Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Czego uczymy się od Pana Jezusa z wypowiedzi z ewangelii  Marka 12:29 (BT)

Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden

Ta odpowiedź nastąpiła po zadaniu  przez uczonego w Piśmie pytania (wers.28) „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?

Jezus zacytował tu fragment Pisma, którzy Żydzi cytowali w modlitwie zwanej „Szema Jisrael ” (Słuchaj Izraelu) składającej się z fragmentów Powtórzonego Prawa 6:4-9;  11, 13-21; oraz Liczb 15: 37-41. Wyraźnie w odpowiedzi wyjaśnił, że Bóg jest jednoosobowy, że jest JEDEN w co od wieków wierzył naród wybrany przez Boga.

Naród wybrany nie wielbił Boga w Trójcy, a ze słów Pana Jezusa wynika, że nie po to przyszedł żeby to zmieniać.  W Mateusza 5:17 sam to powiedział:

„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.  Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni”

Jezus nie przyszedł, żeby zmieniać to w co naród wybrany wierzył od stuleci. W słowach „Pan jest jeden” Chrystus potwierdził tą podstawową monoteistyczną prawdę.

Czy jednak tylko w tym miejscu w Nowym Testamencie możemy się o tym dowiedzieć?

Zobaczmy proszę do listu 1 do Koryntian 8:5,6

„A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie – jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów –   dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. ”

Zakładając prawdziwość nauki o Trójcy Paweł powinien tak sformułować te słowa. „dla nas istnieje tylko jeden Bóg, …. , oraz jeden Bóg, Jezus Chrystus„.

Dlaczego tak nie uczynił? Bo pisał pod natchnieniem i nie znana mu była jeszcze ta nauka, która została ustanowiona na soborach nicejsko-konstantynopolitańskich po roku 300 po Chrystusie.

Co ciekaw w Piśmie Świętym często mówi się tylko (tak jak i  w tym wersecie) tylko o dwóch osobach pomijając Ducha Świętego co powinno osoby wierzące w Trójcę zastanawiać co najmniej. Ale warto zwrócić uwagę mówi się o Ojcu jako BOGU oraz o Jezusie jako PANU. Zwroty jeden jest Bój i jeden nasz Pan  ukazują zasadniczą różnicę pomiędzy Bogiem a jego poddanym mu Synem którego PANEM ustanowił sam Bóg. Zajrzyjmy do  Dziejów Apostolskich 2:36

Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem.

To Bóg uczynił Panem dla nas  Jezusa!

Bardzo wyraźne rozgraniczenie znajdziemy także w Jana 17:3

„A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”

Pan Jezus naucza tu, że życie wieczne zależy od poznania BOGA oraz jego czyli JEZUSA (Czyżby trzeciej osoby Boga nie trzeba byłoby poznać do osiągnięcia życia wiecznego?).

Wyraźne rozgraniczenie jedynego Boga od Jezusa, to gwóźdź do trumny nauki o Świętej Trójcy. Czytając Pismo Święte zwróć uwagę jak często jest mowa o Bogu w odróżnieniu od naszego PANA Jezusa.

W Efezjan 4:5,6 (wg. BW) czytamy dla przykładu

Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich”

Jeden nasz Pan i jeden nasz Bóg , który jest PONAD WSZYSTKIM, a więc także ponad Jezusem naszym Panem, o którym mowa była wcześniej (znów brak wzmianki o Duchu Świętym). Potwierdza to werset z Filipian 2:11 (BW)

„I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca”

Rzeczywiście Jezus Chrystus jest naszym Panem a wszystko to ….  KU CHWALE BOGA OJCA!

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    Zapraszamy na stronę:
    Nowe posty