Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Bóg objawiony w ciele – 1 Tymoteusza 3:16

Kto został objawiony w ciele?

W liście 1 Tymoteusza 3:16 możemy przeczytać – w niektórych przekładach opartych na “Textus receptus” –  o objawieniu się Boga w ciele (gr. θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί).

“A zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od Aniołów, kazany jest poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę do chwały” (Polish BG)  

Większość jednak przekładów oddaje ten werset tak jak w poniższych kilku znanych przykładach:

(BP v.1.6)  “Bo z całą oczywistością ujawnia się wielka tajemnica pobożności: Objawił się nam jako człowiek, Duch go potwierdził, ukazał się aniołom, ogłoszony został narodom, świat w Niego wierzy, do nieba został wzięty w chwale.”
(BT-2 v.1.4) “Ten, który objawił się w ciele …”
(BW v.1.2) “Ten, który objawił się w ciele, …”
(BWP v.1.2)  “Oto Ten, który przyszedł na świat jako zwykły człowiek …”

Jak łatwo zauważyć różnica dotyczy  słowa “Bóg” (gr. θεός) pojawiającego się w przekładach idących za Textus receptus, lub  “Ten” (gr. ὅς) idących za NESTLE-ALAND.

Textus Receptus jak również Nestle-Aland, to greckie Nowe Testamenty, które są podstawą do dalszych tłumaczeń na języki narodowe.

Tekst Textus Receptus  oparty jest  na późnych rękopisach, często z wprowadzonymi przez kopistów zmianami tekstu. Przekład ten, utracił przez to swoją znaczącą swego czasu pozycję jako podstawa do tłumaczenia tekstu biblijnego.

Tekst Nestle-Alanda jest natomiast na bieżąco aktualizowany zgodnie z najnowszymi odkryciami i poddawany krytyce tekstu.  Nestle-Aland służy obecnie  jako podstawa dla większości współczesnych tłumaczeń Nowego Testamentu.  Dla większości tłumaczeń podstawą jest obecnie Nestle-Aland poza Biblią Gdańską i jej pochodnymi, gdzie nadal króluje Textus Receptus.

Który tekst źródłowy jest poprawny?

Jednym z najstarszych rękopisów z wersją “Bóg” jest “Kodeks Athous Lavrensis” datowany na koniec IX wieku. Nie znajdziemy natomiast słowa “Bóg” w żadnym z manuskryptów sprzed ósmego wieku. Nie mówimy oczywiście o tych, w których naukowcy odkryli próby fałszerstwa, o czym możemy przeczytać chociażby w Wikipedii pod hasłem “Bóg objawiony w ciele“.

“Kodeks Synajski został poprawiony przez korektora e w XII wieku. Tekst Kodeksu Aleksandryjskiego, Efrema i Kodeksu z Clermont również był modyfikowany przez korektorów. Zmiana ta uzgadniała tekst starożytnych rękopisów z tekstem normatywnym i była motywowana przesłankami natury dogmatycznej – Bóg dokonał inkarnacji.

Wariant θεός ἐφανερώθη mógł powstać przez przypadek, gdy ΟΣ błędnie zostało odczytane jako ΘΣ, tj. jako skrót od θεός (patrz nomina sacra). Mogła to być jednak także zmiana dokonana w pełni świadomie, mająca na celu dostarczenie rzeczownika dla sześciu następujących czasowników i tym samym motywowana potrzebami ortografii. Zdaniem Metzgera zachodzi też niewielkie prawdopodobieństwo, że zmiana była motywowana pobudkami natury dogmatycznej. […]

Wettstein, duchowny i teolog z Bazylei, podczas studiowania Kodeksu Aleksandryjskiego zauważył, że ligatura nad literami theta i sigma nadpisana została innym atramentem i inną ręką. Ponadto pozioma kreska wewnątrz litery theta nie była częścią tej litery, lecz plamką przebijającą się z drugiej strony karty pergaminu. Oznacza to, że w tym miejscu rękopisu Chrystus nie został nazwany Bogiem.”

Jak z tego tekstu wynika mamy tu do czynienia z korektą tekstu – by nie powiedzieć – zamierzonym fałszerstwem.

W trynitarnej koncepcji zwrot: “Bóg objawiony w ciele”, wpisuje się dobrze w dogmat o “Trójcy Świętej”. Problem w tym, że takiego zwrotu Pismo Święte nie zawiera.

Co mówi kontekst?

Warto również zwrócić uwagę na wewnętrzne świadectwo przemawiające za użyciem zwrotu “Ten”. Przeczytajmy ten werset z NBG i zastanówmy się nad sensem i logiką zastosowania zwrotu “Bóg”.

“Oczywiście, wielka jest tajemnica pobożności; Bóg został objawiony w cielesnej naturze, został uznany za sprawiedliwego w Duchu, został ukazany aniołom, został ogłoszony wśród pogan, dał ludziom na świecie uwierzyć, został wzięty do góry w chwale.”

Przy takim tłumaczeniu pojawia się kilka trudnych pytań.

Czy o Bogu można powiedziec, że został uznany za sprawiedliwego (usprawiedliwionego w duchu)?

A co powiemy o zwrocie: “został ukazany aniołom? Czy Bóg ukazany został aniołom, z którymi od ich stworzenia przebywa w niebie?

Na końcu czytamy, że: “został wzięty do góry w chwale” lub jak tłumaczą inne przekłady “został wzięty do chwały“.

Kto wziął Jezusa do chwały?  Czyżby Bóg nie był zawsze w chwale?

Tak więc, wstawienie w ten werset słowa “Bóg” poprzez niektórych tłumaczy burzy wewnętrzne świadectwo tego wersetu.

Trynitarne manipulacje tekstem

Nie jest to jedyny przykład próby dodania do Słowa Bożego tego czego ono nie zawiera.

Klasycznym przykładem trynitarnego fałszerstwa jest również 1 Jana 5:7, który w Przekładzie “Wujka” idącym za Textus Receptus brzmi:

Albowiem trzej są, którzy świadectwo dają na niebie: Ociec, Słowo i Duch święty, a ci trzej jedno są.

W tłumaczeniu NT ks.  Dąbrowskiego, z Wulgaty, (Księgarnia Św. Wojciecha wyd. 13 z 1966 r.) posunięto się jeszcze dalej i zmieniono  trzech na “Trójca“. Czytamy w tym przekładzie, że:

Trójca” wydaje świadectwo na niebie“!

Wystarczy jednak przeczytać przypis do tego wersetu – z nowszej – nawet katolickiej Biblia Tysiąclecia wyd. IV (w której pominięto te słowa), by przekonać się, że kontrowersyjne słowa to fałszerstwo kopisty.

„Słów tych (tzw. Comma Johanneum) brak w najstarszych rękopisach gr. i w najstarszych przekładach. Nie spotykamy ich również w ważniejszych kodeksach Wulgaty. Prawdopodobnie stanowiły one marginesową glosę, później w niektórych kodeksach włączoną do tekstu”.

Szerzej o tej manipulacji piszemy w artykule “Ci trzej są jednym“.

Pokazuje to, jak trynitarze na siłę chcieli “dostosować” tekst Pisma do głoszonej doktryny.

Zostaje trynitarzom zatem jedynie – rzekomo trynitarny tekst – z Mateusza 28:19.

Niestety, jest coraz więcej mocnych argumentów, że słowa “w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” również zostały zmanipulowane.

Więcej informacji na ten temat w powyższym linku oraz artykule dotyczącym chrztu.

Subscribe
Powiadom o

7 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Robert
17 września 2023 09:29

W przypadku 1 Tym.3:16 wykorzystywanie tego wersetu na rzecz przedstawienia yios=syna, jako theos objawionego w “cielesnej naturze” itp. jest z zasady pomijane. Jednak niektóre przekłady w istocie mówią o theos objawionym w ciele. Podobnie niektóre przekłady 1 J 3:16 oddają: “PRZEZ TO POZNALIŚMY MIŁOŚĆ BOGA, ŻE ODDAŁ ZA NAS ŻYCIE SWE…”. Patrz. B G, czy J.Wujka I jak pisał T.Kunda w ks. Pismo święte przeczy…” str.16 wiemy, że umarł syn, a czytamy, że życie za nas oddał thes. Z tej… Czytaj więcej »

Stanislaw
17 września 2023 09:25

Witam,
Jak się czyta BG werset 1Tym.3:16, to każdy myślący zauważy błąd logiczny, to aż RAZI i nie da się tego nie zauważyć.
Ładnie to wyjaśniliście też porównując rękopisy, że trynitarianie (mają to we krwi) specjalnie fałszowali ten tekst.
Pozdrawiam

Bol p
Editor
17 września 2023 09:12

Przy okazji rozpatrywania głównego tematu artykułu, pojawił się temat, o który pyta wielu czytelników: “Z jakiego materiału źródłowego, tłumaczenia Biblii są lepsze …czy z Textus Receptus”, czy z NESTLE ALAND ?” Część czytelników poznawała Biblię i wychowywała się przy takich przekładach jak Biblia Gdańska,(oraz jej uwspółcześnienia), Biblia Jakuba Wujka czy Biblia Króla Jakuba (wszystkie powstały w oparciu o tekst źródłowy dla tłumaczy na języki narodowe zwany “Textus Receptus”). Dla takich osób składnia tłumaczenia i słownictwo mogą być bliższe sercu i… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły