Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Czy Jezus czynił siebie Bogiem – Jana 10:33

Czy Pan Jezus „czynił siebie Bogiem”?

Czy z wypowiedzi Jezusa zanotowanej w Ewangelii Jana 10:33 wynika, że Jezus jest Bogiem?

“Odpowiedzieli Mu Żydzi: “Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga“. (BT2)

Wielu czytelników Biblii twierdzi, że ten werset ukazuje Jezusa jako Boga!

Czy jest to solidny argument? A może to desperacki argument, to znaczy chwytanie się „czegokolwiek”, z braku biblijnego uzasadnienia?

Przeanalizujmy to zagadnienie trochę dokładniej.

Zwróćmy uwagę, że nie są to słowa Chrystusa! To fanatyczni Żydzi wystosowali taki zarzut, aby mieć powód do oskarżenia Jezusa o bluźnierstwo.

Ci sami Żydzi nazywali również Jezusa żarłokiem i pijakiem (Łuk 7:34). Mało tego mówili, że ma demona (Jana 8:48)!

Czyż nie są to tego samego rodzaju zarzuty, które miały dyskredytować Pana Jezusa w oczach ówczesnego społeczeństwa?

Dlaczego więc trynitarze nie traktują innych tego typu wypowiedzi stawianych przez oszczerców jako ”objawienia prawdy” o Jezusie?

Czy mamy wierzyć Faryzeuszom, gdy mówią, że czyni siebie Bogiem, ale nie wierzyć im, że ma demona? Jedno i drugie to oszczerstwo Faryzeuszy!

Jezus daleki był od czynienia siebie Bogiem. Daleki był nawet, żeby zrównać się z Bogiem Najwyższym. Zwróćmy uwagę na poniższe wersety (BW):

Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał.” –Jana 5:30.

“Rzekł do niego Jezus: Dlaczego zwiesz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.” – Łukasza 18:19

“… Ojciec większy jest niż Ja.” – Jana 14:28

Czy te wersety to słowa kogoś, kto uważa się za Boga lub jego część?

Pan Jezus – odpowiadając Faryzeuszom na zarzut z Jana 10:33 wyjaśnił, na czym polegała manipulacja jego przeciwników!

Dwa wersety dalej w Jana 10:36 Jezus ten zarzut odpiera twierdząc, że nic takiego nie powiedział.

“Do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, dlatego, że powiedziałem: Jestem Synem Bożym?

Jezus nigdzie nie powiedział, że jest Bogiem. Mówił, że jest “Synem Człowieczym”, “Synem Bożym”, “Mesjaszem”, ale nie że jest Bogiem!

Bogami jesteście

Pan Jezus przy okazji odpowiedzi na ten zarzut wskazał na ważny fakt, który permanentnie pomijają trynitarze.

Wyjaśnił mianowicie to, że tytuł „Bóg” (Elohim) w Biblii bynajmniej nie jest zarezerwowany „JEDYNIE dla Boga”!

W Jana  10:34,35  (BWP) Jezus wyjaśnia:

“Zapytał ich tedy Jezus: A czyż w waszym Piśmie nie znajdują się słowa: Powiedziałem: bogami jesteście?
Jeżeli więc Pismo nazywa bogami tych, do których zostało skierowane słowo Boże – a przecież słów Pisma nie można podważać”

Jezus nawiązuje w tej wypowiedzi do Psalmu 82:6 w którym Bóg krytykuje niesprawiedliwych książąt i sędziów.

“Powiedziałem im wtedy: Bogami (Elohim) jesteście, synami jesteście Najwyższego.

Pan Jezus w Jana 10:34,35 przypomina Żydom, iż Pismo Święte nazywa „bogami” również pewnych ludzi i nigdy nie było to traktowane przez Żydów jako bluźnierstwo czy próba „zrównywania” człowieka z Bogiem.

Kontekst biblijny wskazuje jasno, o co tu chodzi! Tacy sędziowie wchodzili w jakimś zakresie w kompetencje Boga. W pewnych sytuacjach decydowali bowiem o życiu lub śmierci. Dlatego  zostali nazwani w Biblii: „Bogami (…) synami Boga Najwyższego”!

Tak więc sam Bóg ludzi sprawujących władzę nazywa bogami, podobnie jak nazwał bogiem swego czasu Mojżesza.

Czytamy o tym w Księdze Wyjścia 7:1 (BWP).

“I rzekł Pan do Mojżesza: Oto ustanawiam cię bogiem [elohim] dla faraona, a brat twój Aaron będzie twoim prorokiem.

Dziś tłumacze biblijnych przekładów na języki narodowe, w zależności od kontekstu wypowiedzi, zamieszczają w danym wersecie słowo „Bóg” pisane z dużej lub też małej litery. Ma to pomóc czytelnikowi dostrzec różnicę, o kogo chodzi w danej wypowiedzi.

Jednak w oryginalnym języku greckim, w którym spisano Nowy Testament, nie było dużych czy też małych liter. Słowo „Bóg” było zapisywane zawsze tak samo, bez względu na to, czy tyczyło Boga Ojca czy też jakiejś innej istoty!

To dlatego Biblia używa dodatkowego określenia „Bóg Najwyższy”, które zarezerwowane jest JEDYNIE dla Boga JHWH. Wyróżnia Go ono w ten sposób od innych istot, które też nazwane są „Bogiem’” czy „bogami”.

Podsumowanie

Reasumując: Jezus wskazał,  że mógłby nazwać siebie “bogiem”, ale tego nie zrobił i mówił o sobie jedynie, że jest Synem Bożym!

Już sam ten fakt przeczy trynitaryzmowi.

Nazywając więc Pana Jezusa „bogiem”, wcale nie „zrównujemy Go” z Bogiem Najwyższym. Nie jest to też żaden argument, jakoby Pan Jezus był „drugą osobą” tegoż Boga! Więcej na ten temat można przeczytać  artykule: “Syn Boga Najwyższego, czy Jego druga osoba?

Tego typu argumentacja, że „skoro Bóg jest jeden,a Pan Jezus też nazwany jest Bogiem to musi być Trójca” w świetle nauczania biblijnego jest zwykłą manipulacją trynitarzy!

Warto podkreślić, że zwrot i tytuł „Boga Najwyższego”, Biblia zarezerwowała JEDYNIE w stosunku do Boga JHWH (Ojca)!

Więcej o tytułach Boga i Jezusa znajdziesz w artykule: “Podobieństwa tytułów Boga i Syna Bożego“.

Jeśli więc ktoś w oparciu o Jana 10:33 dowodzi, że Jezus czynił siebie Bogiem to staje po stronie Żydów, którzy podnieśli ten zarzut przeciwko Jezusowi.

Jak wynika z kontekstu – Jezus temu zaprzeczył. Wyjaśnił również, że nawet gdyby tak powiedział, nie byłoby to czynienie siebie Bogiem, ale zwrócenie uwagi na to, że Bóg wyznaczył go sędzią – zgodnie z tym, co czytamy w Psalmie 82:6. Dlatego w 2 liście do Tymoteusza 4:1 (BW) możemy przeczytać:

“Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i Królestwo jego.”

W próbie wykorzystania przez trynitarzy myśli z Jana 10:33 widać jak w soczewce, jak skupiają się tutaj wszystkie braki w argumentacji i manipulacje trynitaryzmu!

Warto więc odczytać cały kontekst,  aby zgodnie z nim wyrobić sobie zdanie o jakości argumentacji trynitarzy.

Subscribe
Powiadom o

23 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Makinero
23 września 2023 17:20

Jezus czynił cuda. Czy z tego powodu uważali, że czyni się bogiem? (Jn 10:33) Żydzi odparli: „Nie chcemy cię ukamienować za coś dobrego, ale za bluźnierstwo. Bo jesteś człowiekiem, a robisz z siebie boga”. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat». 15 Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Żaden z ludzi, widząc człowieka z krwi kości, nie… Czytaj więcej »

Makinero
22 września 2023 13:54

Syn Boży mówi, że został uświęcony i posłany przez jedynego prawdziwego Boga, Ojca (Jana 17:3; Jana 10:36).

Makinero
10 sierpnia 2023 09:00

Dziś próbują przekonać ludzi, aby uwierzyli, że Jezus był Bogiem, a jeszcze 2000 lat temu Żydzi nie chcieli go uznać za Chrystusa, tak Mesjasza, a nie Boga. Mesjasza, którego proroka miał wzbudzić sam Bóg. Jeśli przyznanie się, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem było czymś SZOKUJĄCYM dla Żydów to, co możemy powiedzieć dziś o innym przekonaniu, że Jezus był Bogiem. To dwie ze sobą sprzeczne twierdzenia. To tak jak by powiedzieć: Wierzysz, że On był, jest Chrystusem czy natomiast wierzysz, ze… Czytaj więcej »

Makinero
20 lipca 2023 23:33

“Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo OJCIEC WIĘKSZY jest ode Mnie.” [BT II, J 14:28]”WIELKI jest JAHWE i godzien WIELKIEJ chwały, a WIELKOŚĆ Jego niezgłębiona.” [BT II, Ps 145:3]

Makinero
21 czerwca 2023 21:03

Jedno z wielkich, może nie największych, ale powszechne (popularne) kłamstwo trynitarian, które brzmi:
“Jedynie Bóg może umrzeć za grzechy”

Makinero
30 maja 2023 14:40

Serio. Mogę się założyć o 10,000 zł, że nie ma w Biblii
słowa “Elohim” zaraz przy słowie Sabaot(Tzeva’ot)
Czekam na screenshot tegoż słowa hebrajskiego
Jak pan pokaże, od razu wpłacam na konto pańskie 10,000 zł. To nie żart.

Ostatnio edytowane 10 miesięcy temu by Makinero
Arina
28 maja 2023 12:31

Witam, pozwolę sobie dodać treść z Ew. Mateusza 16 od wersu 13 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» 14 A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». 15 Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 16 Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 17 Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec… Czytaj więcej »

Grzegorz
28 maja 2023 12:11

Bardzo konkretne argumenty. Rzeczowo i w punkt.

Robert
27 maja 2023 15:45

Jak zwykle rzeczowe i słuszne wywody. Pozwolę sobie do nich dodać pewne przemyślenia. Wyobraźmy sobie sytuację, w której pojawia się człowiek [rabbi tzn nauczyciel życia religijnego], który naucza ludzi i stwierdza, że łączy go tak niezwykła relacja z [theos], że jeśli nawet ojciec jest większy od wszystkich, on sam jest “jedno” z nim. Wypomina uczonym, że go nie przyjmują, ponieważ “nie są z jego owiec”, a jego wybrani to wybrani, których nikt mu nie wyrwie ponieważ należą do theos [jego… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły