Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

W Jezusie mieszka pełnia boskości – Kolosan 2:9

Pełnia Boskości w Jezusie

Bardzo częstym argumentem osób wierzących w Boga w trzech osobach, jest fragment listu do Kolosan 2:9 mówiący, że w Jezusie mieszka cała pełnia boskości.

Zobaczmy jak ten werset brzmi w 3 różnych przekładach Biblii.

(OLNT) “w którym Bóg jest obecny w całej pełni.

(BW) “Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości

(BPoz) “W Nim bowiem, w Jego ciele mieszka cała Pełnia Bóstwa.

Czego dowiadujemy się z tego fragmentu?

Dowiadujemy się, że w Jezusie przebywa (mieszka) cała pełnia boskości czy bóstwa. Czy wynika z tych słów, że Jezus jest równy Bogu?

Na początek warto zastanowić się nad pytaniem z pierwszego śródtytułu:

Czy  Jezus posiada pełnię boskości sam z siebie?

Zwróćmy uwagę na kontekst tej wypowiedzi z Kolosam 1:19 (BT):

Zechciał bowiem /Bóg/, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia,”

Czy ten werset nie poświadcza, że Jezus otrzymuje pełnię boskości od Boga ? Rodzi się więc pytanie –  jak rozumieć zwrot “zechciał Bóg” żeby w NIM ZAMIESZKAŁA. Czy nie powinno to być oczywiste, że Bóg z natury posiada pełnię? No chyba, że Jezus nie jest częścią Trójcy i wówczas ten werset niesie ze sobą informację, że Jezus jest “boski”, gdyż dostaje boskość od Boga!

W Biblii Warszawskiej cytowany powyżej werset brzmi jeszcze dobitniej:

“Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości”

To Bóg upodobał sobie, obdarować swojego syna boskością. Jezus nie posiadał boskości sam z siebie. Nie dziwi nas to gdy uświadomimy sobie, że Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, a nie samym Bogiem (zob. Kolosan 1:15). Oczywistym jest, że posiadanie boskości nie czyni Pana Jezusa, tą samą osobą co Bóg o czym zaświadcza tekst z Kolosan 3:1 (BT) rozgraniczający Boga od Jezusa (Boga a nie Ojca)

“Jeżeli jednak zostaliście wskrzeszeni z Chrystusem, to szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga

Pan Jezus zasiada po prawicy nie Ojca, ale kompletnego Boga.  Czy nie świadczy to  przeciwko równości osób Ojca i Syna?

W kim jeszcze “mieszka” Bóg?

Jak zauważyliśmy w wielu przekładach użyto w omawianym wersecie sformułowania “mieszka“. Greckie słowo (katoikeo)  oznacza wg słownika grecko-polskiego “mieszka” lub “przebywa” i często odnosi się do miejsca przebywania.

Warto się w tym miejscu zastanowić w jakim kontekście występuje to słowo w innych miejscach Pisma Świętego w podobnym kontekście jak w Kolosan 2:9.

Zwróćmy uwagę na Jakuba 4:5 (BW)

“Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Zazdrośnie chce On mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie ?”

Czy nie wynika z tego wersetu, że w nas także mieszka Bóg? Nie oznacza to jednak, że stajemy się równi Bogu. W innym wersecie w Efezjan 3:17 czytamy wg. BW:

“Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości”

Jak widzimy, to że w kimś mieszka Chrystus nie jest równoznaczne z byciem Chrystusem.

Mamy pełnię boskości w nim

Co ciekawe w wersecie z Kolosan 2:10 Paweł mówi, że również naśladowcy Jezusa mają pełnię. Paweł używa w poniżej cytowanym fragmencie takiego samego słowa (BW):

“I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności,”

Czy oznacza to, że chrześcijanie, do których pisał Paweł również wchodzą w skład Trój-jedynego Boga? Nie. W Komentarzu Żydowskim do Nowego Testamentu, w przypisie do 10 wersetu napisano:

“Owa “pełnia wszystkiego czym jest Bóg”, jaka jest w Mesjaszu “na sposób cielesny” (w.9) będzie również w wierzących, ponieważ stanowią oni część Jego Ciała.”

Warto potwierdzić to fragmentem z 2 Piotra 1:4 (BWP) gdzie czytamy:

“To właśnie przez Niego zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice. Dzięki nim macie się stać uczestnikami natury samego Boga po wydostaniu się z zepsucia, które panuje w świecie na skutek ulegania pożądliwości.”

Jeżeli chrześcijanie mają mieć boską naturę to tym bardziej Pan Jezus ma jej pełnię. Słowa są kubłem zimnej wody na głowy trynitarzy kurczowo trzymających się słów z Kolosan 2:9!

Dla porównania w Biblii Poznańskiej ten werset oddano “abyście przez nie stali się uczestnikami Bożej natury” podobnie w Biblii Warszawskiej “abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury” oraz Biblia Tysiąclecia “abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury“.

Jak widać dokładna analiza omawianego wersetu wyraźnie dowodzi, że nie można go stosować jako argumentu przemawiającego za Trójcą Świętą, gdyż kontekst biblijny wyraźnie temu przeczy.

 

 

Subscribe
Powiadom o

16 komentarzy
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Robert
13 sierpnia 2023 09:31

Do tego co napisanej pozwolę sobie jeszcze dodać myśl, które pojawiły mi się po przeczytaniu komentarza do wer.1:19 i 2:9, które napisał Denis Hamm SJ I on łączy oba wersety sugerując, że wspomniana w wer.19 “pełnia” to podana “boskość” w wer.9 następnego rozdziału. Stwierdza jednak, iż oznacza to, że cała stwórcza i opiekuńcza moc theos, jest obecna w znartwychwstałym synu, czy w jego ciele. Stwierdził również, że stwierdzenie: “zechciał bowiem theos, aby w nim zamieszkała cała pełnia”. Przypomina stwierdzenie z… Czytaj więcej »

Robert
10 sierpnia 2023 18:42

Jedną z rzeczy na które powinno się zwrócić uwagę, to nie pomijanie prawdy, ze w yios nie mieszka tyle i tylko pełnia, co pełnia … czego? “theotetos”. I tak naprawdę Kol.1:19 mówi o theos, że miał upodobanie, żeby: “pan p-leroma katoikosei”. To znaczy, żeby “w nim zamieszkało całe wypełnienie”. W domyśle, pewnie idzie o theotetos. Jednak sam tekst tego nie mówi. W przypadku 2:9 czytamy, że jest w nim pełnia “theotheos” TZN.[BOSKOŚCI] W nim jest ta pełnia i taka. Jednak… Czytaj więcej »

Makinero
27 grudnia 2022 13:14

W Jezusie mieszka pełnia boskości. Ale od kiedy? Gdy przebywał na ziemi, czy już będąc w niebie? Czy potraficie odpowiedzieć na podstawie Pisma?

Tomasz
29 lipca 2022 22:07

Przepraszam, ale chyba mi coś umknęło: to ostatecznie Jezus jest Bogiem, czy tylko człowiekiem, w którym “mieszka Bóg (Duch Boży)”? Bo jeśli jest tylko tym drugim, to jest równy wszystkim innym chrześcijanom i po co Go czcić bardziej, niż moją ciocię, która (wg mnie) żyła i umarła jako święta? To jest jakaś gradacja świętości ludzi? Na jakiej podstawie? [Wiem, gradację świętości zmarłych chrześcijan wyprowadza się ze św. Pawła, ale to dość mętne i tym bardziej Wy chyba w to nie… Czytaj więcej »

W Jezusie mieszka pełnia boskości .
7 czerwca 2020 16:20

Dziękuję za komentarz. Odniosę się zatem do głównego argumentu z tego opracowania, które ma podważyć słuszność myślenia, że fakt iż w Jezusie mieszka Cała Pełnia Bóstwa w żadnym razie nie oznacza, że Jezus jest Bogiem. A czy mogłoby oznaczać, że Nim jest? (“W Nim bowiem (w Jezusie), w Jego ciele mieszka cała Pełnia Bóstwa.“/BPoz/). Spróbujmy to przeanalizować… Niewątpliwie jestem człowiekiem, zrodzonym z matki, która jest człowiekiem i z ojca, który też jest człowiekiem. Można więc śmiało powiedzieć, że jest we… Czytaj więcej »

Bóg Ojciec i Bóg Syn w jednej Osobie.
4 czerwca 2020 23:52

“Na początku było Słowo,a Słowo było u Boga,i Bogiem było Słowo.Ono było na początku u Boga.Wszystko przez Nie się stało,a bez Niego nic się nie stało,co się stało.” / Ewangelia wg. św. Jana 1, 1-3/ “A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.I oglądaliśmy Jego chwałę,chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły