Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Czy Dzieje Apostolskie 20:28 są argumentem za Trójcą?

Przeczytajmy ten fragment wg. Biblii Tysiąclecia.

„Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. „

Rzekomo chrześcijańska apologetyka twierdzi, że zacytowany fragment z Dziejów Apostolskich to silny argument przemawiający za Trójcą Świętą?

Nie wiem jednak czy wiesz, że tłumaczenie tego fragmentu Biblii na język polski nie jest jednoznaczne. Zobaczmy, że wiele przekładów biblijnych w języku polskim oddaje ten tekst inaczej niż najbardziej znane przekłady trynitarne:

„ Pamiętajcie o sobie i o całej trzodzie, nad którą Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, odkupionym krwią [Jego] własnego [Syna].” (Biblia Warszawsko – Praska v.1.2)

„Pilnujcie więc samych siebie i całej owczarni jako biskupi, ustanowieni przez Ducha Świętego: bądźcie pasterzami Kościoła Bożego, który Pan nabył na własność za cenę swej krwi.” ( Przekład Współczesny wydanie z  1991 roku )

„Strzeżcie siebie i całego stada, w którym Ruach Ha-Kodesz uczynił was przywódcami, abyście paśli Wspólnotę Mesjaniczną Boga, którą nabył On sobie za cenę krwi własnego swego Syna” (Przekład żydowski Nowego Testamentu)

„ Zważajcie na samych siebie i na całą trzodę, pośród której duch święty ustanowił was nadzorcami, abyście paśli zbór Boga, nabyty przez niego krwią jego własnego Syna.” ( Przekład  Nowego Świata)

„Uważajcie na siebie i dbajcie o Bożą trzodę – Kościół zdobyty krwią Bożego Syna, bo was duszpasterzy, obarczył Duch Święty tą odpowiedzialnością.” (Słowo Życia – Nowy Testament wydanie z  1989 roku)

 

Warto zauważyć, że zdecydowana większość z powyżej cytowanych przekładów biblijnych to tłumaczenia dokonane przez trynitarzy.
Czy zgodzisz się z twierdzeniem, że cytując z tych przekładów biblijnych trynitarianie nie mogliby posługiwać się swymi ulubionymi aluzjami sugerującymi w zasadzie „herezję sebeliańską” a więc sugestie, że JAHWE to Jezus?  Argumentacja obalająca twierdzenia trynitarzy w tym temacie pojawia się w blogu wielokrotnie, ale my szczególnie polecamy komentarz: Czy Jezus to Jahwe?

Czyją zatem krwią został nabyty kościół?

Zobaczmy co na ten temat mówią inne fragmenty Pisma Świętego (BT):

 

 „Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.” 1 Jana 1:7

i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów” Apokalipsa 1:5

„Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką – to jest nie na tym świecie – uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie” (Hebrajczyków 9:11-12)

Jak widzimy Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości o czyją krew chodzi. Kiedy przeanalizujemy dokładnie tekst grecki również zostaniemy pozbawienia takich wątpliwości. Otóż tekst, tou idiou następuje tu po tou haimatos. Jeżeli założymy, że jest to szyk przydawkowy. który jest za tłumaczeniem  “swą własną krwią”, wówczas mamy do czynienia z bardzo rzadkim przypadkiem pojawienia się przymiotnika „ho idios” za rzeczownikiem, a nie przed rzeczownikiem.

Nie chcąc się spierać o to, który z przekładów biblijnych „lepiej, czy jaśniej” oddał w języku polskim myśli z Dziejów Apostolskich 20:28, wykazaliśmy już we wcześniejszych komentarzach, że nie odnajdujemy w takiej argumentacji trynitarzy żadnego argumentu poświadczającego prawdziwość atanazjańskiego wyznania wiary, ponieważ:

 1.   Tekst nie tyczy się trzech „osób Trójjedynego Boga oraz relacji między Jego osobami: równości i współodwieczności” (w ujęciu antytrynitarzy tyczy dwóch odrębnych bytów Boga Ojca i Syna Bożego) lub (w ujęciu trynitarzy Jahwe=Jezus)
 2.   Argument o tym, że Pana Jezusa można nazwać tytułem „Bóg” nie oznacza, że jest on „Bogiem Najwyższym”. W świetle Pisma Świętego Pan Jezus jest „s y n e m BOGA NAJWYŻSZEGO” (Łukasza1:32) a nie drugą osobą SAMEGO NAJWYŻSZEGO BOGA (czyli właściwie Nim samym)! Sam fakt, iż Biblia określa mianem Boga Najwyższego – Boga Ojca, dowodzi tego, że istnieje wiele innych istot posiadających tytuł „Bóg” ale nie NAJWYŻSZY-zobacz Psalm 82:6.

Dlatego świadomi faktu przelania przez Pana Jezusa krwi w celu naszego odkupienia, rozumiemy myśli zawarte w omawianym tekście nawet z tych przekładów, na które tak chętnie powołują się tak zwani współcześni apologeci.

NIE STANOWI TO JEDNAK ŻADNEGO ARGUMENTU BIBLIJNEGO POŚWIADCZAJĄCEGO ISTNIENIE TRÓJCY ŚWIĘTEJ!!!

Świadczy to raczej o kolejnej desperackiej próbie odnalezienia przez trynitarzy w Biblii czegokolwiek co choć „odrobinkę” mogłoby sugerować, że ich dogmat wiary ma jakiekolwiek oparcie w Piśmie Świętym.

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  1 komentarz: Czy w Dziejach Apostolskich 20:28 chodzi o krew Boga?

  • Wnioski nasze wynikają właśnie z czytania Pisma w przeciwieństwie do osób wierzących w Trójce, o której Pismo nie wspomina ani słowem. Ciekawe, dlaczego kościół zamiast zachęcać przez wieki do czytania, wręcz zabraniał czynienia tego pod karą spalenia na stosie!

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty