Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

W ewangelii Marka 13:32 czytamy:

„Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.

Jak ten werset świadczy przeciwko Trójcy Świętej?

Dogmat  Trójcy Świętej zakłada „ równość co do mocy, w trzech  hipostazach trój jedynego Boga”!  Naturalną  konsekwencją  takiego sposobu rozumowania jest oczekiwania  równości  w „ wszechwiedzy”.

 

Czy jednak w świetle wyżej cytowanego wersetu to prawda?

 
Biblia wykazuje, że jedynie Bóg JAHWE – jest wszechwiedzącym (zob. Izajasza 46:9-11). Pan Jezus  nie ma takiej wiedzy jak Jego Ojciec. „ o tym dniu – wie  t y l k o  Ojciec” (nasuwa się w tym miejscu wniosek, iż Duch Święty też  tego nie  wie jeżeli wie TYLKO Ojciec) wyraźnie czytamy w sprawozdaniu ewangelicznym Marka.

Trynitarianie  próbując  bronić się przed tym silnym argumentem biblijnym  mówią coś o tym, że to „ wyjątek” , „ że Pan Jezus nie wie jako człowiek – w swym ludzkim wcieleniu”.  Zobacz jednak omawiany wcześniej na blogu temat:  „Jezus nie wszystko wie” – Objawienie 1:1.

Przypomnę tylko, że aby mieć wgląd w wiele różnych wydarzeń czekających na nas w przyszłości Pan Jezus czekał na „objawienie  od swego Ojca” (Objawienie 1:1) – tak więc nie wiedział tego już jako wywyższony, z martwych-wzbudzony i przebywający w niebie boski Syn Boży.

Ale zakładając nawet  człowieczą naturę Jezusa Boga czy jest możliwe, że będąc Bogiem nie wiedział co SAM zamierza uczynić?
Powyższe fakty wyraźnie zaprzeczają  trynitarnej  definicji  dogmatu „o równości trzech osób Trójcy Świętej”!

 

Bardzo ważnym argumentem braku równości Ojca i Syna  są słowa wypowiedziane już po zmartwychwstaniu Jezusa  w liście do Filipian 2:9 (BT)

„Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię”. 

Zakładając, że przed wywyższeniem Jezus był równy Bogu, to nie mógłby zostać wywyższony, bo to stawiałoby Pana Jezusa  ponad innymi osobami rzekomej Trójcy. Jezus byłby wyższy od Ojca i Ducha Świętego. Temat ten szerzej omawiamy w artykule „Jezus nie jest równy Ojcu

Na zakończenie warto wziąć do serca słowa z listu do Filipian 2:5,6 (Biblia Warszawska)

Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie,  który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu.

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    Zapraszamy na stronę:
    Nowe posty