Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Bardzo ciekawym aspektem takich różnic, wykluczających zgodność z Biblią takich nauk jak Trójca Święta czy Jedność Bóstwa jest biblijna myśl zawarta w tekście z Habakuka 1:12 (BT III)

Czyż nie jesteś odwieczny, o Panie, Boże mój Święty, który nie umierasz? Na sąd go przeznaczyłeś, o Panie, Skało moja, zachowałeś dla wymiaru kary”

Porównując jak bibliści katoliccy (trynitarze) tłumaczą na język polski ten werset z Pisma Świętego dostrzeżemy fundamentalną różnicę między Bogiem JAHWE a Synem Bożym (Jezusem).
Biblia przedstawia Boga Izraela (Boga Jahwe) jako „ TEGO  KTÓRY  NIE  UMIERA”- zobacz przypis marginesowy do tego wersetu w przekładzie  biblijnym  ks. J. Wujka , lub też „ NIEŚMIERTELNEGO  JAHWE”- zobacz tzw. Biblię Poznańską.

Najistotniejsze jest  to, iż BÓG  JAHWE  JEST  NIEŚMIERTELNY  OD  ZAWSZE! Jest Bogiem, który nie może umrzeć!
Jakże inaczej sprawa wygląda w odniesieniu do Syna Bożego, którego było  można ZABIĆ. Jezus  UMIERA, aby jak mówi Pismo trzy  dni być w grobie (NIE  ISTNIEĆ  ani w ciele , ani w duchu). Gdyby w czasie tych trzech dni nasz Pan istniał w postaci duchowej nie potrzebne było by wskrzeszenie  Go. To właśnie  NIEŚMIERTELNY  BÓG  OJCIEC , przywraca do życia (poprzez  zmartwychwstanie) swego  „zabitego” (uśmierconego) Syna- Jezusa Chrystusa. Zwróćmy uwagę na  Dzieje Apostolskie 3:13,14 BT.

„Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. „

Nie sposób nie dostrzec różnicy pomiędzy nieśmiertelnym Bogiem JAHWE tym, który nie może umrzeć (gdyż jest NIEŚMIERTELNY) a Synem Bożym, tym który umiera!  Nie można bowiem kogoś wskrzesić z martwych jak nie umarł a jedynie opuścił jak duch ciało. Już samo słowo „zmartwychwstanie” pochodzi od słów „z martwych wstanie” i dobitnie świadczy o tym, że osoba która dostępuje zmartwychwstania wcześniej nie żyła!

Przeanalizujmy fragment z 1 Koryntian 15:15-18

„Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa.  Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał.  A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach.  Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie.” 

Czego uczy nas ten fragment o śmierci i zmartwychwstaniu? Co  znaczy słowo umarły? Jak rozumiesz słowa „A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał” z zacytowanego wersetu?

 

Zakładając, że Jezus nie umarł to złożona przez niego ofiara z ŻYCIA swojego nie miała miejsca! Bo właśnie życie swoje Pan Jezus złożył w ofierze zgodnie z 1 Jana 3:16 a więc musiał umrzeć!

„Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci”

Jak rozumiesz słowa mówiące, że Pan Jezus oddał za nas życie?

Nieustannie przy rozważaniu tego  aspektu biblijnej relacji nasuwają mi się skierowane do osób wierzących w Trójcę pytania:

 • Co się działo z Trójcą gdy Jezus 3 dni leżał w grobie?
 • Co to znaczy, że Pan Jezus zmartwychwstał?

W 2 liście do Koryntian 4:14 (BW) czytamy:

przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami.

Wytłuszczony fragment w Biblii  Warszawskiej brzmi „Ten, który wzbudził Pana Jezusa”

Jeżeli zakładamy, że Pan Jezus NA PRAWDĘ UMARŁ to nie mógł sam siebie wzbudzić. Pismo Święte wyraźnie mówi nam, że dokonał tego Bóg. Werset ten mówi o chrześcijanach, którzy maja być podobnie jak Pan Jezus przywróceni do życia.

Podobnie mówią inne fragmenty Biblii np. 1 Piotra 1:21 (BT)

Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.”

Omówiona różnica pomiędzy Bogiem Ojcem a Jezusem wyraźnie ukazuje  fałszywość twierdzeń :” Jahwe to Jezus” lub też „Bóg Ojciec jest równy co do majestatu i mocy z Synem Bożym”
Jest to też jednoznaczne z wykazaniem niezgodności z Biblią atanazjańskiego wyznania wiary!

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  6 komentarze: Zmartwychwstanie Jezusa przeczy Trójcy – Habakuka 1:12

  • BIBLIA JASNO MÓWI IŻ PO ŚMIERCI JEZUS ZSZEDŁ DO PIEKŁA GŁOSIĆ DUCHOM DOBRĄ NOWINĘ WIĘC PISANIE ŻE PO ŚMIERCI NIE BYŁO GO ANI CIELEŚNIE ANI DUCHOWO JEST PO PROSTU KŁAMSTWEM JEZUS UMARŁ TO PRAWDA (GDYŻ W TYM KRYJE SIĘ CAŁA TAJEMNICA ZBAWIENIA) ALE MÓWIENIE ŻE DLATEGO ŻE UMARŁ TO NIE MÓGŁ MIEĆ NATURY BOSKIEJ GDYŻ BÓG JEST NIEŚMIERTELNY TO MAŁE NIEDOPOWIEDZENIE ZGADZA SIĘ BÓG JEST NIEŚMIERTELNY ALE JAK MÓWI PISMO BOGA NIKT NIGDY NIE WIDZIAŁ UMARŁO JEDYNIE CIAŁO JEZUS POSIADAŁ DWIE NATURY CIELESNĄ I BOSKĄ BĘDĄC CZŁOWIEKIEM POSIADAŁ WOLNĄ WOLĘ I SWÓJ ROZUM BYŁ CZŁOWIEKIEM JAK MY I JAK CZŁOWIEK UMARŁ ALE MIAŁ RÓWNIEŻ NATURE BOSKĄ NIE ZNISZCZALNĄ I NIEŚMIERTELNĄ

   • Proszę dokładnie zapoznać się z tym fragmentem na który się Pan powołuje z 1 Piotra 3:18,19 (BW)
    Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu.
    W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu.” Pismo nie mówi, że żył po śmierci ale że został w duchowo przywrócony życiu. Co Pan rozumie pod stwierdzeniem przywrócony życiu?

    Poniżej inne tłumaczenia:

    (NT-Wp v.1.1) Sam Chrystus bowiem poniósł śmierć raz na zawsze za grzech. On sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga; umarł fizycznie, lecz mocą Ducha został przywrócony do życia.

    (Biblia poznanska v.1.6) Bo i Chrystus raz jeden cierpiał za grzechy, Sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was doprowadzić do Boga; poniósłszy śmierć jako człowiek, został wskrzeszony do życia przez Ducha,

    (Słowo Życia) Chrystus przecież również doznał cierpień za ludzkie grzechy – raz na zawsze. On, sprawiedliwy, cierpiał za niesprawiedliwych, aby doprowadzić was do Boga. Poniósł śmierć fizyczną, a został ożywiony przez Ducha.

    Dla nas JASNO z tego tekstu wynika, że Jezus zwiastował PO PRZYWRÓCENIU DO ŻYCIA a nie jak 3 dni był martwy. Wynika to chociażby z 1Kor. 15:3
    „Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism. I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism”. Podobnie mówią inne fragmenty Biblii np. 1 Piotra 1:21 (BT)

    „Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.”

    Zakładając, że Jezus nie umarł (jak Pan sugeruje) a tylko jego ciało, to jak należy rozumieć słowa mówiące, że Jezus oddał za nas SWOJE ŻYCIE z 1 Jana 3:16

    „Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci”

    Pismo nie mówi że oddał CIAŁO ale ŻYCIE a to zasadnicza różnica. Oddając życie nie mógł dalej żyć!
    Możliwe że trudność Panu sprawia wiara w tzw. duszę nieśmiertelną którą rzekomo wszyscy ludzie posiadają, a czego Pismo nie naucza.

  • 1 Koryntian 15:15-18
   to bardzo wazny werset nie tylko mowiacy o tym ze Jezus jest sluga Boga i wypelnil jego wole. Mowa jest rowniez o tym ze kto nie wierzy w jego smierc i zmartwychwstanie to daremna jest jego wiara..gdyz podwaza smierc Jezusa i jego dar dla nas.
   Skoro Jezus nie umarl dla nas (wierzac w Trojce musielibysmy uznac ze umarla Trojca razem z Jezusem czyli Bog, Jezus i Duch Swiety) bo nie da sie w czesci umrzec i pozostawac przy zyciu. A skoro Bog wskrzesil Jezusa 3 dnia to oznaczac by to musialo ze Jezus nigdy nie umarl i jego ofiara nie byla ofiara za nas bo nigdy nie miala miejsca smierc.

   • Bardzo logiczny wywód.
    Jezus po trzech dniach miał powstać z martwych a nie wrócić do ciała. Warto zastanowić się co się działo z Jezusem przez te trzy dni. Jeżeli założymy, że Jezus jest częścią Trójjedynego Boga, z którym stanowi JEDNO to musimy przyjąć, że Trójca przez te dni nie istniała, gdyż żyły by tylko dwie osoby Boga.
    Zakładając jednak, że Pan Jezus nie umarł … to tak na prawdę nie złożył swojego ŻYCIA W OFIERZE. Jeżeli złożył tylko ciało to jak wyjaśnimy poniższe wersety z Hebrajczyków 9:14-19 (BW):

    „O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził; Bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto go sporządził.„

    Jak widać Jezus nie mógł umrzeć „na niby”, gdyż jego śmierć pieczętowała nowe przymierze i była śmiercią ofiarną. To, że miał złożyć w ofierze ŻYCIE wynika z proroctw biblijnych – Izajasza 53:12 (BW)

    „Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.”

    • Mam pytanie?Skoro Jezus zmartwychwstal jako duchowa istota to co sie stalzJego cialem? Mozna tu uzyc analogii Mojzesza?

     • Zapewne zgodzi się Pan, że Jezus złożył ze swojego ciała ofiarę „Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze” Hebr. 10:10
      Nie mógł więc z powrotem tego ciała używać. Jego ciało zostało „za nas wydane”. Analogia do Mojżesza jest całkowicie zasadna.
      Taki sposób rozumowania potwierdza fakt, że po zmartwychwstaniu nie był rozpoznawalny przez swoich uczniów w sytuacjach gdy się materializował.

      Maria Magdalena wzięła go za ogrodnika – co by było dziwne gdyby go widziała w Jego ciele.
      Szedł z uczniami i Go nie rozpoznali.
      Poznali go po łamaniu chleba a nie wizerunkowi.
      Jak mkazał zarzucać sieć po drugiej stronie łodzi również nie rozpoznali Go
      Czytamy poza tym, że się ukazywał – co sugeruje, że materializował się, gdyż cielesny nie mógł np. przechodzić przez ściany (Jak to było w przypadku gdy uczniowie byli zamknięci w izbie i Jezus się im ukazał).

      Wniebowzięcie również wskazuje, że idąc do nieba zdematerializował przybrane ciało „i obłok zasłonił Go”.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty