Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Duch Święty – palcem Boga?

Palec Boży a Duch Święty

W dwóch Ewangeliach mamy paralelny opis wydarzenia, w którym zarzucono Jezusowi wyganianie demonów mocą Belzebuba.

Jezus odpiera zarzuty wyjaśniając, że czyni to jak czytamy u Mateusza 12:28 Duchem Bożym. Łukasz jednakże zamiast Duchem Bożym napisał “palcem Bożym”

Przeczytajmy mówiące o tym wersety z dwóch Ewangelii:

Jeżeli natomiast Ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże.” – Łukasza 11: 20 BW

oraz

 ” A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo Boże.” – Mateusza 12:28  BW

Czy zgodzisz się z twierdzeniem, że ewangelista Łukasz słowo   “Duchem Bożym”  oddał zwrotem  “Palcem Bożym“?
Dlaczego czytamy zamiennie o palcu Bożym i Duchu Świętym?

Zgodzimy się zapewne z tym, że biblijne porównania, unaocznienia, przykłady mają na celu pomóc  nam niedoskonałym ludziom w lepszym zrozumienia „głębokich spraw Bożych”.

Takie biblijne porównania  pomagają nam zrozumieć wiele biblijnych kwestii. Czego możemy nauczyć się z powyższego porównania wersetów biblijnych?

Palec Boży jako Boża moc

W tym jest palec Boży”, przyznali uprawiający magię kapłani egipscy, gdy nie potrafili zamienić prochu w komary. W księdze Wyjścia 8: 19 (BW)  czytamy:

“Wtedy rzekli czarownicy do faraona: W tym jest palec Boży. Lecz serce faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich, tak jak Pan zapowiedział.”

Nawet  ci zwolennicy fałszywego kultu dostrzegli w tym co robił Mojżesz „moc Boga. Wiedzieli, że Mojżesz nie sam z siebie czyni potężne rzeczy ale, że pomaga mu w tym sam Bóg!

Tablice z przykazaniami dane Mojżeszowi – o czym czytamy w Księdze Wyjścia 31:18 – również zapisane były palcem Bożym.

“A gdy dokończył rozmowy z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice Świadectwa, tablice kamienne, zapisane palcem Bożym.”

Podobnie czytamy w Powt. Prawa 9:10 (BT)  “dał mi Pan dwie kamienne tablice pisane palcem Bożym“.

Czy naprawdę był to literalny „palec” Boga? Nie, gdyż Bóg nie ma człowieczego, materialnego ciała z palcami. „Bóg jest duchem”  czyli osobą niematerialną ( Jana 4:24 ).

Zwrot “palec Boży” oznacza w tym przypadku, że stało się to za sprawą Boga i Jego mocy.

Duch Święty a palec Boży.

A czego uczymy się o Duchu Bożym z porównania Łukasza z Mateuszem?

Pierwszy napisał , że Jezus „wypędzał demony palcem Bożym” ( Łukasza 11:20 ) a drugi wyjaśnił, że Jezus robił to z „ pomocą Ducha Świętego” (Mateusza 12:28 ).

Z Biblii wynika, że Duch Święty jest tu przez innego ewangelistę nazwany palcem Bożym.  Nie jest zatem odrębną od Boga osobą, tylko mocą Bożą, poprzez którą Bóg dokonuje cudów.
Porównaj: Psalm 8:4, 33:6 z Jeremiasza 10:12, 51:15 oraz Rzymian 8:11 z 1 Koryntian 6:14

Pan Jezus korzystał z tej mocy o czym możemy przeczytać w Łukasza 5:17 (BW ).

“I stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich, i z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu,”

Czego więc uczymy się się z tego biblijnego przykładu?

  • Po pierwsze, gdyby Duch Święty był „trzecią OSOBĄ   trójjedynego Boga”, był „równy co do mocy i odwieczności” z Bogiem Ojcem i Synem Bożym to takie porównanie do „palca” (wykonującego wolę właściciela)  byłoby niestosowne.
  • Po drugie, podobnie tablice z dziesięciorgiem przykazań nie były pisane przez trzecią osobą Boga.  Z Biblii wynika, że napisał je Bóg swoim palcem czyli mocą, a nie inną osobą.

Czy z tego porównania o “palcu Bożym” nie wypływa oczywisty wniosek, iż to co o Duchu Świętym  mówi atanazjańskie wyznanie wiary nie ma nic wspólnego z Biblią?

Na koniec warto zwrócić uwagę, że ciekawe porównanie – tym razem Ducha Świętego do mocy – możemy znaleźć w Łukasza 24:49 o czym pisaliśmy szerzej w temacie “Moc z wysokości

“A oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości.

porównajmy z Dziejami Apostolskimi 2:4:

“I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał”

Czy z tego nie wynika, że takie porównania Ducha Świętego do “palca Bożego” czy “mocy od Boga”  nie wskazują na Ducha jako odrębną od Boga osobę? Osądźcie sami.

Subscribe
Powiadom o

18 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Smiertelny
20 maja 2024 07:38

 Napisałeś, że nie chcesz filozoficznych przykładów, więc odnoszę się do Twojego przykładu z Biblii, przykładu, który sam podałeś: „Królestwo Boże” i „Królestwo Niebios” – zgadzamy się , że te wyrażenia są jednoznaczne Możemy je też nazywać synonimami. Pełna zgoda. Zauważ jednak, że w tym wyrażeniu słowo „Królestwo” się powtarza. Zamiennie stosowane jest słowo „Boże” ze słowem „Niebios”. A jednak przecież „Bóg” i „Niebiosa” NIE SĄ synonimami. Na pewno zgodzisz się też, że nie słusznie byłoby również pisać, że Biblia nazywa… Czytaj więcej »

Smiertelny
18 maja 2024 14:46

 Pytanie: „Czy zgodzisz się z twierdzeniem, że Ducha Świętego Biblia nazywa “Palcem Bożym“?” Nie, nie zgadzam się. 🙂 Wybaczcie, ale wydajecie mi się tutaj stosować argument w stylu trynitarzy, czyli: W jednym fragmencie Pisma pisało, że X coś zrobił, a w drugim, że Y to zrobił więc: X = Y. Sami wiecie, że taka argumentacja prowadzi do błędów. Jezus mógł wyrzucać demony zarówno palcem Bożym jak i Duchem Świętym. Wiele razy też mogli mu to zarzucać i różnie mógł odpowiadać.… Czytaj więcej »

Robert
6 marca 2022 10:43

Wydaje się, że popełniłeś pomyłkę z powołaniem na Wyj.8:15. Nie wer.15 tylko pewnie wer.19 Nie wydaje się również uzasadnione użycie Jana 10:32 Bw, ponieważ w gr. mamy: “polia erga kala edeiksa hymin ek pateros”. Tzn.czytamy o licznych dobrych dziełach “od pateros = ojca”. Nie ma mowy o dobrych uczynkach: “z m o c y pateros”. Jest mowa o uczynkach “od” gr. eks pateros. Jeśli zależy ci na wersecie, który mówi o czynieniu przez yios=syna, cudów m o c ą pateros=ojca.… Czytaj więcej »

Przemek
Editor
29 marca 2020 17:40

Ciekawie wygląda też porównanie tekstów biblijnych z Łukasza 1: 51 z Izajasza 51:9 (warto odczytać cały 51 rozdział). Bóg Jahwe swe cudowne dzieła dokonywał często poprzez SWEGO Ducha Świętego…nazywanego w Biblii : palcem Boga czy też ramieniem Boga. Tak jak palec czy ramię jest częścią danego człowieka a nie jego odrębną, niezależną częścią czy też osobą, tak samo jest z Duchem Świętym! Dlatego często też w Piśmie Świętym Duch Święty nazwany jest Duchem Bożym, Duchem Jahwe czy też Bóg mówi… Czytaj więcej »

Maciej
28 października 2017 19:26

Duch Boży – czyli czyj?

Maciej
29 marca 2017 15:35

Palec Boży należy do Boga, jak palec ludzki do człowieka.

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły