Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Wypowiedzi Jezusa przeczą istnieniu Trójcy – Marka 10:18

Czy znasz nauczanie Pana Jezusa o Trójcy Świętej!

Analizując wypowiedzi Pana Jezusa możemy w stu procentach stwierdzić, że NIGDZIE nie nauczał o Trójcy.

Oczywiście możemy dociekać podobieństw Ojca do Syna lub doszukiwać się personifikacji Ducha Świętego. Jednakże nie ma ani jednej wypowiedzi naszego Pana o tym, że Bóg jest wieloosobowy, że jest Trójcą lub że składa się z trzech osób!

Taki Bóg NIGDY nie został czytelnikom Biblii przez Chrystusa objawiony!

Żeby tego było mało to wiele wypowiedzi Jezusa po głębokiej analizie przeczą temu, że Jezus wchodzi w skład wieloosobowego Boga.

By się o tym przekonać zastanów się nad poniższymi cytatami z Pisma Świętego.

Kto jest Dobry

Zacznijmy od Marka 10:18 wg. BT

“Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.”

Czy byłoby to normalne, że będąc Bogiem Jezus wypowiada takie słowa? Jeżeli uznajemy Jezusa za Boga to jest to fałszywa skromność, która Bogu nie przystoi.

Jezus będąc Bogiem nie mógłby wyrzec tych słów. Nawet zakładając, że był tu na ziemi to i tak był częścią DOBREGO BOGA!

W przekładzie Biblii Warszawskiej czytamy jeszcze dobitniej “A Jezus odrzekł: Czemu mię nazywasz dobrym ? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. “.

Czy Jezus poparł takimi słowami dogmat o Bogu w trzech osobach osadźcie sami. Moim skromnym zdaniem gdyby Pan Jezus był „ drugą  osobą  Trój-jedynego Boga” nie wypowiedział by tych słów nie chcąc wprowadzać słuchaczy w mylny osąd, że nie jest Bogiem.

Jezus przybył w swoim imieniu czy w imieniu Boga?

Kolejny werset pochodzi z ewangelii Jana 5:43-44 (wg. BW)

Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli.

Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem ?

Czy Jezus Bóg, domniemana druga osoba Boga mogłaby coś takiego wyrzec? Czy  będąc Bogiem Jezus nie przyszedłby we własnym imieniu? A przecież wyraźnie temu zaprzecza i mówi, że przyszedł w imieniu swego Ojca!

A jak rozumiesz słowa “Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli” . Czyż nie jest to jasna wypowiedź przecząca temu, że Jezus jest częścią Trójcy?

Dwóch Świadków

I jeszcze jedna wypowiedź z Jana 8:17-18 wg. BT.

 “Także w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto Ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał.”

Czy będąc JEDNYM Bogiem z Ojcem można mówić o świadectwie dwóch osób.

Zakładając Trójcę, czyż Jezus nie powinien uwzględnić w tej wypowiedzi także Ducha Świętego, tym bardziej, że wcześniej w wersecie 16 powiedział “Ja nie jestem sam, lecz Ja i Ten, który Mnie posłał” . Czy i w tym miejscy nie powinna być zwrócona uwaga na rzekoma trzecią osobę Boga?

Zastanawiający jest również zwrot: “świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał“. Czy będąc jednym Bogiem z innymi osobami może pierwsza osoba posłać drugą? Uznając że jest JEDEN Bóg Jezus na równi z Ojcem i Duchem by siebie posłał.

Syn człowieczy

A co powiemy o nazwaniu Jezusa synem człowieczym? W Mateusza 17:9 czytamy (BT)

“A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.”

Jezus wielokrotnie używał takiego określenia w stosunku do swojej osoby np. w Mateusza 12:40,  26:24 czy Jana  9:35-37. Czy Boga można nazwać Synem Człowieczym? Przeczytajmy 4 Mojżeszową  23:19 (BW)

“Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa. Ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni, I mówi, a nie spełnia?”

Gdybyśmy założyli, że Bóg się zmaterializował stając się Synem Człowieczym musielibyśmy przyjąć, że w tym czasie w niebie istniała “DWÓJCA”. Pomijam tu pytanie jakie każdy powinien sobie zadać. Czy STWÓRCA pozwoliłby się policzkować i opluwać przez swoje stworzenia?

Nie próbujmy zatem przekręcać wypowiedzi naszego Zbawiciela, ale pokornie uznajmy, że Jego słowo jest prawdą!

Warto porównać te wypowiedzi Pana Jezusa z definicją „atanazjańskiego wyznania wiary” i wyciągnąć właściwe  wnioski. Jeżeli znasz fragment nauczania Jezusa o trójcy osób chętnie się z nim zapoznamy. Jeżeli jednak takiej nauki nie ma w Biblii więc warto zastosować się do słów Pawła z 1 listu do Koryntian 4:6 (BT)

“Mówiąc to, miałem na myśli, bracia, mnie samego i Apollosa ze względu na was, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane, i niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego”

 

 

Subscribe
Powiadom o

3 komentarzy
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Hiacynt
6 października 2017 20:34

Od ateisty. Wasze rozumowanie wydaje się logiczne, ale: Co jeśli Jezus po prostu miał ograniczoną naturę Boską gdy był tu na Ziemi, x, np. po to by poczuć się jak człowiek, by Jego cierpienie było bardziej dojmujące dla ludzi? Skoro Jezus miał naturę człowieka to znaczy (zapewne) że był zdolny do grzechu. No przecież był kuszony przez Szatana by zgrzeszyć. Szatan nie wiedział że Jezus nie jest zdolny do grzechu? Ogólnie CIEKAWE jest czy Bóg może ograniczyć swoje moce na… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły