Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Zrodzenie Jezusa – Psalm 2:7 i Hebrajczyków 5:5

Czym jest “zrodzenie”?

Jak uważasz? Czy słowo zrodzenie  nie oznacza początku nowego i odrębnego bytu?

Trynitarianie często powołują się na nieliczne fragmenty biblijne opisujące preegzystencję Pana Jezusa.

Dziwnym trafem pomijają przy tym jeden z piękniejszych i dłuższych opisów tych relacji zawarty w Psalmie 2! Dlaczego tak postępują?

Najprościej mówiąc dlatego, że ten fragment Biblii wielokrotnie podważa definicję trynitarnego dogmatu. Zobaczmy ten Psalm 2:1-12 wg. BT (pogrubienie nasze)

1  Dlaczego narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły?

2  Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pamazańcowi:

3  Stargajmy Ich więzy i odrzućmy od siebie Ich pęta!

4  Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, Pan się z nich naigrawa,

5  a wtedy mówi do nich w swoim gniewie i w swej zapalczywości ich trwoży:

6  Przecież Ja ustanowiłem sobie króla na Syjonie, świętej górze mojej.

7  Ogłoszę postanowienie Pana: Powiedział do mnie: Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem.

8  Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi.

9  Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza ich pokruszysz.

10  A teraz, królowie, zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemi!

11  Służcie Panu z bojaźnią

12  i Jego nogi ze drżeniem całujcie, bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze, gdyż gniew Jego prędko wybucha. Szczęśliwi wszyscy, co w Nim szukają ucieczki.

Jakie wnioski się nasuwają po przeczytaniu tego Psalmu?

Psalm 2 jest podkreśleniem tego, iż jednorodzony Syn Boga jest Mesjaszem, mającym panować jako król ustanowiony przez Ojca.

Nie ma tu ani słowa, czy myśli o tym jakoby Jezus przed przyjściem na ziemię jako odkupiciel ludzkości miał być drugą osobą „ trój-jedynego Boga”.

Szczególnie dotkliwym ciosem dla nauki o Trójcy (współodwieczności osób) jest werset 7.

Podkreślono w nim, że był taki moment, gdy Bóg Ojciec (JHWH) powołał do istnienia „zrodził” odrębny byt – swego Jednorodzonego Syna.

Z Psalmu 2:7 wynika, że Bóg Ojciec przybliżając nam poprzez Biblię relacje łączące Go z Jezusem, posługuje się zrozumiałym dla każdego z nas przykładem relacji między Ojcem a Synem,  a NIE BRAĆMI , np. „trojaczkami” – jak zapewne byłoby w przypadku istnienia Trójcy!

Dzisiaj cię zrodziłem

O wyraźnym rozróżnieniu dwóch odrębnych bytów Ojca i Syna przekonuje nas też sposób w jaki na omawiany tu tekst powołano się w liście do Hebrajczyków 5:5

“Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale /uczynił to/ Ten, który powiedział do Niego: Ty jesteś moim Synem, jam Cię dziś zrodził” (BT)

“Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to Ten, który do niego powiedział: Jesteś moim Synem, Dzisiaj zrodziłem ciebie” BW 

Czy będąc jednym Bogiem w Trójcy Jezus nie sam sobie nadał by taki tytuł?

A jak w kontekście stwierdzenia “Ojciec i Syn” brzmi sformułowanie “Dzisiaj zrodziłem ciebie“?

Proroczy Psalm 2 jasno nas uczy, że Syn  nie jest równy z Ojcem, a zatem trynitarna nauka o współwieczności boskich osób Trójcy Świętej jest sprzeczna z Biblią!

Jezus został powołany do istnienia bez względu jak to nazwiemy: zrodzony czy stworzony, musiał istnieć taki czas, w którym Syna Bożego nie było!

Już samo nazwanie Jezusa Synem wskazuje na to, że musiał istnieć czas jego zrodzenia. Ojciec nigdy nie będzie równy synowi, gdyż jest dawcą życia a syn jego biorcą!

Gdyby było inaczej, byłby to niezrozumiały dla ludzi przekaz. Użycie w Piśmie Świętym zwrotów Ojciec i Syn, wskazuje czytelnikowi na różnicę zarówno w „czasie” jak również „randze”.

Użycie zwrotu “zrodzenie” wskazuje na to, że przed zrodzeniem dana osoba nie istniała.

Subscribe
Powiadom o

24 komentarzy
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Dariusz
22 października 2023 09:19

Słowo “dziś” oraz “syn” implikuje moment zrodzenia, więc Jezus nie mógł istnieć od zawsze. Logiczne wszystko. Pozdrawiam
swiadkowiejehowy.com.pl/jezus-jako-pierworodny-gr-prototokos-poczatek-gr-arche-bozego-stworzenia-obj-314-kol-115-18/

Sławek
23 lipca 2023 06:09

Jezus nie jest biorcą życia od Ojca JHWH, ale jest życiem Ew.Jana 1,4. Z tej przyczyny zanim został zrodzony On istniał, a zrodzenie nastąpiło w chwili zmartwychwstania Dz.Ap.13,32-33: “32. I my zwiastujemy wam dobrą nowinę. Tę obietnicę, którą (JHWH) dał ojcom, 33. Wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim: Synem moim jesteś, Dzisiaj cię zrodziłem.”

Robert
8 lutego 2023 16:29

Pozwolę sobie dodać, że innym przykładem wykorzystania Ps. 2:7 w ewangeliach jest opis przemienienia yios=syna podany w Mat.17:1-7, czy Mk.9:2-13, oraz Łk.9:28-36 Czytamy tam o pojawieniu się trzech postaci, i jeszcze podczas wypowiedzi jednego z apostołów “osłonił ich świetlisty obłok i z obłoku rozległ się głos: Ten jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. W tych przypadkach, nie mamy jednak odnisienia do drugiej wypowiedzi o “zrodzeniu”,podobnie jak podczas chrztu. Wydaje mi się więc, ze niekoniecznie Ps.2:7, czy jego nowotestamentowe… Czytaj więcej »

Robert
8 lutego 2023 13:02

Prawdę powiedziawszy wer.7 z Psalmu 2 został w pismach nowotestamentowych zacytowany, czy odwołano sie do niego w trzech miejscach. I wydaje się, że nigdy w sensie “zrodzenia”. Pierwszy mamy pośrednio np.w Mk.1:11, czy miejscach paralelnych. Mamy tam opis chrztu yios=syna. “Z nieba rozległ się przy tym głos [ojca]:Ty jesteś moim ukochanym synem, w tobie znalazłem upodobanie”. patrz. Mat.3:17, czy Łuk.3:22 W tym przypadku mamy jednak odwołanie jedynie do części pierwszej Ps.2 wer.7 W przypadku Dz.Ap.13:33 mamy inne odniesienie. Jak czytamy… Czytaj więcej »

Kuba
27 maja 2022 17:33

Wg Pawła słowa Psalmu Drugiego zostały wypełnione w momencie zmartwychwstania, a nie w bardzo odległej przeszłości przed nadejściem Mesjasza: “I my głosimy wam dobrą nowinę o obietnicy złożonej ojcom; Że Bóg wypełnił ją wobec nas, ich dzieci, wskrzeszając Jezusa, jak też jest napisane w psalmie drugim: Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem.” Dzieje 13:32-33 Słuszna uwaga, że relacja między Ojcem a Synem w doktrynie trójcy przypomina raczej relację między braćmi. Syn musi być młodszy od ojca, bo inaczej jaki z… Czytaj więcej »

eliyahu
27 grudnia 2019 18:09

Szalom, Wspaniale, że opozycjonujecie do tej diabelskiej doktryny nierządnicy pełnej trucizny. Myślę. iż przytaczając psalm 2 powinniście zrewidować wasz pogląd na osobę Mesjasza nie “CZY” lecz “KIEDY” został ZRODZONY. Dz 13:32 To my właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy, jaką otrzymali ojcowie; Dz 13:33 [to my oznajmiamy wam], że Bóg na nas jako ich potomkach SPEŁNIŁ TĘ OBIETNICĘ ZMARTWYCHWSKRZESAJĄC JEZUSA. Tak też jest napisane w PSALMIE DRUGIM który mówi: Ty jesteś moim Synem. Ja dziś zrodziłem Ciebie. Dz 13:34… Czytaj więcej »

Dorota
4 listopada 2017 00:24

Slowa z Mateusza 3,17 sa bardzo proste do zrozumienia,w momencie kiedy na Jezusa zstepuje Duch Swiety wtedy nastepuje poczecie Syna Bozego z Ducha i nie wczesniej.Wtedy Jezusowi otwiera sie niebo i slyszy glos Boga ze to on jest tym umilowanym synem w ktorym Bog znalazl upodobanie,wlasnie w takim synu ktory bedzie pelnil wole Boga: . Przeklad doslowny mowi “A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wystąpił z wody i oto zostały Mu otwarte niebiosa, i ujrzał Ducha Boga zstępującego niby gołębica… Czytaj więcej »

Dorota
1 listopada 2017 21:16

Zrodzenie Syna Bozego a raczej ustanowienie Synem Bozym stalo sie przez zmartwychwstanie.Nie tylko werset z Dziejow Apostolskich o tym mowi ale takze z Rzymian 1,3 [Jest to Ewangelia] o Jego Synu – pochodzącym według ciała z rodu Dawida, 4 a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym – o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Aniol zwiatowal Marii ze to co sie narodzi bedzie nazwane Synem Bozym a nie ze jest synem Bozym istniejacym juz bytem. Szczegolnie… Czytaj więcej »

Bartłomiej
26 czerwca 2017 16:45

Witam od dłuższego czasu zastanawiam się na doktryną trójcy, pewnym częstym argumentem trynitarian są list “Do Diogneta” i list za chrześcijanami z czego pierwszy jest z drugiego wieku i raczej popiera doktrynę trójcy a był napisany wcześniej niż sobór w Nicei.
Pozdrawiam i czekam z niecierpliwością na odpowiedź.

David
5 października 2016 18:43

Podam to na przykładzie Hermeneutyki Biblijnej, przy której nauce jest to jeden z podstawowych, najprostszych i pierwszych przykładów: “Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, Świętej górze mojej. Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem.” (Ps. 2:6-7) Pytanie: Co oznacza wyrażenie “(…) Dziś cię zrodziłem”? “I my zwiastujemy wam dobrą nowinę. Tę obietnicę, którą dał ojcom, Wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim: Synem moim jesteś, Dzisiaj cię… Czytaj więcej »

Mieczysław
21 marca 2015 20:38

Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że trafiłem na Waszą stronę. Bo niewielu ludzi tak wierzy. Całkowicie się zgadzam. Bo nawet wśród antytrynitarzy niewielu jest takich co nie wierzą w preegzystencję Pana Jezusa.
Pozdrawiam serdecznie.
Mieczysław

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły