Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Jezus pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi – 1 Tymoteusza 2:5

Czy uznajesz Pana Jezusa za pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi?

Pośrednictwo Jezusa stwarza poważny problem dla trynitarian. Dlaczego?

Zanim odpowiemy sobie na to pytanie odczytajmy dwa wersety biblijne:

W 1 Tymoteusza 2:5 czytamy wg. BT (wytłuszczenie nasze):

” Albowiem jeden jest Bóg,  jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”

W  Ewangelii Jana 14:6 czytamy:

“Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie

Z wersetów tych jednoznacznie wynika, że nasz Pan, Jezus Chrystus jest naszym POŚREDNIKIEM! Pośrednikiem pomiędzy dwoma stronami czyli pomiędzy  BOGIEM a LUDŹMI.

On jest również drogą prowadzącą do Boga i nikt do Boga nie może dotrzeć pomijając Pana Jezusa. Biblia nie naucza o innych pośrednikach wstawiających się za nami u Boga. W Rzymian 8:34 czytamy (BW):.

“Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami.”

Jeżeli jednak założymy istnienie Boga w Trójcy, to pośrednik nagle staje się stroną. Czy można wówczas mówić o  pośredniku jeżeli Jezus jest Bogiem?  Czy można pośredniczyć samemu sobie?

Co znaczy słowo Pośrednik?

W wielu słownikach znajdziemy definicje mówiące, że pośrednik to:

działalność osoby trzeciej mająca na celu doprowadzenie do porozumienia się lub załatwienia jakichś spraw między dwoma stronami

Tak jest w handlu nieruchomościami czy samochodami. Pośrednik NIGDY nie jest stroną, gdyż wypaczało by to sens tego słowa!

Jeśli prawdą byłoby  atanazjańskie wyznanie wiary, to Jezus jako druga osoba trójedynego Boga  nie miałby potrzeby ani możliwości „ pośredniczyć”  pomiędzy sobą, w pierwszej osobie Boga trójjedynego,  a samym sobą w drugiej osobie tegoż Boga” a  ludźmi!

Nie stanowiłby „drogi” do Boga, poprzez którą powinna iść ludzkość, która by prowadziła do Boga, ale sam byłby finiszem i celem tej drogi!

Pośrednik zawsze pośredniczy między  różnymi  stronami, których  coś dzieli.

Jezus Arcykapłanem

Pan Jezus ma w Biblii również tytuł „arcykapłana” – zobacz Hebrajczyków 9:11-15 wg. BT

” Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką – to jest nie na tym świecie – uczyniony przybytek ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.  I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.”

Rolą arcykapłana było pośredniczenie pomiędzy Bogiem a ludem wybranym!  Z Pisma Świętego wynika, że jako arcykapłan Jezus występuje w roli pośrednika nowego przymierza. Warto zastanowić się czy arcykapłan  (lub  kapłan) może być również Bogiem? Arcykapłan miał za zadanie składać za lud ofiary BOGU.  Zakładając zatem, że Pan Jezus jest arcykapłanem wychodzi na to, że składa ofiary w pewnym sensie sam sobie.

Prawo Mojżeszowe jest  „cieniem rzeczy przyszłych”  i jednoznacznie z tego prawa wynika rola arcykapłana jako pośrednika.  Jezus jest arcykapłanem, który doprowadzi do pojednania ludzkości z Bogiem Wszechmocnym.

Nauka Pisma Świętego jest prosta i logiczna, natomiast koncepcja Trójcy Świętej wyraźnie zaprzecza temu co Biblia naucza o roli Jezusa Chrystusa, jako posrednika.

Odnalezienie prawdy zawartej w Biblii, nie jest trudne. Rozmyślanie o biblijnych tytułach Pana Jezusa (pośrednik, droga, arcykapłan) – wyraźnie ukazuje nam, dlaczego nie może On być drugą osobą trójedynego Boga.

Subscribe
Powiadom o

23 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Poll
3 października 2022 08:14

widzę, że od samego początku przeczucie Pismu Świętemu podważając w filozofię wersety.. nie jest to najlepsza droga.. Jeśli coś się nie zgadza zapraszam do studiowania oryginalnych języków (Aramejski, hebrajski, odaz nowo testamentową grekę)

przemek
Editor
30 września 2019 18:44

Powyższy tekst z 1Tymoteusza 2:5 jest też poważnym problemem dla trynitarzy jeśli chodzi o temat osobowego (odrębnego od Boga Ojca) bytu Ducha Świętego. Bo przecież Duch Święty zważywszy na rolę i rangę jaką w naszym zbawieniu nadaje mu Słowo Boże, stałby się naszym DRUGIM pośrednikiem w relacjach człowiek – Bóg. Tak jednak nie jest bo JEDYNYM pośrednikiem w świetle Biblii jest osoba Pana Jezusa!!! Nie ma DWÓCH pośredników – DLACZEGO? , bo najwyraźniej Pismo Święte nie nadaje osobowej rangi w… Czytaj więcej »

Pośrednik
16 maja 2019 07:31

Czy można być zbawionym nie korzystając z pośrednictwa Jezusa? Pytam bo np: dla Św.Jehowy ktoży należą do tak zwanej klasy ziemskiej pośrednikami są namaszczeni członkowie. Informacje można o tym znaleźć na jw.org. Czy nie jest to troche podobne to pośrednictwa Marii w religi Katolickiej? Pisze w tym temacie bo akurat jest o pośredniku.

Adam
20 grudnia 2018 11:45

Zastanawiam się nad pośrednictwem Jezusa…czy to że mamy pośrednika, nie pozwala nam na modlitwę do Ojca? Jeżeli jednak możemy modlić się do Ojca, to po co nam pośrednik? Trochę tego nie rozumiem i proszę o wyjaśnienie na czym właściwie polega pośrednictwo Jezusa? Czy słowo ,,pośrednik” wyraża to że Jezus załatwia sprawy między stronami? Czy jest ono po to aby grzesznika podnieść i doprowadzić do wiary, do Ojca..?…a kiedy już stajemy się ludźmi wiary to nie potrzebujemy pośrednika?….czy też pośrednictwo polega… Czytaj więcej »

dawid491
2 lipca 2018 04:26

Św, Paweł dokładnie pisze w1Tm, że Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, CZŁOWIEK, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie.

Wiadomo że Pan
Jezus jest Bogiem i człowiekiem. I św, Paweł wyraźnie pisze o Chrystusie nie Bogu, tylko człowieku. Ja nie widzę żadnego problemu. widzę tylko potwierdzenie wiary w Trójce Przenajświętszą

przemek
Editor
4 stycznia 2017 15:11

W Katolicyzmie role posrednika do Boga od dawna przejela Maryja!!!

Bolp
13 grudnia 2016 11:36

Bardzo niewygodnym dla trynitaryzmu rozwinięciem tych myśli jest tekst z Galatów 3:19,20. Wynika z niego wyraźnie, że gdyby Pan Jezus wchodził w skład “Trójjedynego Boga” to nie mógłby być pośrednikiem!!! Bo to sam Trójjedyny Bóg w przedstwicielstwie swej “drugiej osoby” zawierałby przymierze ze swymi uczniami!!! Ciekawie opisujecie to na blogu w poniższym komentarzu (warto się zapoznać) :

https://blog.antytrynitarianie.pl/posrednik-biblia/

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły