Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Czy Najwyższy Bóg może być z kimś równy – Jana 5:18?

Czy NAJWYŻSZY może być „RÓWNY” mocą i majestatem z kimś innymi?

Niniejszy komentarz jest kontynuacją  tematu z wcześniejszego wpisu: „ Głową Chrystusa jest Bóg” opartego o werset z   1Koryntian 11:3.

W proroctwie Daniela 7:13-14 (BW) czytamy

“I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim.  I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza – władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne.”

Z wyżej zacytowanego fragmentu wynika, że “Sędziwy” Bóg obdarzył Syna Człowieczego władzą i chwałą.

Przy założeniu równości osób byłoby to co najmniej dziwne, że drugą osobę stawiono przed pierwszą i dano jej władzę jakby tej władzy nie miała.

Czy Jezus może być w tym kontekście równy swemu Ojcu? Ojcu, który jest w Biblii nazywany “Najwyższym”?

O Bogu jako Najwyższym czytamy w poniższych wersetach:

  • Rodzaju 14:20 (BT) “Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów! …”.
  • 2 Samuela 22:14 (BT) “Pan odezwał się z nieba grzmotem: to głos swój dał słyszeć Najwyższy“.
  • Psalm  57:3 (BT) “Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który czyni mi dobro“.

Podobne zwroty znajdziemy w: Psalmie 82:6, Treny 3:35,38, Łukasza 8:28.
Przy tej okazji  w oparciu o Psalm 82:6 (BT) gdzie czytamy  “Ja rzekłem: Jesteście bogami i wszyscy – synami Najwyższego“, można postawić jeszcze inne pytanie:
Czy Biblia naucza, że wszyscy inni choćby mieli prawo być nazwani „bogami”, są z natury podlegli Bogu NAJWYŻSZEMU!
Właśnie dlatego, iż Biblia uczy o Bogu Najwyższym to do  aniołów, ludzi, jak również Jezusa, możemy zastosować zwrot Bóg, gdyż Najwyższy jest ponad takimi “bogami”.

Czy Jezus siebie czynił równym Bogu?

Niektórzy jednak podają na dowód równości Jezusa z Bogiem werset z Jana 5:18 (BW). Twierdzą, że wyraźnie  jest tu mowa o równości Boga i Jezusa. Przeczytajmy te słowa.

“Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem, i siebie czynił równym Bogu.

Użycie tych słów nie jest żadnym mocnym argumentem, gdyż nie wypowiada ich Pan Jezus, ale jego przeciwnicy. Jezus w następnym wersecie odpiera takie oskarżenie słowami “Tedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni”. Zobacz artykuł: “Czy Jezus czynił siebie Bogiem“.

Jaka zatem równość, jeżeli Pan Jezus sam od siebie nie może nic czynić?

Czy słowa te nie są zaprzeczeniem zarzucanych Jezusowi słów o równości z Ojcem? Jezus wyraźnie mówi, że nie może Syn sam od siebie nic czynić! W końcowych słowach zwraca również uwagę, że jedynie naśladuje swego Ojca!

Fakty te wyraźnie zaprzeczają dogmatowi o Trójcy Świętej  jak również równości rzekomych trzech osób
Mamy nadzieję, że przemyślenie tekstów na które się powołujemy choćby w tym komentarzu pomoże również i Tobie to dostrzec.

Subscribe
Powiadom o

6 komentarzy
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Robert
18 maja 2023 10:13

W istocie J 5:18 wykorzystywany jest jako dowód równości yios=syna z pateros=ojcem. Taki zarzut skierowali przeciw niemu żydzi. Wer.16 czytamy, że go prześladowali za to, I. że uzdrawiał w sabat. I nawet za to:”chcieli go zabić”. A jak wiemy syn nauczał, że “sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu” patrz. Mk.2:27 I nawet w Wyj 23:12 czytamy, że: “sabat jest [po to], by wypoczęło…” Jak i za to II. ,że ojcu przypisywał bezustanne działanie stojące w sprzeczności… Czytaj więcej »

makinero
30 października 2021 13:06

Piotr Andryszczak jak sam mówi, że cytowanie (Ozeasza 11:9) jest “obrzydliwą manipulacją”. Zarzuca mi, że: “cytuje Oz 11, 9 ze Starego Testamentu, kiedy jeszcze nie było Bożego Wcielenia Syna Bożego?”… Dalej mi pisze: “Pismo Święte mówi o dwóch naturach Syna Bożego. Jest Bogiem (J 1, 1. 18; Rz 9, 5; Tt 2, 13, J 8, 24. 28; J 8, 58; 1 J 5, 20) oraz dopiero po Wcieleniu, człowiekiem (J 1, 14), nie wcześniej, jak kłamliwie manipulujesz wersetem z Księgi… Czytaj więcej »

przemek
Editor
29 października 2017 08:25

Ciekawe jest to, że tylko jedną z domniemanych osób Trójcy – Biblia określa mianem Boga Najwyższego! Tylko Bóg Ojciec ( Bóg JAHWE) wielokrotnie zarówno w Nowym jak i w Starym Testamencie jest nazywany Bogiem NAJWYŻSZYM! Tego zwrotu w Biblii nigdy nie odniesiono do Mesjasza (Syna Bożego, Jezusa) ani do Ducha Świętego!!! Skoro tylko Bóg JAHWE jest Bogiem Najwyższym to Trynitaryzm, jest sprzeczny z biblijnym przekazem!!!

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły