Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Czy Szczepan modli się do Jezusa jako Boga?

W Dziejach Apostolskich 7: 59-60 czytamy (BT):

 

„Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego!”

 

Trynitarianie próbują w oparciu o te myśli budować taką argumentację:

 

Skoro Szczepan modli się do Pana Jezusa, to dowodzi to „ równości  co do mocy„ Syna Bożego i Boga Ojca.

Nic jednak takiego nie wynika z tego wersetu. Czy powinno nas dziwić , że widząc „Syna Człowieczego po prawicy  Boga” – Szczepan zwrócił się do Niego jako do wyznaczonego przez Boga  „pośrednika” w kontaktach między Bogiem a ludźmi?

Fakt  ten nie dowodzi „równości” Jezusa z Bogiem Ojcem, ale wręcz podkreśla biblijne różnice między Bogiem a Synem Bożym, biorąc pod uwagę  kwestię pośrednictwa Jezusa! Pamiętajmy o tym, że zadanie „pośrednika” w świetle Pisma Świętego dotyczy   tylko  Pana Jezusa! (Dzieje Ap. 4:12 )

Jeżeli chodzi o użyte w wersecie z Dziejów Apostolskich słowo modlił się, to zdaniem słynnego uczonego Williama E. Vine’a w tej wypowiedzi greckie słowo epikaléo znaczy: „Wołać, wzywać, odwoływać się do jakiejś zwierzchności” (Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words). Co ciekawe Paweł użył tego samego słowa, gdy oznajmił: „Odwołuję się do Cezara!” (Dzieje Apostolskie 25:11 BT).

Nawet w  popularnym przekładzie Wujka omawiany werset (zob. Dzieje 7:58) oddano słowami: „I kamionowali Szczepana wzywającego a mówiącego: Panie Jezu! przyjmij ducha mojego”. Podobnie w kilku innych tłumaczeniach, jak poniżej:

(NT Rakowski 1.0)  I kamionowali Stefana, wzywającego, i mówiącego: Panie Jezu, przyjmi ducha mego.
(NBG)  Zatem kamienowali Szczepana, a on przyzywał Boga i mówił: Panie Jezu, przyjmij mojego ducha.
(PNP3)  Kamienowali tam Szczepana, który wzywał imienia Pana i mówił: Panie Jezu, przyjmij mego ducha.
(NW-P)  I kamienowali Szczepana, a on błagał i mówił: „Panie Jezusie, przyjmij ducha mego”.
(PBD)  I kamienowali Szczepana, wzywającego imienia [Pana] i mówiącego: Panie Jezu, przyjmij mego ducha.
(Słowo Życia)  Rzucali kamieniami w Szczepana, a on wołał: „Panie Jezu, przyjmij mego ducha”.

Historyk Wierusz Kowalski w książce „Chrześcijaństwo” wydanej przez KAW 1988r zauważył, że dla pierwszych chrześcijan  było nie do pomyślenia zanosić modlitwy bezposrednio do Jezusa:

pierwsi chrześcijanie a modlitwy do Jezusa

Książka W. Kowalski, Chrześcijaństwo, strona 62

Zastanawia natomiast fakt, że w tej wizji nie było trzeciej osoby Boga czyli Ducha Świętego! Szczepan ujrzał w wizji  obok  Boga tylko Pana Jezusa. W Dziejach apostolskich 7:55-56 czytamy wg. BT.

„A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga.  I rzekł: Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga .

Gdzie jest  w wizji ukazany Duch Święty?

Jak wiemy Boga nikt nigdy nie widział i w tym sprawozdaniu Szczepan ujrzał tylko chwałę Boga. Dlaczego jednak zobaczył Jezusa? Dlaczego Jezus jest po prawicy Boga a nie Ojca?

Zakładać, że jest Bogiem w Trójcy to takie stwierdzenie pozbawione jest sensu, gdyż Jezus stoi po prawicy Boga co wyklucza jego z „grona” rzekomej Trójcy, nie mówiąc o wspomnianym w tym wersecie braku Ducha Świętego.

 

Jak widać po raz kolejny trynitarze próbując udowodnić istnienie Trójcy mówią o  dwóch  a  nie  TRZECH  osobach, a podawane wersety wręcz świadczą przeciwko im. Biorąc powyższe pod uwagę oddanie w tym wersecie słowa epikaléo” na wzywał będzie jak najbardziej zgodne z kontekstem i całą wizja.

Przy temacie modlitwy warto się również zastanowić nad poniższymi pytaniami:

Czy właściwe jest modlić się tylko do części Boga, czyli jednej z trzech osób? Problem z trójca jest taki, że chcąc modlić się do kompletnego Boga trzeba modlić się na raz do trzech osób.

Czy gdy modlimy się do Jezusa to czy słyszy naszą modlitwę ojciec i Duch? A jak modlimy się do Jezusa, o ducha świętego to czyż do ducha bezpośrednio by nie było lepiej?

Czy znasz kogoś kto modli się do całej Trójcy Świętej?

Czy znasz z Biblii, chociażby jedną modlitwę do Ducha Świętego? (zob. modlitwy do Ducha Świętego)

 

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  3 komentarze: Modlitwa Szczepana do Jezusa – Dzieje Ap. 7:59

  • Morze nie kambinujmy z ta modlitwa skoro mamy nasladowac Jezusa sam Jezus dal nam przyklad co do modlitwy

  • Zapewne znasz zdanie „wyjątki potwierdzają regułę!!!”. Uważam, że w przypadku wzorca modlitw dla chrześcijanina to zdanie w pełni jest słuszne. Biblia opisuje wręcz setki modlitw – wszystkie kierowane są do Boga Ojca!!! Znajdziemy też dwie lub trzy modlitwy (w wyjątkowych sytuacjach, wyjątkowych chrześcijan) wypowiedziane do Pana Jezusa . Dosłownie parę zdań lub zdanie wypowiedziane przez : Szczepana, apostoła Jana, czy też jak twierdzą niektórzy apostoła Pawła (zobacz 1 Koryntian 16:22-23 , zwrot „Maranatha”). Co ciekawe w Piśmie Świętym nie znajdziesz żadnych innych modlitw podobających się Bogu, „do” czy „przez” kogokolwiek innego niż Pan Jezus (lub bezpośrednio do Boga Ojca) ! Dwa lub trzy zdarzenia, wypowiedzenia, zwrotów nie BEZPOŚREDNIO do Boga Ojca na setki czy tysiące innych biblijnych modlitw!!! W oparciu o te wyjątkowe przykłady wiele antytrynitarzy też w wyjątkowych sytuacjach zwraca się w modlitwie do Pana Jezusa ale w domyśle czyni to jako do „pośrednika” a nie „drugiej osoby Trój-jedynego Boga”! Jak to jednak wygląda w wyznaniach trynitarnych ??? Do kogo najczęściej się modlą wierzący w Trójce??? Jak daleko odeszli od biblijnych wzorców!!! Pamiętajmy : wyjątek potwierdza regułę!!! Strzeżmy się modlitewnych wypaczeń trynitaryzmu!!!

   • Jedni antytrynitarze czasami modlą się do Pana Jezusa a inni swe modlitwy kierują wyłącznie do Boga Ojca w imię Jezusa Chrystusa (jako JEDYNEGO pośrednika między ludźmi a Bogiem). Uzasadnieniem modlących się tylko do Boga Ojca jest to, że te dwa biblijne opisy, które można uznać za modlitwę do Pana Jezusa – można też uznać jako rozmowę w trakcie wizji. Takie rozmowy (w czasie prorockich wizji) najczęściej z aniołami prowadzili prorocy Boga (np. Daniel) czy też apostoł Jan (czytamy o tym w księdze Apokalipsy). Do chrześcijan skierowano czytelną zachętę z Efezjan 5: 20 ” Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Ten werset tyczy modlitw a zwrot „ZAWSZE Bogu Ojcu” daje sporo do myślenia. Jedno jest pewne wszyscy antytrynitarze są zdecydowanie bliżsi biblijnym wzorcom modlitw niż trynitarze!!!

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty