Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę:

Czy Hebrajczyków 1:8-10 potwierdza Trójcę?

Jakie argumenty w oparciu o Hebrajczyków 1:8-10 podają trynitarianie?

Przeczytajmy interesujący nas fragment. W liście do Hebrajczyków 1:8-10 gdzie wg. Biblii Tysiąclecia czytamy:

“Do Syna zaś: Tron Twój, Boże na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy. Oraz: Tyś, Panie, na początku osadził ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa.”

 

W zasadzie chodzi dwa argumenty:

 1. Słowo Bóg jest odniesione do Jezusa.
 2. Czytając o uczestniczeniu przez Jezusa w dziele stworzenia stwierdzają, że Jezus jest “Stwórcą” co ma oznaczać, że jest równy Jahwe.

Dlaczego NIE SĄ TO DOWODY NA PRAWDZIWOŚĆ TRYNITARNEGO DOGMATU ?

 

Jak zapewne zauważyliśmy  w tym fragmencie, są cytaty z Psalmów (w Biblii Tysiąclecia cytaty pisane są kursywą – sprawdź Hebrajczyków 1:8-10 ) tyczące się Boga Jahwe dlatego trzeba zastanowić się gdzie i jak jest mowa o Bogu Jahwe, a gdzie o Jezusie.

Psalm 45:6-7 pierwotnie odnosił się do Salomona, króla zasiadającego na „ tronie Jahwe „ co wynika chociażby z  1Kronik 29:23, gdzie czytamy:

Salomon więc zasiadł na tronie Jahwe jako król w miejsce swego ojca, Dawida, i powodziło mu się, a cały Izrael był mu posłuszny.

Co ciekawe w tłumaczeniu Miłosza Psalm 45:7 brzmi: „ Tron twój: Bóg na wieki wieków…”, gdzie jest oczywiście mowa o Bogu JAHWE.  To Bóg Ojciec namaszczał poprzez proroków królów izraelskich i stawał się w ten sposób źródłem i dawcą ich panowania niejako ich „tronem „- jednym z symboli ich panowania i władzy.

Jezus też jest naszym królem! Czy ma pełnię władzy od początku jako równy Bogu Ojcu (a tak powinno być z trynitarnego punktu widzenia). Odczytajmy Daniela 7:13-14

Patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

W Łukasza 1:32 czytamy natomiast

Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida.”

W Mateusza 28:18 czytamy natomiast: ”dana  mi jest wszelka władza”. Jak z tych fragmentów wynika, Bóg Ojciec jest źródłem władzy Jezusa.  Znając te fakty nie dziwi nas to, że niektóre  przekłady biblijne podają alternatywne tłumaczenie Hebrajczyków 1,8-10.

Trynitarne tłumaczenie tego fragmentu ukazuje nam istnienie „dwóch Bogów” – gdzie jednym jest Jezus, a drugim Bóg Jezusa – „ Twój BÓG „.

Antytrynitarzy to nie dziwi, gdyż doskonale wiemy, że słowo Bóg – w Biblii , nie odnosi się tylko do Boga Ojca (JAHWE) a nazwanie kogoś innego niż Bóg JAHWE – Bogiem, wcale nie dowodzi jego równości i współodwieczności  względem Boga Ojca!

Pomijam tu, fakt nazwania bogiem „ fałszywych Bogów” tzw. bożków. (Zobacz : Wyjścia 7,1 ; Psalm 82,6 ; 2 Koryntian 4,4 ; 1 Koryntian 8,5 ; Filipian 3,19). Pamiętajmy o tym, iż w manuskryptach nie było dużych czy małych liter i tylko kontekst wskazywał na to o jakim Bogu jest mowa.  Niestety trynitarianie wprowadzając pojęcie równości osób boskich, wprowadzają niebiblijne elementy filozofii, chwiejące monoteizmem.

Podsumowując ten wątek: BIBLIA mówi o wielu bogach a przecież nie jest orędownikiem politeizmu. SKOŃCZMY WIĘC Z DEMAGOGICZNYMI ARGUMENTAMI TRYNITARNYMI , ŻE ANTYTRYNITARZE TO POLITEIŚCI.

Co ciekawe w tekście z Hebrajczyków nawet trynitarze muszą dostrzec, że jest mowa o Bogu Jezusa ”…Twój Bóg…” ( w. 9 ). Porównując ten fakt z podobnymi zwrotami (myślami) z Jana 20,17, 1Koryntian 11,3 warto zadać sobie pytanie CZY GDZIEKOLWIEK W BIBLII WYCZYTASZ , ŻE BÓG JAHWE MA SWEGO  BOGA , lub, że jest JEST KOMUŚ PODLEGŁY albo, że ma  nad sobą GŁOWĘ (zwierzchnika)?

Wynalazca, projektant, konstruktor, pracownik- wszystkich możemy … nazwać twórcami , „ stwórcami” pewnych rzeczy. Czy jednak są „ równi co do mocy i wpływu ostatecznego na wyrób?  Co ważne, Nowy Testament nie zawiera ani jednego wersetu, który by określał Jezusa słowem “Stwórca”. O Jezusie możemy jedynie przeczytać, że brał udział w stwarzaniu, lub że poprzez niego coś zostało stworzone. Co ważne pisarze wówczas używają greckiego przyimka ,,δι” plus dopełniacz, co wskazuje na pośrednika czynności (przez niego, przy jego pomocy, za jego pośrednictwem). W przypadku gdy jest mowa o przyczynie dzieła stwórczego czyli o bezpośrednim sprawcy czynności, wówczas konsekwentnie używa się w Nowym Testamencie przyimka ,,υπο”.

Jak z tego wynika, zarówno antytrynitarne jak i trynitarne rozpatrzenie myśli z Hebrajczyków 1:8-10 wyraźnie dowodzi braku podstaw do potraktowania tego fragmentu Biblii jako dowodu potwierdzającego prawdziwość definicji trynitarnego dogmatu.

11 Responses to Czy Hebrajczyków 1:8-10 potwierdza Trójcę?

 • Wydaje mi się że autor tekstu próbuje na sposób “po cielesnemu” zrozumieć Trójcę 🙂 Przypomina mi to uczonych w piśmie faryzeuszy któży mocno starają się zrozumieć tak po ludzku Jezusa i to co On do nich mówi. Pewne rzeczy trzeba przyjąć na wiarę, duchowo . Gdybysmy mogli naszymi umysłami objąć Boga, rozłorzyć go na częsci to to nie byłby Bóg tylko jakis ludzki wymysł , stwór! Bóg jest zbyt ogromny aby go ludzkim umysłem objąć. Gdyby Jezus nie był Bogiem to jak Bóg mógłby pozwolić aby ktoś inny otrzymywał chwałę i cześć Boską ? Jak to jest że Jezus odpuszczał grzechy a tylko Bóg może odpuszczać grzechy? Za dużo tego typu wersetów w bibli! Można kręcić, wykręcać, doszukiwać się ale tak na chłopski rozum to Ojciec, Król Jezus , Duch Swięty to jeden Bóg który może być jaki tylko chce. Moim zdaniem zamiast poświęcać tyle energi i czasu na opisywanie wersetów , wykorzystać tę energię na poznanie Jezusa osobiście , nie poznanie o Jezusie ale poznanie Go 🙂 Zauważyłem że każdy by tylko się rozwodził nad wszystkim , tyle tylko aby jak najmniej czasu z Jezusem być,jak nie znawcy pism to katolicka MAria, a to protestanci , adwentysci itd. każdy uważa że ma racje a reszta zwiedzona. Jak chcecie poznać prawdę to proście Jezusa , On jest prawdą !To Jezus będzię sądził wszystkich. Sęk w tym aby znać się z Jezusem, być napełnionym Duchem Swiętym który naucza wszystkiego! Kwestia czy znajomość pisma i rozwodzenie sie nad tymi różnymi sprawami nas zbawi? Zbawia tylko JEzus. Trzeba Jemu zaufać a nie pismakom i myślicielom którym taki a nie inny werset mówi to i tamto. Ja tam wierzę że Jezus to Bóg i czy będe wrzucony za to do piekła ? Nic o tym w bibli nie ma że za to jest piekło :), jest raczej w druga stronę, że JEzus – zbawia od piekła. Pomniejszanie Jezusa i odrywanie boskości Jemu jest jakies dla mnie chore. Czy uwierzenie że Jezus to nie Bóg zbawia ? Jak to wogóle brzmi 😉 Pozdrawiam

  • Problem leży w tym, że ŻADEN z wersetów nie sugeruje nawet, że Jezus Duch Święty i Ojciec to jeden Bóg. Co nas upoważnia do dojścia do wniosku, że Bóg jest Trójcą? Jaki werset mówi o trzech osobach w jednym Bogu? ŻADEN!
   Wszystkie trynitarne argumenty opierane są na DOMYSŁACH a nie faktach. Poprzez nieuprawnione porównania próbuje się udowadniać jedynie równość Ojca i Jezusa, ale to proszę Pana nie świadczy że są JEDNYM Bogiem w Trójcy.
   Napisał Pan – “Gdybyśmy mogli naszymi umysłami objąć Boga, rozłożyć go na części to to nie byłby Bóg tylko jakiś ludzki wymysł , stwór!”. Czy to czasem nie trynitarna koncepcja “rozkłada” Boga na części? Czy Trójca to nauka biblijna czy raczej wytwór ludzkiego umysłu?
   Napisał Pan – “Można kręcić, wykręcać, doszukiwać się ale tak na chłopski rozum to Ojciec, Król Jezus , Duch Swięty to jeden Bóg który może być jaki tylko chce.” Na chłopski rozum to Jest Jeden Bóg Jahwe, Jezus jest obiecanym Mesjaszem oczekiwanym przez Żydów a Duch Święty nie jest odrębną od Boga osobą. NIGDZIE natomiast nie ma mowy w Pismach jak to Pan napisał, że “Ojciec, Król Jezus , Duch Swięty to jeden Bóg”. Takiego Boga Biblia nie przedstawia NIGDZIE.

   Napisał Pan również: “Trzeba Jemu zaufać a nie pismakom i myślicielom”. No właśnie. Od IV wieku pismaki i myśliciele próbują “udowadniać”, że Bóg objawiony w ST to inny Bóg niż ten o którym Jezus mówi, Jana 17:3 (BT):

   „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”
   Co z Duchem Świętym? Nie trzeba by było Go poznać w założeniu Trójcy? Dlaczego Jezusa oddziela Pismo od Boga?
   Dużo by pisać, ale byśmy tylko się powtarzali, a to chyba nie o to chodzi.
   Zapewne podobnie jak Trójcę potrafi Pan udowodnić piekło, kult obrazów, kult Marii, wyjaśnić różnicę 10 przykazań biblijnych a tych z Katechizmu katolickiego, oraz niechlubną historię kościoła Po owocach ich poznacie”.

  • Szanowny Panie. Dla mnie osobiście ma duże znaczenie czy wierzę w Jahwe czy Trójcę czy Zeusa lub innego Boga. Zrozumienie roli Jezusa w zamierzeniu Boga ma kluczowe znaczenie w wyznawanej wierze. Jeżeli jest jak Pan twierdzi Bogiem w Trójcy, to nie może być moim pośrednikiem zgodnie ze znaczeniem tego słowa, gdyż Pismo naucza, że jeden jest pośrednik pomiędzy Bogiem a ludźmi, a jest nim Jezus.
   Co do proszenia Jezusa w modlitwach, to proszę zważyć na to, co sam Jezus zalecał co do modlitw. “A wy tak się módlcie … Ojcze nasz!”. Do piekła Pan nie pójdzie bo to wytwór podobny jak sama Trójca, ale co do zbawienia to proponuję zbadać tą sprawę, by nie zamienić jedynego pośrednika jakim jest Jezus, na ludzkich pośredników takich jak rzekomi święci, Maria lub kapłani.

  • Dziękujemy za Twój komentarz, oprócz Twych spostrzeżeń, do których odniosę się później postawiłeś dwa ciekawe pytania:
   1. Czy Pan Jezus, gdyby nie był Bogiem Wszechmocnym, mógłby przebaczać grzechy? Pozwól, że odpowiem słowami Pana Jezusa – Marka 2:10 oraz Mateusza 28:18. Jak myślisz, czy Bóg Wszechmocny tłumaczyłby się, że na ziemi dostał władzę odpuszczania grzechów i że ktokolwiek taką władzę mu daje?
   2. Jak Bóg mógłby pozwolić, aby ktoś inny (Pan Jezus) otrzymywał chwałę i cześć Boską?
   Bóg nie tylko zezwala na to, ale wręcz nakazuje, abyśmy czynili to (oddawali chwałę Panu Jezusowi) „ku Jego [Boga Ojca] chwale”- Filipian 2:11. Zobacz również Hebrajczyków 1:2, to Bóg Ojciec ustanowił Pana Jezusa dziedzicem, któremu należna jest boska cześć.
   Pozwól, że teraz odniosę się do Twej tezy, że nie sposób zrozumieć tego, co Bóg chciał objawić o sobie. Gdyby tak było, to nasze zbawienie nie byłoby powiązane z poznawaniem Boga i Pana Jezusa, zobacz Jana 17:3. Pismo Święte podkreśla, że nie chodzi tylko o wiarę, bo np. w Mateusza 15:9 potępiono szczerą wiarę niektórych ludzi. Dlaczego? Ponieważ była ona oparta na naukach i tradycji ludzkiej, a nie zweryfikowana w Słowie Bożym. Odczytaj również Jakuba 2:19. Jak widzisz demony również wierzą, ale ich to nie zbawi. Kolejne ciekawe myśli podkreślające jak działa prawdziwa wiara oparta na solidnych, biblijnych fundamentach znajdziesz w Jakuba 2:14-17. Właśnie przejawiania takiej wiary życzylibyśmy sobie i naszym czytelnikom, również i Tobie. Pan Jezus tłumaczył często trudne, duchowe zagadnienia swym słuchaczom poprzez przypowieści „z życia wzięte”. Dzięki temu mogli je zrozumieć. Jak myślisz? Jaki przykład lepiej oddawałby atanazjańskie wyznanie wiary? Czy taki jaki podał Pan Jezus: relacje między Ojcem a Synem? Czy też relacje między braćmi (najlepiej trojaczki syjamskie)? Myślę, że tak jak napisałeś „nawet na chłopski rozum” odpowiedź na te pytania jest jednoznaczna, niezakryta „tajemnicą wiary”. Zachęcam Cię do wzięcia sobie do serca myśli z 2 listu do Tymoteusza 3:16. Życzę Ci wielu błogosławieństw.

 • W innym przekładzie tekst z Hebr 1:1-10 brzmi zgoła inaczej (Przekład PNS)
  (1) Bóg, który dawno temu przy wielu okazjach i wieloma sposobami przemawiał do naszych praojców za pośrednictwem proroków, (2) przy końcu tych dni przemówił do nas za pośrednictwem Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego i przez którego uczynił systemy rzeczy. (3) On jest odbiciem chwały Boga i dokładnym wyobrażeniem samej jego istoty, on też podtrzymuje wszystko słowem jego mocy, a dokonawszy oczyszczenia za nasze grzechy, zasiadł po prawicy Majestatu w miejscach wyniosłych. (4) O tyle zatem stał się lepszy od aniołów, o ile odziedziczył imię wspanialsze od ich imienia. (5) Na przykład do któregoż z aniołów kiedykolwiek rzekł: “Ty jesteś moim synem; Ja dzisiaj zostałem twoim ojcem”? I znowu: “Ja stanę się dla niego ojcem, a on stanie się dla mnie synem”? (6) Lecz gdy znowu wprowadza swego Pierworodnego na zamieszkaną ziemię, mówi: “I niech mu złożą hołd wszyscy aniołowie Boży”. (7) Ponadto w odniesieniu do aniołów mówi: “I aniołów swoich czyni duchami, a swoich sług publicznych płomieniem ognia”. (8) Natomiast w odniesieniu do Syna: “Bóg jest twoim tronem na wieki wieków, a berło twego królestwa jest berłem Prostolinijności. (9) Umiłowałeś prawość, a znienawidziłeś bezprawie. Dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił cię olejkiem radosnego uniesienia bardziej niż twoich towarzyszy”. (10) Oraz: “Tyś, Panie, na początku założył fundamenty ziemi i dziełem twoich rąk są niebiosa.

 • Bardzo niespójna interpretacja w dodatku dosyć życzeniowa. Znacznie ciekawsze ujęcie tego zagadnienia w sposób gruntowny można znaleźć tutaj christianismirestitutio.pl/wp-content/uploads/2014/10/Samuel-Crell.pdf

  • Witam

   Był to jeden z pierwszych artykułów i zgadzam się, że wymaga opracowania od początku. Dlatego też, nie chcemy go modernizować ale temat poruszyć w nowym wpisie, który mam nadzieję będzie bardziej spójny. Po opublikowaniu będziemy wdzięczni za uwagi co do treści.

   • Witam,
    Odniesienie słów z Hbr 1,10-12 do 1 Mojż. 1,1 i Pana Jezusa implikuje poważne problemy natury zarówno logicznej jak i skrypturystycznej, co dosyć skrupulatnie zostało wyłuszczone w dysertacji dotyczącej tego ustępu zamieszczonej powyżej. Chociażby to, iż Psalm 102 został spisany już po zniszczeniu ziemi z Genezis 1,1 (patrz redaktor księgi Genezis 6,13 – partykuła אֶת wskazuje na to, że rzeczownik ziemia należy oddać biernikiem tak jak oddaje to Septuaginta – większość polskich przekładów narzędnikiem co ma podobne znaczenie]. Natomiast ów Psalm zapowiada zniszczenie owej ziemi i niebios – te z czasów Genezis 1,1 zostały zniszczone przed spisaniem owej modlitwy wodami potopu. Co również wspomina apostoł Piotr w swoim liście. O jakim zatem zniszczeniu ziemi i niebios mówi Psalmista?

    Pozdrawiam

 • Wielu trynitarzy forsuje tezę, że Pan Jezus posiada tytuł “stwórca” i ma być to argument na “równość co do mocy z Bogiem Ojcem”. Sytuacja wydaje się być podobna do argumentu skoro Pana Jezusa można nazwać Bogiem to musi być równy co do mocy i majestatu z Bogiem Ojcem. W jednym z komentarzy na blogu przytoczyliście ciekawy argument. Oto on:

  Zarówno hebrajskie słowo Szaddáj, jak i greckie Pantokrátor są tłumaczone na „Wszechmocny”. W tekście Biblii oba zostały wielokrotnie użyte w odniesieniu do Boga Ojca (Wyjścia 6:3; Obj. 19:6). Nigdy jednak nie użyto żadnego z nich w stosunku do Syna ani ducha świętego. Gdyby istniała tylko jedna dobra istota , którą moglibyśmy nazwać Bogiem , takie dodawanie ( rozróżnianie ) przydomkiem „ Wszechmocny” , nie miałoby większego sensu. Jeśli uznamy fakt, iż Biblia słowem „ Bóg” , określa nie tylko Boga Ojca – to takie słowo jak „ Wszechmocny” bardzo precyzuje – o kim jest mowa.

  Podobnie biblijny zwrot Bóg NAJWYŻSZY nie miałby sensu gdyby nie istniały inne istoty mające prawo do tytułu Bóg ale nie będące równi co do mocy z Bogiem (Jahwe) czyli Bogiem Najwyższym!

  W przypadku tytułu “stwórca” jest podobnie – chociaż Pan Jezus jako “uosobiona mądrość Boga” ( Przypowieści rozdział 8) tytułowany jest “mistrzowskim wykonawcą czyli twórcą wszechrzeczy” to nie znalazłem w Biblii miejsca gdzie słowo “stwórca – jako projektant i Ojciec wszelkich inteligentnych istot, odnosiłoby się do Pana Jezusa. Wydaje się więc, że ten tytuł podkreślający praprzyczynę wszystkiego został zarezerwowany w Biblii wyłącznie dla Boga Ojca. Jezus natomiast po mistrzowsku w bycie przedludzkim realizował projekty Ojca o czym czytamy wielokrotnie w Biblii (na co też chętnie powołują się trynitarze). Po przemyśleniu tych informacji – trudno uznać je jako argument uzasadniający trynitaryzm.

  • Zgadzam się “z przedmówcą” (właściwie z wcześniejszym komentatorem). Znalazłem nawet w internecie ciekawe rozwinięcie tych myśli z powołaniem się na słownictwo biblijne. Oto cytat tych myśli :

   “Tym samym słowem określa się także to, co zostało stworzone albo zaczęło istnieć. Zarówno hebrajski wyraz baráʼ, jak i grecki ktízo, tłumaczone na „stworzyć”, są używane jedynie w odniesieniu do stwarzania przez Boga Ojca.

   Pismo Święte w wielu miejscach ukazuje Jehowę Boga jako Stwórcę. To On jest „Stwórcą niebios, (…) który ukształtował ziemię i który ją uczynił” (Iz 45:18). Jest „Twórcą gór i Stworzycielem wiatru” (Am 4:13), a także Tym, który „uczynił niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest” (Dz 4:24; 14:15; 17:24). ‛Bóg stworzył wszystko’ (Ef 3:9). Jezus Chrystus podkreślił, że stworzył On również dwoje pierwszych ludzi i uczynił ich mężczyzną i kobietą (Mt 19:4; Mk 10:6). Dlatego słusznie jest nazywany „Stwórcą” i tylko Jemu przysługuje ten tytuł (Iz 40:28).”

   Wiem, że wielu trynitarzy lubuje się w wyszukiwaniu na siłę w grece lub hebrajskim czegokolwiek co dawałoby szansę “podpięcia się” pod trynitaryzm. Warto więc może zastanowić się również nad tym antytrynitarnym argumentem wynikającym ze słownictwa użytego w Piśmie Świętym!!! Jest to przecież jedna z wielu różnic między Bogiem Ojcem a Synem Bożym o której możemy przeczytać w Biblii.

  • Byt przedludzki? Nie ma czegoś takiego. Biblia wyraźnie wskazuje kiedy Jezus stał się Synem Boga – Łukasza 1:35. Porównaj z rodowodem Jezusa.
   W biblii wielokrotnie też pisze że Stwórca stwarzał wszystko sam.
   Kolosan1 opisuje nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie, a nie stare..Tam Jezus stwarza “wszystko inne”, rząd niebiański itp..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Subskrybuj
Bądź na bieżąco
Nowe artykuły