Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Trzej którzy świadczą na niebie

Wg. Biblii Gdańskiej (podobnie Biblia Wujka) w  1 Jana 5:7 czytamy”

„Gdyż trzej są Ci, którzy świadczą w Niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty; a Ci trzej są jednym”

Podobnie jest co nas zdziwiło w tzw. Nowej Biblii Gdańskiej (poniżej skan).

tekst o Trójcy w NBG

1 Jana 5:7 wg. Nowej Biblii Gdańskiej

W przypisie do tego wersetu katolicka Biblia Tysiąclecia wyd IV (w której ominięto te słowa) podaje, że powyższych słów:

brak w najstarszych rękopisach gr. i w najstarszych przekładach. Nie spotykamy ich również w ważniejszych kodeksach Wulgaty. Prawdopodobnie stanowiły one marginesową glosę, później w niektórych kodeksach włączoną do tekstu”.

1 Jana 5:7

Przypis BT wyd. IV odnośnie 1 Jana 5:7

Komu i dlaczego zależało, żeby włączyć ten zwrot do Biblii?

Historię tej wstawki przedstawił B. Metzger w dziele A Textual Commentary on the Greek New Testament (1975, ss. 716-718), gdzie wyjaśnia, iż po raz pierwszy pojawiła się w traktacie Liber apologeticus z IV w., a od VI w. występuje w odpisach Wulgaty i starołacińskich przekładów Biblii.

Wszystkie współczesne tłumaczenia — zarówno katolickie, jak i protestanckie — uznają ją za nieautentyczną i nie zamieszczają jej w tekście głównym (Bp, BT, Bw)

Warto się jednak zastanowić dlaczego próbowano ten tekst przemycić do Biblii. Byłby to jedyny tekst mówiący o jedności trzech a nie dwóch osób. Posłużenie się takim oszustwem świadczy o braku ORYGINALNYCH wersetów popierających dogmat Trójcy Świętej. Szczytem jest tu przekład Biblii wg. Ks. Dąbrowskiego gdzie użyto w tym nieautentycznym fragmencie nie liczebnika trzech ale wręcz zwrotu Trójca (poniżej ten fragment).

werset z Dąbrowskiego

1 Jana 5:7 wg. przekładu księdza Dąbrowskiego

 

A o czym właściwie mówi fragment z  1 Jana 5:7-8 (BT).

„Trzej bowiem dają świadectwo:  Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. „

oraz w Biblii Warszawskiej dla porównania”

„Albowiem trzech jest świadków: Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni.”

 

Z kontekstu bezpośredniego wynika, że Jan mówi o trzech świadkach potwierdzających, że Pan Jezus jest Mesjaszem ( zobacz co oznacza słowo Mesjasz) o czym czytamy we wprowadzeniu w wers 1 czytamy  „Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził”  oraz Synem Bożym zob. 5 werset „A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?”

Jak widać nie chodzi o uwierzenie, że Jezus jest Bogiem (w sensie najwyższej Istoty) ale o uwierzenie, że Pan Jezus jest Mesjaszem (wybrańcem Boga, Pomazańcem Bożym) oraz jego zrodzonym Synem (dzieckiem Bożym a nie częścią Trójcy).

Kim lub czym są w takim razie trzej świadkowie czyli Duch + woda + krew? Co ciekawe dla zwolenników Trójcy tylko jeden element z tych świadków jest osobą! Czy Cię to nie dziwi, że w zestawie trzech świadków są dwie RZECZY (woda i krew) i sam Duch bez Boga Ojca? Czy nie rodzi się wątpliwość, że Duch Święty nie jest boską osobą ale mocą Bożą?

Żeby zrozumieć o co w tym fragmencie chodzi trzeba wyjaśnić znaczenie trzech świadków. Otóż:

 1. Duch – chodzi o Chrzest Jezusa gdzie BÓG zsyła w postaci gołębicy SWOJEGO Ducha namaszczając Jezusa na Mesjasza.
 2. Woda – Pan Jezus został ochrzczony w wodzie. Woda w której został Jezus ochrzczony jest drugim świadkiem na to, że jest Mesjaszem i Synem Bożym.  Jan Chrzciciel wydał o nim świadectwo w Jana 1:32-34 „Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim.  Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym Jan Chrzciciel był Izraelitą i dla niego Duch Święty nie był osoba ale mocą którą Bóg daje ludziom.
 3. Krew – Jan o Panu Jezusie mówi w Jana 1:29  i 36 , że Jezus jest „Barankiem Bożym”. Baranek był składany w ofierze za grzechy więc trzecim świadkiem jest krew jaką Pan Jezus przelał za grzechy świata.

Co ciekawe tych trzech świadków w żaden sposób nie świadczy o istnieniu Trójcy!

Zwolennicy Trójcy dodając to i owo chcieli zyskać żelazny argument w walce z antytrynitarzami – szkoda tylko, że posłużyli się kłamstwem.

Zapomnieli, że w księdze Objawienia (Apokalipsy) 22:18 zapisano ważką przestrogę przed tego typu działaniami:

„Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. „

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  8 komentarze: Ci trzej są jednym – 1 Jana 5:7

  • Kings James Biblie najbardziej wiarygodne tlumaczenie posiada ten werset poczawszy od najstraszych tlumaczen, to dopiero NIV i inne tlumaczenia znieksztalcily ten werset takze jest zupelnie odwrotnie niz mowi ten artykul nikt tego wersu nie dodal a raczej ktos go odjal w innych tlumaczeniach, a jak sam podales do Slow Boga nic nie wolno dodawac, akurat werset z apokalipsy odnosi sie do samego objawienia ale sa inne mowiace o calej Bibli .

   • Nie dziwi to Pana, że przekłady katolickie wbrew temu co Pan twierdzi go nie zamieszczają pomimo tego, że głoszą Trójcę.
    Przekład BT w przypisie do tego wersetu katolicka Biblia Tysiąclecia wyd IV podaje, że powyższych słów:

    „brak w najstarszych rękopisach gr. i w najstarszych przekładach. Nie spotykamy ich również w ważniejszych kodeksach Wulgaty. Prawdopodobnie stanowiły one marginesową glosę, później w niektórych kodeksach włączoną do tekstu”.
    Zarzuca Pan autorom tego tekstu kłamstwo?

    Poniżej kilka tłumaczeń ZNANYCH:

    (Biblia poznanska v.1.6)  Albowiem trzej dają świadectwo:
    (BT-2 v.1.4)  Trzej bowiem dają świadectwo:
    (Bw v.1.2)  Albowiem trzech jest świadków:
    (BWP v.1.2)  Trzej bowiem dają świadectwo:
    (BW)  Albowiem trzech jest świadków:
    (NW-P)  Bo jest trzech świadków:
    (PBD)  Trzej bowiem [nieustannie] składają świadectwo:
    (Słowo Życia)  Jest bowiem trzech świadków:

  • 47 lat byłem w kościele katolickim ale zawsze Boga wyobrażałem sobie jako jedną osobę jak mój ziemski tata a Jezusa zawsze uważałem za syna Boga tak jak ja jestem synem swojego taty .Po przeczytaniu biblii opuściłem kościół katolicki bo przeraziły mnie jego kłamstwa na temat Boga i Jezusa !!

   • Najprostsze prawdy są jak widać najtrudniejsze do zrozumienia. Relacja Ojciec i Syn najwidoczniej dla wielu kościołów była za prosta więc dodano szczypty filozofii i tajemniczości. Osobiście uważam, że zakładając Trójcę taki przykład (Ojca i Syna) jest nie do przyjęcia gdyż przeczy równości osób.

  • Wierzę, że Pan Bóg jest jeden. Elohim (hebr. אלוהים ,אֱלֹהִים), jeden Bóg wewnętrznie złożony.

   Bóg (Ojciec, Syn, Duch Święty) = Bóg (Ojciec, Jezus Chrystus=Słowo, Duch Święty) = JEDNO

   Odrzucam nauki denominacyjne o trójcy świętej, ponieważ Pismo Święte naucza: Słuchaj, Israelu! Pan, Bóg nasz, Pan jest Jeden.

   Wierzę, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boga i też jest wewnętrznie złożony.

   Człowiek (Dusza, Duch, Myśli) + Ciało. Stając przed lustrem widzimy jedną osobowość wewnętrznie złożoną a nie trzy.

   Wierzę, że Pan Jezus Chrystus, który istniał od zawsze w jedności z Ojcem i Duchem Świętym stał się dwa tysiące lat temu dodatkowo człowiekiem.

  • Witam serdecznie Braci oraz Siostry w Panu Jezusie Chrystusie.

   Nastąpiło chyba drobne nieporozumienie.

   Nowa Biblia Gdańska odrzuca nauki mówiące o tak zwanej trójcy świętej.

   Słuchaj, Israelu! Pan, Bóg nasz, Pan jest Jeden.

   W pierwszej księdze Mojżesza Bóg został określony słowem Elohim.

   Słowo Elohim w liczbie pojedynczej oznacza JEDNEGO BOGA wewnętrznie złożonego o wielu cechach a w liczbie mnogiej bogów.

   Sięgając do pierwszej lepszej bazy wiedzy np. Wikipedii przeczytamy:

   Choć słowo „Elohim” występuje często jako określenie bóstw (w znaczeniu „bogowie”), z przedimkiem ha- oznacza ono jedynego Boga i w tej formie (jako ha-Elohim) występuje w Tanachu ponad 2 tysiące razy. Izraelici używali terminu „Elohim” dla oddania majestatu osoby (podobnie król, mówiąc o sobie, używał liczby mnogiej )

   Słowo Elohim z punktu widzenia gramatyki hebrajskiej to rzeczownik w liczbie mnogiej (świadczy o tym sufiks -im). Tymczasem w Biblii jest ono często traktowane jako wyraz w liczbie pojedynczej (np. Rdz 1,1: „בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים”, gdzie czasownik „בָּרָא” oznacza „(on) stworzył”, nie zaś „stworzyli”).

   Słowo ’Elohim czasami oznacza po prostu „bogów” (Wj 12,12; 20,23). Niekiedy podkreśla dostojeństwo i tylko jednego boga.

   W księdze Izajasza zostało użyte słowo El oraz Elohim :

   „Zaprawdę tyś jest Bóg skryty, Bóg Izraelski, zbawiciel.”
   (Izaj. 45:15, Pismo Święte, tłumaczenie Biblii Gdańskiej)

   „Zaprawdę tyś jest BÓG [EL] skryty, BÓG [ELOHIM] Izraelski, zbawiciel.”

   Pierwsze słowo BÓG to EL, które jest tłumaczone jako liczba pojedyncza, drugie słowo BÓG to ELOHIM, które w odniesieniu do BOGA Jedynego oznacza Jedną OSOBĘ wewnętrznie złożoną z wielością cech.

   Jakby zapytać jakiegokolwiek przedstawiciela narodu wybranego ilu jest bogów odpowiedz będzie równie oczywista: Jest Jeden Bóg.

   W tym momencie nasuną się pewne myśli oraz pytania, dlaczego o tym piszesz skoro to wszyscy od dawna wiemy.

   Otóż nie wszyscy to wiedzą. Słowo Boga zostało zniekształcone poprzez wpływy różnych kościołów oraz denominacji.

   Powstała tak zwana nauka o „trójcy świętej” o trzech osobach jednego boga.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty