Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Symbole Trójcy Świętej – Łukasza 3:22

Czy w Piśmie Świętym występuje symbolika Trójcy Świętej?

Niektórzy wyznawcy trynitaryzmu dostrzegają w Piśmie Świętym różne symbole Trójcy Świętej.  Mają tu na uwadze chociażby fragment opisujący chrzest Jezusa lub przybycie rzekomej trójcy do Abrahama. Przeanalizujmy zatem o czym mówią te sprawozdania zaczynając od fragmentu opisującego chrzest Jezusa.

CHRZEST JEZUSA

Czytamy o nim w Łukasza 3:22 (BW):

„I zstąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica, i odezwał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.”

Czy ten fragment mówi cokolwiek o Jednym Bogu w trzech osobach? A może mówi o równości tych osób?

Wręcz przeciwnie. Czytając ten fragment rodzą się dla trynitarzy trudne pytania:

 1. Dlaczego jedna z rzekomych osób przybiera postać zwierzęcia co jest sprzeczne z tekstem z księgi z Powtórzonego Prawa 4:15-17 (BW) mówiącym, żeby nie wyobrażać sobie Boga pod postacią “jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, czy w kształcie jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebem,“. Co ciekawe Duch Święty nigdy nie objawiał się w postaci osoby. Pojawia się natomiast – co powinno nas zastanawiać –  ognia, wichru lub gołębia.
 2. Dlaczego Bóg jedną z osób rzekomej Trójcy nazywa “Synem umiłowanym“? Czy nie sugeruje to, że Bóg jest Ojcem również innych istot, które stworzył, ale Jezusa szczególnie umiłował? Czyż relacja Ojciec i Syn nie sugeruje wyższości Ojca jak jest to powszechnie przyjęte?  “Ojciec i Syn” czy to dobry  przykład WSPÓŁWIECZNOŚCI i równości osób?
 3. Czy w przypadku RÓWNYCH osób w Trójcy można użyć zwrotu “upodobałem“. Czy zatem Pan Jezus jest bliższy Bogu niż Duch Święty?

Co mówią świadkowie?

Warto się również zastanowić, czy ktokolwiek z obserwatorów tego wydarzenia dostrzegł to co twierdzą trynitarze łącznie z Janem Chrzcicielem, że objawił się Bóg w trzech osobach?  Nic takiego Pismo Święte nie mówi. Wręcz przeciwnie podczas chrztu, Pan Jezus zostaje namaszczony na Mesjasza czyli pomazańca BOŻEGO a nie Boga. Ci którzy obserwowali to wydarzenie nie zobaczyli trójcy, ale chrzest Pana Jezusa i jego namaszczenie Duchem Świętym.

Fragment obrazu „Chrzest Chrystusa” Andrea del Verrocchio

Fragment obrazu „Chrzest Chrystusa” Andrea del Verrocchio

Dostrzeganie w tym fragmencie Pisma Świętego “Trójcy Świętej” to typowa nadinterpretacja i wyrwanie z biblijnego kontekstu opisu wydarzeń związanych ze chrztem Pana Jezusa.

Opisane wydarzenia miały potwierdzić to, iż Jezus jest wybranym przez Boga MESJASZEM, a nie być objawieniem „nowości” dla wszystkich starożytnych sług Boga. Jako proroczo zapowiadany  “Sługa Jahwe” Jezus podczas chrztu otrzymuje Ducha Świętego, a więc zostaje namaszczony na Mesjasza. Czy gdyby był Jezus Bogiem to byłaby potrzeba obdarowywania Go duchem przez Boga? Szerszy komentarz do tych wydarzeń znajdziesz we wpisie „Chrzest Jezusa a Trójca”. Warto przy tym wiedzieć, że opis tego wydarzenia zaczęto nazywać symbolem Trójcy setki lat po czasach pierwszych chrześcijan!

ABRAHAM GOŚCI ANIOŁÓW

Innym fragmentem, w którym trynitarze dostrzegają Trójcę Świętą jest opis z księgi Rodzaju, rozdziały 18 i 19W tym fragmencie Abraham gości trzech aniołów. Tutaj podobnie jak w przypadku chrztu Jezusa na słowo “TRZECH” trynitarz zaczyna doszukiwać się tego, o czym Biblia nie uczy, a mianowicie  Boga w trzech osobach. Zobaczmy Rodzaju 18:2 (BT)

“Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi”

Zadajmy sobie pytanie czy Abraham wierzył w Trójcę? Czy gdy zobaczył trzech mężczyzn pomyślał “Bóg jest w trzech osobach”? Czy czytającym ten fragment Żydom taka myśl mogła przyjść do głowy?

Nie, gdyż jak podaje Biblia Abraham gościł nie Trójcę ale aniołów! Wystarczy przeczytać werset z Hebrajczyków 13:2 (BT) aby się o tym przekonać.

“Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę.”

W przypisach do Tego fragmentu w Biblii Tysiąclecia zrobiono odnośnik do Rodzaju 18:1-15 – dlaczego? Najwyraźniej w liście do Hebrajczyków mowa o tamtym wydarzeniu.

Zadajmy więc pytania:

 1. Czy Abraham uważał, że gości Boga w Trójcy? A jeżeli tak było to dlaczego nie przekazał tej wiedzy kolejnym pokoleniom.
 2. Czy Bóg ukazał się człowiekowi – jeżeli tak to jak ma się to do słów, że Boga nikt nigdy nie widział?
 3. Dlaczego Paweł nie napisał w Hebrajczyków 13:2, że Abraham nie aniołów ale Boga w trzech osobach gościł? Była to przecież dla Żydów nowa nauka, więc miałby pisarz listu do Hebrajczyków świetną okazję, żeby tą naukę poprzeć Starym Testamentem.  Paweł jednak nie mówi tu o Bogu w Trójcy ale o aniołach.

W księdze Rodzaju 18:22 czytamy , że dwóch ludzi, którzy byli u Abrahama poszło do Sodomy a Abraham rozmawiał tylko z jednym przedstawicielem Boga. A kto dotarł do Sodomy? część Trójcy czy dwaj aniołowie?

 

Postbizantyjska ikona z XVI w.

Postbizantyjska ikona z XVI w. przedstawiająca rzekomą Trójcę u Abrahama

Szerzej temat ten wyjaśniamy w artykule “Kogo gościł Abraham

Niektórzy trynitarze uważają, że Trójcę możemy dostrzec w Starym Testamencie w Hebrajskim słowie  “Elohim”, które jest w liczbie mnogie. Ten temat wyjaśniamy w oddzielnym artykule “Elohim w liczbie mnogiej” .

SYMBOLE GRAFICZNE TRÓJCY

Co ciekawe na przestrzeni wieków wielu próbowało przedstawić Boga w postaci symbolu chociaż nic takiego nie sugeruje nawet Słowo Boże.

 1. Jakie są Tobie znane symbole Trójcy świętej?
 2. Co te symbole mają wspólnego z Pismem Świętym?
 3. Jak i kiedy powstały grafiki określające Trójce Świętą?

Istotną informacją jest to, że nie ma jednego, jednoznacznego symbolu Trójcy Świętej. Trynitarze, odpowiadając na pytanie o symbol Trójcy Świętej najczęściej wymieniają jeden z czterech symboli opisanych poniżej:

OKO OPATRZNOŚCI WPISANE W TRÓJKĄT

Tzw. Oko opatrzności lub wszystkowidzące oko

Tzw. Oko opatrzności lub wszystkowidzące oko

Jest to tzw. oko opatrzności wpisane w trójkąt, z którego boków rozchodzą się promienie. Symbol ten ewoluował i pojawiał się na obrazach czy jako fresk w wielu kościołach.  Jak i  kiedy powstał?

Trudno jednoznacznie określić, ale na pewno nie jest to symbol biblijny! Symbole wszystkowidzącego oka (oka opatrzności) korzeniami sięgają mitologii egipskiej a w szczególności symbolu oka Horusa.  Zobacz w encyklopedii co kryje się pod powyższym hasłem. Warto zadać sobie pytanie co wspólnego powinna mieć pogańska religia starożytnego Egiptu z symbolem Boga Biblii? Oko występuje również na banknocie jednodolarowym jak również jest symbolem wolnomularskim.

Kolejnym faktem ukazującym pogańskie pochodzenie tegoż symbolu jest pogańska religia starożytnego Babilonu (zobacz cytat z książki „Dwa Babilony” Aleksandra Hislop strona 21).

„W jedności tegoż Jedynego Boga Babilonu istniały trzy osoby i aby usymbolizować doktrynę Trójcy, używali do tego celu – czego dowodzą odkrycia Layarda – TRÓJKĄTA RÓWNOBOCZNEGO, tak samo jak robi to obecnie Kościół Rzymski.”

 Dla czytelników Pisma Świętego już sam wyraz „Babilon” czy „babilońska” ma silnie negatywny wydźwięk. Cóż zatem symbolika religii babilońskiej powinna mieć wspólnego z symboliką biblijną związaną z wielbieniem Boga Biblii?

 

GŁOWA O TRZECH TWARZACH

Fragment obrazu przedstawiający Trójcę

Fragment obrazu przedstawiający Trójcę z twarzą o trzech obliczach.

 

Czy w Piśmie Świętym odnajdziesz taki symbol lub taki opis Boga? Co ciekawe Biblia nie zawiera w opisach  jednej osoby o trzech twarzach. Nie znajdziemy w niej również opisu „jednego tronu, na którym zasiadają trzy osoby” lub też „trzech boskich” tronów dla trzech osób domniemanej Trójcy!

 

 

 

 

 

Pogański Trzygłów

Pogański Trzygłów

 

Dla religii Prasłowian przedstawiany obok symbol to Bóg o połączonych trzech głowach „TRZYGŁÓW” lub “TRYGŁAW”, którego czcili w swej pogańskiej religii! Czy tego typu chimery mogą symbolizować Boga Biblii sami oceńcie.

 

 

 

 

 

DIAGRAM – SCUTUM FIDEI

 

Diagram Trójcy

“Scutum fidei” jako Diagram Trójcy

 

Diagram “Scutum fidei“przedstawiony po lewej to kolejny symbol Trójcy. Ma on pokazywać relacje  rzekomych osób w Trójcy (Pater czyli Ojciec, Filius to Syn, Spiritus Sanctus oznacza Ducha Świętego, a Deus to jeden Bóg składający się z tych trzech osób.

Diagram ma pokazać, że każda z osób jest Bogiem (est – jest) oraz, że każda z osób nie jest (non est – nie jest) inną osobą tego Boga. Warto się zastanowić w tym miejscu, … czy taką naukę znajdujemy w Piśmie Świętym? Ta rzekoma jedność natury i różnice osób przedstawione w tym diagramie nijak się maja do tego czego uczy Biblia.

 

 

 

 Jak jeszcze próbuje się wyjaśnić jeszcze Trójcę?

Irlandczykom swego czasu Trójce tłumaczono i wyjaśniano posługując się  trójlistną koniczyną.  Święty Augustyn podobno tłumaczył trójcę posługując się przykładem chłopca nad brzegiem morza. Jak głosi legenda, spotkał dziecko bawiące się na plaży, które czerpało muszelką wodę i wlewał ją do dołka. Augustyn ponoć zrozumiał wówczas, że prędzej to dziecko wyczerpie morze niż on zrozumie i wyjaśni tajemnicę Trójcy. Można się z tym zgodzić tylko jak się ma to do słów Jezusa mówiących, że od poznania Boga zależy życie wieczne (Jana 17:3).  Dzisiaj studentom wyjaśnia się Trójcę innymi przykładami. Na jednej ze stron dla studentów napisano:

” Niektórzy posługują się ludzkimi analogiami w celu opisania natury Trójcy, odwołując się na przykład do związku chemicznego H2O, który może przybierać postać wody, lodu lub pary wodnej (są to różne formy tego samego związku). Inna ilustracja to jajko, które składa się ze skorupki, białka i żółtka — ta analogia sugeruje jednak, że Bóg ma „części”, a to nie jest prawdą.”

Czy takie wyjaśnienia cię przekonują? Co one mają wspólnego ze Słowem Bożym? Dlaczego NIKT z pisarzy biblijnych nie pokusił się o wyjaśnienie Trójcy, czyli o to  jak zrozumieć to, że jest jeden Bóg w trzech osobach! Dlaczego Pan Jezus znany z unaoczniania przykładami, ani razu nie objaśnił nimi Boga w trzech osobach?

Co ciekawe Muzułmanie dostrzegli niebezpieczeństwo kryjące się w przedstawianiu Boga jako Trójcy. Mahomet w Sura al-Nisa, 171-2 zauważył:

„O ludu Księgi! Nie przekraczaj granic swojej religii i nie mów o Bogu niczego innego, jak tylko prawdę! Mesjasz, Jezus syn Marii, jest tylko posłańcem Boga; i Jego słowem, które przekazał Marii; i duchem, pochodzącym od Niego. Wierzcie więc w Boga i Jego posłańców i nie mówcie: „Trzy”. Zaprzestańcie, to będzie lepsze dla was. Bóg to tylko jeden Bóg.”

Muzułmanie podobnie jak Żydzi wiedzą, że Bóg wyraźnie ostrzega, (choćby z dekalogu), przed otaczaniem czcią kogokolwiek poza nim. Więcej piszemy na ten temat w poniższym artykule:  Bałwochwalstwo – Antytrynitarianie.pl.

Co wynika z naszej analizy?

 • Rzekome symbole Trójcy nie mają nic wspólnego z Pismem Świętym, a opisy chwały Boga zawarte w Biblii, przeczą nauce o Trójcy Świętej.
 • Większość z tych symboli jest (podobnie jak sama idea Trójcy Świętej), „żywcem wzięta” z religii pogańskich, które Kościół Katolicki z powodów politycznych i marketingowych postanowił wprowadzić do chrześcijaństwa! Symbole związane z Trójcą są więc w większości  plagiatami z pogańskich wierzeń.
 • Wszystkie opisy i symbole zaczęto stosować setki lat po czasach pierwszych chrześcijan. Biblia nie zawiera takich symboli lub opisów Boga w trzech osobach.

Brak takiego biblijnego symbolu Trójcy Świętej jest kolejnym z wielu dowodów i argumentów poświadczających, iż idea Trójcy Świętej zdefiniowana w atanazjańskim wyznaniu wiary jest dla Biblii zupełnie obca!
Fakt pogańskiego pochodzenia większości symboli Trójcy Świętej jest wyraźną wskazówką co do postępowania dla prawdziwych chrześcijan. W  2 liście do Koryntian 6:16-17 (BT)

“Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego – według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami – mówi Pan wszechmogący.”

Tych, którzy mają jeszcze wątpliwości odsyłamy do wielu stworzonych przez autorytety trynitarne “Słowników Symboli Biblijnych”. Każdy może się tam przekonać o tym, że poprzez biblijne symbole w Piśmie Świętym przedstawiono wszystkie podstawowe prawdy i nauki biblijne. Właśnie w tym kontekście brak biblijnego symbolu Trójcy Świętej w Biblii jest bardzo znamienny i przeczy prawdziwości tej nauki.

A co z wersetami w których są trynitarne formuły? Wyjaśniamy je w artykule: Trynitarne formuły w Biblii.

Subscribe
Powiadom o

33 komentarzy
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Robert
29 stycznia 2023 17:16

Jeśli idzie o szuaknie w natchnionym słowie jakiejkolwiek symboliki trynitarnego obrazu theos, to zwolellnicy tego ujęcia, dostrzegali aluzje do tej nauki w nieprawdopodobnych wersetach. I wielokrotnie opowiadania o triadach, przedstawiali jako wstęp do zrozumienia, tej nauki. W tym podany przypadek odwiedzin trzech mężczyzn u patriarchy Rdz 18:1-6. Nawet potrójne błogosławieństwo z Lb 6:24-26, czy trzykrotne “święty” aniołów z Iz 6:3 przedstawiane były jako pośrednie dowody na trynitarny obraz theos. Obecnie jednak jak napisał Karol Herman Schelkle: “Taki wykład wydaje nam… Czytaj więcej »

Adam
19 stycznia 2022 18:04

W scutum fidei wpisz Jahwe zamiast Deus. Z miejsca widać, że Jezus nie jest Jahwe. Każde oko rozpozna też bezsens twierdzenia, że Spiritus sanctus jest Jahwe. Dla tego powodu zadbano we wczesnym sredniowieczu o to, by manuskrypty Nowego Testamentu i nowe odpisy Septuaginty nie zawierały imienia Jahwe. Tylko tak zwolennicy Atanazego mogli pokonać zwolenników Ariusza, stosując chwyt propagandowy, jakby żywcem wyjęty z praktyk Ministerstwa Prawdy Orwellowskiego “1984”. Sporo jest analogii między zarówno “1984” i “Folwarkiem zwierzęcym” a historia kościelna pierwszych… Czytaj więcej »

makinero
21 października 2021 13:38

Zabawne jest to, że “ducha świętego” uważają za gołębia. Zawsze “trzecią osobę” przedstawiają w postaci gołębia na malowidłach, obrazach… Ptak: gołąb był jedynie symboliczny. Gołąb symbolizuje “niewinność” (Mateusza 10:6) ___”(Izajasza 60:8) “Kim są ci, którzy nadciągają jak chmury, lecą jak gołębie do swoich gołębników?”

Bol p
5 maja 2021 17:42

Szanowny czytelniku, Marku Piotrowski, dziękuję za szereg komentarzy. Szanujemy i doceniamy każdą wypowiedź naszych czytelników chociaż oczywiście nie ze wszystkimi się zgadzamy. Zarzucasz nam , że w artykule między różnymi symbolami którymi trynitaryzm opisuje Trójce Świętą wymieniliśmy też postać o trzech twarzach. Cóż historycznie to prawda i fakt, że Kościół Katolicki odciął się od tej wizualizacji nie zmienia faktów historycznych. Moglibyśmy zaprezentować szereg sakralnych dowodów na to a nawet pewną okładkę Biblii ale przecież nie o to chodzi w tym… Czytaj więcej »

artur
28 kwietnia 2021 20:46

Pan Jezus mowi bardzo wyraznie w kazdej ewangelii kim jest i kto go poslal.kiedy cytowal pisma ST, one wyraznie o nim mowily kim jest. On jest naszym bratem, pierworodnym z nas ktory pokonal smierc

Marek Piotrowski
20 marca 2021 09:51

Zabawne, ze autor “dyskutuje” z wizerunkami Trójcy (postać o 3 twarzach), które z powodu błędności teologicznej zostały zakazane przez Watykan.
Niewiedza? Nie sądze. Po prostu, gdyby uwzględnić FAKTYCZNĄ naukę Koscioła, utrudnione byłoby kojarzenie Trójcy z pogańskimi triadami, które są czymś całkowicie innym…

Nangast
20 lipca 2020 21:19

W tym scutum fidei wpisz tetragram w miejsce DEUS, a dojrzysz bzdurnosc trynitarianskiej fantazji teologicznej. Otrzymasz jednoznacznie taki oto obrazek: JAHWE – Pater EST; JAHWE – Filius NON EST i JAHWE – Spiritus Sanctus NON EST. I tylko to odpowiada 99,9 % biblijnego swiadectwa. Reszta, na ktora powoluja sie trynitarianie, to wstawki, ktore sami sobie zamiescili w swoich odpisach, tak jak to uczynili z tzw. comma johannaeum.

Bolp
1 stycznia 2019 01:22

Przy temacie symboliki Trójcy warto wspomnieć jeszcze jak po IV w n.e. zaczęto lansować symbole Trójcy w sztuce i to zarówno tej sakralnej jak i świeckiej. Otóż wprowadzono do sztuki jeszcze dwa inne niż te wspomniane w artykule symbole Troistego Boga : litera “Y” oraz “wypełniające się trzy koła w obrębie trójkąta”. Oczywiście również i te symbole nie mają nic wspólnego z Pismem Świętym czy tez nauczaniem Pana Jezusa oraz apostolskim. Trzeba jednak przyznać, że trynitarzom udało się wprowadzić do… Czytaj więcej »

Bolp
28 grudnia 2018 09:49

Warto jeszcze dodać, że ponieważ w Biblii nie znajdziemy symbolu (symboliki) Trójcy Świętej to począwszy od IV w n.e. trynitarze wymyślili różnego rodzaju symbole Trójcy Świętej zarówno w sztuce : sakralnej jak i świeckiej. Oto dwa takie symbole Trójcy Świętej spotykane w sztuce : litera “Y” oraz trzy koła najczęściej umieszczane w trójkącie w taki sposób aby “wzajemnie się wypełniały”. To taka ciekawostka dla miłośników sztuki. Oczywiście również i te symbole z Pismem Świętym oraz nauczaniem Pana Jezusa nie mają… Czytaj więcej »

Przemek
Editor
28 listopada 2018 15:24

Trynitarze mają jeszcze jeden problem związany z symbolem Trójcy, którego brak w Biblii. Wierząc w unię hipostatyczną powinni dostrzegać to, że Pan Jezus po wniebowstąpieniu różni się od pozostałych składników Trójcy bo ma (według trynitarzy wierzących w unię hipostatyczną) w odróżnieniu od Boga Ojca czy Ducha Świętego – również “naturę ludzką”!!! Dalej więc jest “Bogiem i człowiekiem” a co za tym idzie nawet w sferze symboliki, powinno być to uwzględnione. W jaki sposób – nie wiem, chyba nie czterech postaci(… Czytaj więcej »

Marti
12 czerwca 2015 16:01

Mówiąc o symbolach dostrzegam jeszcze jeden problem dla trynitarzy.
Dlaczego Duch Święty NIGDY (przybierając widoczny dla ludzi kształt, czy też w wizjach) nie przybierał OSOBOWEJ formy? W przypadku: Boga Ojca, Pana Jezusa czy też aniołów czytamy w Biblii jak ukazują się ludziom jako OSOBY (mężczyźni) !!! Dlaczego więc w Biblii nigdy nie widzimy takiego osobowego obrazu Ducha Świętego?

Bolp
14 maja 2015 10:46

Witam, ponieważ w powyższym komentarzu pojawił się przykład, którym często niektórzy trynitarze próbują wytłumaczyć Trójcę Świetą, chcę dodać swe 3grosze. Chodzi o przykład jedej i tej samej wody mogącej występować w trzech stanach skupienia. Trynitarzu wsłuchaj się dobrze i przemyśl ten wydawałoby się ciekawy przykład!!! Posługując się nim szerzysz herezję MODALIZMU !!! Wszystkie religie propagujące trynitaryzm zwalczają herezję modalizmu (sabelianizm) tak więc ci, którzy próbują tym przykładem tłumaczyć istotę Trójcy w świetle nauk swych religii są heretykami 😉 . Ależ… Czytaj więcej »

Alexander
7 kwietnia 2015 13:22

Chciałbym zwrócić uwagę, że słowo Ojciec w ST odnosi się do dawcy życia. Natomiast Syn odnosi się do biorcy życia (od Ojca). ST termin Ojciec do Boga wiąże z dawaniem życia (stwarzaniem). Chociażby ten prosty fakt wyklucza równość w rozumieniu Ojca i Syna. Problem protestancko-prawosławny od kogo pochodzi Duch Święty (od Ojca czy od Ojca i Syna) jeszcze bardziej komplikuje trynitarną koncepcję jedności Boga w tzw. Trójcy.

Jerzy
28 października 2014 20:55

Przyjęcie trójcy do doktryny religijnej, wywodzi się ze znajomości natury człowieka i ma silny podświadomy wpływ psychologiczny na wyznawcę, o czym doskonale wiedzieli ojcowie kościoła. Przyjęcie dogmatów wiary jest oparte na zasadzie budowania wiary z wykorzystaniem natury ludzkiej. Odsyłam do nauk Platona i filozofii greckiej. Z tej wiedzy skorzystali ojcowie kościoła, aby przez znaczenia słowne odnieść się do psychiki wiernego na zasadzie wprowadzenia skojarzeń, które utrwalają w podświadomości całkiem inne znaczenia. Dogmat trójcy oficjalnie został uznany na soborze nicejskim w… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły