Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Czy uznajesz Pana Jezusa za pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi?

Pośrednictwo Jezusa stwarza poważny problem dla trynitarian. Dlaczego? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie odczytajmy dwa wersety biblijne:

 

W 1 Tymoteusza 2:5 czytamy wg. BT ( wytłuszczenie nasze)

” Albowiem jeden jest Bóg,  jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”

W  ewangelii Jana 14:6

„Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie

 

Z wersetów tych jednoznacznie wynika, że nasz Pan, Jezus Chrystus jest naszym  POŚREDNIKIEM! Pośrednikiem pomiędzy dwoma stronami czyli pomiędzy  BOGIEM a LUDŹMI.

Jeżeli jednak założymy istnienie Boga w Trójcy to pośrednik nagle staje się stroną. Czy można wówczas mówić o  pośredniku jeżeli Jezus jest częścią Boga?  Bo czy można pośredniczyć samemu sobie?

W wielu słownikach znajdziemy definicje mówiące, że pośrednik to:  „działalność osoby trzeciej mająca na celu doprowadzenie do porozumienia się lub załatwienia jakichś spraw między dwoma stronami„. Tak jest w handlu nieruchomościami czy samochodami. Pośrednik NIGDY nie jest strona bo wypaczało by to sens tego słowa!

Jeśli prawdą byłoby  atanazjańskie wyznanie wiary to Jezus jako druga osoba trójedynego Boga  nie miałby potrzeby ani możliwości „ pośredniczyć”  między „sobą w pierwszej osobie Boga trójedynego  a w sobą w drugiej osobie tegoż Boga” a  ludźmi!!!

Nie stanowiłby „drogi” do Boga, poprzez którą powinna iść ludzkość, która by prowadziła do Boga ale byłby finiszem i celem tej drogi!

Pośrednik zawsze pośredniczy między  różnymi  osobami, których  coś dzieli. Pośredniczenie między osobami „równymi co do mocy”, tego samego trój- jedynego Boga   –  jest absurdem!!!

Pan Jezus ma w Biblii również tytuł największego „arcykapłana” w dziejach ludzkości- zobacz Hebrajczyków 9:11-15.  W wersecie 15 czytamy wg BT

” Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką – to jest nie na tym świecie – uczyniony przybytek ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.  I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.”

Rolą arcykapłana było pośredniczenie pomiędzy Bogiem a ludem wybranym!  Z Pisma Świętego wynika, że jako arcykapłan Jezus występuje w roli pośrednika nowego przymierza. Warto zastanowić się czy arcykapłan  (lub  kapłan) może być również Bogiem? Arcykapłan miał za zadanie składać za lud ofiary BOGU.  Zakładając zatem, że Pan Jezus jest arcykapłanem wychodzi na to, że składa ofiary w pewnym sensie sam sobie.

Prawo Mojżeszowe jest  „cieniem rzeczy przyszłych”  i jednoznacznie z tego prawa wynika rola arcykapłana jako pośrednika.  Jezus jest arcykapłanem, który doprowadzi do pojednania ludzkości z Bogiem Wszechmocnym.

 

Nauka Pisma Świętego jest prosta i logiczna, natomiast koncepcja Trójcy Świętej wyraźnie zaprzecza temu co Biblia naucza o roli Jezusa Chrystusa.

W liście do Galatów 3:20 według BT czytamy:

Pośrednika jednak nie potrzeba, gdy chodzi o jedną osobę, a Bóg właśnie jest sam jeden

Przemyślenie  powyższych tekstów ułatwi  Ci odnalezienie prawdy zawartej w Biblii, oraz przypomni o  biblijnych tytułach Pana Jezusa (Mesjasz, pośrednik, droga, arcykapłan) – wyraźnie wykazujących dlaczego nie może być On drugą osobą trójedynego Boga.

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  11 komentarze: Jezus pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi – 1 Tymoteusza 2:5

  • Czy można być zbawionym nie korzystając z pośrednictwa Jezusa? Pytam bo np: dla Św.Jehowy ktoży należą do tak zwanej klasy ziemskiej pośrednikami są namaszczeni członkowie. Informacje można o tym znaleźć na jw.org. Czy nie jest to troche podobne to pośrednictwa Marii w religi Katolickiej? Pisze w tym temacie bo akurat jest o pośredniku.

   • Na podstawie poniżej zacytowanych wersetów większość grup antytrynitarnych (poza ŚJ) jest zdania, że Jezus jest pośrednikiem wszystkich ludzi.

    1Tm_2:5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,
    Jan 14:6 Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

    Pismo jak widzimy mówi, że jest JEDEN posrednik i jest nim Pan Jezus, który złożył swoje życie w ofierze również za wszystkich.

    • Poznawszy prawdy z pism , jestem przekonany iż Jezus jest jedynym pośrednikiem,Pomazańcem. Zastanawiam sie jedynie jak to możliwe ze św.Jehowy mimo pozornego nauczania biblijnego,nie dostrzegają ukrytej doktryny ciała kierowniczego o klasie pomazańcòw ,któży są pośrednikami przymierza dla tak zwanych drugich owiec,ktore mają żyć na ziemi. Ktòre na marginesie drugie owce jak przedstawił apostoł Paweł to są poganie. Efezjan 2:8-22, Efez 3:4-6. Czy można zatem rozumiec biorąc pod uwagę wypowiedz Pana Jezusa Mat 24:24 że ciało kierownicze i inni św.Jehowy podajac się za pomazańcòw są fałszywymi pomazańcami o ktòrych mowa w bibli?

   • Trzeba zwrócić uwagę na to, ze większość SJ zapytanych czy Jezus jest ich pośrednikiem odpowie ze tak. Dopiero po dogłębnej analizie tematu w publikacjach wychodzi na to ze jest pośrednikiem tylko klasy”namaszczonych”.

  • Zastanawiam się nad pośrednictwem Jezusa…czy to że mamy pośrednika, nie pozwala nam na modlitwę do Ojca? Jeżeli jednak możemy modlić się do Ojca, to po co nam pośrednik? Trochę tego nie rozumiem i proszę o wyjaśnienie na czym właściwie polega pośrednictwo Jezusa? Czy słowo ,,pośrednik” wyraża to że Jezus załatwia sprawy między stronami? Czy jest ono po to aby grzesznika podnieść i doprowadzić do wiary, do Ojca..?…a kiedy już stajemy się ludźmi wiary to nie potrzebujemy pośrednika?….czy też pośrednictwo polega na samym naśladowaniu Jezusa — przejście przez drzwi i chodzenie wąską drogą…Pozdrawiam i proszę o komentarz.

   • Jak wiadomo pośrednikiem starego przymierza Prawa, zawartego między Bogiem a narodem Izraela, był Mojżesz. Pismo uczy, że takiego proroka jak on (Mojżesz) miał wzbudzić Bóg, a tym prorokiem okazał się Pan Jezus.

    Jezus jest Pośrednikiem nowego przymierza, zawartego między Bogiem a ludżmi okazującymi w niego (Jezusa) wiarę. Składając Bogu ofiarę ze swojego życia wystąpił jako arcykapłan a poprzez swoją śmierć wykupił nas ze śmierci, którą dziedziczymy po Adamie.

    Naszym zdaniem kierowanie modlitwy poprzez Jezusa pokazuje, że uznajemy rolę Jezusa jako tego, który oddał za nas swoje życie i jako Arcukapłana nowego przymierza. Nie uważamy że należy modlić się do Jezusa (możemy go wzywać) gdyż tym, do którego mamy kierować modlitwy jest Ojciec zarówno Pana Jezusa jak również nas wszystkich.

  • Św, Paweł dokładnie pisze w1Tm, że Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, CZŁOWIEK, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie.

   Wiadomo że Pan
   Jezus jest Bogiem i człowiekiem. I św, Paweł wyraźnie pisze o Chrystusie nie Bogu, tylko człowieku. Ja nie widzę żadnego problemu. widzę tylko potwierdzenie wiary w Trójce Przenajświętszą

   • Niestety problem mimo zaklinania rzeczywistości cały czas jest. Proszę wnikliwie zapoznać się z argumentacją we wpisie i odnieść się merytorycznie do zawartych tam argumentów. Pomijam to, że nie mamy w Biblii określenia Boga jako Trójca Przenajświętsza ale jak Pan widzi możliwość bycia pośrednikiem i pośredniczenia samemu sobie to nie wiem.
    Pośrednik to wg Słowników: „działalność osoby trzeciej mająca na celu doprowadzenie do porozumienia się lub załatwienia jakichś spraw między dwoma stronami„ więc nie można być pośrednikiem gdy jesteśmy stroną!
    Jeden jest Bóg czytamy w tym wersecie i jeden pośrednik pomiędzy tymże BOGIEM a ludźmi.

  • W Katolicyzmie role posrednika do Boga od dawna przejela Maryja!!!

   • pośrednikiem jest się zawsze czegoś a że Jezus jest jedynym pośrednikiem zbawienia to dogmat KrK. Np deklaracja DI.
    Co do tematu to chyba fragment z Gal 3,20 wszystko wyjaśnia w ujęciu trynitarzy. Bóg jest jeden, Jeden Pan i Jeden Duch Ef 4,3 czy 1P1. A pośrednika nie trzeba przecież. Problem chyba istnieje gdy Jeden jest Pan a Jahwe też Panem, tak zawsze to widziałem a pośrednik Jeden Jezus ale w sensie Trójcy czy duchowym Go nie potrzeba bo Bóg jest JEDEN.

  • Bardzo niewygodnym dla trynitaryzmu rozwinięciem tych myśli jest tekst z Galatów 3:19,20. Wynika z niego wyraźnie, że gdyby Pan Jezus wchodził w skład „Trójjedynego Boga” to nie mógłby być pośrednikiem!!! Bo to sam Trójjedyny Bóg w przedstwicielstwie swej „drugiej osoby” zawierałby przymierze ze swymi uczniami!!! Ciekawie opisujecie to na blogu w poniższym komentarzu (warto się zapoznać) :

   https://blog.antytrynitarianie.pl/posrednik-biblia/

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty