Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Chciałbym, żeby czytelnik zastanowił się nad pewnym pytaniem. Czy NAJWYŻSZY może być „RÓWNY” mocą i majestatem z kimś innymi?

Niniejszy komentarz jest kontynuacją  tematu z wcześniejszego postu: „ Głową Chrystusa jest Bóg oparty o werset z   1Koryntian 11:3”.

W Daniela 7:13-14 (BW) czytamy

„I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim.  I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza – władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne.”

Z wyżej zacytowanego fragmentu wynika, że „Sędziwy” Bóg obdarzył Syna Człowieczego władzą i chwałą. Czy Jezus może być w tym kontekście równy swemu Ojcu, który jest najwyższy?

O Bogu jako Najwyższym ( a przecież nie chodzi tu o wzrost) czytamy w poniższych wersetach:

 

 • Rodzaju 14:20 (BT) „Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów! …” ,
 • 2 Samuela 22:14 (BT) „Pan odezwał się z nieba grzmotem: to głos swój dał słyszeć Najwyższy
 • Psalm  57:3 (BT) „Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który czyni mi dobro.

Podobne zwroty znajdziemy w: Psalmie 82:6, Treny 3:35,38, Łukasza 8:28
Przy tej okazji  w oparciu o Psalm 82:6 (BT) gdzie czytamy  „Ja rzekłem: Jesteście bogami i wszyscy – synami Najwyższego.” można postawić jeszcze inne pytanie:
Czyż nie dostrzegamy tu, że skoro mamy biblijny tytuł Boga JAHWE – NAJWYŻSZY, to jest to wyraźna sugestia … są też i inne istoty, które posiadają tytuł „ Bóg” ale nie są „równe” z Bogiem NAJWYŻSZYM!!!

Z  Biblii wynika, że wszyscy inni choćby mieli prawo być nazwani „ Bogami” są podlegli  Bogu NAJWYŻSZEMU!
Właśnie dlatego, iż Biblia uczy o Bogu Najwyższym to wspominanie o innych, którzy mają prawo do tytułu „ Bóg” – nie zmienia faktu, iż nauka biblijna to MONOTEIZM!

Niektórzy jednak podają na dowód równości Jezusa z Bogiem werset z Jana 5:18 (BW) twierdząc, że wyraźnie  jest tu mowa o równości Boga i Jezusa. Przeczytajmy te słowa:

„Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem, i siebie czynił równym Bogu.

Użycie tych słów nie jest jednak żadnym mocnym argumentem gdyż nie wypowiada ich Pan Jezus ale jego przeciwnicy. Jezus w następnym wersecie odpiera takie oskarżenie słowami „Tedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni”

Czy słowa te nie są zaprzeczeniem zarzucanych Jezusowi słów o równości z Ojcem? Jezus mówi, że SAM OD SIEBIE NIE MOŻE NIC CZYNIĆ a w końcowych słowach zwraca uwagę że jedynie naśladuje swego Ojca!

Pomimo, iż antytrynitarze dostrzegają fakt : Jezus posiada tytuł „ Bóg”! to pamiętają jednak o tym czego nie  chcą uznać trynitarianie.  NAJWYŻSZYM jest jedyny Bóg JAHWE a Jezus jest podległy „ swemu Bogu i Ojcu”!

Fakty te wyraźnie zaprzeczają dogmatowi o Trójcy Świętej!!!
Mamy nadzieję, że przemyślenie tekstów na które się powołujemy choćby w tym komentarzu pomoże również i Tobie to  dostrzec.

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  1 komentarz: Czy Najwyższy Bóg może być z kimś równy – Daniela 7:13-14?

  • Ciekawe jest to, że tylko jedną z domniemanych osób Trójcy – Biblia określa mianem Boga Najwyższego! Tylko Bóg Ojciec ( Bóg JAHWE) wielokrotnie zarówno w Nowym jak i w Starym Testamencie jest nazywany Bogiem NAJWYŻSZYM! Tego zwrotu w Biblii nigdy nie odniesiono do Mesjasza (Syna Bożego, Jezusa) ani do Ducha Świętego!!! Skoro tylko Bóg JAHWE jest Bogiem Najwyższym to Trynitaryzm, jest sprzeczny z biblijnym przekazem!!!

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty