Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Czy Szczepan modli się do Jezusa jako Boga?

W Dziejach Apostolskich 7: 59-60 czytamy (BT):

 

„Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego!”

 

Trynitarianie próbują w oparciu o te myśli budować taką argumentację:

 

Skoro Szczepan modli się do Pana Jezusa, to dowodzi to „ równości  co do mocy„ Syna Bożego i Boga Ojca. Nic jednak takiego nie wynika z tego wersetu. Czy powinno nas dziwić , że widząc „Syna Człowieczego po prawicy  Boga” – Szczepan zwrócił się do Niego jako do wyznaczonego przez Boga  „ pośrednika” w kontaktach między Bogiem a ludźmi?

Fakt  ten nie dowodzi „równości” Jezusa z Bogiem Ojcem, ale wręcz podkreśla biblijne różnice między Bogiem  a Synem Bożym biorąc pod uwagę  kwestię pośrednictwa Jezusa! Pamiętajmy o tym, że zadanie „pośrednika” w świetle Pisma Świętego dotyczy   tylko  Pana Jezusa! (Dzieje Ap. 4:12 )

Jeżeli chodzi o użyte w wersecie z Dziejów Apostolskich słowo modlił się, to zdaniem słynnego uczonego Williama E. Vine’a w tej wypowiedzi greckie słowo epikaléo znaczy: „Wołać, wzywać, odwoływać się do jakiejś zwierzchności” (Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words). Co ciekawe Paweł użył tego samego słowa, gdy oznajmił: „Odwołuję się do Cezara!” (Dzieje Apostolskie 25:11 BT).

Nawet w  popularnym przekładzie Wujka omawiany werset (zob. Dzieje 7:58) oddano słowami: „I kamionowali Szczepana wzywającego a mówiącego: Panie Jezu! przyjmij ducha mojego”.

Zastanawia natomiast fakt, że w tej wizji nie było trzeciej osoby Boga czyli Ducha Świętego! Szczepan ujrzał w wizji  obok  Boga tylko Pana Jezusa. W Dziejach apostolskich 7:55-56 czytamy wg. BT.

„A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga.  I rzekł: Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga .

Gdzie jest  w wizji ukazany Duch Święty lub chociażby trzeci  tron?

Jak wiemy Boga nikt nigdy nie widział i w tym sprawozdaniu Szczepan ujrzał tylko chwałę Boga. Dlaczego jednak zobaczył Jezusa? Dlaczego Jezus jest po prawicy Boga a nie Ojca?

Zakładać, że jest Bogiem w Trójcy to takie stwierdzenie pozbawione jest sensu, gdyż Jezus stoi po prawicy Boga co wyklucza jego z „grona” rzekomej Trójcy, nie mówiąc o wspomnianym braku Ducha Świętego.

 

Jak widać po raz kolejny trynitarze próbując udowodnić istnienie Trójcy mówią o  dwóch  a  nie  TRZECH  osobach, a podawane wersety wręcz świadczą przeciwko im.
Warto zastanowić się też nad tym, czy można znaleźć w Biblii np. modlitwę do Ducha Świętego? Czyżby pierwsi chrześcijanie nie modlili się to trzeciej osoby Boga?

Biorąc powyższe pod uwagę oddanie w tym wersecie słowa „epikaléo” na wzywał będzie jak najbardziej zgodne z kontekstem i całą wizja.

 

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  3 komentarze: Modlitwa Szczepana do Jezusa – Dzieje Ap. 7:59

  • Morze nie kambinujmy z ta modlitwa skoro mamy nasladowac Jezusa sam Jezus dal nam przyklad co do modlitwy

  • Zapewne znasz zdanie „wyjątki potwierdzają regułę!!!”. Uważam, że w przypadku wzorca modlitw dla chrześcijanina to zdanie w pełni jest słuszne. Biblia opisuje wręcz setki modlitw – wszystkie kierowane są do Boga Ojca!!! Znajdziemy też dwie lub trzy modlitwy (w wyjątkowych sytuacjach, wyjątkowych chrześcijan) wypowiedziane do Pana Jezusa . Dosłownie parę zdań lub zdanie wypowiedziane przez : Szczepana, apostoła Jana, czy też jak twierdzą niektórzy apostoła Pawła (zobacz 1 Koryntian 16:22-23 , zwrot „Maranatha”). Co ciekawe w Piśmie Świętym nie znajdziesz żadnych innych modlitw podobających się Bogu, „do” czy „przez” kogokolwiek innego niż Pan Jezus (lub bezpośrednio do Boga Ojca) ! Dwa lub trzy zdarzenia, wypowiedzenia, zwrotów nie BEZPOŚREDNIO do Boga Ojca na setki czy tysiące innych biblijnych modlitw!!! W oparciu o te wyjątkowe przykłady wiele antytrynitarzy też w wyjątkowych sytuacjach zwraca się w modlitwie do Pana Jezusa ale w domyśle czyni to jako do „pośrednika” a nie „drugiej osoby Trój-jedynego Boga”! Jak to jednak wygląda w wyznaniach trynitarnych ??? Do kogo najczęściej się modlą wierzący w Trójce??? Jak daleko odeszli od biblijnych wzorców!!! Pamiętajmy : wyjątek potwierdza regułę!!! Strzeżmy się modlitewnych wypaczeń trynitaryzmu!!!

   • Jedni antytrynitarze czasami modlą się do Pana Jezusa a inni swe modlitwy kierują wyłącznie do Boga Ojca w imię Jezusa Chrystusa (jako JEDYNEGO pośrednika między ludźmi a Bogiem). Uzasadnieniem modlących się tylko do Boga Ojca jest to, że te dwa biblijne opisy, które można uznać za modlitwę do Pana Jezusa – można też uznać jako rozmowę w trakcie wizji. Takie rozmowy (w czasie prorockich wizji) najczęściej z aniołami prowadzili prorocy Boga (np. Daniel) czy też apostoł Jan (czytamy o tym w księdze Apokalipsy). Do chrześcijan skierowano czytelną zachętę z Efezjan 5: 20 ” Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Ten werset tyczy modlitw a zwrot „ZAWSZE Bogu Ojcu” daje sporo do myślenia. Jedno jest pewne wszyscy antytrynitarze są zdecydowanie bliżsi biblijnym wzorcom modlitw niż trynitarze!!!

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty