Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Boska natura Pana Jezusa – 2 Piotra 1:4

Czy „boska natura” Pana Jezusa uzasadnia prawdziwość nauki o Trójcy Świętej?

Trynitarianie uporczywie twierdzą, że skoro Pan Jezus ma Boską naturę to można nazwać Go Bogiem. Czy jest to dowód na istnienie Trójcy Świętej!

Często wykorzystywany jest przez zwolenników Trójcy werset z  Kolosan 2:9. Powiedziano w nim, że w Jezusie mieszka cieleśnie cała pełnia boskości.

“Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości

Dla wielu trynitarzy, te oraz inne fragmenty Biblii uwypuklające „Boską naturę, Pana Jezusa” czy też nazywające Go „Bogiem” są mocnymi  biblijnymi argumentami, uzasadniającymi wiarę w Trójce Świętą!

Na naszej stronie antytrynitarianie.pl oraz blogu wielokrotnie, oraz wieloma argumentami wykazywaliśmy, że taki tok rozumowania nie jest zgodny z całą nauką biblijną w stosunku do Pana Jezusa i Boga Ojca.

Wielokrotnie podkreślaliśmy też, że tego typu argumenty w żaden sposób nie są „dowodami na istnienie Trójcy”, gdyż tyczą się jednej a maksymalnie dwóch osób. Trójca Święta, to natomiast nauką, że w Bogu są trzy boskie osoby o równym sobie statusie.

Nie omówiliśmy jednak w odrębnym wpisie – dla wykazaniu błędnego myślenia trynitarzy- tekstu z 2 Piotra 1:4 co teraz czynimy. Proponuje odczytać ten fragment Pisma Świętego z Biblii Tysiąclecia (podobnie Biblia Warszawska):

“Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia /wywołanego/ żądzą na świecie. “

Co wynika z 2 Piotra 1:4?

Otóż, osoby zaproszone przez Pana Jezusa do Jego Królestwa podobnie jak on, również mają  otrzymać „BOSKĄ  NATURĘ”!

Czy to ich jednak „zrówna z Bogiem Ojcem”, że stali się uczestnikami Boskiej natury?
Dlaczego w związku z tym, trynitarze nie wyciągną wniosku, że te osoby są częścią Boga?

Jeżeli przeczytamy kontekst wersetu do Kolosan 2:9, to w wersecie kolejnym, czyli 10 powiedziano:

I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności” (BW)

Zatem nie chodzi tutaj o to, że ta pełnia ma zrównywać kogokolwiek z Bogiem. Chodzi raczej o pewien stan bycia w naturze Boga, z którego to Boga zostaliśmy również i my zrodzeni.

Skoro więc nikt z trynitarzy w oparciu o posiadanie „boskiej natury” przez naśladowców Jezusa, nie próbuje ich dołączyć do istoty Boga lub zrównać z Bogiem, to konsekwentnie nie traktujmy faktu posiadania „boskiej natury” przez Pana Jezusa,  za potwierdzenie nie biblijnej nauki  o Trójjedynym Bogu!

Boska natura,  nie sprawia, że osoba ją posiadająca jest równa Bogu, lub wejdzie w skład Boga!
Trynitarze, którzy podobnymi argumentami  chcą  „zrównać Pana Jezusa z Bogiem”, po prostu głoszą nauki sprzeczne z Biblią!

Problemy z naturą Trójcy

Idąc trynitarnym tokiem rozumowania, Bóg to trzy osoby, a jednak jeden Bóg. Dlaczego? Bo te trzy osoby mają jedną naturę. Trzy osoby, jedna natura czyli jeden Bóg.

Czy jednak nie jest dziwne to, że “natura” decyduje o tym, ilu jest Bogów, a nie liczba “osób”. Skoro trynitarze twierdzą, że Pan Jezus ma dwie natury, to trzeba konsekwentnie stwierdzić, że jest dwóch Jezusów: Jezus Natura Boska i Jezus Natura Ludzka.

Trynitarze mówią o ludzkiej naturze i boskiej naturze, ale nieustannie przypisują im cechy osobowe. Jedna natura coś wiedziała, a w tym samym momencie, ta druga była tego nieświadoma.  Jedna natura umarła, a druga nie.

Jeżeli zatem przed przyjściem Pana Jezusa Bóg “składał się” z trzech osób to po wstąpieniu Jezusa i Jego ludzkiej natury do nieba czy możemy mówić o tym samym Bogu?

Czy Bóg się jednak zmienił, gdyż w niebie jest dwóch Jezusów z różnymi naturami?

Widać tutaj brak wewnętrznej spójności głoszonych dogmatów i zgodności ich z Pismem Świętym, na którym rzekomo kościoły je opierają.

Werset z listu 2 Piotra 1:4, jasno nam wykazuje, że twierdzenie, że Jezus jest równy Bogu, gdyż ma “boską naturę” jest kłamliwe.

O tym Kim jest biblijny Jezus  odpowiemy pod tym właśnie linkiem.

Subscribe
Powiadom o

12 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Darek
24 listopada 2021 22:01

Pytam tylko czy Jezus miał Boską naturę tylko w niebie zanim narodził się cieleśnie z Marii,czy będąc na ziemi albo po zmartwychwstaniu czy gdy wsąpił do nieba?
Ten artykuł nic mi nie mówi.Proszę też o nie usuwanie komentarzy ( to nie po chrześcijańsku),jak to rozumiecie taką proszę odpowiedż.Kto pyta nie błądzi.

Darek
24 listopada 2021 19:53

Czyli Pan Jezus przyszedł w ,ciele’ ale miał boską naturę?

Irek
5 grudnia 2019 10:12

Trudno nie zgodzić się z tymi argumentami, ale są w PŚ i inne wersety świadczące o tym, że Pan Nasz Chrystus jest Bogiem. Ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną.(Iz.26:4) I wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus.(1Kor.10:4). Jak również 1 list Piotra 2:4-8;Apokalipsa 1:8-18.A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.Idźcie tedy i czyńcie… Czytaj więcej »

Stanisław Szołtysek
19 lutego 2017 22:58

Łaska Pana Jezusa niech będzie z Tobą ku powitaniu. W całej pełni zgadzam się z poglądami wyrażonymi we wpisie: “alfa – i – omega”. Nie chcę się kreować na nieomylnego jurora, lecz przyznaję, że argumentacja poparta biblijnymi tekstami jest naprawdę rzeczowa i zgodna u duchem Biblii. My, to znaczy chrześcijanie polegający tylko na Słowie Bożym zmuszeni jesteśmy walczyć u błędnymi naukami, które przez wiele wieków wmawiano ludowi chrześcijańskiemu i zwiedziono go do wiary we fałszywą Ewangelię oraz w trójgłowego nie… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły