Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Jezus a Mojżesz – Dzieje Apostolskie 3:22

Pan Jezus prorok taki jak Mojżesz

Zastanówmy się na początku – kim jest prorok?

Prorok, to krótko mówiąc przedstawiciel Boga powołany do wykonywania ważnych zadań w jego imieniu. Poprzez natchnionych Duchem Bożych proroków Bóg między innymi wyjawiał nam swoją wolę, przepowiadał przyszłość,  jak również kierował swoim ludem. Prorok nie był wybierany przez ludzi czy kapłanów, ale był bezpośrednio wybierany przez Boga.  Biblia prorokami nazywa takich ludzi jak Mojżesz, Samuel,  Izajasz, Jeremiasz, Sofoniasz, czy Daniel. Prorocy byli sługami Bożymi co wynika chociażby ze słów z 2 Królów 21:10 (BT) gdzie czytamy:

“Wtedy Pan powiedział przez sługi swoje – proroków

W katolickim Słowniku Biblijnym O. Hugolin Langkammer OFM z 1982 roku, pod hasłem Prorocy czytamy (wytłuszczenia nasze):

“ST p. nazywa męża przemawiającego w imieniu Boga i z Jego polecenia. W tym znaczeniu prorokami byli również Abraham i Mojżesz.”

Zapewne nikt nie ma wątpliwości jak znamienitą postacią i wielkim prorokiem bożym był Mojżesz.

Czy wiesz, że Pismo Święte w księdze Powtórzonego Prawa 18:15 i 18 wersecie (BW), zapowiada pojawienie się proroka podobnego Mojżeszowi.

“15 Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie. 
18 Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę.”

Kto był tym prorokiem?

W Dziejach Apostolskich 3:22 (BT) ta tajemnica zostaje ujawniona. Piotr jednoznacznie utożsamia tego proroka z Panem Jezusem:

“Powiedział przecież Mojżesz: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spośród braci waszych. Słuchajcie Go we wszystkim, co wam powie.”

Również Filip w ewangelii Jana 1:45 potwierdza, że Pan Jezus jest prorokiem, o którym mówił Mojżesz:

“Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu.”

Podobnie Szczepan mówiąc o Jezusie nawiązał do wypowiedzi Mojżesza z Powtórzonego Prawa 18:15, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich 7:37 (BT):

“Ten właśnie Mojżesz powiedział do potomków Izraela: Proroka jak ja wzbudzi wam Bóg spośród braci waszych.”

Jaki związek ma to  wszystko z Trójcą?

Warto się zastanowić: Czy uchodzi (zakładając, że Jezus jest drugą osobą Trójcy)  Boga porównywać z Mojżeszem?

Mojżesz dla Izraelitów był kimś wielkim i wyjątkowym. Możemy go porównywać do innych proroków, ale czy wolno stawiać go na równi z Bogiem i porównywać do sługi Mojżesza?

Bóg w Powtórzonego Prawa 18:18 zapowiedział wzbudzenie proroka takiego jak Mojżesz, a nie zstąpienie na ziemię Boga. Prorok nie mógł mówić od siebie ale miał za zadanie przekazywać słowa Boga, mówić to co Bóg mu rozkazał powiedzieć.  Tak też Pismo wypowiada się w stosunku do Pana Jezusa, jak czytamy w Powtórzonego Prawa 18:18, Jezus będzie mówił do nich wszystko, co mu Bóg rozkaże, a nie to co on będzie miał do powiedzenia.

Gdyby Jezus był częścią trójcy zważywszy na jej jedność (Bóg jest jeden) przekazywał by swoje słowa.  Zapewne zgodzisz się również z tym, że nie ma możliwości, żeby poszczególne osoby Trójcy sobie rozkazywały (są przecież sobie równe) więc nie może być mowy o tym, że Jezus w skład takowej Trójcy wchodzi.

W wersecie z Dziejów Apostolskich 3:26 czytamy w kontekście proroka takiego jak Mojżesz:

“Dla was w pierwszym rzędzie wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów.”

Czy drugą osobę Trójcy moglibyśmy nazwać sługą?

Równość osób w rzekomej Trójcy wyklucza nazwanie którejkolwiek z nich sługą innej osoby wchodzącej w skład równej sobie Trójcy trzech osób!  (Temat nazwania Pana Jezusa Sługą i “Sługą Jahwe” omawiamy szczegółowo we wpisie “Jezus Sługa Jahwe – Izajasza 42:1“)

Zgodzimy się zapewne, że proroka możemy nazwać sługą, bo takowy usługuje Bogu.

Mówienie o Jezusie jako proroku takim jak Mojżesz wyklucza to, że na ziemi pojawia się sam Bóg! Bóg przemawia poprzez Jezusa tak jak przemawiał poprzez Mojżesza! W Hebrajczyków 1:1,2 (BT) czytamy:

“Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. …”. 

Paweł jak widzimy potwierdza posłannictwo Pana Jezusa jako proroka. Podobnie  w Mateusza 21:11 (BW) za proroka uznawały Jezusa tłumy:

“Rzesze zaś mówiły: To jest prorok Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego”.

Co ciekawe nawet sam Pan Jezus mówił osobie jako o proroku chociażby w:

Mateusza 13:57 (BT) “I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich: Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony.”

Łukasza 4:24 (BW) “I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej.”

Druga osoba Trójcy czy boży posłaniec i prorok?

Warto się w tym miejscu zastanowić czy poniższe określenia pasują do Jezusa jako “Drugiej osoby rzekomej Trójcy” … czy Jezusa jako “Bożego posłańca i proroka”:

  • Posłany przez Boga jak Mojżesz – Jana 7:18 (BT):

“Kto mówi we własnym imieniu, ten szuka własnej chwały. Kto zaś szuka chwały tego, który go posłał, ten godzien jest wiary i nie ma w nim nieprawości.”

  • Nie głosi swojej nauki – Jana 7:16 (BT):

„Odpowiedział im Jezus mówiąc: Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy też Ja mówię od siebie samego.

  •  Jest jak Mojżesz pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi –  1 Tymoteusza 2:5 (BT)

” Albowiem jeden jest Bóg,  jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”

  • Jest sługą Boga – Dzieje Apostolskie 3:26 (BW)

„Dla was w pierwszym rzędzie wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów „

  • Wypełnia nie swoją wolę – Jana 6:38 (BW)

„Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał.”

  • Jest prorokiem Boga jak Mojżesz– Jana 4:44 (POZ)

“Sam bowiem Jezus oświadczył, że prorok nie ma uznania w swojej ojczyźnie.”

Podsumowanie

W podsumowaniu należy podkreślić kluczową kwestię, że Jezus jest zgodnie z proroctwem  z Powtórzonego Prawa 18:15,18 prorokiem tak jak prorokiem był Mojżesz.

Nie chcemy pomniejszać przez to porównanie znaczenia tego co dla nas uczynił Jezus. Ale właśnie fakt porównania z Mojżeszem wyklucza możliwość jakoby Jezus wchodził w skład rzekomej Trójcy jako jego druga osoba.

Gdyby założyć Trójcę Świętą przyrównanie jednej z wchodzących w skład jej osób do Mojżesza nie tylko byłoby niewłaściwe, ale również pozbawione sensu.

Oczywiście ranga Jezusa w stosunku do Mojżesza jest diametralnie wyższa. Jeszcze raz podkreślamy, że nie chcemy przez takie porównanie umniejszać zasług Jezusa. Chcemy jedynie zwrócić uwagę, że gdyby on był częścią Trójcy mówienie o proroku takim jak Mojżesz nie miało by sensu.

Subscribe
Powiadom o

6 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Robert
15 października 2023 10:34

W istocie świetny artykuł, który wyraźnie ukazuje, że hyios jest obiecanym prorokiem, podobnym do człowieka, który wyprowadził izraelitów z niewoli. I jako takiego widzieli go, jego uczniowie, i takim go przedstawiali. Czytamy o tym, jak słusznie wskazano w tekście, w Dz.Ap.3:22 W wer.25 czytamy o izraelitach, że są synami proroków. I to im najpierw theos: “wzbudził [kogo?] swojego sługę” wer.26 Nie wcielił się w…, stał się nim, co? “posłał wam go, aby wam błogosławił”. Kogo? “swojego sługę”. Jeden wysyła, drugi… Czytaj więcej »

zefir
24 lipca 2021 17:00

Katolicy chcą uczynić Jezusa numer 1. A przecież JEZUS, który jest teraz w Niebie Królem ma ogromną potęgę. Jezus względem Ojca jest na pozycji “2”. Czyli ustępuje Jedynie swojemu Bogu Ojcu Stwórcy.

Piotr Petros
15 czerwca 2020 17:24

W pewnym sensie faktycznie Mojżesz jest archetypem Jezusa Chrystusa ale na zupełnie innym poziomie. Jezus Chrystus mówi o sobie, że jest większy od Salomona, a co dopiero od Mojżesza. Jest jednorodzonym Synem Boga, przez którego wszystko powstało, Mojżesz nie może o sobie powiedzieć czegoś podobnego 🙂

Bolp
25 czerwca 2015 10:48

Świetne pytanie skierowane do trynitarzy. Czy Boga Najwyższego (Jahwe) gdziekolwiek w Biblii nazwano “prorokiem”? Duch Święty chociaż zawsze związany z darem pochodzącym od Boga Ojca – darem prorokowania (widać to zarówno w ST jak i NT) – Czy gdziekolwiek w Piśmie Święty został nazwany “prorokiem”? Nie wspomnę nawet o tym co podkreśliliście, że “prorokiem takim jak Mojżesz”? Szczera odpowiedź na te pytania sama w sobie już obala trynitaryzm! Zarówno Mojżesz jak i Pan Jezus byli prorokami Boga Jahwe to znaczy… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły