Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Poddaństwo czy „ równość co do mocy” ?

Zwróćmy uwagę na 2 wersety biblijne (BT):

Jana 20:17 – „Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. ”

Objawienie 3:12 – ” Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię.”

Przypominamy, że pokrewne myśli włącznie z polemiką względem tłumaczeń trynitarzy  odnośnie subordynacji pana Jezusa  omawialiśmy w temacie: Jezus podporządkowany Ojcu 1 Koryntian 15: 24-28 (subordynacja).

Jeśli  jeszcze nie czytaliście tego materiału – to naprawdę warto to zrobić.

 

Jednak w poniższym komentarzu  skoncentrujemy się wyłącznie na rozważeniu faktów wynikających z tego, iż wielokrotnie w Piśmie Świętym Pan Jezus w stosunku do swego niebiańskiego Ojca używa zwrotówmój Bóg” , „ Boże mój”, „ Boga mego” …nazwany jest  też w Izajasza  „sługą  JAHWE”.

Chcąc lepiej  pojąć  jak to zrozumieć, odnieśmy się do czasów i realiów w których spisywano Biblię.

Było wtedy wielu królów różnych państw. Czy skoro mieli oni tytuł  „król”,  oznaczało to, że wszyscy „są równi co do mocy”? Ależ skąd!!!

Część tych królów była lennikami  względem  swoich  królów, ponieważ  nie mieli  ich mocy (nie byli im równi) – okazywali poddaństwo. Dowodem tego było nazywanie  kogoś  „swym  królem” oraz składanie hołdu i darów  „lennych”. Jednocześnie Ci poddani  swemu królowi władcy jak najbardziej  sprawowali władzę w swych królestwach i przez poddanych byli nazywani królami. Zazwyczaj poddani wiedzieli jednak o tym, iż ich król jest lennikiem (poddanym) innego króla, który jest  „ większy co do mocy”. Co ciekawe nawet jeśli najwyższy mocą król w oficjalnych pismach używał wobec swych poddanych-lenników królewskich słowa „ król danego królestwa” – to nigdy  nie używał zwrotów „mój król” czy jestem jego sługą”!

Jest to oczywiste bo to on był najwyższy mocą a ci inni lennicy nawet jeśli byli „ królami” – byli jego poddanymi! Lennikiem można było zostać dobrowolnie  lub pod przymusem, co w żadnym stopniu nie zmieniało zasady : „ Lennik  – jest niższym co do mocy poddanym”!  Czy ślady takiego myślenia  w odniesieniu  do  słowa  „Bóg” odnajdziemy w Biblii?  Zobaczmy  Wyjścia 7:1 „Pan odpowiedział Mojżeszowi: Oto Ja uczynię cię jakby Bogiem faraona, a Aaron, brat twój, będzie twoim prorokiem.”

Faraon, który sam był uważany przez ludzi za Boga miał przekonać się, że będzie miał  swego Boga (w osobie Mojżesza obdarzonego mocą Boga JAHWE ). Mojżesz miał większą moc i  stał się „ bogiem” dla faraona . Faraon został zmuszony do zrozumienia, że jest „ niższy co do mocy”. Zobacz  Wyjścia 8:15 (komentujemy to w temacie Duch Święty palcem  Boga? ) . Czy „bóg – faraon” był równy co do mocy „boga- Mojżesza”?  Nie !!! Słowo Boże brzmi „ będziesz  Bogiem dla faraona”. Przekaz dla czytelników Biblii jest czytelny. Jak wygląda to z przekazem  Bóg JAHWE  jest  Bogiem dla Pana Jezusa!? 

Oprócz  omawianych  w tym komentarzu dwóch  kluczowych wersetów , w których (co jest godne podkreślenia już z  martwych – wzbudzony i wywyższony  Pan Jezus) Syn Boży wyraźnie okazuje poddaństwo nazywając Boga Ojca – „swym  Bogiem” – odnajdujemy w Biblii cały szereg  tekstów, które podkreślają i uwypuklają to poddaństwo!  Oto i one:

Izajasza 42:1-7 , 49:5,6 , Mateusza 12:15-21, Jana 12:49,50 , 13:16 , Mateusza 27:46 , Rzymian 15:6 , 2 Koryntian 1:3 , Efez 1:3,17 , Apokalipsa (Objawienie) 3:2

Co najciekawsze i najistotniejsze osoby wierzące w Trójcę Świętą   NIE  POTRAFIĄ  WSKAZAĆ  ANI  JEDNEGO  WERSETU  BIBLIJNEGO , w którym Bóg Ojciec nazwałby Jezusa  „ SWYM   BOGIEM” , czy też siebie  „ SŁUGĄ  JEZUSA” !!!

Czy  przy takich  faktach  płynących z  Pisma Świętego  można  mówić  „ o równości  co do mocy  Boga Ojca  i  Syna Bożego”?

Czy okazujący poddaństwo może być „ równy co do mocy i majestatu” ze swym panem? Oceńcie to  sami.

 

Nasza  konkluzja:  po rozważeniu  tekstów z Jana 20:17 i Objawienia 3:12 ,  oraz wielu pokrewnych tekstów wyraźnie widoczne w Piśmie Świętym jest  poddaństwo Pana Jezusa względem  Boga Ojca, co  zaprzecza  atanazjańskiemu   wyznaniu  wiary, na którym oparty jest dogmat o  Trójcy  Świętej!

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  5 komentarze: Dlaczego Jezus mówi „mój Bóg”? – Jana 20:17 i Objawienie 3:12

  • Co najciekawsze i najistotniejsze osoby wierzące w Trójcę Świętą NIE POTRAFIĄ WSKAZAĆ ANI JEDNEGO WERSETU BIBLIJNEGO , w którym Bóg Ojciec nazwałby Jezusa „ SWYM BOGIEM” , czy też siebie „ SŁUGĄ JEZUSA” !!! PROPONUJĘ HEBRAJCZYKÓW 1 : 1-14 A ZWŁASZCZA 1 : 8-9. lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego.
   9. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich.PAN JEZUS POSIADA DWIE NATURY LUDZKĄ I BOSKĄ ŁĄCZĄC I GODZĄC W SOBIE WSZYSTKO I POZOSTAJE IM WIERNY JAKO CZŁOWIEK UZNAJĄC SWOJĄ NIŻSZOŚĆ BĘDĄC JEDYNIE CZŁOWIEKIEM I JAKO CZŁOWIEK WIELBIĄC OJCA ODDAJE NALEŻNĄ BOGU CZEŚĆ A NATURĘ BOSKĄ GDYŻ NA NIM SPOCZYWA DUCH PANA

   • Tak jak możemy zgodzić się z tezą z początku wpisu tak nie możemy się zgodzić z tezą o dwojakiej naturze Jezusa. To co Pan sugeruje to Jezus z rozdwojeniem jaźni.
    Jezus na ziemi był człowiekiem. Proszę zapoznać się z wpisem mówiącym o JEDNOŚCI BÓSTWA.

   • Ależ w komentarzu pojawiają się nie tylko wypowiedzi Pana Jezusa jako człowieka (z ewangelii) ale również jako zmartwychwstałego, królującego, wywyższonego „Baranka” – otrzymującego władzę od „swego Boga i Ojca”. Czyżby ktoś chciał sugerować, że opisany w Apokalipsie właśnie taki Pan Jezus dalej w niebie – „ma naturę ludzką”??? Właśnie Apokalipsa (czyli księga Objawienia) 3,12 opisuje wywyższonego, przebywającego w niebie Pana Jezusa, który wielokrotnie mówi o Bogu Ojcu – „Bóg mój” (a więc niejako Bóg dla mnie). Uważam, że w tym przypadku „pokrętne tłumaczenie trynitarzy tyczące wszystkich niewygodnych dla siebie wypowiedzi biblijnych-podwójną naturą Pana Jezusa”( a więc tym, że na ziemi nie miał w pełni Boskiej natury)…jest w przypadku wypowiedzi z księgi Objawienia – zupełnie bez sensu!!! Czyżby trynitarze chcieli powiedzieć, że wywyższony, przebywający już w niebie Pan Jezus dalej miał -„domieszkę natury ludzkiej”? Taka „obrona trynitarnego dogmatu” nie ma najmniejszego sensu…

  • A moze zacznijmy nasze biblijne rozwazania od jednego wersetu z ew.Jana ;…Bog jest Duchem a ci co mu czesc oddaja ,winni mu ja oddawac w Duchu i Prawdzie….Bog to tytul a jesli jest Duchem to tylko Duchem Swietym, a Pan Jezus powiedzial ;…Ja Jestem droga i PRAWDA i zywot wieczny…Ja i Ojciec jedno jestesmy …kto widzi mnie ,widzi Ojca…cialo ktore sobie Duch Sw.zrodzil jest synem bo jakze by inaczej Bog mogl sie pokazac na ziemi ,wszak werset mowi ;…TEN ktory objawil sie w ciele…zobacza kogo przebodli….On sam odkupi Izraela od wszystkich win jego…i poznaja wszystkie zbory ze JA JESTEM TEN ktory bada nerki i serca….bedzie w nim tron BOGA I BARANKA a sludzy JEGO …oswietla je bowiem chwala BOZA a lampa jest Baranek….ludzie zacznijcie myslec i kojarzyc fakty !!! Jesli jest lampa to swiatlo wychodzi z lampy !!! Na tronie siedzi tylko jedna osoba ,Pan Jezus w chwale swojej ….gdy mowil do uczniow swoich ;…nie zostawie was ,przyjde do was …to stalo sie to w dniu piedzisiatnicy i przyszedl do nich jako Duch Swiety aby sie wypelnily slowa ;….wy we mnie a ja w was…a w innym miejscu ;..odlaczcie mi Barnabe i Saula do tego dziela ,do ktorego ich powolalem…powiedzial Duch Swiety .Kto powolal Saula i kto mu sie objawil….i olsnila go nagle swiatlosc z nieba a glos powiedzial :..Ja jestem JEZUS ktorego ty przesladujesz….a Ananiasz i Safira kogo oklamali ? czemu sie zmowili by kusic Ducha Panskiego, nie ludzi oklamali lecz Boga …..Czyz Pismo nie mowi nam ze :…DUCH PANSKI , DUCH BOZY , DUCH SWIETY , DUCH OJCA , DUCH CHRYSTUSOWY —- TO JEDEN I TEN SAM DUCH !!! Na poczatku bylo SLOWO a BOGIEM byl ONO SLOWO ( ..a BOG JEST DUCHEM SW.) i CIALEM SIE STALO …..To ten BOG prowadzil swoj narod przez pustynie , to ten sam rozmawial z Mojzeszem …twarza w twarz jak czlowiek rozmawia ze swoim przyjacielem….to ten sam ktory sie przemienil sie przed uczniami swoimi na gorze wraz z Mojzeszem i Eliaszem…Cala Biblie mozna by w jednym zdaniu zamknac :…Na poczatku stworzyl Pan Jezus niebo i ziemie a Duch jego unaszal sie nad wodami…kto we mnie wierzy i zostanie Duchem Sw. ochrzczony ten bedzie zbawiony.BOG w starym testamencie to ten sam w nowym testamencie tylko w ciele ….TEN ktory zstapil , to TEN SAM ktory wstapil aby napelniac soba wszystkie niebiosa ,….gdyz proroctwo mowi …czyz to nie Ja wypelniam SOBA niebo i ziemie ?…gdyby wzial z powrotem swojego DUCHA to by zginelo wszelkie cialo i czlowiek wrocilby do prochu…nowe przymierze zawarte :…zamieszkam w nich i bede sie przechadzal posrod nich….Ja bede ich Bogiem a oni beda moim ludem..Przyjdz Panie Jezu…

   • Proszę się nie gniewać ale ten potok cytatów przeplecionych komentarzami niczego nie udowadnia. Na większość postawionych pytań udzielamy odpowiedzi w innych wpisach tego bloga np o Ananiaszu i Safirze.

    Niektóre Pana/Pani stwierdzenia nie mają żadnego poparcia w Piśmie Świętym a wyciągane wnioski są bezzasadne. Dla przykładu:
    „Cala Biblie mozna by w jednym zdaniu zamknac :…Na poczatku stworzyl Pan Jezus niebo i ziemie a Duch jego unaszal sie nad wodami”
    Wymieszał Pan/Pani w tym wpisie cytaty ze ST i NT bez żadnego uzasadnienia.
    Życzymy wnikliwości w studiowaniu Słowa Bożego.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty