Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Na początek przeczytajmy dwa wersety biblijne:

Jeżeli natomiast Ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże.”

Łukasza 11: 20 BW

oraz

 ” A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo Boże.

Mateusza 12:28  BW

 

Czy zgodzisz się z twierdzeniem, że Ducha  Świętego Biblia nazywa „Palcem Bożym„?
Wszystkie biblijne porównania, unaocznienia, przykłady mają na celu dopomożenie  nam niedoskonałym ludziom lepsze zrozumienia „głębokich spraw Bożych”. Co ciekawe takie biblijne porównania  pomagają nam zrozumieć wiele biblijnych kwestii. Cóż zatem uczymy się z powyższego porównania wersetów biblijnych?
„ W tym jest palec Boży”, przyznali uprawiający magię kapłani egipscy, gdy nie potrafili zamienić prochu w komary, jak to uczynił Mojżesz. W Wyjścia 8: 15 (BW)  czytamy:

„Wtedy rzekli czarownicy do faraona: W tym jest palec Boży. Lecz serce faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich, tak jak Pan zapowiedział.”

Nawet  ci zwolennicy fałszywego kultu dostrzegli w tym co robił Mojżesz „ moc prawdziwego Boga – Boga JAHWE! Wiedzieli, że Mojżesz nie sam z siebie czyni potężne rzeczy ale, że pomaga mu w tym sam Bóg!

Tablice z przykazaniami dane Mojżeszowi o czym czytamy w Księdze Wyjścia 31:18 również zapisane były palcem Bożym.

„A gdy dokończył rozmowy z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice Świadectwa, tablice kamienne, zapisane palcem Bożym.”

Podobnie czytamy w Powt. Prawa 9:10 (BT)  „dał mi Pan dwie kamienne tablice pisane palcem Bożym

Czy naprawdę był to literalny „palec” Boga? Ależ nie, gdyż Bóg nie ma człowieczego, materialnego ciała z palcami- „ Bóg jest duchem” (osobą niematerialną ) ( Jana 4:24 ).

O co więc chodziło w tym unaocznieniu zawartym w Biblii? Odpowiedzi (bardzo interesującej nas w kontekście zrozumienia istoty Ducha Świętego) udzielają nam ewangeliści Łukasz i Mateusz. Pierwszy napisał , że Jezus „wypędzał demony palcem Bożym” ( Łukasza 11:20 ) a drugi wyjaśnił, że Jezus robił to z „ pomocą Ducha Świętego” (Mateusza 12:28 ).

Konkluzja sprawy to stwierdzenie, że z Biblii wynika: Duch Święty jest palcem Bożym czyli  NARZĘDZIEM  do spełniania Jego woli. Nie jest osobą, tylko czynną mocą Bożą poprzez którą Bóg realizuje Swoje zamierzenia.
Porównaj : Psalm 8:4, 33:6 z Jeremiasza 10:12, 51:15 oraz Rzymian 8:11 z 1 Koryntian 6:14

Co ciekawe z Pisma Świętego wynika, że Bóg Ojciec może udzielać Ducha Świętego komukolwiek zechce. Podobnie jak może odebrać Ducha Świętego nawet  tym, którzy go już wcześniej dostali ( Psalm 51:11, Liczb 11:25).
Sam Pan Jezus mówił o tym, że wiele dobrych uczynków (cudów), zdziałał posługując się mocą od Boga ( Jana 10:32 ).

Czego więc nauczyliśmy się z tego biblijnego „ unaocznienia”, przykładu?

 

 • Po pierwsze, czy gdyby Duch Święty był „ trzecią OSOBĄ   trójjedynego Boga”, był „ równy co do mocy i odwieczności” z Bogiem Ojcem i Synem Bożym to takie porównanie do „palca” (wykonującego wolę właściciela)  byłoby  możliwe?Czy świadczyło by o równości Ojca i Ducha?
 • Po drugie czy tablice z dziesięciorgiem przykazań pisane były trzecią osobą Boga jak narzędziem? Z Biblii wynika, że napisał je Bóg Jahwe swoim palcem czyli mocą, a nie inną osobą.
 • Po trzecie palec jest częścią całej osoby. Czy w tym świetle Duch Święty może być częścią Boga w postaci małego palca?

Czy z tego porównania o „palcu Bożym”  nie wypływa oczywisty wniosek, iż to co o Duchu Świętym  mówi atanazjańskie wyznanie wiary nie ma nic wspólnego z Biblią?

Na koniec warto zwrócić uwagę, że ciekawe porównanie – tym razem Ducha Świętego do mocy – możemy znaleźć w Łukasza 24:49 o czym pisaliśmy szerzej w temacie „Moc z wysokości

A oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości.

porównajmy z Dziejami Apostolskimi 2:4:

„I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał”

Czy z tego nie wynika również że Duch Święty jest mocą Boga? Osądźcie sami.

 

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  3 komentarze: Duch Święty – palcem Boga?

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty