Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Kogo przebito Jezusa czy Jahwe? – Zachariasza 12:10

Kogo przebito w Zachariasza 12:10?

W księdze Zachariasza 12:10 czytamy tekst, który trynitarze wykorzystują do propagowania swoich teorii o tzw. “Trójcy Świętej”. W Biblii Warszawskiej w tym miejscu możemy przeczytać:

 “Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym.”

Podobnie czytamy w Biblii Gdańskiej:

 „…  a patrzyć będą na mię, którego przebodli …

Trynitarze zwracają uwagę na ten fragment twierdząc, że jest tutaj silny argument za wiarą w Trójcę, gdyż Jahwe jest tożsamy z Jezusem. Czy rzeczywiście?

Jak wiemy jest to proroczy tekst, który znalazł spełnienie na Golgocie.  Nawiązując do niego, Jan w  swojej ewangelii w 19:34,37 (BW) zanotował:

Lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok jego i zaraz wyszła krew i woda.”

A na innym miejscu mówi Pismo: Zobaczą, kogo przebodli.”

Jak widzimy Jan cytuje tutaj fragment z Zachariasza i pisze “zobaczą, kogo przebodli” lub wg. BT “Będą patrzeć na Tego, którego przebili”.

O czym świadczy brak słów “na mnie” w ewangelii  Jana 19:37, które są w tym miejscu cytatem ze Starego Testamentu?

Będą patrzeć na tego, którego przebili

Jak ten werset oddają inne przekłady Pisma Świętego? Zobaczmy trzy tłumaczenia tekstu z Zachariasza 12:10.

 

Biblia Tysiąclecia „Będą patrzeć na tego, którego przebili,”

Biblia Poznańska „… . I patrzeć będą na tego, którego przebodli

Biblia Warszawsko-Praska “I będą patrzeć na tego, którego sami przebodli.”

 

Dlaczego te przekłady nie zawierają słów “na mnie“, pomimo tego, że w tekście masoreckim zwrot “na mnie” występuje.

Otóż nie ma go w 45 manuskryptach przedmasoreckich, oraz  kłóci się on z kontekstem tej wypowiedzi.

Czego uczy kontekst

Zwróćmy uwagę, że  w pozostałej części tego wersetu czytamy słowa, które nie odnoszą się do narratora, ale do całkiem innej (trzeciej) osoby:

” … będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym.

Dlaczego konsekwentnie nie czytamy w tym miejscu zamiast “go” – “mnie” oraz zamiast “nad nim” – “nade mną“?

Biorąc powyższe pod uwagę konsekwentny i poprawny będzie tekst “patrzeć na tego” a nie “patrzeć na mnie

W przypisie Biblii Poznańskiej (wydanie z 1992 roku), do tekstu z Zachariasza 12:10 możemy znaleźć wyjaśnienie, dlaczego zespół redakcyjny nie poparł dodania w tym fragmencie słów na mnie”. Jak czytamy w tym przypisie, (poniżej skan) osobą o której jest mowa nie może być Jahwe jak by to wynikało z Tekstu Masoreckiego! Przypomina ta osoba raczej postać Sługi Jahwe z Izajasza rozdział 53, który tożsamy jest z Panem Jezusem.

Zachariasza 12:10 przypis

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Biblia Poznańska), tom III – przypis do Zachariasza 12:10, str. 648.

Jak czytamy, takie zrozumienie jest również zgodne z wypowiedzią z Jana 9:37. Przebity  został bowiem posłaniec Boga w osobie Jezusa Chrystusa!

Jedynak i pierworodny

Kolejna ważna sprawa dotyczy zwrotów “będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym.

Czy w stosunku do JHWH użyto kiedykolwiek takich zwrotów jak jedynak czy pierworodny?

Jak widzimy kolejny kontekst tej wypowiedzi,  nie mówi  o JHWH, ale o Panu Jezusie. Jego to Pismo Święte nazywa jedynakiem i pierworodnym.

Na Jezusa wskazuje również fragment z Objawienia 1:7 (BW):

“Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest ! Amen.”

Co pozostało zatem z argumentacji trynitarzy?

Oczywiście zgadzamy się z tym, że uśmiercając (przebijając) Syna Bożego zadano również cios Bogu! Dobrze rozumie to Ojciec, który utracił swoje umiłowane dziecko. Bóg patrząc na śmierć swojego syna został również ugodzony! W Zachariasza 2:12 czytamy przecież, że kto dotyka lud Boży, sprawia Bogu ból jakby ktoś dotykał Jego źrenicy oka.

Czy ten tekst objawia Trójcę?

Co ciekawe, gdyby nawet przyjąć tłumaczenie z Biblii Warszawskiej lub Gdańskiej  mówiące, że “spojrzą na mnie“, to fragment ten przecież NIC nie mówi o Trójcy, równości w niej osób czy Duchu Świętym.  Wręcz przeciwnie, takie tłumaczenie zahacza o herezję modalizmu (Sabelianizm), która zaciera różnice pomiędzy osobami Trójcy. W modalizmie, pojawienie się trzech osób jest tylko trzema przejawami istnienia jednego Boga. Uważam, że dlatego właśnie w cytowanym przypisie tak kategorycznie powiedziano, że “nie może to być Jahwe“!

Mówienie zatem, że przebito Jahwe, że Jahwe jest tożsamy z Jezusem kłóci się z wyznaniem wiary w Trójcę Świętą i bliższe jest odłamowi kościoła zielonoświątkowego uznającemu tzw.  Jedność Bóstwa.

Subscribe
Powiadom o

8 komentarzy
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Nangast
20 lipca 2020 21:09

Z tym tzw. tekstem masoreckim musza chrystianie nieco uwazac. Pomine niezgodnosc chronologii biblijnej, 1656 lat od Adama do potopu u srdniowiecznych zydow, porownane z 2256 latami w kodeksie aleksandryjskim (z Matuzalemem zmarlym 6 lat przed potopem, a nie, jak sugeruje kodeks watykanski – 14 lat po potopie). Cesarstwo wschodniorzymskie, do roku 1453 uznawalo, ze Adam byl stworzony 5509 lat przed narodzeniem Chrystusa. Chronologia zydowska zaczyna sie 3761 lat przed Chrystusem. ALE to nie jest nawet najwazniejsze, gdyz sredniowieczni zydzi, w… Czytaj więcej »

Zibi
31 maja 2019 08:30

Bóg jest nieśmiertelny i niewidzialny 1 Tym 1:17, O Panu Jezusie tego powiedzieć nie można.

Adam
12 października 2018 08:30

Witam. Tak czytam to i owo na waszej super stronie i chciałbym prosić o kilka słów komentarza na temat Judy 1:5b… ,,Jezus który wyprowadził naród izraelski z niewoli egipskiej…”
Właśnie, ostatnio zauważyłem w kościołach protestanckich, że wywyższa się Jezusa do tego stopnia, że uznają że Jezus to Jahwe i tym samym wyszło im takie tłumaczenie w Judy…trochę to mnie niepokoi…czy słusznie?..jak sądzicie? Pozdrawiam.

Bolp
5 maja 2015 17:36

Zgadzam się w pełni z końcowymi myślami, sam często obserwuję jak trynitarze nie potrafiąc biblijnie uzasadnić swej wiary w Trójcę uciekają w argumentację żywcem zabraną z herezji modalizmu! Jeśli więc jesteś wzorowym trynitarzem to poczytaj wpierw o herezji zwanej “modalizm” abyś walcząc z antytrynitarzami sam nie był heretykiem w ujęciu swej trynitarnej religii! Nie posługuj się więc argumentacją modalizmu ale co wtedy ci pozostanie na obronę trynitaryzmu…?
Pozdrawiam.
Bolp

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły