Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Wola Boga a wola Pana Jezusa – Jana 6:38

Czyją wolę spełnia Jezus

W ewangelii  Jana 6:38 wg. Biblii Warszawskiej czytamy słowa, które trudno jest wyjaśnić przyjmując dogmat o Trójcy Świętej.

 “Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał.”

Jak to możliwe, że będąc częścią Trójcy, która charakteryzuje się 100%  jednością, Pan Jezus w powyższym wersecie stwierdził, że zstąpił z nieba by wypełnić nie swoją wolę, ale tego który go posłał.

Warto zaznaczyć w tym miejscu, że słowa  te odnoszą się do czasu, kiedy Pan Jezus przebywał jeszcze w niebie. Jak czytamy  zstąpił bowiem z nieba, wiedząc jakie zadanie ma do wykonania i w jakim celu został tu “posłany”.

Czy gdyby Pan Jezus tworzył JEDNEGO BOGA z innymi osobami rzekomej Trójcy jak głoszą trynitarze, nie byłaby to także JEGO wola? Pomijam tu inny problem dla zwolenników Trójcy Świętej czyli roli Pana Jezusa jako posłańca  omówiony szerzej w artykule Jezus „Sługa Jahwe” .

Czy jest to do przyjęcia, że Jeden Bóg ma dwie czy nawet trzy wole działania i do tego różne?

Przyznamy, że jest to co najmniej dziwne, że będąc w jedności z pierwszą osobą rzekomej Trójcy Pan Jezus  nie wykonuje SWOJEJ woli lecz tego, kto go na ziemię posyła. Czy to możliwe, że jest jeden Bóg jeżeli mówimy o dwóch wolach?

Nie co Ja chcę, ale co Ty

Podobną myśl znajdujemy w ewangelii Marka 14:36 BW.

“I mówił: Abba, Ojcze ! Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie co Ja chcę, ale co Ty. ”

Czyż nie jest to dziwne, że Pan Jezus stwierdza w tym miejscu, że to co się ma wydarzyć nie jest jego wolą ale wolą jego Ojca? Jak rozumieć słowa “nie co Ja chcę” zakładając, że to ten sam Bóg?

W analogicznym fragmencie z Łukasza 22:42 Pan Jezus mówi “…. wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie”.

Co sądzisz o różnych wolach tego samego Boga? Co ciekawe nie tylko w tej kwestii Pan Jezus nie ma swojego zdania oraz możliwości użycia swojej woli. Zobaczmy co mówi w Mateusza 20:23:

” Mówi im; Kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy – nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez niego przygotowane ” (BW)

“On rzekł do nich: Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował.” (BT)

Nie Jezus decyduje kto ma zasiadać po jego prawicy.

Czy Pan Jezus będąc (zakładając Trójcę) drugą osobą Boga mógł stwierdzić, że kwestia zasiadania po jego lewicy i prawicy nie zależy od niego tylko od pierwszej osoby Boga?

Co istotne, sprawa tyczyła się przyszłości, gdy Pan Jezus będzie królował w niebie.

Rodzi się też pytanie: Jak można zasiadać po prawicy czy lewicy TYLKO CZĘŚCI Boga? Przecież jeżeli Jezus jest 1/3 jednego Boga, to jest to absurdalne. W środku Bóg Ojciec, po jego prawicy Jezus a z prawej i lewej strony Jezusa wybrani apostołowie? Ducha pomijam tutaj, gdyż Biblia nie opisuje ani Jego tronu, ani że jest po lewicy Boga.

Trzeba również zauważyć, że o zasiadaniu po JEGO prawicy czy lewicy Jezus nie decyduje!

Czy jest to możliwe zakładając, że Jezus jest częścią Boga, którego poszczególne osoby są sobie równe. Czy o tym, kto zasiada po jego prawicy czy lewicy ma decydować za Jezusa jego Ojciec (inna osoba Trójcy)?

Jaka to jedność i równość?

Gdyby istotnie Jezus był częścią Trójcy bez problemu SAM mógłby w imieniu Boga, którego reprezentował odpowiedzieć!

Jak tłumaczą to trynitarze?

Spotkaliśmy się z dziwnym tłumaczeniem tej wypowiedzi Pana Jezusa. Niektórzy argumentują, że do podjęcia tej decyzji potrzebna była „konsultacja w obrębie osób Trójcy Świętej”!

To dość karkołomna teza, bo przecież trynitarze mówią  „choć osoby są TRZY to Bóg  jest JEDEN”. Tak więc decyzje którejkolwiek z TRZECH osób są decyzjami TRÓJJEDYNEGO BOGA!

Warto zastanowić się, dlaczego NIGDY Bóg Ojciec nie potrzebował przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji najpierw „konsultować się” z Panem Jezusem czy Duchem Świętym.

Atanazjańska definicja podkreśla rzekomą „równość osób” – tak więc oczekiwanie wzajemnych konsultacji powinno dotyczyć na przemian wszystkich „osób Trój-jedynego Boga”. Jednak z wypowiedzi Pana Jezusa zanotowanej w Mateusza 20:23 wyraźnie wynika, że Bogiem Najwyższym,  jest jedynie Bóg Ojciec. To On jest Suwerenem Wszechświata i On  podejmuje najważniejsze i ostateczne decyzje.

Kto posyła Jezusa?

Kolejny fragment pochodzi z ewangelii Jana 7:28 (BT). Pan Jezus również tu stwierdza, że sam od siebie nie przyszedł na ziemię ale został  posłany przez Boga:

“A Jezus, ucząc w świątyni, zawołał tymi słowami: I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. “

Jak to możliwe, że jedna część Trójcy wydaje polecenia innej, w obrębie tego samego i jednego z założenia Boga? I na zakończenie jeszcze jedna wypowiedź Pana Jezusa tym razem z Jana 12:49 BW.

“Bo Ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić.”

Czy będąc Bogiem równym Ojcu Jezus nie mówił by OD SIEBIE. A jak rozumieć słowa “On mi rozkazał“. Czy równość osób w Trójcy polega na tym, że jedna z osób rozkazuje innej?

Wszystkie te problematyczne pytania znikają, jeżeli zgodzimy się z wypowiedzią z 1 listu do Koryntian 11:3 (Pan Jezus w czasie pisania tego listu przebywał już w niebie),  że “głową Chrystusa Bóg“.

Na koniec fragment do przemyślenia z Jan 7:17,18 (BW)

“Jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja sam mówię od siebie

Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały; ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. “

 

Subscribe
Powiadom o

1 Komentarz
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Robert
23 września 2023 09:50

W przypadku podanego wersetu J 6:38 czytamy o celu zstąpienia yios syna na ziemię. I jest nim spełnienie nie własnej woli, tylko woli, tego, który go posłał na ziemię. Tak naprawdę mamy tu użyte greckie słowo “thelema” w odniesieniu do yios. Ponad to J 5:30, i Łuk.22:42 I użyte tu greckie słowo odnosi się do przedmiotu chcenia. Do tego, co kto chce [jaka jest jego wola]. I w przypadku podanych wersetów chceniem [tzn chęcią] syna, jest wykonanie woli ojca. Jego… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły