Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Pan mój i Bóg mój – Jana 20:28

Czy Tomasz wierzył w Trójcę?

Chodzi o wypowiedź Tomasza z  Jana 20:28, którą zacytuję z przekładu Biblii Tysiąclecia:

“Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój!”

Warto na początku rozważań, zastanowić się o czym traktuje ten tekst i na co wskazuje kontekst.

Czy Tomasz mówiąc te słowa uwierzył w Trójcę? Czy może raczej w to, że Jezus zmartwychwstał?

Przeczytajmy proszę kontekst tych słów z wersetu 25.

“Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę.

W co nie mógł uwierzyć Tomasz?

Tomasz jak wynika z kontekstu nie uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa, w to że Jezus ZNOWU ŻYJE!  Uczniowie mówią, “widzieliśmy Pana”  a Tomasz odpowiada “Jak nie zobaczę … nie uwierzę”.  Tomasz nie mógł uwierzyć  w zmartwychwstałego Jezusa, a nie w to, że Jezus jest częścią Trójcy czy Bogiem Wszechmogącym!

Podobnie było z uczniem, który przybył do grobu o czym czytamy w Jana 20:8,9:

“Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.  Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma powstać z martwych.”

I tu znów kwestia dotyczy wiary w zmartwychwstanie, a nie w Jezusa Boga w Trójcy!

Tomasz  wiedział dobrze, że Jezus sam siebie nie zmartwychwzbudzi. Jezusa miał  wzbudzić jego Ojciec, co apostołowie doskonale wiedzieli. W Dziejach 2:24 czytamy.

Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim”. 

Kto wskrzesił Jezusa? Czy Jezus wskrzesił sam siebie? Zakładając istnienie Trójcy Jezus wskrzesił by siebie samego! Ale przecież nie żył przez 3 dni o czym donoszą ewangelie. (Mat. 12:40)

Z listu do Rzymian 10:9 wynika, że wiara w to, że Jezusa  Bóg wzbudził z martwych jest kwestią naszego zbawienia.

“Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.”

Czy zatem wierzysz, że Jezus sam siebie wzbudził z martwych, czy raczej że dokonał tego Bóg?

Wróćmy do kluczowej wypowiedzi  “Pan mój i Bóg mój

Zacznę od cytatu  z książki “Doktryna Trójcy Rana Zadana Sobie Przez Chrześcijaństwo”  (autor:  Anthony F. Buzzard i   Charles F. Hunting):

“Znaczenie słów musi być postrzegane w kontekście środowiska, w którym zostały napisane. Biblia nie została stworzona w XX wieku, a jej pisarze nie wiedzieli nic o późniejszych soborach i credo. W określeniu zamiaru autora istotny jest kontekst.

Na stronach Ewangelii Jana Jezus nigdy nie określał się jako Bóg. Fakty są takie, że w Nowym Testamencie słowo Bóg – w jego greckiej formie ho theos – jest odnoszone około 1350 razy tylko do Boga, Ojca. Słowo ho theos (tzn. jeden Bóg), użyte w absolutnym sensie, nigdzie nie jest z całą pewnością użyte względem Jezusa. Słowem,  jakiego użył Tomasz w odniesieniu do Jezusa w Ewangelii Jana 20:28, rzeczywiście było theos.

Jednakże sam Jezus wiedział, że Stary Testament nazywał sędziów „bogami”, kiedy cytował w Jana 10:34 Psalm 82:6, „Czyż w zakonie waszym nie jest napisane: rzekłem, jesteście bogami?” Theos (tutaj w liczbie mnogiej, theoi) występuje w greckiej wersji Starego Testamentu, Septuagincie, jako tytuł człowieka reprezentującego jedynego prawdziwego Boga

Słowo Bóg możemy zatem z powodzeniem odnieść do Jezusa jako Syna Boga. Nie świadczy to jednak o tym, że jest on “theos” równym Ojcu!

Jezus nie pozostawia w tej kwestii wątpliwości, że uznaje Ojca za swojego Boga w słowach z Jana 20:17

“Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego.” 

Słowa do Boga mego zestawiono tu ze zwrotem Boga waszego. Jezus zaświadcza w ten sposób, że Bóg jest JEGO BOGIEM jak jest BOGIEM jego naśladowców!

Pomimo tego, że Jezus już zmartwychwstał, nadal Bóg JHWH pozostał jego Bogiem!

Czy Jezusa można nazwać bogiem?

W książce Arkadiusza Wiśniewskiego “Jeden Bóg i jeden Pan” zwrócono uwagę na fakt, że nie ma  nic wyjątkowego w nazwaniu Jezusa bogiem:

“Po pierwsze, werset ów nie mówi ani słowa na temat wieloosobowości Boga, co najwyżej naucza o tym, iż Pana Jezusa można określić terminem theos. Tego jednak nikt z unitarian nie neguje. Pamiętając o tym, iż słowem tym, oraz odpowiadającymi mu hebrajskimi wyrazami el/elohim, Biblia określa zarówno aniołów jak i ludzi, nie dziwi nas to, że może ono być zastosowane do zmartwychwstałego Syna.”

Warto na koniec postawić sobie pytanie: Czy “niewierny Tomasz” ten co  niedawno nie wierzył, że Jezus zmartwychwstał, nagle uwierzył, że Jezus jest drugą osobą Trójcy?
Czy jego wypowiedź zaraz po zwątpieniu w zmartwychwstanie, może być dla nas argumentem na to, że uznał nagle Jezusa za Boga?

Tomasz widział jak Jezus pojawił się w zamkniętym pomieszczeniu. Widział jak prosi by włożył palec w jego ranę. Czy powinno nas dziwić, że  wykrzyknął pełen emocji słowa, które są tematem naszych rozważań.

Jako Żyd nie zakwestionował Boga, w którego całe życie wierzył. Uznał jednak boskie pochodzenie Jezusa jako jego Pana i pośrednika, który okazał się obiecanym Mesjaszem.

Ważne jest w tym kontekście zakończenie ew. Jana 20:31 gdzie czytamy:

 “Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego”.

Dlaczego w tym miejscu nie napisał Jan, że Jezus jest Bogiem, czy jedną z osób Trójcy, ale Mesjaszem?

Zachęcamy by zapoznać się z argumentami dotyczącymi zwrotu Mesjasz by odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy uznaję  Jezusa za Mesjasza czy za część tajemniczej Trójcy?

Subscribe
Powiadom o

71 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Robert
29 listopada 2023 13:25

Problemem dla antytrynitarian jest prawda, że pisarz ostatniej ewangelii, bez oporów do yios stosuje tytuł theos. Sam go tak nazywa w 1:1 [bez rodzajnika]. W 5:18 wkłada te słowa w usta innych. Podobnie w 10:33. Czy w swoim pierwszym liście 5:20 [?] Inni niby np.Rzym.9:5 No i w wypowiedź nie wrogów yios, tylko jego ucznia w J 20:28 O zmartwychwstałym czytamy w wer.27, że zwrócił się do niewiernego apostoła “zwrócił się do” niego. A o nim w wer.28 czytamy, że… Czytaj więcej »

Makinero
17 października 2023 17:23

Gdyby usunąć tytuł “Ojciec” trynitarze pewnie by znów mieli powód, aby uznać Jezusa za Pana i Boga? W 2 Liście do Tesaloniczan zgodnie z tłumaczeniem języka greckiego na polski Nasz Pan, Jezus Chrystus, oraz(lub i) Bóg, nasz Ojciec To jest tak samo zgodne z Mój Pan[Jezus Chrystus] i mój Bóg[Ojciec] Jn 14:1 “Wierzcie w Boga i wierzcie w Syna Człowieczego” Jan po prostu “pominął imię Jezusa” i imię Boga, a wstawił jedynie tytuły to by znaczyło, że theos z rodzajnikiem… Czytaj więcej »

Ostatnio edytowane 7 miesięcy temu by Makinero
Makinero
30 września 2023 10:46

Jeśli nie uwierzysz w sercu, że Bóg pokoju, Ojciec wskrzesił wielkiego pasterza owiec,
Pana Jezusa z martwych, nie będziesz zbawiony (Jana 20:28-29; Rzymian 10:9; Hebrajczyków 13:20)

Ostatnio edytowane 8 miesięcy temu by Makinero
Makinero
28 września 2023 14:13

Jezus wyraźnie wskazywał na jednego Boga, który Go posłał. W swoim nauczaniu mówił o Bogu Ojcu, a Jego relacja z Ojcem była centralnym elementem Jego nauki. Jezus nauczał o jedności z Bogiem Ojcem i modlił się do Niego, nazywając Go Ojcem.

Makinero
28 sierpnia 2023 12:07

Jeśli w tym przypadku Jana 20:28 niektórzy twierdzą, że zwraca się do jednej osoby to czemu tego samego nie powiedzą o innych przypadkach, i tam nie stwierdzą, że Bóg i Jezus to ta sama osoba? Theou kai Kyriou (Jakuba 1:1) Boga i pana (1): ιακωβος θεου και κυριου ιησου χριστου δουλος ταις δωδεκα φυλαις ταις εν τη διασπορα χαιρειν [Greek New Testament), Jk 1] (1): Jakub, Boga i Pana Jezusa Chrystusa niewolnik, dwunastu pokoleniom, które są w diasporze, pozdrowienie. [Przekład… Czytaj więcej »

Makinero
12 sierpnia 2023 20:06

(Jana 20:18) Bóg nie jest obrazem Boga, tzn. nie może być obrazem samego siebie.
Wyraźnie jest powiedziane, że to ‘Chrystus jest obrazem Boga’. (2Ko 4:4)

Robert
25 kwietnia 2023 12:40

Jak dla mnie, jako antytrynitarianina, wypowiedź ta stanowiła problem. Jeden apostołów swego z martwych wzbudzonego nauczyciela nazywa kyrios=pan, jak i theos. Wątpiący człowiek deklaruje po rozwianiu swoich wątpliwości takie wyznanie: “kaieipen auto ho kyriosmu kai ho theos mu”.J.20:28 Jak wiemy nie był obecny przy innych, gdy pojawił [zjawił] się zmartwychwstały. Wtedy gdy inni mówili: “hekorakamen ho kyrion” = “ujrzeliśmy pana”.J 20:25 Uczniowie nie mieli oporów z nazywaniem yios=syna swoim kyrios=panem. Dalej czytamy o przypadku spotkania zmartwychwstałego nad morzem, gdy łowili… Czytaj więcej »

Gerard
22 grudnia 2021 07:33

Shalom, jest jedna ale bardzo wazna sprawa, ktora wyjasnia sie sama, ze: Ewangelia Jana 1,18 “… B-ga nikt nigdy nie widzial…” Pieknym przykladem na “uklad” jaki panuje miedzy B-giem Adonaj a Jego Synem Jeshua uwidacznia nam historia zapisana w Bereshit czyli pierwszej ksiedze Mojzeszowej. Jest to historia Jozefa, ktory staje sie namiestnikiem calego Egiptu a Faraon mowi, ze tylko tronem bede wyzszy od ciebie a bez twojego zezwolenia nikt w calym Egipcie nie moze nic uczynic. Czy Jozef bylFaraonem? NIE!!!… Czytaj więcej »

Kazimierz Serafin
14 listopada 2021 15:30

 Pan (Jeszua) mój i Bóg (Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba) mój.
Moim zdaniem tak powinno się to tłumaczyć. Jeszua uznał Mesjasza, a Boga to znał od dzieciństwa i stwierdził: Pan mój i Bóg mój.

makinero
20 października 2021 16:19

Jana 20:28 – „Tomasz odpowiedział mu: ‘Pan mój i Bóg mój’”. Ale ludzie mylą to z tym że niby Tomasz ujrzał Boga, że zrozumiał, że jest Bogiem. Nie. On uwierzył, że zmartwychwstał. Wcześniej nie mógł uwierzyć, że mogło coś takiego się wydarzyć: “Wtedy Jezus rzekł: „Czy uwierzyłeś dlatego, że mnie zobaczyłeś? Szczęśliwi są ci, którzy UWIERZYLI, chociaż nie zobaczyli”. Zobaczmy poprzedni werset: „Jeśli nie zobaczę na jego rękach śladu gwoździ i nie włożę palca w ślad gwoździ, i nie włożę ręki w jego bok,… Czytaj więcej »

Dariusz
9 sierpnia 2021 20:34

W Liście do Filipian 2: 5 ,6 ( Biblia Tysiąclecia) czyramy: [5] To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. [6] On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. Jezus można nazwać Bogiem, chociażby dlatego ,że ” On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, (…). Wszystko przez Niego i dla Niego… Czytaj więcej »

Krzysztof Mazurski
4 marca 2021 00:48

Ten tekst to podręcznikowy przykład wyparcia. To, że w innym miejscu ewangelista nazywa Jezusa Mesjaszem, nie pododuje, że w tym miejscu NIE nazwał Bogiem. Oznacza to tyle, że wg ewangelisty Jezus jest i Mesjaszem i Bogiem. Objawem wyparcia jest pytanie: “dlaczego napisał, że jest Mesjaszem?” Pewnie dlatego, że o tym, że jest Bogiem napisał właśnie gdzieś indziej, więc tu napisał, że jest Mesjaszem, bo to chciał tu napisać. No i?

maldam81
22 stycznia 2020 08:48

czy Tomasz mógł w tej wypowiedzi “Pan mój i Bóg mój” odnieść się zarówno do Jezusa nazywając go swoim Panem i do Boga Ojca nazywając właśnie jego swoim Bogiem? Bo w wersecie 20:17czytamy “Jezus do niej powiedział: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do mego Ojca. Ale idź do moich braci i powiedz im: Wstępuję do mego Ojca i waszego Ojca, i do mego Boga, i waszego Boga.” Jeżeli Tomasz słyszał te słowa wiedział,że Bogiem jest Ojciec i będąc… Czytaj więcej »

Matylda
29 maja 2019 07:02

Biblia nie jest do POLEMIZOWANIA

evia
21 maja 2018 13:46

Co za pokrętne tłumaczenie tak prostych słów Tomasza i jego wyznania: Pan mój i Bóg mój!!
Tu nie chodzi o potwierdzenie Trójcy drodzy Państwo. Tu chodzi o potwierdzenie Prawdy, że Jezus Chrystus jest Bogiem!

viko
19 kwietnia 2018 16:16

Panie Admnin 🙂 Co do owoców negatywnych to proszę poczytać o pozostałych grupach religijnych gdzie katolicka wygląda stosunkowo łagodnie ale prawda że to nie tłumaczy żadnej z nich. Po prostu my rasa ludzka być może nie zasługujemy na uznanie. Chyba że Pana grupy nie było więc o czym mowa?? Czy nam antytrynitartzy przyjmujących trójcę: bardzo dużo i to osobiście nawet w mojej wspólnocie więc znów zdanie zależy od punktu siedzenia. Z tematu odszedł Pan więc ma Pan prawo go zakończyć… Czytaj więcej »

viko
17 marca 2018 14:45

Nie mam zdania ale artykuł slabo przekonuje. Fragment jednak bardzo mocny ze trudno o odmówić mu odniesienia do Jezusa. Podobnie można by podważyć słowa Piotra do Jezusa o tym ze jest synem bożym. Zatem raczej lepiej pójść w kierunku ze fragment mówi o mniejszym bogu czy cos tam. Choc to tez slabe. Czasem poprostu trzeba poczekać na swiatlo.

przemek
Editor
15 stycznia 2018 14:56

Jezus Chrystus jako jednorodzony Syn Boga posiada boską naturę z uwagi na to można mówić o Nim – “Bóg” ale nie sprawia to zrównania Syna Boga z Bogiem Ojcem ani nie poświadcza istnienia Trójcy. Warto przeczytać poniższy komentarz znajdujący się w innym miejscu na blogu ( wystarczy kliknąć link poniżej) . Warto zapoznać się z ciekawą argumentacją .

https://blog.antytrynitarianie.pl/boska-natura-jezusa/

ann
23 grudnia 2017 08:08

Piszecie, że “Słowo ho theos (tzn. jeden Bóg), użyte w absolutnym sensie, nigdzie nie jest z całą pewnością użyte względem Jezusa. Słowem, jakiego użył Tomasz w Ewangelii Jana 20:28, rzeczywiście było theos.” W Textus Receptus w wypowiedzi Tomasza użyto “ο κυριος μου και ο θεος μου”, więc ten tekst może stanowić dowód, że Tomasz uznał Jezusa jako swojego Pana i Boga Najwyższego. Tworzenie “środowiska” do wypowiedzi może stanowić niejako “dodatek interpretacyjny”, Oczywiście w kontekście widać wyraźnie, że chodzi Tomaszowi o… Czytaj więcej »

Adam Boegner
16 czerwca 2017 04:15

Kojarzy mi sie tomaszowe “Pan moj” bardzo z dawidowym “Pan moj” w Psalmie 110:1. Dawid pisze tam po hebrajsku “Adoni”, co trynitarianie chetnie przakladaja na “Adonaj”, bo tak im pasuje do och teologii. Co do “Bog moj”, czyli hebrajskiego “Eli”, to widze podobienstwo do Psalmu 22 u slow Pana na krzyzu: “Eli, Eli…”, “Boze moj, Boze moj…”. Tak wiec, tomaszowe “Pan moj i Bog moj” nie swiadczy na rzecz teologii trynitarianskiej, lecz poswiadcza teze, ze zydzi w I w.n.e. poslugiwali… Czytaj więcej »

wieslaw z niderlandow
13 kwietnia 2017 18:27

Trynitarze uczepili sie tego wersetu aby udowadniac trojce.To absurd aby Tomasz,z krwi i kosci zyd monotoistyczny raptem zaczal powoli rozumiec istote Trojcy.Pan Jezus obiecany Mesjasz jako agent YHWH byl dla Tomasza tylko potwierdzeniem poslannictwa Jezusa jako zbawiciela i Pana,dzialajacego wylacznie w imieniu Ojca.

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły