Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Tron – Jedność Bytu, równość bytów czy odrębność osób ?

Werset przewodni tego wpisu oparty jest o księgę Objawienia 22:1, gdzie wg Biblii Warszawskiej czytamy:

„I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. „

Przyglądając się a często również uczestnicząc w dyskusjach biblijnych trynitarzy i antytrynitarzy, spotykamy się nagminnie z „nakładaniem i poplątaniem pojęć” związanych z Jednością Bóstwa, a odrębnością bytów boskich w domniemanej „Trójcy Świętej”.
O ile wyznawcy Jedności Bóstwa konsekwentnie twierdzą, że Ojciec, Syn i Duch Święty, to trzy różne przejawy tego samego Jedynego Boga w różnym czasie (a więc w Starym Testamencie – Jahwe, w Nowym Testamencie – Jezus a w czasie rozwoju kościoła czy też „zboru” chrześcijańskiego – Duch Święty), to wyznawcy Trójcy Świętej uważają, że istnieją trzy różne od siebie osoby w obrębie jednego Boga. Każda z osób jest uznawana za Boga, … ale jednak nie ma trzech Bogów. Trójca jest jednym Bogiem, …  ale natura osób jest różna, gdyż Ojciec jest niezrodzony w przeciwieństwie do zrodzonego Syna, a Duch Święty  pochodzi, wg. katolików od Ojca  a wg. prawosławia od Ojca i Syna. Dla wielu zwolenników obu doktryn nie ma różnicy pomiędzy Jahwe a Jezusem, więc co niektórzy czytają zamiennie te różne przecież imiona  – uważając, że to nie ma większego znaczenia.

W przykładach rzekomo „tłumaczących Trójcę” – trynitarze nagminnie posługują się potępioną przez siebie herezją  „modalizmu” a więc „Jedności Bóstwa”!

Wystarczy tu podać chociażby, słynny przykład „wody” mogącej występować w trzech stanach  skupienia. Trynitarze zdają się nie zauważać, że twierdzenie, że Jahwe jest tym samym co Jezus (tylko w innym niejako stanie) to 2/3 herezji sabeliańskiej! (Więcej na ten temat możesz przeczytać w artykule Jedność Bóstwa.)

Podobnie rzecz się ma z wersetem przewodnim tego artykułu. Werset ten jest  jednym z licznych przepadków gdy „w imię obrony trynitaryzmu” (nie mając innych argumentów), niektórzy trynitarze posługują  się naukami  Sabeliusza.
Czy jednak omawiany tekst o „tronie Boga i Baranka”  może być biblijnym  „dowodem” istnienia Trój-jedynego Boga? A może to argument dla zwolenników „Jedności Bóstwa”?
Zakładając, Jedności Bóstwa,  warto zastanowić się, czy wymieniano by  osobno  Boga (Ojca) oraz „Baranka” (Syna Bożego) obok siebie gdyby byli tym samym Bogiem?

Jeżeli chodzi o nasz werset przewodni, to nie ulega wątpliwości, że przedmiotowy tekst z Objawienia, tyczy się przyszłości. W pierwszym wersecie tej księgi napisano bowiem:

„Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce

To Objawienie otrzymał Pan Jezus od Ojca. Czy nie powinno dziwić to, że będąc jedną z bożych osób Jezus czegoś nie wiedział i trzeba by mu to było objawiać ? Ale nie tylko objawienie przyszłości Jezus otrzymał od swojego Ojca.

Jako czytelnicy Biblii nie mamy wątpliwości, że Panu Jezusowi dano  również … wszelką władzę o czym czytamy chociażby w Mateusza 28:18.

Proroczo zapowiedziano to również w Daniela 7:13-14 (BW) gdzie czytamy:

„I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim.  I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza – władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne.”

Jak widzimy to Bóg dał obdarzył swojego Syna panowaniem nad światem.  Jeden tron musi się  tyczyć tegoż czasu, gdy Bóg Ojciec – „dał swemu synowi władzę i królestwo”, bo symboliczny tron to właśnie władza!

W 1 Koryntian 15:24-28 (BT) napisano dobitnie, że to sprawowanie władzy z ramienia Boga miało trwać do pewnego czasu.

„Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.” (cytat z BT)

Jak wynika z tego fragmentu zasiadanie na tronie Boga, czyli sprawowanie władzy w Jego imieniu, będzie miało swój finał. Po wykonaniu zadania zleconego przez Boga Jezus jak czytamy w Biblii „przekaże królowanie Bogu i Ojcu” a co za tym idzie, „Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko”.

Żeby nie było wątpliwości Paweł dodaje jakże ważny dla nas tekst: „Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał. Czy zakładając Trójcę ten fragment nie przeczy tej doktrynie?

Gdyby założyć równość osób, które zasiadają na tronie (panują) to jak wyjaśnić werset z Objawienia 3:21?

„Temu, kto zwycięży wszystko, pozwolę zasiąść na moim tronie, tak jak Ja, odniósłszy zwycięstwo, zasiadłem razem z mym Ojcem na Jego tronie.”

Jezus zasiadł razem z mym Ojcem na Jego tronie pozwoli również zasiąść jego zwycięskim naśladowcą na tronie. Zakładając równość osób zasiadających na tronie to już nie będzie zwykła trójca osób!

Trynitarze jak również zwolennicy „Jedności Bóstwa”całkowicie wypaczyli te proste nauki biblijne. Smutne jest to, że wiele osób zdaje się tego wcale nie dostrzegać.

Jako antytrynitarze z nadzieją oczekujemy, gdy Pan Jezus „zasiadający na królewskim tronie” sprawi, że „wola Boga będzie działa się w niebie i na ziemi”. Zrobi to „ku chwale swego Boga i Ojca” aby „Bóg był wszystkim we wszystkich” (1 Koryntian 25:28).

Kwestię dlaczego omawiany tron nie jest również tronem Ducha Świętego (rzekomej trzeciej osoby Boga) pozostawiamy czytelnikowi do rozważenia.

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  5 komentarze: Tron Boga i Baranka – Objawienie 22:1

  • Dla czytelników Pisma Świętego okazją do zobaczenia jak naciągana jest próba wykorzystania zwrotu o jednym tronie dla celów trynitaryzmu – jest odczytanie z kontekstem Apokalipsy (Objawienia) 3:21!
   Czy Ci zasiadający na tym samym tronie stają się RÓWNI Bogu a może Wchodzą w Jego skład ???
   Jeśli NIE to dlaczego drodzy trynitarze używacie tego typu argumentacji???
   Czyż nie jest to manipulacja i próba oszukania mniej wnikliwych czytelników Biblii?

  • Ciekawe jest też to, że księga Apokalipsy opisuje jeszcze inne postacie (oprócz Boga Ojca oraz Pana Jezusa) zasiadające na tronach z koronami na głowach! Co ciekawe :
   1. Nie ma takiego opisu tyczącego Ducha Świętego!
   2. Trynitarze jakoś nie chcą tych królujących i zasiadających na tronach z Panem Jezusem dołączać do „wieloosobowego Boga w Trójcy jedynego” lub też „zrównywać ich co do mocy czy odwieczności z Bogiem Ojcem czy też z Panem Jezusem”!!!!
   Dziwi więc tym bardziej fakt jakoby fragment z Apokalipsy 22:1 miał , jak twierdzą trynitarze w jakikolwiek sposób być traktowany jako argument za istnieniem Trójcy.???
   Ciekawie wspomniano o tym w poniższym wpisie na blogu:

   https://blog.antytrynitarianie.pl/jezus-baranek-bozy/

   Warto przeczytać i przemyśleć z Biblią w ręku.

  • Jeden TRON – a gdzie zasiadający na nim Duch Święty? Skoro więc Duch Święty nie zasiada na tym „jednym tronie” to … Może trynitarze odnajdą w Biblii choć trzeci tron dla „trzeciej osoby Trójcy””? Jako wnikliwy czytelnik Biblii pytam więc czy trynitarze tym tekstem chcą obronić naukę o DWÓJCY czy Trójcy?

   • Duch Święty w wielu fragmentach jest pomijany, jakby był „mniej ważnym Bogiem”. Nie ma tronu, nikt się d niego nie modli, w listach nie ma w początkowych słowach o nim mowy. Trudno to nie zauważyć, ale trynitarzo się to jednak udaje.

  • Czytałem książkę Adwentystów Dnia Siódmego o Trójcy i właśnie tekst o „jednym tronie” był jednym z kluczowych argumentów mających tłumaczyć dlaczego ich kościół przeszedł od antytrynitaryzmu swych pierwszych pastorów (Jakub White, Uriah Smith itd.) do wiary w atanazjańskie wyznanie wiary. Widać tego typu argumentacja nie jest w stanie przekonać nawet wielu współczesnych pastorów Adwentystów – patrz list otwarty pastora Ryszarda Dobrowolskiego w sprawie „osobowości Ducha Świętego”. Pierwotnie kościół Adwentystów wykazywał brak oparcia w Biblii doktryny Trójcy Świętej! Obecnie w swych publikacjach posługując się bardziej filozofią niż Biblią, próbuje uzasadnić odejście od pierwotnych nauk swego kościoła. Szkoda !

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty