Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Ja i Ojciec jedno jesteśmy – Jana 10:30

Jedność Boga i Jezusa

Słowa Pana Jezusa z Jana 10:30, są bardzo często cytowane jako dowód na istnienie Trójcy Świętej.

“Ja i Ojciec jesteśmy jedno” (UBG)

Czy taki wniosek jest uzasadniony i ma podstawy biblijne?

  •  Sam fakt wymienienia Boga i Jezusa w tym wersecie nie może być argumentem świadczącym o istnieniu Trójcy. Zauważmy, że w powyższym wersecie dostrzegamy tylko dwie osoby. Boga Ojca oraz Jezusa. Czy zakładając istnienie Trójcy Pan Jezus  nie powinien powinien powiedzieć; Ja, Ojciec i Duch Święty jedno jesteśmy.
  • Druga sprawa dotyczy tego, o jakiej „jedności „mówił Pan Jezus? Znaczenie wypowiedzi staje się zupełnie jasne, gdy przeczytamy  ją wraz z kontekstem. Zwróćmy uwagę na  wypowiedzi z Jana 17:20-22.

“Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.”

Podobnie brzmią te wersety w BW:

“A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie.  Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy.”

Jak widać Jan nie daleko dalej  bo w 12 rozdziale wyjaśnia kwestię jedności jednoznacznie i definitywnie. Chrześcijanie mają stanowić jedno TAK JAK JEZUS I OJCIEC.

Nie ma tu mowy zatem o jedności takiej o jakiej mówią zwolennicy Trójcy Świętej. Gdyby tak było, wszyscy chrześcijanie musieliby wchodzić w skład BOGA. Gdybyśmy przyjęli trynitarną koncepcje, to każdy z chrześcijan „wchodziłby w jedność bytu Trójcy Świętej .

Co na temat tego wersetu mówią trynitarze

W przypisie do Biblii Poznańskiej czytamy:

“Zdanie Ja i Ojciec jedno (a nie: jeden) jesteśmy wyraża przede wszystkim jedność woli i działania (tak samo jak w 5,19-20; 8,16; 10,15; 12,44-45). Jedność Ojca i Syna jest jednością metafizyczną. Ojciec i Syn, różni od siebie jako osoby, mają jedną i tę samą wolę i działanie.”

Chyba nie ma najmniejszej wątpliwości , że chodzi nie o jedność bytu , ale o jedność działania i myśli …. krótko mówiąc o jednomyślność!

Wyraźnie wskazują na to kolejne słowa zanotowane przez Jana 17:22:

A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy.

Co znaczą słowa “aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy“. Ta jedność polegała na trym, że nasz Pan mówił tylko to co mu przekazywał jego niebiański Ojciec co jasno wynika z Jana 12:49

“Bo Ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić.”

Czy gdyby Jezus i Ojciec byli jednym Bogiem z jednością o jakiej mówią zwolennicy Trójcy Świętej, te słowa miałyby jakiś sens? Czy Jezus mógłby powiedzieć, że z siebie nic nie mówił, i że Ojciec mu rozkazuje?

Nawet wierzący w Trójcę Jan Kalwin  na temat Jana 10:30 napisał:

Starożytni niesłusznie posługiwali się tym fragmentem do udowadniania, że Chrystus ma wspólną naturę z Ojcem. Chrystus bowiem nie rozprawia o jedności substancji, tylko o zgodności ze swoim Ojcem”.

Jakie jest zdanie biblistów?

William Barclay w komentarzu napisał:

“I tak dochodzimy do owego najwyższego oświadczenia. „Ja i Ojciec jesteśmy jedno”, powiedział Jezus. Co miał przez to na myśli? … Jeśli zwrócimy się o wyjaśnienie do samej Biblii odkryjemy, że w rzeczywistości posiada to tak proste znaczenie, że najprostszy umysł potrafi je ogarnąć. Przeczytajmy z 17 rozdziału Ew. Jana cząstkę modlitwy Jezusa za swoich naśladowców przed Jego śmiercią: „Ojcze święty zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my” (Jn 17,11).

A więc Jezus pojmował jedność chrześcijan między sobą jako tą samą, która istnieje między Nim a Bogiem. I w tym samym rozdziale modli się również: „A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we Mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze we mnie, a Ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. …” (Jn 7,20-22). Jezus oznajmia więc z prostotą i wyrazistością której nie da się nie zrozumieć, że celem chrześcijańskiego życia jest, aby wszyscy wierzący byli jednością jak On i Ojciec stanowią jedno.”

Anthony F. Buzzard i Charles F. Hunting  skomentowali ten werset tak:

“W tym wersecie Jezus twierdzi, że jest „jedno” ze swoim Ojcem. Słowo „jedno”, w tym tak spornym tekście, jest tłumaczeniem greckiego terminu hen. Nie jest to liczebnik w rodzaju męskim heis, który opisywał Boga w chrześcijańskim credo głoszonym przez Jezusa (Mk. 12:29). Jest niesprawiedliwe, że Świadkowie Jehowy są czasami atakowani w popularnych publikacjach dotyczących Trójcy za mówienie tylko tego, co przyznają nawet sami konserwatywni, ewangeliczni komentatorzy: „Wyrażenie [„Ja i Ojciec jedno jesteśmy”] wydaje się… sugerować głównie to, że Ojciec i Syn mają tę samą wolę i cel. Jezus modli się w Jana 17:11, żeby jego naśladowcy mogli być jedno (hen), tzn. zjednoczeni w celu, tak jak są zjednoczeni on i jego Ojciec”.”

Jaka jedność?

Kontekst wypowiedzi Pana Jezusa jednoznacznie wskazuje na jedność myśli i działania, a nie jedność bytu. Jak zauważyliśmy, przyznają to nawet trynitarni komentatorzy. Wyrywając z kontekstu wypowiedzi z Pisma Świętego trynitarze desperacko próbują udowodnić prawdziwość przyjętej przez siebie nauki. Nauki podkreślającej „równość co do mocy i współwieczności trzech boskich osób”. Jak widać Pismo Święte potrafi samo się obronić przed takimi fałszywymi wnioskami.

Ten artykuł dostępny jest również w języku czeskim: “Já a Otec jsme jedno

Subscribe
Powiadom o

24 komentarzy
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Damian
22 lutego 2024 17:07

Nie bronię słowa ani tzw. instytucji nie biblijnego pojęcia Trójcy, ale wiem, że unitarianie również negują boskość Jezusa Chrystusa i chciałbym w związku z tym wiedzieć jak interpretować apokalipsę i ponowne przyjście Jezusa jako Sędziego. Czy to nie atrybut Boży, że tylko do Boga należy sąd? Muzułmanie również wierzą, że Jezus przyjdzie ponownie, aby sądzić, ale nikt poza Bogiem tego robić nie może. Z góry dziękuję za komentarz.

Robert
21 stycznia 2024 10:57

Jako przykład szukania na siłę w wypowiedzi z J 10:30 “ja i ojciec jedno jesteśmy” wyjątkowego połączenia ojca z synem. Josh McDowell o Bart Larson w ks.” Jezus. Biblijna obrona boskości Jezusa” na str.94 napisali: “w greckim oryginale słowo “jedno” jest rodzaju nijakiego [hen], a nie męskiego [heis], co wskazuje na to, że… [obaj]… byli jednym i tym samym w swej istocie”. I w greckim tekście słowo jedno [hen], to przymiotnik w mianowniku. Liczba pojedyncza, rodzaj nijaki. I tak to,… Czytaj więcej »

Robert
7 lutego 2023 10:05

Jako ciekawostkę podam, że walczący z modalizmem Quintus Tertulianus,[twórca trójedynego obraz theos]wyjasniająć, ze nie można utożsamiać syna z ojcem, jakoby ten pierwszy był tylko przejawem drugiego, posługiwał się w tym celu m.in J 10:29-30 “Ja i ojciec jedno jesteśmy”. Tego to miejsca chca się trzymać uparcie głupcy, a nawet ślepcy, którzy nie widzą, że początkowe “ja i ociec” oznacza dwóch, końcowe zaś “jesteśmy”, nie może dotyczyć jednej osoby, gdyż powiedziano w liczbie mnogiej: ponadto “jedno jesteśmy”, a nie “jeden jesteśmy”.… Czytaj więcej »

Makinero
14 sierpnia 2022 22:21

Nie ma na świecie ani jednego Trynitarianina, który by udowodnił, tzn przedstawił jakiś dokument, który by potwierdził, że w Jana 1:1-2 mamy 3 persony (ojca, syna i ducha). Mamy co najwyżej Boga i Logosa. A gdzie duch ja się pytam? Nie był u boku Ojca? Tak jak Logos? No i już widzę milczenie trynitarian

Ryszard
2 lutego 2022 21:38

Trójca co oczywiste, jest diabelskim zwiedzeniem od początku ludzkości po potopie i wiąże się z Nimrodem, Semiramidą oraz Tamuzem – inkarnacją Nimroda. Obejrzałem z uwagą kilka nauczań na tym kanele i ze zdziwieniem zauważam negowanie preegzystencji Syna Bożego, tak jakby nie czytali w ogóle Biblii. Co z tego, że podaje się wiele wersetów oraz właściwe ich rozumienie, ale nie ma tu nic na temat małżeństwa hebrajskiego. Jak to możliwe, że jest w Biblii motyw Oblubieńca oraz Oblubienicy i nikt nie… Czytaj więcej »

Smiertelny
13 maja 2021 10:52

Ciężko mi komentować artykuł z którym się w 100% zgadzam 😉 Chyba tutaj już wszystko zostało powiedziane, tym bardziej przykre, że ludzie nie chcą przejrzeć na oczy i uznać tego oczywistego faktu. Kluczowe znaczenie w określeniu o jaką „jedność” chodziło Jezusowi, mają cytowane słowa samego Jezusa: “Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili… Czytaj więcej »

Rafał
24 listopada 2020 07:32

Panie – pokaż nam Ojca.
Tak długo jestem z wami a jeszcze mnie nie poznałeś?

Ciekaw jestem interpretacji tych słów 🙂 ile to się trzeba napocić by udowodnić to co się chce udowodnić 🙂

Marcin
11 września 2019 09:17

Chciałbym się odnieść w swym komentarzu do bardzo ważnego, a przytoczonego tu wersetu z Ew. Jana 10:30„Ja i Ojciec jedno jesteśmy ‘ i zachęcić ciebie czytelniku, który chce wierzyć szukasz prawdy, abyś tak jak to nam sugeruje autor, bez emocji, na spokojnie, ale z modlitwą przeanalizował ten fragment i odpowiedział sobie wtedy z pomocą Ducha Świętego, czy rzeczywiście tu ‘Nie chodzi bowiem o jedność bytu, ale o jedność działania i myśli.’? Czy naprawdę Jezus mówiąc, że jest JEDNO z Ojcem,… Czytaj więcej »

Alexander
25 sierpnia 2019 08:42

Przy założeniu Boga w Trójcy pominięcie Ducha Świetego byłoby nie do pomyślenia.

Meg
18 sierpnia 2017 21:12

Wyraźnie wskazują na to kolejne słowa zanotowane przez Jana 12:22: „A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy.„

To nie jest Jana 12:22 tylko to jest Jana 17:22.

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły