Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Czy Boga Wszechmocnego można kusić do złego?

Zanim odpowiemy na to pytanie przeczytajmy fragment z  Mateusza 4:1-10. W wersecie 4:1 czytamy:

Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.” (BT)

Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł.” (BW)

Wynika z tych słów że Pan Jezus był poddany próbie wierności wobec Boga. Porównajmy teraz te słowa z wersetem z Jakuba 1:13 (BW)

„Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego ani sam nikogo nie kusi.”

Na jakie „ niewygodne„  pytania  zdani są trynitarianie!

Szatan jest opisany w Biblii jako zły, ale inteligentny i przebiegły osobnik lansujący zło. (2 Koryntian 11:14)

Jakiż zatem byłby sens jego działania opisanego w  Mateusza 4:1-11  czyli  kuszenia Jezusa zakładając, że jest On Bogiem? Czyżby chciał aby Pan Jezus sprzeniewierzył się SAM SOBIE?  Skoro  Jezus w ujęciu trynitarzy jest  Bogiem Wszechmocnym, czy też drugą Boską osobą, jakże mógłby się zbuntować sam przeciw sobie?
Szatan zapewne wiedział kim jest Jezus, czy zatem rozpoczynałby bezsensowne starania mające na celu osiągnięcie czegoś „ nieosiągalnego” zakładając, że Jezus jest częścią Boga? Diabeł nie odważyłby się kusić SAMEGO BOGA bo Bóg NIGDY by do takiej ośmieszającej sytuacji nie dopuścił!

Bezsensowne są uważam rozważania w kwestii tego czy Boga można skusić, bo gdyby tak było, Bóg nie byłby Bogiem gdyby zgrzeszył. Czy Bóg może zgrzeszyć? Jak uważasz? Jeżeli nie to po co szatan go kusił? Jak czytamy w Jakuba Bóg Wszechmocny, nie podlega pokusie co do złego ale zgodnie z modlitwą , którą nauczył nas Pan Jezus to w Bogu nadzieja aby „nas wyzwolił od złego” Mateusza 6,13. Sam Pan Jezus wielokrotnie modlił się do swego Ojca prosząc o wsparcie w realizacji swego zadania jako Mesjasz.
Nie modlił się sam do siebie ani nie konwersował między osobami tego samego Boga , bo mówił wyraźnie o możliwości występowania różnej i odmiennej woli dalszego działania (biegu wypadków).
Szatan widział jakieś szanse na skuszenie Jezusa bo doskonale wiedział o tym, że Jezus nie jest częścią Trójcy i (przynajmniej teoretycznie) może się zbuntować przeciw Bogu Ojcu !

 Panowanie nad światem

Druga trudna do wyjaśnienia przez trynitarzy jest także kwestia oferowania Jezusowi panowania nad światem.

 

Szatan mówi „To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon„. Gdyby Jezus  był częścią Boga  taka oferta byłaby bez sensu. Jak szatan miałby dać Bogu i Stwórcy coś co do niego należy? Ale gdy miał wybór otrzymać panowanie od Boga (swego Ojca) lub od szatana to kuszenie i ta oferta nabiera sensu. Jezus dostał kontrofertę panowania nad światem od diabła. Bóg obiecał posadzić Jezusa na tronie po zmartwychwstaniu ale i szatan oferuje to lecz bez cierpień i męczarni, o których Pan Jezus wiedział, że na niego przyjdą. Czy zgodzisz się z tym, że to co najmniej dziwne, że szatan, każe się Bogu sobie kłaniać, proponuje Bogu panowanie nad światem, i sugeruje opiekę Boga podczas skoku ze świątyni ! Zakładając, że Jezus jest częścią Trójcy jest to bezsensowne!

Trzecia kwestia dotyczy tego, że podczas kuszenia Pan Jezus był poddany próbie wierności wobec Boga.

 Kwestia wierności Jezusa

Zakładając, że Jezus  jest częścią Trójcy, to Bóg byłby próbowany wobec wierności SAMEMU SOBIE? Jezus za każdym razem, przy każdej próbie powołuje się na Pisma mówiąc jest napisane i sugerując, że  te prawa go obowiązują. Załóżmy jednak, że Jezus jest częścią Trójcy. Czy Bóg w rozmowie z szatanem cytowałby sam siebie? Czy  Bóg powiedział by słowa z Mateusza 4:7 (BW)  ” Jezus rzekł mu: Napisane jest również: Nie będziesz kusił Pana, Boga swego„? Bóg nie był Bogiem szatana więc chodziło o Jezusa. Tym stwierdzeniem Jezus wyraźnie pokazuje, że ma nad sobą Boga, którego nie może wystawić na próbę podczas ryzyka skoku ze świątyni. Bóg obiecał, że ” Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień” ale Jezus nie miał zamiaru sprawdzać czy Bóg uratuje go podczas takiego skoku. Nie taki był bowiem sens tej wypowiedzi, żeby w niewłaściwy sposób korzystać z ochrony Boga.

Przemyślenie tych spraw, może pomóc zrozumieć , niebiblijny charakter definicji trynitarnego dogmatu.

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  8 komentarze: Kuszenie Jezusa a kwestia Trójcy – Jakuba 1:13

  • „On, Istniejąc w postaci Bożej,
   nie skorzystał ze sposobności,
   aby na równi być z Bogiem,
   lecz ogołocił samego siebie,
   przyjąwszy postać sługi,
   stawszy się podobnym do ludzi.”
   A w zewnętrznym przejawie, uznany z człowieka,
   uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci –
   i to śmierci krzyżowej . Filipian 1, 5-8

   • Proszę podać komentarz do tego wersetu. Nasz komentarz jest tutaj Jezus nie jest równy Ojcu – Filipian 2:5,6

   • Jezus nawet w niebie nadal jest człowiekiem Dz.Ap. 17:31, 1 Tym 2:5

    Co do postaci bożej to każdy człowiek stworzony jest na Jego obraz i podobieństwo, zapewne nie o fizyczne podobieństwo tu chodzi.

    • Śmiała teoria. Wersety, które Pan przytacza mówią o człowieku, ale można wnioskować że nawiązują do czasu z przed pójścia do nieba. Pośrednikiem jest człowiek który wstąpił do nieba.
     Nie wydaje się rozsądny pogląd że w w niebie jest atmosfera podobna jak na Ziemi. Bóg stworzył wszechświat i umieścił człowieka na Ziemi, więc byłoby dziwne że w niebie (inny wymiar) panuja warunki takie jak na Ziemi.
     Dodatkowo Pismo Święte mówi, że po zmartwychwstaniu Pan Jezus miał inne ciało (nie był rozpoznawalny fizycznie, pojawiał się w zamkniętych pomieszczeniach).
     Wydaje się, że to jest zgodne z wersetem Flp 3:21 „Który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może.
     W 1Ko 15:50 czytamy „A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone.”

     • To nie jest śmiała teoria, tak pisze w biblii. Niczego nie wymyślam.

      Dz.Ap. 17:31 BT
      (31) dlatego że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych.

      Widocznie nie ma problemów aby człowiek żył w niebie jak Jezus. Zapewne z innym ciałem ale nadal pozostaje człowiekiem.
      Człowiekiem niebiańskim..

      • Jeżeli coś Pan twierdzi proszę to dokładnie udokumentować treścią Pisma Świętego. Teorii można wymyślać w nieskończoność, łącznie z Trójcą, którą również trynitarze rzekomo „udowadniają” wersetami.
       Bóg wskrzesił człowieka gdyż człowiek umarł, ale do nieba wstąpił jako duch. Warto zadać sobie pytanie: Czy Biblia naucza, że w niebie żyją ludzie?

       Heb 1:14 Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?
       Mar_12:25 Kiedy zmartwychwstaną, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie.

       • Przecież to co napisałem, napisałem do podanego przez siebie wersetu. Niczego nie wymyśliłem.
        To co Pan napisał tez nie obala mojego postu.
        Gdzie Pan widzi teorie którą to niby wymyśliłem?

        • Chodzi o teorię, że Jezus jest w niebie człowiekiem. Podałem Panu wersety biblijne, do których się Pan nie odniósł. Pierwotny podany przez Pana werset NIC nie mówi o tym jakoby Jezus w niebie był człowiekiem z krwi i kości – Filipian 1, 5-8. Następnie przechodzi Pan do Dz.Ap. 17:31 BT pisząc:

         „(31) dlatego że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych.
         Widocznie nie ma problemów aby człowiek żył w niebie jak Jezus. Zapewne z innym ciałem ale nadal pozostaje człowiekiem.
         Człowiekiem niebiańskim.. „

         Teorie o których pisałem to właśnie Pana komentarz jak powyżej. Fragment z Dz.Ap. 17:31 NIC nie mówi o życiu Jezusa jako człowieka w niebie ale o Jezusie człowieku, który żył na ziemi i którego Bóg wzbudził. Z uwagi na to, że temat tego wpisu „Czy Boga Wszechmocnego można kusić do złego?” nie ma związku z poruszoną przez Pana kwestię uważam, że nie ma sensu w tym miejscu go kontynuować.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty