Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Czy chrzest Jezusa był  objawieniem  Trójedynego Boga?

Opis znajdziemy w MATEUSZA Mateusza 3:16-17 gdzie możemy przeczytać wg. BT:

„A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego.
A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. „

Trynitarianie argumentują z racji występowania w omawianym fragmencie Biblii „Boga, Jezusa oraz Ducha Świętego”, iż jest to objawienie trój-jedynego Boga w działaniu.

Czy jednak w oparciu o Pismo Święte, mają do takich stwierdzeń podstawy?

Definicja trynitarnego dogmatu podkreśla „równość co do mocy i współodwieczności” a z wszystkich tego typu „wyliczankach” tekstów biblijnych  bynajmniej to nie wynika. Poniżej przedstawiamy kilka innych argumentów, które należy wziąć pod uwagę uważając ten tekst jako poparcie Trójcy:

 

 • Podczas  chrztu Jezusa Duch Święty  „zmaterializował się „ w postaci  gołębicy. Na tym tle powstają pewne trudne do wyjaśnienia dla trynitarzy dylematy: Gdyby Duch Święty był TRZECIĄ  OSOBĄ  BOGA  to czy Bóg postępowałby wbrew prawu, które sam ustanowił i ukazałby swoją trzecią osobę jako zwierzę? Chodzi mianowicie o zakaz przedstawiania wizerunku Boga pod postacią ….”ptaka” z Powtórzonego Prawa 4:15-17. Nie będzie w tym jednak nic zdrożnego gdy założymy, że Duch Święty jednak nie jest osobą.

 

 • Co ciekawe, Duch Święty (w przeciwieństwie do Ojca i Syna) nawet w wizjach nie ukazywał  się  nigdy w osobowej  postaci – np. mężczyzny. Rodzi się więc pytanie dlaczego Ducha Świętego zobrazowano „ptakiem” lub jak było to w przypadku pięćdziesiatnicy „ogniem” a nigdy osoby. Dlaczego nawet w wizjach chwały Boga (zobacz stosowne rozdziały z Ezechiela, Daniela, Dziejów Ap. czy Apokalipsy) nie przedstawia się trzeciego tronu dla Ducha Świętego? (występował jeden  tron  lub dwa  trony … oczywiście drugi tron przeznaczony dla zmartwychwstałego Pana Jezusa.) Czyż nie dowodzi to faktu, iż Duch Święty – nie jest  osobą?

 

 • Jezus podczas chrztu stał się Mesjaszem i pamiętając o tym oraz analizując fakty wcześniejszych „ powołań” osób (bez wątpienia niższych rangą niż Jezus) do roli Mesjasza czyli „ osoby wypełniającej pewną misję, zadanie dane od Boga”…. pojawienie się Boga oraz wylanie Ducha Świętego  nie jest czymś niezwykłym. Wystarczy przeczytać księgę Wyjścia 35:30-35 (BT)  przy powołaniu do realizacji misji od Boga widzimy Besaleela, którego Bóg Jahwe obdarza Duchem Świętym, „Wówczas Mojżesz przemówił do Izraelitów: Oto Pan powołał imiennie Besaleela, syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy,  i napełnił go duchem Bożym, mądrością, rozumem, wiedzą i znajomością wszelkiego rzemiosła„. Czy z tego faktu możemy wysnuwać wniosek co do istoty Boga? Wręcz przeciwnie Duch Boży występuje tu wśród innych nie będących osobami przymiotów takich jak mądrość, wiedza cz zdolności. Podobnie czytamy w Liczb 11 wersety: 16:17,25-29 o siedemdziesięciu mężach otrzymujących Ducha Świętego. Bóg „Wziął z ducha, który był w nim (Mojżeszu), i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym”  Czy z rangi dostąpienia zaszczytu obcowania jako ten „ trzeci” wobec Boga Ojca i Ducha Świętego Mojżesz czy Besaleel mieli by być traktowani jako „część wieloosobowego Boga”? Czy w związku z tymi opisami uznasz, że sama forma powołania Jezusa na Mesjasza zasadniczo (co do występowania Boga Ojca oraz Ducha Świętego ) różni się od innych tego typu zdarzeń?

 

 • Jedyny fragment z omawianych tekstów opisujący wzajemne relacje, brzmi: ” To jest mój syn umiłowany ….”- to mówi Bóg Ojciec  w Mateusza 3,17 … tak więc abyśmy mogli przenieść (zrozumieć) relację jakie panują między Bogiem Ojcem a Synem Bożym – Biblia posługuje się przykładem ziemskich relacji jakie zachodzą między ojcem a synem! Dla trynitarzy jest to bardzo „ niewygodny” przykład …. bo można zadać pytanie: CZY JAKIKOLWIEK SYN JEST WSPÓŁWIECZNY ZE SWYM OJCEM? (Czy nie uważasz, że idealnym przykładem na relacje zachodzące w obrębie Trójcy – nie powinien być przykład braci (np. trojaczków). Akt „ zrodzenia„ – był zarazem „ początkiem„ istnienia (tak jak jest to w przypadku ludzkich  synów) Jezusa. Dlatego posłużenie się w tekście skierowanym do ludzi, takim właśnie przykładem wydaje się być oczywistym opisem relacji między Bogiem Ojcem (tym który zradza) a Synem Bożym (tym, który jest zrodzony). Wyraźnie ukazuje to niebiblijny charakter definicji trynitarnej głoszącej „równą współwieczność między Ojcem a Synem”!

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę jeszcze raz na słowa z Mateusza 3:17 a właściwie na jedno słowo „umiłowany„:

„Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. „

Jak rozumiesz słowo – umiłowany? Miłujemy wielu ale jedna z osób jest naszą umiłowaną (podobnie jak w przypadku Pana Jezusa i ucznia, który opierał się o Jego pierś). Czy dopuszczamy jednak do myśli, że dla Boga Ojca Jezus jest bardziej kochany (umiłowany) od Ducha Świętego? Biblia jednak mówi o innych osobach duchowych np. synach Bożych zwanych aniołami (zob. Hioba 2:1). Łatwo wówczas zrozumieć, że Jezus, jako że jest pierworodnym synem Boga jest szczególnie umiłowany wśród innych bożych synów.

W Jana 17:24 (BT) czytamy, że Jezus został umiłowany już  przed założeniem Świata:

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata

Gdyby Jezus istniał zawsze na równi z Ojcem, gdyby nie miał początku zwrot „umiłowałeś Mnie” nie miałby żadnego sensu gdyż wskazuje on wyraźnie na pewien czas lub okres, kiedy to Jezus poprzez swoje zachowanie i czyny zdobywa zaufanie Ojca (inny syn Boży „Szatan” wręcz przeciwnie je traci) do chwili, kiedy Ojciec mówi „umiłowany”. Zakładając równość osób w Bogu jest ten zwrot nie do przyjęcia.

Na koniec warto zastanowić się dlaczego Duch (jeżeli jest osobą) po zstąpieniu sam nie przemówił, tylko odezwał się głos z nieba – głos Ojca.

Wymienione powyżej fakty sprawiają, iż wnikliwi czytelnicy Biblii nie znajdują podstaw do uznania opisu chrztu Jezusa ani tego jak Biblia go przedstawia jako biblijnego argumentu„ objawienia Trójcy Świętej”!

 

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty