Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Chrzest Jezusa a Trójca – Mateusza 3:16-17

Czy chrzest Jezusa był  objawieniem  Trójedynego Boga?

Opis znajdziemy w Mateusza 3:16-17 gdzie możemy przeczytać wg. BT:

“A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego.
A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.

Trynitarianie argumentują z racji występowania w omawianym fragmencie Biblii „Boga, Jezusa oraz Ducha Świętego”, iż jest to objawienie trój-jedynego Boga.

Czy jednak w oparciu o Pismo Święte, mają do takich stwierdzeń podstawy?

Zauważmy jednak, że definicja trynitarnego dogmatu podkreśla „równość co do mocy i współodwieczności”. We wszystkich tego typu „wyliczankach” i z tekstów biblijnych  bynajmniej to nie wynika. Poniżej przedstawiamy trzy argumenty, które należy wziąć pod uwagę uważając ten tekst jako poparcie Trójcy:

Pierwszy argument

Podczas  chrztu Jezusa Duch Święty  „zmaterializował się „ w postaci  gołębicy. Na tym tle powstają pewne trudne do wyjaśnienia dla trynitarzy dylematy. Gdyby Duch Święty był TRZECIĄ  OSOBĄ  BOGA  to czy Bóg postępowałby wbrew prawu, które sam ustanowił i ukazałby swoją trzecią osobę jako zwierzę? Chodzi mianowicie o zakaz przedstawiania wizerunku Boga pod postacią ….”ptaka” z Powtórzonego Prawa 4:15-17.

Nie będzie w tym jednak nic zdrożnego gdy założymy, że Duch Święty jednak nie jest osobą. Co ciekawe, Duch Święty (w przeciwieństwie do Ojca i Syna) nawet w wizjach nie ukazywał  się  nigdy w osobowej  postaci,  np. mężczyzny. Rodzi się więc pytanie dlaczego Ducha Świętego zobrazowano “ptakiem” lub jak było to w przypadku pięćdziesiątnicy “ogniem” a nigdy osoby.

Dlaczego nawet w wizjach chwały Boga (zobacz stosowne rozdziały z Ezechiela, Daniela, Dziejów Ap. czy Apokalipsy) nie przedstawia się trzeciego tronu dla Ducha Świętego? Występuje zazwyczaj jeden  tron  lub dwa  trony … oczywiście drugi tron przeznaczony dla zmartwychwstałego Pana Jezusa. Czyż nie dowodzi to faktu, iż Duch Święty – nie jest  osobą?

Drugi argument

Jezus podczas chrztu stał się Mesjaszem i pamiętając o tym oraz analizując fakty wcześniejszych „ powołań” osób (bez wątpienia niższych rangą niż Jezus) do roli Mesjasza czyli „ osoby wypełniającej pewną misję, zadanie dane od Boga”…. pojawienie się Boga oraz wylanie Ducha Świętego  nie jest czymś niezwykłym.

Wystarczy przeczytać księgę Wyjścia 35:30-35 (BT)  przy powołaniu do realizacji misji od Boga widzimy Besaleela, którego Bóg Jahwe obdarza Duchem Świętym,

Wówczas Mojżesz przemówił do Izraelitów: Oto Pan powołał imiennie Besaleela, syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy,  i napełnił go duchem Bożym, mądrością, rozumem, wiedzą i znajomością wszelkiego rzemiosła“.

Czy z tego faktu możemy wysnuć wniosek co do istoty Boga? Wręcz przeciwnie Duch Boży występuje tu wśród innych nie będących osobami przymiotów takich jak mądrość, wiedza czy zdolności. Podobnie czytamy w Liczb 11 wersety: 16:17,25-29, o siedemdziesięciu mężach otrzymujących Ducha Świętego.

BógWziął z ducha, który był w nim (Mojżeszu), i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym“.

Czy Boga można dzielić i przekazywać innym?

Trzeci argument

Jedyny fragment z omawianych tekstów opisujący wzajemne relacje, brzmi: ” To jest mój syn umiłowany ….”. To mówi Bóg Ojciec  w Mateusza 3,17. Tak więc, abyśmy mogli przenieść (zrozumieć) relację jakie panują między Bogiem Ojcem a Synem Bożym – Biblia posługuje się przykładem ziemskich relacji jakie zachodzą między ojcem a synem!

Dla trynitarzy jest to bardzo „ niewygodny” przykład …. bo można zadać pytanie: CZY JAKIKOLWIEK SYN JEST WSPÓŁWIECZNY ZE SWYM OJCEM?

Idealnym przykładem na relacje zachodzące w obrębie Trójcy, powinien być przykład braci trojaczków. Przykład Ojca i Syna wskazuje, że akt „zrodzenia„ Syna jest zarazem „początkiem„ istnienia Jezusa. Podobnie jak jest to w przypadku ludzkich synów.

Dlatego posłużenie się w tekście skierowanym do ludzi, takim przykładem wydaje się być oczywistym opisem relacji między Bogiem Ojcem (tym który zrodził), a Synem Bożym (tym, który jest zrodzony). Wyraźnie ukazuje to niebiblijny charakter definicji trynitarnej głoszącej „równość pomiędzy Ojcem a Synem”!

Umiłowany Syn

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę jeszcze raz na słowa z Mateusza 3:17, a właściwie na jedno słowo “umiłowany“:

“Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. “

Jak rozumiesz słowo – umiłowany? Miłujemy wielu, ale jedna z osób jest naszą umiłowaną. Podobnie jak w przypadku Pana Jezusa i ucznia, który opierał się o Jego pierś.

Czy dopuszczamy jednak do myśli, że dla Boga Ojca Jezus jest bardziej kochany (umiłowany) od Ducha Świętego? Biblia jednak mówi o innych osobach duchowych np. synach Bożych zwanych aniołami (zob. Hioba 2:1). Łatwo wówczas zrozumieć, że Jezus, jako że jest pierworodnym synem Boga jest szczególnie umiłowany wśród innych bożych synów.

W Jana 17:24 (BT) czytamy, że Jezus został umiłowany już przed założeniem Świata:

“Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata”

Gdyby Jezus istniał zawsze na równi z Ojcem, gdyby nie miał początku zwrot “umiłowałeś Mnie” nie miałby żadnego sensu. Wskazuje on bowiem wyraźnie na czas lub okres, kiedy to Jezus poprzez swoje zachowanie i czyny zdobywa zaufanie Ojca.

Zakładając równość osób w Bogu jest ten zwrot nie do przyjęcia.

Na koniec warto zastanowić się dlaczego Duch po zstąpieniu sam nie przemówił, tylko odezwał się głos z nieba – głos Ojca.

Wymienione powyżej fakty sprawiają, iż wnikliwi czytelnicy Biblii nie znajdują podstaw do uznania opisu chrztu Jezusa jako biblijnego argumentu „objawienia Trójcy Świętej”!

 

Subscribe
Powiadom o

6 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Agnieszka
30 grudnia 2023 07:13

Taka mała uwaga… Biblia mówi, że coś “osi – ωσει – jakby” gołębica

przemek
Editor
10 maja 2020 13:06

Ciekawe pytanie do trynitarzy w związku z chrztem Pana Jezusa :
Czy Pan Jezus ( w ujęciu trynitaryzmu “Bóg Wcielony” ) musiał czekać do 30 roku swego życia ( Łukasza 3- 23) na “otrzymanie Ducha Świętego”? Przez te ok.30 lat “Bóg Wcielony” , nie miał Ducha Świętego?

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły