Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Duch Święty – palcem Boga?

Czy Duch Święty jest palcem Bożym?

Odpowiedź na to pytanie jest ważna z punktu widzenia wiary w Ducha Świętego jako trzecią osobę Trójcy Świętej.

Na początek przeczytajmy dwa wersety biblijne:

Jeżeli natomiast Ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże.” – Łukasza 11: 20 BW

oraz

 ” A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo Boże.” – Mateusza 12:28  BW

Czy zgodzisz się z twierdzeniem, że Ducha  Świętego Biblia nazywa “Palcem Bożym“?
Dlaczego czytamy zamiennie o palcu Bożym i Duchu Świętym? Zgodzimy się zapewne z tym, że biblijne porównania, unaocznienia, przykłady mają na celu dopomożenie  nam niedoskonałym ludziom lepsze zrozumienia „głębokich spraw Bożych”.

Co ciekawe takie biblijne porównania  pomagają nam zrozumieć wiele biblijnych kwestii. Czego możemy nauczyć się z powyższego porównania wersetów biblijnych?

Palec Boży jako Boża moc

W tym jest palec Boży”, przyznali uprawiający magię kapłani egipscy, gdy nie potrafili zamienić prochu w komary, jak to uczynił Mojżesz. W księdze Wyjścia 8: 19 (BW)  czytamy:

“Wtedy rzekli czarownicy do faraona: W tym jest palec Boży. Lecz serce faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich, tak jak Pan zapowiedział.”

Nawet  ci zwolennicy fałszywego kultu dostrzegli w tym co robił Mojżesz „ moc prawdziwego Boga – Boga JAHWE! Wiedzieli, że Mojżesz nie sam z siebie czyni potężne rzeczy ale, że pomaga mu w tym sam Bóg!

Tablice z przykazaniami dane Mojżeszowi o czym czytamy w Księdze Wyjścia 31:18 również zapisane były palcem Bożym.

“A gdy dokończył rozmowy z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice Świadectwa, tablice kamienne, zapisane palcem Bożym.”

Podobnie czytamy w Powt. Prawa 9:10 (BT)  “dał mi Pan dwie kamienne tablice pisane palcem Bożym

Czy naprawdę był to literalny „palec” Boga? Ależ nie, gdyż Bóg nie ma człowieczego, materialnego ciała z palcami – „Bóg jest duchem” (osobą niematerialną ) ( Jana 4:24 ).

Palec Boży jako Duch Święty

O co więc chodziło w tym unaocznieniu zawartym w Biblii? Odpowiedzi, bardzo interesującej nas w kontekście zrozumienia istoty Ducha Świętego, udzielają nam ewangeliści Łukasz i Mateusz.

Pierwszy napisał , że Jezus „wypędzał demony palcem Bożym” ( Łukasza 11:20 ) a drugi wyjaśnił, że Jezus robił to z „ pomocą Ducha Świętego” (Mateusza 12:28 ).

Konkluzja sprawy to stwierdzenie, że z Biblii wynika: Duch Święty jest palcem Bożym czyli  NARZĘDZIEM  do spełniania Jego woli. Nie jest osobą, tylko mocą Bożą, poprzez którą Bóg realizuje Swoje zamierzenia.
Porównaj: Psalm 8:4, 33:6 z Jeremiasza 10:12, 51:15 oraz Rzymian 8:11 z 1 Koryntian 6:14

Pan Jezus również korzystał z tej mocy o czym możemy przeczytać w Łukasza 5:17 (BW ).

“I stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich, i z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu,”

Czego więc uczymy się się z tego biblijnego przykładu?

  • Po pierwsze, czy gdyby Duch Święty był „ trzecią OSOBĄ   trójjedynego Boga”, był „równy co do mocy i odwieczności” z Bogiem Ojcem i Synem Bożym to takie porównanie do „palca” (wykonującego wolę właściciela)  byłoby  możliwe? Czy świadczyło by o równości Ojca i Ducha?
  • Po drugie czy tablice z dziesięciorgiem przykazań pisane były trzecią osobą Boga jak narzędziem? Z Biblii wynika, że napisał je Bóg swoim palcem czyli mocą, a nie inną osobą.
  • Po trzecie palec jest częścią całej osoby. Czy w tym świetle Duch Święty może być częścią Boga w postaci małego palca?

Czy z tego porównania o “palcu Bożym” nie wypływa oczywisty wniosek, iż to co o Duchu Świętym  mówi atanazjańskie wyznanie wiary nie ma nic wspólnego z Biblią?

Na koniec warto zwrócić uwagę, że ciekawe porównanie – tym razem Ducha Świętego do mocy – możemy znaleźć w Łukasza 24:49 o czym pisaliśmy szerzej w temacie “Moc z wysokości

“A oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości.

porównajmy z Dziejami Apostolskimi 2:4:

“I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał”

Czy z tego nie wynika również, że Duch Święty jest mocą Boga? Osądźcie sami.

Subscribe
Powiadom o

6 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Robert
6 marca 2022 10:43

Wydaje się, że popełniłeś pomyłkę z powołaniem na Wyj.8:15. Nie wer.15 tylko pewnie wer.19 Nie wydaje się również uzasadnione użycie Jana 10:32 Bw, ponieważ w gr. mamy: “polia erga kala edeiksa hymin ek pateros”. Tzn.czytamy o licznych dobrych dziełach “od pateros = ojca”. Nie ma mowy o dobrych uczynkach: “z m o c y pateros”. Jest mowa o uczynkach “od” gr. eks pateros. Jeśli zależy ci na wersecie, który mówi o czynieniu przez yios=syna, cudów m o c ą pateros=ojca.… Czytaj więcej »

Przemek
Editor
29 marca 2020 17:40

Ciekawie wygląda też porównanie tekstów biblijnych z Łukasza 1: 51 z Izajasza 51:9 (warto odczytać cały 51 rozdział). Bóg Jahwe swe cudowne dzieła dokonywał często poprzez SWEGO Ducha Świętego…nazywanego w Biblii : palcem Boga czy też ramieniem Boga. Tak jak palec czy ramię jest częścią danego człowieka a nie jego odrębną, niezależną częścią czy też osobą, tak samo jest z Duchem Świętym! Dlatego często też w Piśmie Świętym Duch Święty nazwany jest Duchem Bożym, Duchem Jahwe czy też Bóg mówi… Czytaj więcej »

Maciej
28 października 2017 19:26

Duch Boży – czyli czyj?

Maciej
29 marca 2017 15:35

Palec Boży należy do Boga, jak palec ludzki do człowieka.

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły