Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

W czyim imieniu?

W ewangelii Jana 5:43 możemy przeczytać (wg. BT):

Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli.”

Czy Pan Jezus Przyszedł we własnym imieniu czy w Imieniu swojego Ojca?

Zakładając Boga w Trójcy Jezus zmuszony byłby przyjść we własnym imieniu bo przecież NIE MA TRZECH BOGÓW ale JEDEN jak głoszą trynitarianie. Zatem Jezus (zakładając JEDNEGO BOGA) przyszedł we własnym imieniu a więc werset z Jana 5:43 byłby poświadczeniem nieprawdy!

Drugie ważne pytanie brzmi: Czy Pan Jezus jako część Bóstwa (zakładając Trójcę Świętą), jako część trójjedynego Boga nie powinien mówić od SIEBIE a nie używać zwrotów np.: „Nie mogę sam z siebie nic uczynić” czy „staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał” jak chociażby czytamy w Jana 5:30 (BW) lub jak czytamy w Jana 7:17 „Jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja sam mówię od siebie.

 

Jak uważasz. Czy Jezus mówi sam od siebie? Zakładając Trójce TAK! Z tekstów cytowanych natomiast wynika, że jest tylko pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi. Nie możemy bowiem zakładać odrębności w myśleniu poszczególnych osób w Trójcy bo będziemy mówili nie o JEDNYM ale o TRZECH Bogach, z których każdy ma SWOJĄ WŁASNĄ wolę działania!  Mówiąc o Panu Jezusie jako Bogu, który objawił się ludziom nie możemy zaakceptować tego, że Pan Jezus nie mówi od siebie. Zatem albo Pan Jezus kłamie albo dogmat o Trójcy jest nie do zaakceptowania biorąc chociażby w/w cytaty.

Wypada w tym miejscu również zwrócić uwagę na słowa z ewangelii Jana 7:16-18 (BT):

Odpowiedział im Jezus mówiąc: Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy też Ja mówię od siebie samego. Jeśli kto chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy też Ja mówię od siebie samego. Kto mówi we własnym imieniu, ten szuka własnej chwały. Kto zaś szuka chwały tego, który go posłał, ten godzien jest wiary i nie ma w nim nieprawości.

Warto chwilę zastanowić się nad tymi słowami. Jak byś odpowiedział na poniżej postawione pytanie:

Czy Jezus przyszedł i mówił do ludzi we własnym Imieniu – niejako „od siebie”?

Czy przekazywał swoją naukę?

Jeżeli odpowiemy, że tak (A tak powinien zgodnie z logika odpowiedzieć wyznawca Trójcy, żeby można było mówić o jedności Boga) to niejako stwierdzamy, że Jezus szukał własnej chwały, nie jest godzien wiary i jest w nim nieprawość! Przyznacie, że jest to nie do zaakceptowania.
Czyż gdyby istniała Trójca, Jezus wypowiadałby takie słowa jak czytamy w poniższych wersetach (BT):

 • Jana 12:49 „Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić.
 • Mateusza 20:23 „On rzekł do nich: Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował.
 • Łukasza 22:42 ” … Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!

Wracając do tytułowego pytania W czyim imieniu przybył Jezus swoim czy swojego Ojca?
Czyż miałoby sens wyraźne rozróżnianie w Biblii  imienia Boga, (od którego Jezus otrzymuje pełnomocnictwa i moc oraz władzę do działania) od imienia Syna Bożego?

Jest to dla trynitarzy dosyć poważny dylemat. Swego czasu słyszałem jak pastor adwentystyczny czytając z przekładu biblijnego, w którym wyraźnie było zapisane imię Boga JAHWE, przeczytał JEZUS. Myślałem, że to proste „przejęzyczenie” i dlatego spytałem czy nie pomylił się cytując Słowo Boże? Jaka padła odpowiedź? „Nie pomyliłem się bo przecież czy powiedział to JAHWE czy JEZUS to właściwie to samo…!!!
W takim razie dlaczego i po co, Pan Jezus wielokrotnie wyraźnie rozróżniał działania „ w imię swego Ojca” od działań „w swoje imię”!?

 

Podsumowując Pismo Święte  przedstawia osobę Pana Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego, a nie część „tajemniczego, niepoznawalnego Trój-jedynego Boga”.

Pismo Święte wyraźnie rozróżnia osoby Boga Ojca od Syna Bożego. Znajdujemy w nim dwa odrębne imiona (Jezus i Jahwe), rozróżnienie działań „w imię Boga” od działań „w imię Jezusa”, czy wiele wersetów mówiących o podporządkowaniu Jezusa swemu Ojcu i wykonywaniu Jego (nie swojej) woli .

Działania Pana Jezusa „w imię swego Boga i Ojca” mają na celu przysporzenie chwały Bogu Ojcu, co wynikające z faktu, iż „Ojciec jest większy niż Syn” (Jana 14:28).

Wszystko to wyraźnie objawia fałszywość trynitarnego dogmatu oraz jego atanazjańskiej definicji!

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty