Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Modlitwy Jezusa zawsze do Ojca a nigdy do Ducha Świętego – Mateusza 26:39

Czy biblijne modlitwy Jezusa nie przeczą  trynitarnemu  dogmatowi?

W Mateusza 26:39 czytamy wg. Biblii Tysiąclecia:

“I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty.”

Przemyślenie faktów podawanych w Biblii a tyczących modlitw Jezusa,  zmusza do postawienia zwolennikom nauki o Trójcy Świętej kilku niewygodnych pytań:

 

 • Czy Bóg zgodnie z tym co znaczy słowo modlitwa może się modlić sam do siebie?
 • Dlaczego „jako równy co do mocy” Jezus modli się o pomoc do Boga Ojca?
 • Jezus mówi nie moja wola ale Twoja niech się stanie.  Czy Bóg trój-jedyny ma  różne, sprzeczne  wole, dążenia ?
 • Dlaczego Jezus podkreśla, że wola Ojca jest ważniejsza od Jego woli?
 • Co to oznacza gdy mówi “nie jak ja chcę” jeżeli obie Osoby są jednym Bogiem?
 • Dlaczego Pan Jezus nigdy nie modlił się do Ducha Świętego?
 • Czy znasz choć jeden fakt aby Bóg Ojciec modlił się do Jezusa lub kogokolwiek?

Modlitwa jest rozmową z Bogiem. Ale jeżeli założymy istnienie Trójcy to Jezus modli się w rezultacie sam do siebie. Będąc częścią Boga rozmawia sam z sobą i prosi o pomoc, której jako Bóg sam sobie może udzielić.

Boga mego i Boga waszego

Zapewne  znasz naukę Jezusa co do modlitwy, zanotowaną przez  Mateusza 6:6,9  i słowa “ módl się do Ojca“.

Jezus podobnie jak chrześcijanie modli się do Ojca tak swojego jak również naszego co sam potwierdza w słowach z Jana 20:17 (BT):

….  Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego.

Bardzo ciekawy werset dotyczący modlitw Jezusa znajdujemy w Hebrajczyków 5:7 (BW)

Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany”

 

Pan Jezus błaga Boga o wybawienie od śmierci. Wie, że życie zależy od Stwórcy. Zostaje WYSŁUCHANY (co świadczy o niższej pozycji Jezusa od Ojca) ze względu na bojaźń wobec Boga (bogobojność). I znów kilka pytań:

 • Czy BÓG może być bogobojny (bogobojny pochodzi od “Boga się bojący)?
 • Jak można wytłumaczyć to, że druga osoba tego samego Boga prosi pierwszą o wysłuchanie?
 • Czy Bóg może kogokolwiek prosić o wybawienie od śmierci?
 • Czy Bóg może  kogokolwiek błagać?

Nauczył się posłuszeństwa

Dalej w Hebrajczyków 5:8 czytamy kolejne przeczące doktrynie o Trójcy słowa”

“I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał”

Czy Bóg prawdziwy może być komuś posłuszny? Nie ważne, czy jest w niebie czy na ziemi! Czy słowo “posłuszeństwo można odnieść do Boga? Pozostawiam to ocenie czytelników.

Jezus pośrednikiem

Warto także zwrócić także uwagę, jaką rolę w naszych modlitwach spełnia osoba Pana Jezusa?  W  1Tymoteusza 2:5 czytamy:

“Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”

Aż trudno uwierzyć w to, że czytając ten werset wielu nie dostrzega podstawowego faktu, a mianowicie, że wyraźnie rozdzielono w nim Boga od Jezusa – bożego pośrednika.
Jak widać  trynitarny dogmat  wypaczył podstawową naukę Biblii o roli Jezusa jako pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi!

Jezus przestaje być „ pośrednikiem” , „ drogą do Boga” a staje się „metą i finiszem tej drogi”.

Z  „pośrednika” – staje się celem i odbiorcą modlitw trynitarnych chrześcijan! Czyż nie jest to sprzeczne z naukami Syna Bożego?

A do kogo Pan Jezus uczył nas się modlić do siebie jako pośrednika, czy może do swojego Ojca w modlitwie “Ojcze nasz“.

Inne pytanie, które rodzi się podczas analizowania modlitw to: Czy znasz jakiś biblijny opis modlitwy do Ducha Świętego?

Duch Święty a modlitwy

Dlaczego Pan Jezus modli się TYLKO do Ojca, a NIGDY do Ducha Świętego jeżeli Bóg jest Trójcą równych osób?

No właśnie – dlaczego nigdzie w Biblii nie ma opisu modlitwy do Ducha Świętego ! Jeżeli Duch Święty jest równy Ojcu, to czyż nie powinno Pismo Święte uczyć nas modlić się do rzekomej  trzeciej osoby Boga?

Zastanawiam się analizując dogmat o Trójcy, że jeżeli ludzie modlą się do Pana Jezusa lub do Boga Ojca (z tego co wiem ok. 98% ludzi nie modli się w ogóle do Ducha Świętego), to tak naprawdę modlą się (zakładając Trójcę) tylko do części Boga.

W Łukasza 11:13 (BW) o Duchu Świętym czytamy:

“Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.”

Dlaczego mamy modlić się do Ojca, żeby dał nam Ducha Świętego? Czy nie prościej zwrócić się (zakładając, że Duch jest trzecią osobą Boga) bezpośrednio z modlitwą do Ducha Świętego?

A jak rozumiesz zwrot – “Ojciec da Ducha”?

Zakładając, że Duch Święty to OSOBA,  jest to zastanawiający zwrot. Dać można “coś” ale chyba nie “kogoś” tym bardziej część nierozerwalną Boga.

W Judy 20 wersecie (BW) czytamy:

“Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym,”

Dlaczego Juda nie zachęca do modlenia się do Ducha Świętego, ale do modlenia się w Duchu Świętym? Czy można modlić się w osobie? Nie. Można natomiast modlić się korzystając z natchnienia Bożego.

Na podstawie tej krótkiej analizy modlitw opisanych w Słowie Bożym oceń sam, czy opisane w Biblii modlitwy  Pana Jezusa, nie przeczą  nauce o Trójcy Świętej?

Subscribe
Powiadom o

20 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Samson
7 sierpnia 2022 09:36

Ja zastosuje tu czyste sola scriptura do tego tematu, gdyż moim skromnym zdaniem najpiękniejszym przykładem antytrynitarnym dotyczącym tego tematu jak i wielu innych przy okazji, które tu pięknie tłumaczą domysły wybranych wersetów trynitarzy jest cały rozdział 17 ewangelii Jana. Po prostu go zacytuję pozwolicie bez dalszego komentarza: “1): To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze! Nadeszła godzina; uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił ciebie; (2): jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny… Czytaj więcej »

Bol p
20 maja 2021 15:41

Dzięki Marzeno za “przywołanie” ciekawych faktów związanych z tematem. Wielu błogosławieństw Ci życzę.

hm
16 maja 2019 21:35

Ja, opierając się na Biblii, zawsze wiedziałam, że Jezus nie jest równy Bogu Ojcu. “Ja bez woli mojego Ojca nic uczynić nie mogę.” Poza tym, Jezus został stworzony 2 tys. lat temu, a Bóg istniał od zawsze.
Nie wiem, czy Trójca istnieje, czy nie, ale chrześcijanie to wypaczyli i na pewno te osoby nie są równe!

Darek
10 marca 2018 05:02

Mojm zdaniem trzymajmy sie modlitwy wzorcowej jezeli chcemy nasladowac Jezusa wiemy ze On Jest droga I prawda chyba ze piszacy Biblie cos poprzekrecali

Bolp
17 stycznia 2018 11:28

Wszyscy wierzący zainteresowani tematem modlitwy zapewne z ciekawością przeczytają argumentację z innego wpisu na blogu (link poniżej)

https://blog.antytrynitarianie.pl/szczepan-modli-sie-do-jezusa/

Uważam, że warto przeczytać też komentarze czytelników, obyśmy wszyscy modlili się zgodnie z biblijnymi wzorcami!

Zygmunt
10 grudnia 2016 14:29

Czy wg wersetow z Ja 14,28 i 1kor 15,28 mozna sadzic ze Jezus jest Bogiem rowny ojcu?

Marek Piotrowski
20 lutego 2016 13:10

Naprawdę Autor nie wczytał, że właśnie dlatego jedynie Jezus może być Pośrednikiem, że jest zarówno Bogiem jak i człowiekiem?

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły