Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Czy biblijne modlitwy Jezusa nie przeczą  trynitarnemu  dogmatowi?

W Mateusza 26:39 czytamy wg. Biblii Tysiąclecia:

„I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty.”

Przemyślenie faktów podawanych w Biblii a tyczących modlitwy  zmusza do postawienia zwolennikom nauki o Trójcy Świętej kilku niewygodnych pytań:

 

 • Czy Bóg zgodnie z tym co znaczy słowo modlitwa może się modlić sam do siebie?
 • Dlaczego „jako równy co do mocy” Jezus modli się o pomoc do Boga Ojca?
 • Dlaczego mówi o  różnych wolach – swojej i Ojca ?  Czy Bóg trój-jedyny ma  różne, sprzeczne  wole, dążenia ?
 • Dlaczego Jezus podkreśla, że wola Ojca jest ważniejsza od Jego woli?
 • Dlaczego mówi „nie jak ja chcę” jeżeli obie Osoby są jednym Bogiem?
 • Dlaczego Pan Jezus nigdy nie modlił się do Ducha Świętego?
 • Czy znasz choć jeden fakt aby Bóg Ojciec modlił się do Jezusa lub kogokolwiek?

Modlitwa jest rozmową z Bogiem. Ale jeżeli założymy istnienie Trójcy to Jezus modli się w rezultacie sam do siebie. Będąc częścią Boga rozmawia sam zsobą i prosi o pomoc, której jako Bóg sam sobie może udzielić.

Zapewne  znasz naukę Jezusa co do modlitwy zanotowaną przez  Mateusza 6:6,9  i słowa „ módl się do Ojca„. Jezus podobnie jak chrześcijanie modli się do Ojca tak swojego jak również naszego co sam potwierdza w słowach z Jana 20:17 (BT) –

….  Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego.

Bardzo ciekawy werset dotyczący modlitw Jezusa znajdujemy w Hebrajczyków 5:7 (BW)

Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany

 

Pan Jezus błaga Boga o wybawienie od śmierci. Wie, że życie zależy od Stwórcy. Zostaje WYSŁUCHANY (co świadczy o niższej pozycji Jezusa od Ojca) ze względu na bojaźń wobec Boga (bogobojność). I znów kilka pytań:

 • Czy BÓG może być bogobojny (bogobojny pochodzi od „Boga się bojący)?
 • Czy Bóg może prosić o wysłuchanie?
 • Czy Bóg może kogokolwiek prosić o wybawienie od śmierci?
 • Czy Bóg może  kogokolwiek błagać?

Dalej w Hebrajczyków 5:8 czytamy kolejne przeczące doktrynie o Trójcy słowa”

„I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał”

Czy Bóg prawdziwy może być komuś posłuszny? Czy słowo „posłuszeństwo można odnieść do Boga? Pozostawiam to ocenie czytelników.

Warto także zwrócić także uwagę, jaką rolę w naszych modlitwach spełnia osoba Pana Jezusa?  W  1Tymoteusza 2:5 czytamy:

 

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”

 

Aż trudno uwierzyć w to, że czytając ten werset wielu nie dostrzega podstawowego faktu a mianowicie, że wyraźnie rozdzielono w nim Boga od Jezusa – bożego pośrednika.
Jak widać  trynitarny dogmat  wypaczył podstawową naukę Biblii o roli Jezusa jako pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi!

Jezus przestaje być „ pośrednikiem” , „ drogą do Boga” a staje się „metą i finiszem tej drogi”. Z  „pośrednika” – staje się celem i odbiorcą modlitw trynitarnych chrześcijan! Czyż nie jest to sprzeczne z naukami Jezusa?

A do kogo Pan Jezus uczył nas się modlić do siebie jako pośrednika czy może do swojego Ojca w modlitwie „Ojcze nasz„.

Inne pytanie, które rodzi się podczas analizowania modlitw to: Czy znasz jakiś biblijny opis modlitwy do Ducha Świętego?

 

Dlaczego Pan Jezus modli się TYLKO do Ojca a NIGDY do Ducha Świętego?

No właśnie – dlaczego nigdzie w Biblii nie ma opisu modlitwy do Ducha Świętego ! Jeżeli Duch Święty jest równy Ojcu to czyż nie powinno Pismo Święte uczyć nas modlić się do rzekomej  trzeciej osoby Boga?

Zastanawiam się analizując dogmat o Trójcy, że jeżeli ludzie modlą się do Pana Jezusa lub do Boga Ojca ( z tego co wiem ok. 98% ludzi nie modli się w ogóle do Ducha Świętego)  to tak naprawdę modlą się (zakładając Trójcę) tylko do części Boga. Czy jeżeli Bogiem jest Trójca osoby w nią wierzące nie powinny modlić się do Boga czyli Trójcy a nie tylko do jej części! W Łukasza 11:13 (BW) czytamy:

„Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.”

Dlaczego mamy modlić się do Ojca, żeby dał nam Ducha Świętego? Czy nie prościej bezpośrednio zwrócić się (zakładając, że Duch jest trzecią osobą Boga) bezpośrednio z modlitwą do Ducha Świętego?

A jak mamy rozumiesz zwrot – „Ojciec da Ducha”? Zakładając, że Duch Święty to OSOBA to  jest to zastanawiający zwrot. Dać można „coś” ale chyba nie „kogoś” tym bardziej część nierozerwalną Boga.

W Judy 20 wersecie (BW) czytamy:

„Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym,”

Dlaczego Juda nie zachęca do modlenia się do Ducha Świętego ale do modlenia się w Duchu Świętym? Czy można modlić się w osobie? Nie. Można natomiast modlić się korzystając z natchnienia Bożego.

Na podstawie tej krótkiej analizy modlitw opisanych w Słowie Bożym oceń sam, czy opisane w Biblii modlitwy  Pana Jezusa nie przeczą  nauce o Trójcy Świętej?

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  9 komentarze: Modlitwy Jezusa zawsze do Ojca a nigdy do Ducha Świętego – Mateusza 26:39

  • Ja, opierając się na Biblii, zawsze wiedziałam, że Jezus nie jest równy Bogu Ojcu. „Ja bez woli mojego Ojca nic uczynić nie mogę.” Poza tym, Jezus został stworzony 2 tys. lat temu, a Bóg istniał od zawsze.
   Nie wiem, czy Trójca istnieje, czy nie, ale chrześcijanie to wypaczyli i na pewno te osoby nie są równe!

   • W każdym bądź razie Biblia o Trójcy nie naucza. Nie ma ani jednego wersetu w Pismach sugerujących to, że Bóg jest wieloosobowy.

  • Mojm zdaniem trzymajmy sie modlitwy wzorcowej jezeli chcemy nasladowac Jezusa wiemy ze On Jest droga I prawda chyba ze piszacy Biblie cos poprzekrecali

  • Wszyscy wierzący zainteresowani tematem modlitwy zapewne z ciekawością przeczytają argumentację z innego wpisu na blogu (link poniżej)

   https://blog.antytrynitarianie.pl/szczepan-modli-sie-do-jezusa/

   Uważam, że warto przeczytać też komentarze czytelników, obyśmy wszyscy modlili się zgodnie z biblijnymi wzorcami!

  • Czy wg wersetow z Ja 14,28 i 1kor 15,28 mozna sadzic ze Jezus jest Bogiem rowny ojcu?

   • W Jana czytamy „Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.” (BT)
    Wynika z tego fragmentu jasno, że Ojciec i Syn nie są sobie równi. Z Koryntian wynika natomiast, że nie chodziło tylko o sytuację na Ziemi ale również w niebie
    „A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.”

  • Naprawdę Autor nie wczytał, że właśnie dlatego jedynie Jezus może być Pośrednikiem, że jest zarówno Bogiem jak i człowiekiem?

   • Pośrednik zawsze pośredniczy między różnymi stronami. W założeniu trójcy Jezus bez względu na to czy jest człowiekiem czy duchem byłby stroną więc nie mógłby być pośrednikiem, co jasno wynika z 1 Tymoteusza 2:5 gdzie czytamy wg. BT

    ” Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”
    Jak Pan widzi Boga oddzielono od pośrednika, który pośredniczy pomiędzy Bogiem a ludźmi. Zakładając poprawność Pana toku rozumowania to nie ma Pan już pośrednika, gdyż Jezus nie przebywa już w ciele na ziemi. Będąc natomiast w niebie trzeba by założyć, że jedna z osób boskich pośredniczy do trzech pozostałych (całego Boga) jako Jedności. Jak Pan widzi tego typu spekulacje prowadzą do absurdu.

   • Panie Marku, jako czytelnik Biblii być może zetknął się pan z przekazem biblijnym, że tam gdzie Bóg bezpośrednio oddziaływał, zawierał przymierza nigdy nie było pośrednika. Jeśli Pan Jezus byłby częścią tegoż rzekomo Trójjedynego Boga to nie mógłby być pośrednikiem bo nie byłoby takiej potrzeby ani możliwości(Galatów3:20). Temat ten omawiany jest w poniższym komentarzu (warto się zapoznać) :
    https://blog.antytrynitarianie.pl/posrednik-biblia/
    Pozdrawiam. Przemek.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty