Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Czy powoływanie się na słowo Elohim występujące w Biblii w liczbie mnogiej poświadcza, że Bóg jest Trójcą?

Słowo Elohim znajdujemy już w pierwszym zdaniu Biblii, które w  języku hebrajskim brzmi: „Bereszit bara Elohim

W tym przypadku podobnie jak pisałem to w poprzednim poście  (dotyczącym Rodzaju 1:26 gdzie Bóg mówi „uczyńmy„)  sami katoliccy i protestanccy bibliści nie wierzą, że może chodzić tu o wieloosobowego Boga i praktycznie wszyscy odrzucają ten argument jako przemawiający za Trójcą. Trzeba zwrócić uwagę, że pomimo tego, że rzeczownik Elohim ma formę liczby mnogiej, to występujący przy tym rzeczowniku czasownik bara (stworzył) jest już w liczbie pojedynczej. Ten właśnie czasownik” ma tutaj decydujące znaczenie, gdyż występuje on w parze z rzeczownikiem “Elohim”, pełniąc rolę orzeczenia i określając jego stan gramatyczny. Gdyby Elohim był w liczbie mnogiej, to zdanie to brzmiałoby bar’u elohim (Oni  stworzyli) a nie bara elohim (On stworzył).

W języku hebrajskim rzeczownik w liczbie mnogiej posiada trzy charakteryzujące go cechy. Po pierwsze dostaje końcówkę (im, „-ִים”) w liczbie mnogiej. Po drugie czasownik występujący obok rzeczownika jest również w liczbie mnogiej, i po trzecie określający go przymiotnik jest także w liczbie mnogiej. W zdaniach gdzie występuje słowo „Elohim” te trzy cechy nie występują. Dlaczego więc użyto tu liczby mnogiej?

Gramatycy określają taką formę  liczby mnogiej „liczbą mnogą majestatu” odnoszącą się do majestatu Boga i boskiej mocy. W książce „Prehistoria biblijna” wydanej przez Papieski Wydział Teologiczny na stronie 11 możemy przeczytać takie wyjaśnienie.

Prehistoria biblijna

Książka z rozważaniami na temat księgi Rodzaju

W Smith’s Bible Dictionary str.505 pod hasłem „Boże imię” czytamy:

„Użycie formy mnogiej w znaczeniu pojedynczym nie jest wyjątkowe dla Izraela.  Podobne formy pojawiają się w przed-izraelskich, babilońskich i kananejskich tekstach, w których wyznawcy pragną wywyższyć szczególne bóstwo ponad inne. Ta forma została nazwana „mnoga majestatu” lub „mnoga intensywna”, ponieważ sugeruje, że cała pełnia boskości jest zogniskowana w jednym bogu. Elohim jest najbardziej popularnym słowem dla Boga w Tanach, które popiera tę ideę.”

Nikt zapewne  nie zgodzi się z teorią, że sami Izraelici  traktowali formę Elohim jako  wielość bóstw,  dlatego, że jak już to powiedzieliśmy na wstępie łączone z Elohim inne części zdania mają często formę liczby pojedynczej, w tym czasowniki, zaimki osobowe i dzierżawcze. Kolejnym argumentem jest fakt, że  wspomniana liczba mnoga Elohim występuje również  w przypadku obcych bogów pogańskich (chociaż nie były to Trójce?), i kontekstowo chodzi o tylko  jednoosobowe bóstwo.

Wystarczy zwrócić uwagę na wypowiedź z księgi Sędziów 11:24 gdzie wg. BT czytamy

 „Czyż nie posiadasz tego wszystkiego, co Kemosz, bóg [ELOHIM] twój, pozwolił ci posiąść? Tak samo i my posiadamy wszystko, co Pan, Bóg nasz, pozwolił nam posiąść!”

 

Użycie słowa Elohim w Sędziów 11:24

 

Podobnie rzecz się ma w Sędziów 16:23

„Władcy zaś filistyńscy zebrali się, aby na cześć swego Boga [ELOHIM] Dagona złożyć wielkie ofiary. Oddawali się radości i mówili: Oto bóg nasz wydał w nasze ręce Samsona, wroga naszego.”

Poniżej słowo [Elohim] użyte w stosunku do innych Bogów poza JAHWE.

 • Baal – Sędz.6:31
 • Kemosz – Sędz.11:24
 • Dagon – Sędz.16:23
 • Milkom – 1 Król.11:33

Dlaczego użyto w  stosunku do tych pogańskich bogów  formy pluralis majestatis? Możliwe jest, że pisarze biblijni stosują tu określenia używane przez Moabitów czy Ammonitów stosowane do określania ich własnych bogów.

Czy Elohim to pojedynczy wyraz w liczbie mnogiej?

W języku hebrajskim istnieje wiele takich wyrazów, które mają pojedyncze znaczenie, choć występują w liczbie mnogiej np.”chajim”- życie czy „panim”- oblicze. Co ciekawe występują też też słowa  w liczbie pojedynczej i mnogiej, ale posiadające w liczbie mnogiej także pojedyncze znaczenie np. „adon”- pan, który w liczbie mnogiej „adonim” może też oznaczać jedną osobę (1 Mojżeszowa 42:30 BW)

Jeżeli byśmy przyjęli tłumaczenie trynitarzy, że zwrot „uczyńmy” odnosi się do kilku osób, do wielości to jak mogliby powiedzieć, że Bóg jest jeden? Czyż ten jeden Bóg nie powinien rzec uczynię (nawet jak w jego skład wchodzą trzy osoby) a nie uczyńmy? Czy słowo uczyńmy nie zbliża nas do politeizmu? Poza tym warto się zastanowić czy zatem Bóg mówiłby sam do siebie albo rozmawiał sam z sobą?

Reasumując nie ma ŻADNYCH biblijnych argumentów przemawiających za tym, że słowo ELOHIM może sugerować, że Bóg jest Bogiem wieloosobowym. Teolodzy trynitarni doszukują się potwierdzenia trójosobowości Boga poprzez pojedyncze, wyrwane z kontekstu wyrażenia,  spekulując nad ich „rzekomo ukrytym”znaczeniem, ignorując  jasne i oczywiste prawdy z Pisma Świętego mówiące o jednoosobowej naturze Boga.

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  8 komentarze: Elohim w liczbie mnogiej – Sędziów 11:24

  • Słowo Elohim nie jest wcale argumentom za TRÓJCĄ św. mianowicie według doktryny o TRÓJCY św. jest taki, Bóg Ojciec jest TRÓJ JEDYNY, a to oznacza,że Bóg Ojciec, Syn Boży jest Bogiem (Chrystus) i Duch Św jest Bogiem, ale to jest Jeden Bóg BÓG TRÓJ JEDYNY inaczej mówiąc Oni nie są oddzielnymi bogami. czyli inaczej mówiąc ” TRZY W JEDNYM ” Natomiast Elohim oznacza bogowie, a nie Jednego Boga.Zresztą sam Chrystus wskazywał na Ojca nigdy nie powiedział o sobie , jest Bogiem Najwyższym. Owszem Chrystus jest Bogiem, ale nie najwyższym tak mówi teologia Prawosławna. Natomiast Ew. Mat. 28 / 19 – 20. ” Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. ” Ten tekst został dopisany przez ojców kościoła Rzymsko Katolickiego w XV wieku n.e.Zresztą ap. Paweł też o tym wspomina w swoim liście ( nie pamiętam do kogo ) ale ten tekst brzmi następująco ” JEŻELI SĄ TAK ZWANI bOGOWIE TO MY BĘDZIEMY CZCIĆ JEDNEGO BOGA I PANA JEZUSA CHRYSTUSA ” Jeżeli Chrystus byłby równym Bogu to tekst ap. Pawaa by tak brzmiał ” JEŻELI SĄ TAK ZWANI bOGOWIE TO MY BĘDZIEMY CZCIĆ JEDNEGO BOGA PANA JEZUSA CHRYSTUSA ” Jest różnica ? nie ma słow a ” i ” Zresztą Pslam 82 / 6

  • „Elohim”dokładnie rzecz biorąc, nie jest ani w liczbie mnogiej ani pojedyńczej.
   Jest w liczbie pojedyńczo -mnogiej ,która w naszym jezyku polskim nie występuje. Wyraz brzmiałby mniej więcej tak; BÓG /pojedyncza/OWIE/ mnoga.
   Kiedy w księdze Genesis czytamy fragment dotyczący stworzenia człowieka
   /1 Mojż 1/26-28 / to widać że przeplata sie tutaj liczba pojedyńcza z mnogą dotyczaca TEGO który stwarza ,człowieka. Napewno w tamtej sytuacji nie jest to Bóg trójjedyny. Dlaczego ? Ano dlatego ze jeżeli dokładnie przyjrzymy się wspomnianemu dziełu które Bóg stworzył , jest widoczne że nie było stworzonych trzech, dwóch ,ale 1 człowiek /jako mężczyzna i kobieta /
   NA OBRAZ I PODOBIEŃSTWO Boga Stworżyciela.
   Malarz artysta malując portret jakiegoś pozującego mu statysty, stara się uchwycić charakterystyczne rysy twarzy portretowanego lub inne jego niuanse i przenieśc to na płótno. Dzisiaj w dobie cyfrowych aparatów fotograficznych możemy sobie wykonać sami zdjęcie.Jest to uwiecznionym naszym obrazem
   Niewiele wiemy o Bogu Stworzycielu wymienionym w tym kródkim opisie . Ale więcej wiemy o Adamie i Ewie która została „uczyniona z Adama” Wiemy najwięcej o Jezusie Chrystusie i Jego Oblubienicy która została „wzięta z Niego. Znamienne są Słowa, Boga Stworzyciela ,do człowieka po jego upadku.
   „Oto człowiek stał sie taki jak my:zna dobro i zło…..” Powiedział to ktoś, kto miał już za sobą doświadczenie dobra i zła. Taki jak My, ale i nie taki , ponieważ znajomość zła i dobra sprowadziła na człowieka śmierć.Mówił to Ten który ma znajomość dobra i zła ,Ten który jest Życiem. Cały Nowy Testament wzdłuz i wszerz mówi o Jezusie Chrystusie i Jego Oblubienicy Ona i ON sa Jedno. Tak jak Jezus Chrystus w ciele /sarks/był objawieniem Ojca, tak dziś Jego Oblubienica jest objawieniem Jezusa Chrystusa Aby nie powiedziec za wiele: ON i ONA / JEDNO/ byli przy zakładaniu ziemi /Job38/7:i nie tylko.
   Gdzie tu trzech?

  • Oto ciekawy cytat tyczący omawianego komentarza tyczącego słowa „Elohim” :
   ” Jest to najprawdopodobniej tzw. liczba mnoga zastanowienia. Niejeden z nas, kiedy zupełnie sam zastanawia się nad jakimś problemem, nad tym co ma uczynić, może powiedzieć sam do siebie: „zastanówmy się, co mam zrobić”. Ta liczba mnoga niewątpliwie podkreśla ważność tego, co Bóg zamierzał uczynić, ale nie ma żadnego związku z Trójcą Świętą, a raczej z gramatyką hebrajską.”

   Profesor KUL Anna_Swiderkowna

   • Podam może źródło z którego zaczerpnięta jest ta wypowiedź :
    książka „Sekrety Biblii” Anna Świderkówna strona 71.

    ( chociaż pani profesor KUL, wierzy w Trójjedynego Boga to jednak jej wiedza ekspercka w tym temacie sprawia, że wyraźnie widzi to jak „argumenty biblijne” trynitarzy rzekomo potwierdzające biblijny charakter dogmatu ( choćby słowo „Elohim”) mijają się z prawdą i nie dają się obronić w świetle znajomości Biblii!

  • Przeczytaj 1koryntian15:28 czy wynika z tego ze Jezus jest rowny Bogu cz Jego poddanym i jak to sie ma do trojcy. Przeczytaj tez psalm z bibli tysiaclecia wyd 2 ps83.19

  • Elohim w języku hebrajskim nie oznacza „bóg”, ani nie jest to forma pluralis majestatis. Elohim to najwyższy prawodawca. W języku hebrajskim w ogóle nie ma pojęcia boskości w takim rozumieniu, jak np. w języku polskim. Cały wywód jest bezsensowny.

  • Zastanawiam się jak to możliwe, że trynitarze doszukują się wieloosobowego Boga nawet w ST. Przecież pisali go Żydzi, którzy nawet nie dopuszczali takiej koncepcji i możliwości. Bóg dla nich zawsze był jednoosobowy.

   Nie dziwi to jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę, że kościół katolicki „ma argumenty” również na to, żeby zamienić sobotę na niedzielę, kult obrazów przeciwstawić bałwochwalstwu a Matkę Jezusa wynieść na ołtarze a nawet uchwalić jej wniebowstąpienie. Jeżeli dodamy do tego wiarę w ogniste piekło, dusze nieśmiertelną, kult świętych, to wiara w Trójcę to po prostu pikuś.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty