Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Czy  Ducha Świętego można „udzielać”?

W liście do Hebrajczyków 2:4 (BT) znajdujemy fragment Pisma, który przeczy tezie o osobowości Ducha Świętego.

„Bóg zaś uwierzytelnił je znakami, cudami, różnorakimi przejawami mocy i udzielaniem Ducha Świętego według swej woli.”

Tekst przewodni komentarza bez względu z jakiego przekładu Pisma Świętego skorzystasz, powinien dać dużo do myślenia zwolennikom „osobowości Ducha Świętego”, oraz tym, którzy wierzą w tak zwaną „trzecią osobę Trójcy Świętej”!

Dlaczego tak uważamy?

Gdyby Duch Święty był „trzecią osobą Boga” (odrębną od Boga Ojca), to przecież oczywiste byłoby to, że jest „Udzielającym – swego: wsparcia, mocy, darów, itd.

Z wersetu przewodniego natomiast jasno wynika, że Duch Święty jest w dyspozycji Ojca co przeczy równości rzekomo równych sobie osób boskich. To z woli Ojca ten Duch Święty jest „udzielany” (BT),  rozdawany (Wujek),  czy rozdzielany (BP).

Czy takie zwroty można stosować do Boga czy raczej jego mocy, której udziela Bóg wierzącym?

W Psalmie 51:13 (BT) czytamy:

„Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego.”

Izraelici nie wierzyli w Trójcę więc o co właściwie prosił Dawid?  Na pewno nie o trzeciej osobie Boga mówił, gdyż takowej nie znał!

W Nowym Testamencie o Duchu Świętym wyraźnie naucza fragment z Łukasza 24:49 (BT):

„Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka„.

Jaka była obietnica  wszyscy wiemy (wylanie Ducha Świętego). Jeżeli chodziło o osobę to dlaczego Łukasz napisał o mocy z wysokości?

 

Warto zastanowić się nad pytaniami:  Czy Duch Święty jest : „Udzielającym” czy „udzielanym”, „Darczyńcą” czy „darem”, „przychodzącym od siebie” czy też „obietnicą wsparcia dawaną lub odbieraną (niegodnym) przez Boga Ojca?

Nie bez powodu nie ma zapisanych w Piśmie Świętym modlitw „DO” Ducha Świętego.  Dlaczego dla przykładu Jezus uczył modlić się tylko do Ojca a nie np. do Ducha Świętego?

Czy zakładając osobowość Ducha Świętego, poniższe wersety z Dziejów Apostolskich 8:18,19 (BT) byłyby dla chrześcijan do przyjęcia:

 

Kiedy Szymon ujrzał, że Apostołowie przez wkładanie rąk udzielali Ducha Świętego, przyniósł im pieniądze.  Dajcie i mnie tę władzę — powiedział — aby każdy, na kogo włożę ręce, otrzymał Ducha Świętego”.

Czy zwykły człowiek może „dysponować” Bogiem i rozdawać go komu zechce. Czy Szymon chciał kupić możliwość rozdawania Boga czy może … mocy od Boga?

Z kolejnego 20 wersetu wynika, że chodziło nie o udzielanie Boga, ale o boży dar.

„Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą — odpowiedział mu Piotr — gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze.”

 

Zakładając osobowość Boga zastanów się również, czy to możliwe aby to ludzie (przynajmniej niektórzy z pierwszych chrześcijan)  „rządzili” – „trzecią osobą Boga” i poprzez „wkładanie swych rąk” – decydowali kto ma tą osobę trzymać?

Co ważne nawet sami trynitarze rozważają od kogo pochodzi Duch Święty. Inne zdanie w tej sprawie ma kościół katolicki a inne prawosławny. Do dzisiaj istnieją spory wśród trynitarzy co do tego, kto dysponuje i zarządza Duchem Świętym (Filioque) oraz czy Duch Święty pochodzi od Ojca i od Syna, czy tylko od Ojca.

Czy nie powinno cię dziwić, że zarówno Biblia jak i trynitarze pomijają Ducha Świętego – „jako tego, który sam decyduje komu ma być udzielany a komu nie”?

Trynitarze nawet nie próbują rozsądnie tłumaczyć : „jak to możliwe aby „TRZECIA osoba Boga, była tak ubezwłasnowolniona”?

Podobnie jak nie tłumaczą dlaczego w Piśmie Świętym nie znajdziesz nawet jednego opisu dialogu Ducha Świętego z Bogiem Ojcem, czy też z Panem Jezusem.  Podczas gdy są opisy np. dialogu Boga z Jezusem czy nawet z aniołami.

Sam oceń czy wierzyć teologom, czy Pismu Świętemu mówiącemu o Duchu Świętym, jako mocy pochodzącej od Boga.

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  4 komentarze: Duch Święty – „udzielający” czy „udzielany”? – Hebrajczyków 2:4

  • Wcale nie pisałem, że jest odrębną osobą. Tylko że Bóg udziela ducha jak chce, a duch udziela dary jak chce. A z polskiego na nasze – Bóg daje dary przez swojego ducha, jak chce. Rzekłem 😉

  • W 1 Kor 12:11 to duch udziela, mimo że sam jest udzielany. *[[I Kor 12:11]] BT_V* Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.

   Czyli Bóg udziela ducha jak chce, a duch udziela dary jak chce.

   A i tak Bóg sprawia wszystko we wszystkich. 1 Kor 12:6.

   Pozdrawiam 🙂

   • Z tych wersetów w żaden sposób nie wynika, że chodzi o odrębną od Boga Ojca osobę. Duch jest tutaj nierozerwalnie związany z Bogiem Ojcem, który jest Duchem!

    Jan 4:24 Bóg jest Duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie”.

    Czytamy, że Bóg jest Duchem, ale nigdzie nie jest napisane, że Duch jest odrębną od Boga osobą!
    W 2 Samuela 23:2 czytamy:

    „Duch Pana przemawia przeze mnie, A słowo jego jest na języku moim. „

    Z wersetu tego wynika, że Duch jest przynależny Panu (JHWH) i poprzez tego Ducha Bóg niejako wkłada swoje słowa w usta proroka!
    Czy czytając ten werset ktoś pomyśli, że Prorok wierzył w Trójcę lub odrębnego Ducha (osobę)? Nie. A czy Izraelici czytając dla przykładu fragment z Izajasza 61:1 (BW) uważali, że Duch jest osobą?.
    „Duch Wszechmocnego, Pana nade – mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę”
    Okulary trynitaryzmu poprzez które wiele osób czyta Pisma, niestety zaciemniają proste biblijne prawdy.

   • Drogi „Agencie terenowy „lubię czytać Twe komentarze do wpisów na tym blogu. Zawszę znajduje w nich wnikliwą biblijną analizę tematu. Co by jednak nie pisać fakt, iż to Bóg dowolnie dysponuje Duchem Świętym : dając lub odbierając Ducha Św. komu zechce – w mym odczuciu wyraźnie zaprzecza atanazjańskiemu wyznaniu wiary zakładającemu równość i niezależność działań osób w obrębie Trójcy Świętej!!! Taki jednak trynitarny „obraz” Boga jest sprzeczny z wieloma myślami, które odnajduję w Biblii! Fajnie, że lubimy czytać tego samego bloga i możemy dzielić się swymi przemyśleniami. Wielu błogosławieństw Ci życzę.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty