Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Czy Bogu jest to obojętne czy czcimy go jako Boga jednoosobowego Jahwe …. czy też oddajemy mu cześć jako Trójcy Świętej?

Wielu uważa, że to ich sprawa w  jaki sposób czczą Boga, ale czy nie warto zastanowić się nad dwoma pytaniami:

 • W jaki sposób Bóg chce być czczony przez osoby podające się za jego czcicieli?
 • Czy Bogu jest obojętne pod jaką postacią Go czcimy?

Przecież to my mamy dostosować się do wielbienia jakiego życzy sobie Stwórca a nie odwrotnie. To kim jest Bóg i pod jaką postacią chce być czczony … WYRAŹNIE przedstawia w swoim Słowie Biblii. My albo ten fakt akceptujemy albo nie. W Starym Testamencie Bóg podał bardzo szczegółowe przepisy w jaki sposób Izraelici maja oddawać mu cześć! Wystarczy przeczytać księgi mojżeszowe, żeby nie mieć wątpliwości, że Bóg skrupulatnie podał zasady wielbienia a wszelkie odstępstwo było karane śmiercią. Dla przykładu kiedy Mojżesz otrzymywał tablice z dziesięciorgiem przykazań Aaron oraz lud zaczęli czcić Boga pod postacią cielca.

Co ważne Izraelici nie czcili wówczas INNEGO Boga ale Boga Jahwe! W Księdze Wyjścia 32:4-5 wg (BT) czytamy bowiem, że urządzili uroczystość ku czci Pana (Jahwe):

„A wziąwszy je z ich rąk nakazał je przetopić i uczynić z tego posąg cielca ulany z metalu. I powiedzieli: Izraelu, oto bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej.  A widząc to Aaron kazał postawić ołtarz przed nim i powiedział: Jutro będzie uroczystość ku czci Pana.”

Czy taka forma wielbienia spodobała się Bogu Jahwe? Tylko wstawiennictwo Mojżesza ocaliło ten naród przed zagładą (Wyjścia 32:10). Na 2 tablicach kamiennych Bóg wyraźnie oznajmił w jaki sposób NIE ŻYCZY sobie, żeby go czcić! (Kwestę katolickich zmian w przykazaniach dekalogu omawiamy w artykule: „Zasady biblijne a nauczanie o Trójcy„)

W Księdze Wyjścia 20:3-5 (BW) możemy przeczytać:

Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą

W oparciu o to biblijne przykazanie, protestanci słusznie wyciągnęli wniosek, że Bóg nie życzy sobie aby Go  wielbić czy modlić się – poprzez (przy pomocy) rzeźby czy obrazu! Czy jednak jest to jedyny wniosek, który wypływa z tego Boskiego przykazania? Zwróćmy uwagę na werset 3 „Nie będziesz miał innych bogów obok mnieObok kogo mamy nie mieć innych Bogów? Kto mówi te słowa Trójca czy Bóg JAHWE? Jeżeli – jak wynika to z wersetu 5 mówi Pan (JHWH) Jahwe, to oddawanie boskiej czci komuś innemu jw tym Trójcy jest niedopuszczalne! W Powtórzonego Prawa 32:39 czytamy Bowiem

„Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, i nie ma ze Mną żadnego boga …”

Czy zatem nie masz – czcząc Boga – „innych bogów obok Jahwe„?

Zakładając Trójce to obok Jahwe jest Bóg Jezus oraz Bóg Duch Święty! Ale Biblia tego faktu nigdzie nie potwierdza a wręcz przeciwnie czytamy w niej w Psalmie 83:19 (BT)

„Niechaj poznają Ciebie i wiedzą, że tylko Ty, który sam jeden masz Jahwe na imię, jesteś Najwyższy nad całą ziemią”

A może Pan Jezus przychodząc na ziemię zmienił tą zasadę z dziesięciorga przykazań? W Marka 12:29 (BT) Pan Jezus zacytował Księgę Powtórzonego Prawa 6:4:

Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden

Pan Jezus wielokrotnie zwracał uwagę, że JEDYNYM Bogiem jest jego Ojciec! Dla przykładu w  Jana 17:3 (BT) powiedział:

„A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”

Jezus wyraźnie rozgraniczył w tym wersecie siebie od Boga. A czego uczyli apostołowie? Czy zachęcali do oddawania czci Trójcy Świętej? W Efezjan 4:5,6 (BW) czytamy:

„Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich”

Natomiast w 1 Koryntian 8:5 (BT)

„A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie – jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów –  dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. „

Jeżeli Bóg był od początku pod postacią Trójcy to z jakich powodów ukrywał swą prawdziwą tożsamość? Okoliczne narody czciły Trójcę więc nie byłoby to nie do pojęcia dla ludu Bożego.

Czy ukrycie faktu bycia jednym Bogiem w trzech osobach a wywyższanie w Starym Testamencie Jahwe tylko jednej z osób nie przeczyłoby o równości Ojca, Syna i Ducha Świętego? Czy Bóg oszukiwał Izraelitów twierdząc, że jako  Jahwe, jest Bogiem jednoosobowym a w rzeczywistości byłby Trójcą?

Tak naprawdę my wszyscy pochodzimy z pogan i musimy wyzbyć się pogańskich wierzeń jakimi były Triady i Trójce zgodnie z listem do Galatów 4:8,9 (BT)

„Wprawdzie ongiś, nie znając Boga, służyliście bogom, którzy w rzeczywistości nie istnieją. Teraz jednak, gdyście Boga poznali i, co więcej, Bóg was poznał, jakże możecie powracać do tych bezsilnych i nędznych żywiołów, pod których niewolę znowu chcecie się poddać? „

A jak ty stosujesz się do tekstu z dekalogu „Nie będziesz miał innych bogów obok mnie”?

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty