Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Jedność bytu – czy odrębność  między Bogiem Ojcem a Synem Bożym?

Temat dotyka kwestii wyraźnych różnic pomiędzy Ojcem a Synem wykluczającym to, że chodzi o jedną i tą samą osobę jak twierdzą „Jednościowcy” a nawet trynitarze. Opieramy  odpowiedź na tytułowe pytanie, o werset z Mateusza 27: 46

Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani? to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?

Czy to możliwe zakładając jedność bóstwa, żeby Bóg sam siebie opuścił?

W ewangelii Marka 14: 35-36 wg. BT czytamy kolejne słowa przeczące „jedności bóstwa”

I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby – jeśli to możliwe – ominęła Go ta godzina.  I mówił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]!

Czy przy założeniu, że Jahwe to Jezus nie dziwi to, że Jezus w zasadzie modli się sam do siebie o pomoc i wsparcie? 

Grupa antytrynitarzy wierzących w „ Jedność Bóstwa” dostrzega brak zgodności atanazjańskiego wyznania wiary z Biblią, ale niestety głosi sprzeczną z Biblią naukę mówiącą, że  „Jezus to Jahwe”.
Trynitarianie dostrzegając jednak pewne różnice między osobą Boga Ojca a osobą Syna Bożego twierdzą, że powyższe nauki „Jednościowców”  to nic innego jak dawno potępiona „ herezja sebeliańska”!

Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, iż obie grupy powołują się w dyskusjach z resztą antytrynitarzy na praktycznie te same argumenty typu „Jahwe to Jezus” (podobieństwa w tytułach itd.).

Z logicznego punktu widzenia, o ile można zrozumieć próbę udowadniania „ Jedności Bóstwa”,  o tyle trynitarze brną w „ udowadnianie DWÓJCY”. Pamiętajmy jednak, że „DWÓJCA, nie jest TRÓJCĄ”!

Zobaczmy jednak jak powyżej zacytowane wypowiedzi Pana Jezusa wyraźnie zaprzeczają zarówno twierdzeniom trynitarzy jak i jednościowców:
Skoro „ Jahwe to Jezus” i „ Jahwe= Jezus” to jak wytłumaczyć istnienie „różnych  woli” , planów Boga Ojca i planów Syna Bożego? Wszak powinni Oni stanowić „ jedno” zarówno w „ Jedności Bóstwa” jak również w „ Trój-jedynym Bogu”!?

Jeśli Jahwe i Jezus „ są równi” co do mocy to dlaczego Jezus prosi Ojca o pomoc i podkreśla, że ważniejsza jest Jego wola (wola Ojca) nawet od tego co myśli Syn Boży?

 • Czy „ Trój- jedyny” Bóg lub Bóg „ w Jedności Bóstwa” może mieć różne (sprzeczne) wole i dążenia?
 • Czy ten sam Boży byt może jako „JAHWE” znać „ dzień i godzinę” oraz proroctwa z Apokalipsy a jako „JEZUS”  nie mieć o nich pojęcia – oczekując aż  objawi  mu to „JAHWE”? ( Objawienie 1:1 , Marka 13:32 )
 • Czy Jezus  opuścił sam siebie?

Teksty te wyraźnie ukazuję, że JAHWE i JEZUS to dwa zupełnie odrębne byty … Ojca i Syna . Ojciec jest „ większy , potężniejszy w mocy„  i dlatego syn prosi Go o pomoc i  z szacunkiem mówi „nie moja wola ale Twoja jest ważniejsza”!

Jezus cytując Psalmy zwrócił naszą uwagę na to, iż jest obiecanym MESJASZEM! Co oznacza słowo „ MESJASZ”? To „ pomazaniec Boga”  a nie „ sam Bóg Wszechmocny”! To ktoś kto spełnia zlecone mu zadanie czy misję.
Co ciekawe na dużo mniejszą skalę niż nasz wybawca Pan Jezus, Mesjaszami (namaszczonymi przez Bożych proroków) byli np. królowie izraelscy!

Mieli oni reprezentować Boga i sprawować władzę nad ludem wybranym. Nigdzie natomiast w Piśmie Świętym nie znajdziemy fragmentu, mówiącego o tym, że Bóg Ojciec sam sobie zleca misję na Ziemi!

Natomiast  wielokrotnie w Biblii dostrzeżesz fakt, iż Bóg JAHWE powołuje KOGOŚ  INNEGO do wykonania pewnych zadań!
Jezus poprzez zacytowanie Psalmu w słowach z Mateusza 27: 46 uwypuklił ten aspekt swej służby, co dla każdego Żyda powinno być powszechnie znane i zrozumiane.

Nam wychowanym w innej kulturze i historii, trzeba to czasami przypominać. Jezus będąc MESJASZEM nie mógł być częścią „Trój-jedynego” Boga czy też samym Wszechmocnym i Najwyższym Bogiem JAHWE!

Na koniec warto zwrócić uwagę, że Biblia wyraźnie rozgranicza Boga od Jezusa. Na przykład w 1 Koryntian 3:23 (B. Pozn.) czytamy takie słowa:

Wy zaś należycie do Chrystusa, a Chrystus do Boga

Co znaczy zwrot mówiący, że Chrystus należy do Boga i to w kontekście tego, że my należymy do Chrystusa nie przeczy teorii jedności bóstwa?   W Dziejach 4:26 (B. Pozn.)  powiedziano jeszcze dobitniej:

Powstali królowie ziemi i władcy zmówili się wspólnie przeciwko Panu i przeciwko Jego Pomazańcowi.”

Czy nie jest tu wyraźnie mowa o dwóch odrębnych bytach? Czy Pan i Jego Pomazaniec (Chrystus) to ta sama osoba? Znając odpowiedź na pytanie co oznacza słowo Chrystus nie będziesz miał wątpliwości że jest tu mowa o 2 odrębnych bytach!

Zechciej sami prześledzić podaną argumentację z Biblią w ręku.

Jeżeli chciałbyś poznać inne argumenty na temat Jedności Bóstwa zapraszam na stronę antytrynutarianie.pl.

 

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  3 komentarze: Czy Jezus to Jahwe – Mateusza 27: 46

  • Jezus jest synem Jahwe. Umarł za nas i za cały świat, żeby nas zbawić.
   Wierzę w Jezusa Chrystusa i wierzę że przyjdzie ponownie. Czekam na Niego i niech przyjdzie teraz

  • Dzięki, że w tekscie swego komentarza daliście też odpowiedź na pytanie, które często słyszałem : Dlaczego Pan Jezus wypowiedział te słowa :
   Mateusza 27: 46

   „Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani? to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”
   Czy był to akt: żalu, słabości, desperacji?
   Słusznie zauważyliście, że słowa te są cytatem ze Starego Testamentu (z Psalmu) i tyczyły proroczej zapowiedzi tego co ma spotkać Mesjasza.
   Tak więc pisząc poniższe zdania w swym tekscie :
   Jezus cytując Psalmy zwrócił naszą uwagę na to, iż jest obiecanym MESJASZEM! oraz
   Jezus poprzez zacytowanie Psalmu w słowach z Mateusza 27: 46 uwypuklił ten aspekt swej służby, co dla każdego Żyda powinno być powszechnie znane i zrozumiane.
   …daliście odpowiedź na te pytanie.
   Pan Jezus nawet w obliczu śmierci cytując proroctwo mesjanistyczne chciał pomóc Żydom aby dostrzegli fakt, że przyszedł obiecany Mesjasz w Jego osobie!!!

  • W temacie jedności Bóstwa ale również trynitaryzmu warto przeczytać i przemyśleć : Mateusza 26:39. Czyż Bóg „w jedności Bóstwa” mógłby jako „Jezus” mówić nie jak ja chcę ale jak Ty (Boże Ojcze) chcesz? Czyż „równi sobie w obrębie Trójcy” -jako druga osoba Boga – Jezus mówiłby, że ważniejsze jest to co „Ty (Boże Ojcze) chcesz niż to co, ja (Jezus) -chcę? Poza tym jeszcze jedno pytanie :Do kogo modlił się Pan Jezus? (do samego siebie? a może w obrębie Trójcy, osoby Boskie chcąc porozmawiać – modlą się do siebie?). Czy znasz jakąkolwiek modlitwę Boga Ojca – do kogokolwiek? Słowo Boże również w tym cytacie zaprzecza zarówno nauce o Trójcy Świętej jak i jedności Bóstwa!

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty