Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Czy uznajesz Pana Jezusa za pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi?

Pośrednictwo Jezusa stwarza poważny problem dla trynitarian. Dlaczego? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie odczytajmy dwa wersety biblijne:

 

W 1 Tymoteusza 2:5 czytamy wg. BT ( wytłuszczenie nasze)

” Albowiem jeden jest Bóg,  jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”

W  ewangelii Jana 14:6

„Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie

 

Z wersetów tych jednoznacznie wynika, że nasz Pan, Jezus Chrystus jest naszym  POŚREDNIKIEM! Pośrednikiem pomiędzy dwoma stronami czyli pomiędzy  BOGIEM a LUDŹMI.

Jeżeli jednak założymy istnienie Boga w Trójcy to pośrednik nagle staje się stroną. Czy można wówczas mówić o  pośredniku jeżeli Jezus jest częścią Boga?  Bo czy można pośredniczyć samemu sobie?

W wielu słownikach znajdziemy definicje mówiące, że pośrednik to:  „działalność osoby trzeciej mająca na celu doprowadzenie do porozumienia się lub załatwienia jakichś spraw między dwoma stronami„. Tak jest w handlu nieruchomościami czy samochodami. Pośrednik NIGDY nie jest strona bo wypaczało by to sens tego słowa!

Jeśli prawdą byłoby  atanazjańskie wyznanie wiary to Jezus jako druga osoba trójedynego Boga  nie miałby potrzeby ani możliwości „ pośredniczyć”  między „sobą w pierwszej osobie Boga trójedynego  a w sobą w drugiej osobie tegoż Boga” a  ludźmi!!!

Nie stanowiłby „drogi” do Boga, poprzez którą powinna iść ludzkość, która by prowadziła do Boga ale byłby finiszem i celem tej drogi!

Pośrednik zawsze pośredniczy między  różnymi  osobami, których  coś dzieli. Pośredniczenie między osobami „równymi co do mocy”, tego samego trój- jedynego Boga   –  jest absurdem!!!

Pan Jezus ma w Biblii również tytuł największego „arcykapłana” w dziejach ludzkości- zobacz Hebrajczyków 9:11-15.  W wersecie 15 czytamy wg BT

” Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką – to jest nie na tym świecie – uczyniony przybytek ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.  I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.”

Rolą arcykapłana było pośredniczenie pomiędzy Bogiem a ludem wybranym!  Z Pisma Świętego wynika, że jako arcykapłan Jezus występuje w roli pośrednika nowego przymierza. Warto zastanowić się czy arcykapłan  (lub  kapłan) może być również Bogiem? Arcykapłan miał za zadanie składać za lud ofiary BOGU.  Zakładając zatem, że Pan Jezus jest arcykapłanem wychodzi na to, że składa ofiary w pewnym sensie sam sobie.

Prawo Mojżeszowe jest  „cieniem rzeczy przyszłych”  i jednoznacznie z tego prawa wynika rola arcykapłana jako pośrednika.  Jezus jest arcykapłanem, który doprowadzi do pojednania ludzkości z Bogiem Wszechmocnym.

 

Nauka Pisma Świętego jest prosta i logiczna, natomiast koncepcja Trójcy Świętej wyraźnie zaprzecza temu co Biblia naucza o roli Jezusa Chrystusa.

W liście do Galatów 3:20 według BT czytamy:

Pośrednika jednak nie potrzeba, gdy chodzi o jedną osobę, a Bóg właśnie jest sam jeden

Przemyślenie  powyższych tekstów ułatwi  Ci odnalezienie prawdy zawartej w Biblii, oraz przypomni o  biblijnych tytułach Pana Jezusa (Mesjasz, pośrednik, droga, arcykapłan) – wyraźnie wykazujących dlaczego nie może być On drugą osobą trójedynego Boga.

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  5 komentarze: Jezus pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi – 1 Tymoteusza 2:5

  • Św, Paweł dokładnie pisze w1Tm, że Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, CZŁOWIEK, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie.

   Wiadomo że Pan
   Jezus jest Bogiem i człowiekiem. I św, Paweł wyraźnie pisze o Chrystusie nie Bogu, tylko człowieku. Ja nie widzę żadnego problemu. widzę tylko potwierdzenie wiary w Trójce Przenajświętszą

   • Niestety problem mimo zaklinania rzeczywistości cały czas jest. Proszę wnikliwie zapoznać się z argumentacją we wpisie i odnieść się merytorycznie do zawartych tam argumentów. Pomijam to, że nie mamy w Biblii określenia Boga jako Trójca Przenajświętsza ale jak Pan widzi możliwość bycia pośrednikiem i pośredniczenia samemu sobie to nie wiem.
    Pośrednik to wg Słowników: „działalność osoby trzeciej mająca na celu doprowadzenie do porozumienia się lub załatwienia jakichś spraw między dwoma stronami„ więc nie można być pośrednikiem gdy jesteśmy stroną!
    Jeden jest Bóg czytamy w tym wersecie i jeden pośrednik pomiędzy tymże BOGIEM a ludźmi.

  • W Katolicyzmie role posrednika do Boga od dawna przejela Maryja!!!

   • pośrednikiem jest się zawsze czegoś a że Jezus jest jedynym pośrednikiem zbawienia to dogmat KrK. Np deklaracja DI.
    Co do tematu to chyba fragment z Gal 3,20 wszystko wyjaśnia w ujęciu trynitarzy. Bóg jest jeden, Jeden Pan i Jeden Duch Ef 4,3 czy 1P1. A pośrednika nie trzeba przecież. Problem chyba istnieje gdy Jeden jest Pan a Jahwe też Panem, tak zawsze to widziałem a pośrednik Jeden Jezus ale w sensie Trójcy czy duchowym Go nie potrzeba bo Bóg jest JEDEN.

  • Bardzo niewygodnym dla trynitaryzmu rozwinięciem tych myśli jest tekst z Galatów 3:19,20. Wynika z niego wyraźnie, że gdyby Pan Jezus wchodził w skład „Trójjedynego Boga” to nie mógłby być pośrednikiem!!! Bo to sam Trójjedyny Bóg w przedstwicielstwie swej „drugiej osoby” zawierałby przymierze ze swymi uczniami!!! Ciekawie opisujecie to na blogu w poniższym komentarzu (warto się zapoznać) :

   https://blog.antytrynitarianie.pl/posrednik-biblia/

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty