: – Bóg Ojciec ma swojego ducha: Mt 10:20 “20 Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was.” Trynitarze chyba przyznają rację, że to Duch Święty!? – Syn boży ma ducha: Rz 8:9 “9 Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.” – człowiek (jako… Czytaj więcej »

Ostatnio edytowane 2 lat temu by Krystian W.
Przemek
Editor
21 lipca 2017 08:10

‘Biblijne fakty i argumenty (wiele z nich prezentujemy w komentarzach bloga) wyraźnie dowodzą, że nawet uproszczenie i skrót myślowy „Duch Święty= moc” jest znacznie bliższy prawdy niż twierdzenia trynitarzy jakoby Duch Święty= osoba!’ Dobitne zdanie na koniec materiału, rozumiem, że w polemice z trynitaryzmem słuszne ale warto zauważyć też to o czy piszecie na blogu : ‘ Duch Święty przyrównany do palca Boga – jest niejaki JEGO cząstką! Tak więc biblijne opisy związane z Duchem Święty często niejako “zahaczają” o… Czytaj więcej »

Bolp
17 czerwca 2015 20:29

Warto przy tym temacie przypomnieć encyklopedyczną wiedzę na temat Ducha Świętego, jakże różną od tego co próbują wmówić innym fałszywi apologeci chrześcijaństwa – trynitarze. Oto cytat :

„ W późniejszej teologii chrześcijańskiej Duch Święty staje się trzecią osobą Trójcy Świętej. Nauka taka nie została wprost sformułowana w Nowym Testamencie. (…) co Ojcowie Kościoła zdefiniowali potem, posługując się terminologią greckiej filozofii…” Słownik Biblijny W.R.F. BROWNING Wydanie WARSZAWA 2009 Hasło DUCH ŚWIĘTY Str. 120.

Pozostawiam to bez swego komentarza.

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły