Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Objawienia Trójcy

Objawienia kościelne a biblijne

Temat, który podejmujemy jest trudny bo w grę wchodzą emocje i wiara pewnych ludzi, którzy dostąpili wizji czy też snów, w których dostrzegają objawienie Boga.
Nie chcemy w najmniejszym stopniu lekceważyć czy też obrażać religijności lub związanych z nią doznań. Chcemy przede wszystkim trzymać się Słowa Bożego i spojrzeć na te objawienia poprzez to, co zostało nam w Biblii przekazane.

Mówiąc o objawieniach, trzeba zauważyć, że Kościół Katolicki uważa, że aby mówić o wiarygodności objawień to muszą one spełniać dwa warunki:

1. Mają być zgodne z naukami Kościoła (przykładem moje być tutaj wizja z Lourdes, gdzie Maria przedstawiła się jako „Niepokalanie Poczęta”).

2. Tryb życia osób doznających wizji musi być zgodny z naukami Kościoła Katolickiego (Bernadetta z Lourdes oraz Łucja z Fatimy wstąpiły do zakonu).

Porównując te wytyczne z Biblią to bez problemu zauważymy, poważnie różnice nauk kościoła z naukami Pisma Świętego. Podobnie tryb życia, do którego kościół zachęca jest w wielu miejscach sprzeczny z tym czego naucza Pismo.

Kilka przykładów

Nigdzie w Piśmie Świętym, nie znajdziemy nauki mówiącej o tym, że Maria, matka Pana Jezusa była “Niepokalanie Poczęta”, oraz żeby do niej kierować modlitwy. Papież Pius IX, parę lat wcześniej przed “rzekomym objawieniem” ogłosił, że Maria od samego poczęcia była wolna od grzechu pierworodnego. Nie dziwi zatem to, że takie objawienia są uznawane przez Kościół, gdyż stanowią potwierdzenie jego własnych dogmatów (nawet bardzo nowych jak dogmat o Niepokalanym Poczęciu ogłoszony dopiero w 1854 roku).

Co do postępowania to ciekawe jest to, że objawienia są powiązane z bałwochwalstwem, które jednoznacznie jest potępione w Piśmie Świętym.  Wbrew drugiemu z dziesięciu przykazań stawia się w miejscu takich objawień “święte figury”, sprzedaje dewocjonalia i propaguje fetyszyzm. Również treść rzekomych Objawień stoi w sprzeczności z tym czego naucza Pismo Święte.

Dla przykładu wbrew temu co naucza Pismo Święte Maria przedstawia się Bernadetcie w Lourdes jako “niepokalanie poczęta” i zachęca do praktykowania nieznanej w Biblii “modlitwy różańcowej”.

Bernadetty wizja MariiPodobnie sytuacja ma się jeżeli chodzi o objawienie w Fatimie. Z opisu tego objawienia wynika, że Maria uznaje istnienie niebiblijnego czyśćca, duszy nieśmiertelnej, a Pan Jezus ponoć chce wprowadzić kult do jej “Niepokalanego Serca”.

Objawienie w Fatimie W którym miejscu Biblia tak naucza?

Jeżeli chodzi o kościół katolicki to w 95 procentach znane nam objawienia dotyczą Marii. Bardzo rzadko objawia się Pan Jezus, a osobiście nie znam objawienia się (w naszych czasach) Boga Jahwe. W części Pisma zwanych Starym Testamentem dostrzegamy natomiast głównie objawienia właśnie Boga JHWH (Jahwe).

A co z objawieniami “Trójcy”?

Spotykamy takie przypadki bardzo rzadko. Jednym z najbardziej znanych objawień trynitaryzmu jest objawienie, którego doznała „św. Faustyna”,  opublikowane w “Dzienniczek Sługi Bożej S. M. Faustyny Kowalskiej Profeski wieczystej Zgromadzenia
Matki Bożej Miłosierdzia”.

Poprzez propagowanie Bożego miłosierdzia oraz „obrazu Chrystusa miłosiernego” , objawienia Faustyny Kowalskiej stały się znane na całym świecie.

Faustyna Kowalska jako zakonnica i osoba lansująca katolickie spojrzenie na Boga poprzez te objawienia, została uznana za „świętą Kościoła Katolickiego”. Oczywiście „spełniła” katolickie wymogi na uznanie jej objawień i jej samej jako „świętej” kościoła. Pytanie jednak, czy spełniła biblijne wymogi stawiane wobec różnych „objawień”?

Życie Faustyny i historię jej objawień ukazano nawet w filmie pod tytułem „ Miłość i Miłosierdzie”, który nie tak dawno ukazał się w kinach i telewizji.

Zwróćmy uwagę na kilka wypowiedzi z jej “Dzienniczka”:

„Poznałam (…) trzy Boskie Osoby: Ojca, Syna i Ducha Świętego” (Dz. 472)

„Przypuścił mnie [Bóg] do poznania swego życia wewnętrznego. Widziałam w duchu Trzy Osoby Boskie, ale jedna Ich Istota” (Dz. 911).

„Trzy Boskie Osoby we mnie mieszkają” (Dz. 392).

„Święta była świadoma, że Bóg objawił się jej jako jeden, ale w troistości Osób, których „istność jest jedna i równość i majestat” (Dz. 472).

„Ujrzałam Trójcę Przenajświętszą. Wielkość majestatu Jego przeniknęła mnie do głębi” (Dz. 474).

„Troistość Jego ogarnęła mnie całą i jestem cała zanurzona w Nim” (Dz. 1056)

Ksiądz Marian Antoniewicz  w swojej książce ” Tajemnica Trójcy Świętej według „Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej” napisał:

“W „Dzienniczku” następuje wyraźne rozróżnienie Trzech Osób Boskich – Ojca, Syna i Ducha Świętego (Dz. 355, 472). Z każdą z Osób siostra Faustyna nawiązała osobową i intymną relację”

“Na podstawie „Dzienniczka” można stwierdzić, że siostra Faustyna głębokim szacunkiem obdarzała Kościół i jego nauczanie oraz starała się je jak najlepiej poznać. Tak było też w przypadku Trójcy Świętej. Poznanie nauki Kościoła na ten temat dokonywało się u niej stopniowo i trwało przez całe życie. Mistyczka, mimo szczególnego obdarowania przez Boga, bardzo ceniła tę płaszczyznę poznania tajemnicy Trójcy Świętej.”

Kościół czy Biblia?

Cytaty te podkreślają wiarę Faustyny w trynitaryzm zgodny z doktryną kościoła!  Czy mają jednak poparcie w Piśmie Świętym?

W Biblii nie odnajdziesz myśli o „równości mocy i majestatu oraz odwieczności” Boga Ojca , Syna Bożego oraz Ducha Świętego!

Czy tego typu objawienia powinny stanowić argument „za wiarą” w Trójcę Świętą dla innych osób?

Komu poza Faustyną Bóg w Biblii objawiła się jako “Trójca?

Mamy nadzieję , że nasza biblijna argumentacja w tym komentarzu pomoże znaleźć odpowiedzi na te pytania, wszystkim czytelnikom bloga.

Na koniec jeszcze jedno mniej znane objawienie trynitarne, którego doznała siostra Leonia Nastał, oto krótki fragment:

Poproś spowiednika, by ci pozwolił trzy dni w tygodniu wstrzymać się całkowicie od przyjmowania posiłku na uwielbienie Trójcy Przenajświętszej – na uproszenie łask potrzebnych kapłanom. Poniedziałek poświęć Ojcu niebieskiemu i błagaj Go, by rodził w duszach kapłanów swego Syna, by ich kształtował na wzór odwiecznego Arcykapłana, by urabiał z nich drugich Chrystusów. We czwartek wstrzymaj się od przyjęcia pokarmów na uwielbienie Jezusa, który w tym dniu zostawił swe Ciało na pokarm dusz. Błagaj Słowo Odwieczne, by kapłani godnie i z największą miłością sprawowali Najświętszą Ofiarę i rozdawali duszom Chleb Aniołów. Na uwielbienie Ducha Świętego poświęć sobotę, by razem z Niepokalaną Jego Oblubienicą Maryją zjednywać dla kapłanów najobfitsze dary Ducha Świętego, Jego światło i pomoc w głoszeniu kazań i kierowaniu duszami.”

Czy tak uczy Biblia?

Osoby znające Biblię mogą ocenić czy takie rzekome objawienia są zgodne z tym czego uczy nas Pismo Święte. W “przesłaniach” pojawiaj się nieznane z  Biblii zwroty: “Trójca Przenajświętsza”, “Troistość”, “Trzy osoby boskie”. Maria nazwana jest “Niepokalaną” jak również Oblubienicą.

No cóż, jeżeli Pismo Święte nie “objawia” Boga w trzech osobach …. to z pomocą przychodzą tego typu wizje. Jeżeli jednak  stwierdzimy, że dane objawienie nie jest zgodne z naukami biblijnymi, a objawiająca się osoba zachęca do praktyk, przed którymi Pismo Święte przestrzega to warto zastanowić się nad poniższymi biblijnymi przestrogami.

 Trynitarne objawienia a Pismo Święte

1 list Jana 4:1

“Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat.”

Zgodnie z tymi słowami musimy „zbadać” czy dane objawienie pochodzi od Boga. Jeżeli stwierdzimy, że propagowane są niebiblijne praktyki i zwyczaje to od kogo pochodzi taka wizja?

Galatów 1:8

“Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!

Jeżeli objawienie przedstawia co innego niż nauczają apostołowie lub Jezus, to czy może takie objawienie pochodzić od Boga? Jeżeli Maria zastępuje jedynego pośrednika jakim jest Pan Jezus, jeżeli zachęca się do zanoszenia do niej modlitw, to warto zapytać, w którym miejscu tak naucza Słowo Boże?

Marka 13:22

W ewangelii Marka 13:22 Pan Jezus ostrzega:

“Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby o ile można, zwieść wybranych”

Z powyższych tekstów (właściwie ostrzeżeń biblijnych) dowiadujemy się, że nie każdemu objawieniu (duchowi) ukazującemu nam obraz Boga, Pana Jezusa czy anioła powinniśmy wierzyć!
Nie bez powodu w 2 Koryntian 11:14 czytamy przestrogę, że „sam szatan podaje się (próbuje objawić się) jako anioł światłości”!

Szatanowi zależy, aby oddalić ludzkość od prawdziwego Boga, zagmatwać boże nauki i zakłamać obraz Boga. Badając więc od kogo pochodzi dane objawienie powinniśmy weryfikować jego przesłanie z prawdami objawionymi w Piśmie Świętym oraz pierwotnym nauczaniu ewangelicznym, jak już pisaliśmy wcześniej w  komentarzu: Dobra Nowina a Trójca Święta.

Dobra nowina nie miała nic wspólnego z propagowaniem obrazu Boga przedstawianym w atanazjańskim wyznaniu wiary!
Nauczanie biblijne (całość Starego jak i Nowego Testamentu) wyraźnie zaprzecza idei Trójcy Świętej. Nie znajdujemy ani jednego wersetu mówiącego, że jest jeden Bóg w trzech osobach!

Paweł w liście do Kolosan 2: 8 nie bez powodu nas ostrzega:

„Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.” (BT)

Chciałoby się zapytać czy przedstawiane w objawieniach nauki: o Trójcy, kulcie Marii, czyśćcu czy ognistym piekle pochodzą od Chrystusa czy z ludzkiej filozofii ?

Subscribe
Powiadom o

12 komentarzy
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
przemek
Editor
1 października 2021 04:24

Zapraszam, czytających powyższy artykuł do zapoznania się również z artykułem, z poniższego linku ;

https://blog.antytrynitarianie.pl/biblijne-wizje-boga-a-trojca-dzieje-apostolskie-7-55-56/

Pozdrawiam.

Bolp
30 czerwca 2020 13:58

Maki, uważamy, że podstawową zasadą rzetelnego cytowania jest nie ingerowanie w cytat ale przekazanie go w takiej formie w jakiej jest w cytowanym źródle! Dlatego cytując różne przekłady Pisma Świętego na język polski (w większości dokonane przez tłumaczy trynitarzy hołdujących, żydowskiej zasadzie która ukształtowała się pod koniec I w. n.e. aby imię Boga ( JHWH ) zastępować tytułem PAN ) cytujemy tekst taki jaki znajduje się w danym przekładzie biblijnym. O tym, że praktyka nie tłumaczenia imienia Boga na dany… Czytaj więcej »

Wiesiek
21 czerwca 2020 16:59

Byłem ewangelikiem i 3 lata temu odszedłem z KEA bo już dość miałem zachodniej nowoczesności, ale wiarę w Trójcę utraciłem już dawno temu. Jezus jest Synem Najwyższego a Duch Św. to albo sam Bóg albo Jego wpływ, działanie… trudno być antytrynitarnym we współczesnej Polsce

Henryk Suchecki
13 kwietnia 2020 09:11

Urodziłem się w rodzinie katolickiej. Z natury rzeczy wrastałem w te wszystkie dogmaty samoistnie, religia nikomu nie pozostawia miejsca na własne poglądy, odgórnie narzuca co jest prawdą a co fałszem, stawiając przez starszych i mądrzejszych w kąciku. Po dłuższym okresie takiej egzystencji człowiek zaczyna bać się myśleć stojąc na gruncie strachu przed piekłem, które jest wypełnione heretykami I tak koło samoistnie zaczyna się toczyć z pokolenia w pokolenie, niezależnie od kultury w jakiej wzrastaliśmy Każdego dnia dziękuje Najwyższemu, że wyrwał… Czytaj więcej »

Bolp
24 marca 2020 10:30

Powyższy komentarz na blogu może być bardzo ciekawy nie tylko dla katolików. Wiele protestanckich wspólnot o rysie charyzmatycznym czy zielonoświątkowym również bardzo akcentuje rolę : wizji i objawień. Pytanie które padło w komentarzu : Czy współczesne objawienia i wizję , które są sprzeczne z nauczaniem apostolskim czy biblijnym mogą uwiarygodniać pewne religijne nauki??? – jest jak najbardziej godne poważnego przemyślenia i rozważenia.

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły