Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę:

Czy Hebrajczyków 1:8-10 potwierdza Trójcę?

Jakie argumenty w oparciu o Hebrajczyków 1:8-10 podają trynitarianie?

Przeczytajmy interesujący nas fragment. W liście do Hebrajczyków 1:8-10 gdzie wg. Biblii Tysiąclecia czytamy:

“Do Syna zaś: Tron Twój, Boże na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy. Oraz: Tyś, Panie, na początku osadził ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa.”

 

W zasadzie chodzi dwa argumenty:

  1. Słowo Bóg jest odniesione do Jezusa.
  2. Czytając o uczestniczeniu przez Jezusa w dziele stworzenia stwierdzają, że Jezus jest “Stwórcą” co ma oznaczać, że jest równy Jahwe.

Dlaczego NIE SĄ TO DOWODY NA PRAWDZIWOŚĆ TRYNITARNEGO DOGMATU ?

 

Jak zapewne zauważyliśmy  w tym fragmencie, są cytaty z Psalmów (w Biblii Tysiąclecia cytaty pisane są kursywą – sprawdź Hebrajczyków 1:8-10 ) tyczące się Boga Jahwe dlatego trzeba zastanowić się gdzie i jak jest mowa o Bogu Jahwe, a gdzie o Jezusie.

Psalm 45:6-7 pierwotnie odnosił się do Salomona, króla zasiadającego na „ tronie Jahwe „ co wynika chociażby z  1Kronik 29:23, gdzie czytamy:

Salomon więc zasiadł na tronie Jahwe jako król w miejsce swego ojca, Dawida, i powodziło mu się, a cały Izrael był mu posłuszny.

Co ciekawe w tłumaczeniu Miłosza Psalm 45:7 brzmi: „ Tron twój: Bóg na wieki wieków…”, gdzie jest oczywiście mowa o Bogu JAHWE.  To Bóg Ojciec namaszczał poprzez proroków królów izraelskich i stawał się w ten sposób źródłem i dawcą ich panowania niejako ich „tronem „- jednym z symboli ich panowania i władzy.

Jezus też jest naszym królem! Czy ma pełnię władzy od początku jako równy Bogu Ojcu (a tak powinno być z trynitarnego punktu widzenia). Odczytajmy Daniela 7:13-14

Patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

W Łukasza 1:32 czytamy natomiast

Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida.”

W Mateusza 28:18 czytamy natomiast: ”dana  mi jest wszelka władza”. Jak z tych fragmentów wynika, Bóg Ojciec jest źródłem władzy Jezusa.  Znając te fakty nie dziwi nas to, że niektóre  przekłady biblijne podają alternatywne tłumaczenie Hebrajczyków 1,8-10.

Trynitarne tłumaczenie tego fragmentu ukazuje nam istnienie „dwóch Bogów” – gdzie jednym jest Jezus, a drugim Bóg Jezusa – „ Twój BÓG „.

Antytrynitarzy to nie dziwi, gdyż doskonale wiemy, że słowo Bóg – w Biblii , nie odnosi się tylko do Boga Ojca (JAHWE) a nazwanie kogoś innego niż Bóg JAHWE – Bogiem, wcale nie dowodzi jego równości i współodwieczności  względem Boga Ojca!

Pomijam tu, fakt nazwania bogiem „ fałszywych Bogów” tzw. bożków. (Zobacz : Wyjścia 7,1 ; Psalm 82,6 ; 2 Koryntian 4,4 ; 1 Koryntian 8,5 ; Filipian 3,19). Pamiętajmy o tym, iż w manuskryptach nie było dużych czy małych liter i tylko kontekst wskazywał na to o jakim Bogu jest mowa.  Niestety trynitarianie wprowadzając pojęcie równości osób boskich, wprowadzają niebiblijne elementy filozofii, chwiejące monoteizmem.

Podsumowując ten wątek: BIBLIA mówi o wielu bogach a przecież nie jest orędownikiem politeizmu. SKOŃCZMY WIĘC Z DEMAGOGICZNYMI ARGUMENTAMI TRYNITARNYMI , ŻE ANTYTRYNITARZE TO POLITEIŚCI.

Co ciekawe w tekście z Hebrajczyków nawet trynitarze muszą dostrzec, że jest mowa o Bogu Jezusa ”…Twój Bóg…” ( w. 9 ). Porównując ten fakt z podobnymi zwrotami (myślami) z Jana 20,17, 1Koryntian 11,3 warto zadać sobie pytanie CZY GDZIEKOLWIEK W BIBLII WYCZYTASZ , ŻE BÓG JAHWE MA SWEGO  BOGA , lub, że jest JEST KOMUŚ PODLEGŁY albo, że ma  nad sobą GŁOWĘ (zwierzchnika)?

Wynalazca, projektant, konstruktor, pracownik- wszystkich możemy … nazwać twórcami , „ stwórcami” pewnych rzeczy. Czy jednak są „ równi co do mocy i wpływu ostatecznego na wyrób?  Co ważne, Nowy Testament nie zawiera ani jednego wersetu, który by określał Jezusa słowem “Stwórca”. O Jezusie możemy jedynie przeczytać, że brał udział w stwarzaniu, lub że poprzez niego coś zostało stworzone. Co ważne pisarze wówczas używają greckiego przyimka ,,δι” plus dopełniacz, co wskazuje na pośrednika czynności (przez niego, przy jego pomocy, za jego pośrednictwem). W przypadku gdy jest mowa o przyczynie dzieła stwórczego czyli o bezpośrednim sprawcy czynności, wówczas konsekwentnie używa się w Nowym Testamencie przyimka ,,υπο”.

Jak z tego wynika, zarówno antytrynitarne jak i trynitarne rozpatrzenie myśli z Hebrajczyków 1:8-10 wyraźnie dowodzi braku podstaw do potraktowania tego fragmentu Biblii jako dowodu potwierdzającego prawdziwość definicji trynitarnego dogmatu.

Subscribe
Powiadom o
11 komentarzy
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Wydaje mi się że autor tekstu próbuje na sposób “po cielesnemu” zrozumieć Trójcę 🙂 Przypomina mi to uczonych w piśmie faryzeuszy któży mocno starają się zrozumieć tak po ludzku Jezusa i to co On do nich mówi. Pewne rzeczy trzeba przyjąć na wiarę, duchowo . Gdybysmy mogli naszymi umysłami objąć Boga, rozłorzyć go na częsci to to nie byłby Bóg tylko jakis ludzki wymysł , stwór! Bóg jest zbyt ogromny aby go ludzkim umysłem objąć. Gdyby Jezus nie był Bogiem… Czytaj więcej »

Szanowny Panie. Dla mnie osobiście ma duże znaczenie czy wierzę w Jahwe czy Trójcę czy Zeusa lub innego Boga. Zrozumienie roli Jezusa w zamierzeniu Boga ma kluczowe znaczenie w wyznawanej wierze. Jeżeli jest jak Pan twierdzi Bogiem w Trójcy, to nie może być moim pośrednikiem zgodnie ze znaczeniem tego słowa, gdyż Pismo naucza, że jeden jest pośrednik pomiędzy Bogiem a ludźmi, a jest nim Jezus. Co do proszenia Jezusa w modlitwach, to proszę zważyć na to, co sam Jezus zalecał… Czytaj więcej »

Dziękujemy za Twój komentarz, oprócz Twych spostrzeżeń, do których odniosę się później postawiłeś dwa ciekawe pytania: 1. Czy Pan Jezus, gdyby nie był Bogiem Wszechmocnym, mógłby przebaczać grzechy? Pozwól, że odpowiem słowami Pana Jezusa – Marka 2:10 oraz Mateusza 28:18. Jak myślisz, czy Bóg Wszechmocny tłumaczyłby się, że na ziemi dostał władzę odpuszczania grzechów i że ktokolwiek taką władzę mu daje? 2. Jak Bóg mógłby pozwolić, aby ktoś inny (Pan Jezus) otrzymywał chwałę i cześć Boską? Bóg nie tylko zezwala… Czytaj więcej »

W innym przekładzie tekst z Hebr 1:1-10 brzmi zgoła inaczej (Przekład PNS) (1) Bóg, który dawno temu przy wielu okazjach i wieloma sposobami przemawiał do naszych praojców za pośrednictwem proroków, (2) przy końcu tych dni przemówił do nas za pośrednictwem Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego i przez którego uczynił systemy rzeczy. (3) On jest odbiciem chwały Boga i dokładnym wyobrażeniem samej jego istoty, on też podtrzymuje wszystko słowem jego mocy, a dokonawszy oczyszczenia za nasze grzechy, zasiadł po prawicy Majestatu… Czytaj więcej »

Bardzo niespójna interpretacja w dodatku dosyć życzeniowa. Znacznie ciekawsze ujęcie tego zagadnienia w sposób gruntowny można znaleźć tutaj christianismirestitutio.pl/wp-content/uploads/2014/10/Samuel-Crell.pdf

Witam, Odniesienie słów z Hbr 1,10-12 do 1 Mojż. 1,1 i Pana Jezusa implikuje poważne problemy natury zarówno logicznej jak i skrypturystycznej, co dosyć skrupulatnie zostało wyłuszczone w dysertacji dotyczącej tego ustępu zamieszczonej powyżej. Chociażby to, iż Psalm 102 został spisany już po zniszczeniu ziemi z Genezis 1,1 (patrz redaktor księgi Genezis 6,13 – partykuła אֶת wskazuje na to, że rzeczownik ziemia należy oddać biernikiem tak jak oddaje to Septuaginta – większość polskich przekładów narzędnikiem co ma podobne znaczenie]. Natomiast… Czytaj więcej »

Wielu trynitarzy forsuje tezę, że Pan Jezus posiada tytuł “stwórca” i ma być to argument na “równość co do mocy z Bogiem Ojcem”. Sytuacja wydaje się być podobna do argumentu skoro Pana Jezusa można nazwać Bogiem to musi być równy co do mocy i majestatu z Bogiem Ojcem. W jednym z komentarzy na blogu przytoczyliście ciekawy argument. Oto on: Zarówno hebrajskie słowo Szaddáj, jak i greckie Pantokrátor są tłumaczone na „Wszechmocny”. W tekście Biblii oba zostały wielokrotnie użyte w odniesieniu… Czytaj więcej »

Zgadzam się “z przedmówcą” (właściwie z wcześniejszym komentatorem). Znalazłem nawet w internecie ciekawe rozwinięcie tych myśli z powołaniem się na słownictwo biblijne. Oto cytat tych myśli : “Tym samym słowem określa się także to, co zostało stworzone albo zaczęło istnieć. Zarówno hebrajski wyraz baráʼ, jak i grecki ktízo, tłumaczone na „stworzyć”, są używane jedynie w odniesieniu do stwarzania przez Boga Ojca. Pismo Święte w wielu miejscach ukazuje Jehowę Boga jako Stwórcę. To On jest „Stwórcą niebios, (…) który ukształtował ziemię… Czytaj więcej »

Byt przedludzki? Nie ma czegoś takiego. Biblia wyraźnie wskazuje kiedy Jezus stał się Synem Boga – Łukasza 1:35. Porównaj z rodowodem Jezusa.
W biblii wielokrotnie też pisze że Stwórca stwarzał wszystko sam.
Kolosan1 opisuje nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie, a nie stare..Tam Jezus stwarza “wszystko inne”, rząd niebiański itp..

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Subskrybuj
Bądź na bieżąco
Nowe artykuły