Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Trzej którzy świadczą na niebie

Wg. Biblii Gdańskiej (podobnie Biblia Wujka) w  1 Jana 5:7 czytamy:

„Gdyż trzej są Ci, którzy świadczą w Niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty; a Ci trzej są jednym”

Podobnie jest co nas zdziwiło w tzw. Nowej Biblii Gdańskiej (poniżej skan).

tekst o Trójcy w NBG

1 Jana 5:7 wg. Nowej Biblii Gdańskiej

W przypisie do tego wersetu katolicka Biblia Tysiąclecia wyd. IV (w której pominięto te słowa) podaje, że powyższych słów:

brak w najstarszych rękopisach gr. i w najstarszych przekładach. Nie spotykamy ich również w ważniejszych kodeksach Wulgaty. Prawdopodobnie stanowiły one marginesową glosę, później w niektórych kodeksach włączoną do tekstu”.

1 Jana 5:7

Przypis BT wyd. IV odnośnie 1 Jana 5:7

Komu i dlaczego zależało, żeby włączyć ten fragment do Biblii?

Historię tej wstawki przedstawił B. Metzger w dziele A Textual Commentary on the Greek New Testament (1975, ss. 716-718), gdzie wyjaśnia, iż po raz pierwszy pojawiła się w traktacie Liber apologeticus z IV w., a od VI w. występuje w odpisach Wulgaty i starołacińskich przekładów Biblii.

Wszystkie współczesne tłumaczenia — zarówno katolickie, jak i protestanckie — uznają ją za nieautentyczną i nie zamieszczają jej w tekście głównym (Bp, BT, Bw, KUL)

Warto się jednak zastanowić dlaczego próbowano ten tekst przemycić do Biblii. Byłby to jedyny tekst mówiący o jedności trzech a nie dwóch osób. Posłużenie się takim oszustwem świadczy o braku ORYGINALNYCH wersetów popierających dogmat Trójcy Świętej. Szczytem jest tu przekład Biblii wg. Ks. Dąbrowskiego gdzie użyto w tym nieautentycznym fragmencie nie liczebnika trzech, ale wręcz zwrotu Trójca (poniżej ten fragment).

werset z Dąbrowskiego

1 Jana 5:7 wg. przekładu księdza Dąbrowskiego

 

Podstawowy problem zwolenników Boga w trzech osobach to fakt, braku chociażby jednego wersetu stwierdzającego zgodnie z trynitarną definicją, że trzech stanowi jednego Boga czy jedno. To było głównym motorem wspomnianej manipulacji na tym tekście, chęć potwierdzenia że trzech stanowi jedno czego Pismo Święte nigdzie nie naucza.

Czy zastanawiałeś się, o czym właściwie mówi fragment z  1 Jana 5:7-8 (BT).

„Trzej bowiem dają świadectwo:  Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. „

oraz w Biblii Warszawskiej dla porównania”

„Albowiem trzech jest świadków: Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni.”

 

Z kontekstu bezpośredniego wynika, że Jan mówi o trzech świadkach potwierdzających, że Pan Jezus jest Mesjaszem (zobacz co oznacza słowo Mesjasz) o czym czytamy we wprowadzeniu w wersecie 1 czytamy:  „Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził”  oraz Synem Bożym zob. 5 werset „A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?”

Jak widać nie chodzi o uwierzenie, że Jezus jest Bogiem (w sensie najwyższej Istoty), ale o uwierzenie, że Pan Jezus jest Mesjaszem (wybrańcem Boga, Pomazańcem Bożym) oraz jego zrodzonym Synem (dzieckiem Bożym a nie częścią Trójcy).

Kim lub czym są w takim razie trzej świadkowie czyli Duch + woda + krew? Co ciekawe dla zwolenników Trójcy tylko jeden element z tych świadków jest osobą! Czy Cię to nie dziwi, że w zestawie trzech świadków są dwie RZECZY (woda i krew) a z nimi rzekoma trzecia osoba Boga czyli „Duch Święty”? Mało tego woda i krew świadczą tak jak i Duch chociaż ni9e są osobami!

Żeby zrozumieć o co w tym fragmencie chodzi trzeba wyjaśnić znaczenie trzech świadków.

 1. Duch – chodzi o Chrzest Jezusa gdzie BÓG zsyła w postaci gołębicy SWOJEGO Ducha namaszczając Jezusa na Mesjasza.
 2. Woda – Pan Jezus został ochrzczony w wodzie. Woda w której został Jezus ochrzczony jest drugim świadkiem na to, że jest Mesjaszem i Synem Bożym.  Jan Chrzciciel wydał o nim świadectwo w Jana 1:32-34: „Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim.  Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym Jan Chrzciciel był Izraelitą i dla niego Duch Święty nie był osoba ale mocą którą Bóg daje ludziom.
 3. Krew – Jan o Panu Jezusie mówi w Jana 1:29  i 36 , że Jezus jest „Barankiem Bożym”. Baranek był składany w ofierze za grzechy więc trzecim świadkiem jest krew jaką Pan Jezus przelał za grzechy świata.

Co ciekawe tych trzech świadków w żaden sposób nie świadczy o istnieniu Trójcy!

Zwolennicy Trójcy dodając „to i owo” chcieli zyskać żelazny argument w walce z antytrynitarzami – szkoda tylko, że posłużyli się kłamstwem.

Zapomnieli, że w księdze Objawienia (Apokalipsy) 22:18 zapisano ważką przestrogę przed tego typu działaniami:

„Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. „

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  10 komentarze: Ci trzej są jednym – 1 Jana 5:7

  • Kings James Biblie najbardziej wiarygodne tlumaczenie posiada ten werset poczawszy od najstraszych tlumaczen, to dopiero NIV i inne tlumaczenia znieksztalcily ten werset takze jest zupelnie odwrotnie niz mowi ten artykul nikt tego wersu nie dodal a raczej ktos go odjal w innych tlumaczeniach, a jak sam podales do Slow Boga nic nie wolno dodawac, akurat werset z apokalipsy odnosi sie do samego objawienia ale sa inne mowiace o calej Bibli .

   • Nie dziwi to Pana, że przekłady katolickie wbrew temu co Pan twierdzi go nie zamieszczają pomimo tego, że głoszą Trójcę.
    Przekład BT w przypisie do tego wersetu katolicka Biblia Tysiąclecia wyd IV podaje, że powyższych słów:

    „brak w najstarszych rękopisach gr. i w najstarszych przekładach. Nie spotykamy ich również w ważniejszych kodeksach Wulgaty. Prawdopodobnie stanowiły one marginesową glosę, później w niektórych kodeksach włączoną do tekstu”.
    Zarzuca Pan autorom tego tekstu kłamstwo?

    Poniżej kilka tłumaczeń ZNANYCH:

    (Biblia poznanska v.1.6)  Albowiem trzej dają świadectwo:
    (BT-2 v.1.4)  Trzej bowiem dają świadectwo:
    (Bw v.1.2)  Albowiem trzech jest świadków:
    (BWP v.1.2)  Trzej bowiem dają świadectwo:
    (BW)  Albowiem trzech jest świadków:
    (NW-P)  Bo jest trzech świadków:
    (PBD)  Trzej bowiem [nieustannie] składają świadectwo:
    (Słowo Życia)  Jest bowiem trzech świadków:

  • 47 lat byłem w kościele katolickim ale zawsze Boga wyobrażałem sobie jako jedną osobę jak mój ziemski tata a Jezusa zawsze uważałem za syna Boga tak jak ja jestem synem swojego taty .Po przeczytaniu biblii opuściłem kościół katolicki bo przeraziły mnie jego kłamstwa na temat Boga i Jezusa !!

   • Najprostsze prawdy są jak widać najtrudniejsze do zrozumienia. Relacja Ojciec i Syn najwidoczniej dla wielu kościołów była za prosta więc dodano szczypty filozofii i tajemniczości. Osobiście uważam, że zakładając Trójcę taki przykład (Ojca i Syna) jest nie do przyjęcia gdyż przeczy równości osób.

   • Czyli dobrze wyobrażałeś, Bóg jest jeden Ojciec,Syn i Duch Święty i z nikim nie dzieli się swą Chwałą gdyż jest Pierwszym i Ostatnim – Tak biblia przedstawia Ojca,Syna i Ducha Świętego.
    Człowiek też stworzony jest jeden a dwie osoby: mężczyzna i kobieta, księga rodzaju ….

    • To co Pan napisał jest sprzeczne nie tylko ze zdrowym rozsądkiem i logiką ale i Pismem Świętym. Pisząc, że Bóg jest jeden wymienia Pan nie jedną ale 3 osoby w założeniu, że Duch Święty jest od Boga odrębną osobą co jest nieprawdą.
     Proszę podać, W którym miejscy w Piśmie jest taka definicja Boga?
     Podany przykład człowieka jako mężczyzny i kobiety to raczej argument przeciwko, niż za Trójcą. Proszę dokładnie przemyśleć co Pan napisał. Mężczyzna i kobieta nie tworzą bowiem jednego tego samego człowieka ale są odrębnymi osobami z tego samego gatunku.
     Podobnie jak lew i lwica nie są jednym zwierzęciem tylko dlatego, że należą do rodzaju kotów. Bóg stworzył Adama a następnie z jego „kości” dopiero Ewę. Nie stworzył ADAMOEWY jako jednej osoby. Jak to ma się do potwierdzenia Trójcy … to chyba już tylko Pan wie. Warto w rozważaniach podawać wersety biblijne.

  • Wierzę, że Pan Bóg jest jeden. Elohim (hebr. אלוהים ,אֱלֹהִים), jeden Bóg wewnętrznie złożony.

   Bóg (Ojciec, Syn, Duch Święty) = Bóg (Ojciec, Jezus Chrystus=Słowo, Duch Święty) = JEDNO

   Odrzucam nauki denominacyjne o trójcy świętej, ponieważ Pismo Święte naucza: Słuchaj, Israelu! Pan, Bóg nasz, Pan jest Jeden.

   Wierzę, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boga i też jest wewnętrznie złożony.

   Człowiek (Dusza, Duch, Myśli) + Ciało. Stając przed lustrem widzimy jedną osobowość wewnętrznie złożoną a nie trzy.

   Wierzę, że Pan Jezus Chrystus, który istniał od zawsze w jedności z Ojcem i Duchem Świętym stał się dwa tysiące lat temu dodatkowo człowiekiem.

  • Witam serdecznie Braci oraz Siostry w Panu Jezusie Chrystusie.

   Nastąpiło chyba drobne nieporozumienie.

   Nowa Biblia Gdańska odrzuca nauki mówiące o tak zwanej trójcy świętej.

   Słuchaj, Israelu! Pan, Bóg nasz, Pan jest Jeden.

   W pierwszej księdze Mojżesza Bóg został określony słowem Elohim.

   Słowo Elohim w liczbie pojedynczej oznacza JEDNEGO BOGA wewnętrznie złożonego o wielu cechach a w liczbie mnogiej bogów.

   Sięgając do pierwszej lepszej bazy wiedzy np. Wikipedii przeczytamy:

   Choć słowo „Elohim” występuje często jako określenie bóstw (w znaczeniu „bogowie”), z przedimkiem ha- oznacza ono jedynego Boga i w tej formie (jako ha-Elohim) występuje w Tanachu ponad 2 tysiące razy. Izraelici używali terminu „Elohim” dla oddania majestatu osoby (podobnie król, mówiąc o sobie, używał liczby mnogiej )

   Słowo Elohim z punktu widzenia gramatyki hebrajskiej to rzeczownik w liczbie mnogiej (świadczy o tym sufiks -im). Tymczasem w Biblii jest ono często traktowane jako wyraz w liczbie pojedynczej (np. Rdz 1,1: „בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים”, gdzie czasownik „בָּרָא” oznacza „(on) stworzył”, nie zaś „stworzyli”).

   Słowo ’Elohim czasami oznacza po prostu „bogów” (Wj 12,12; 20,23). Niekiedy podkreśla dostojeństwo i tylko jednego boga.

   W księdze Izajasza zostało użyte słowo El oraz Elohim :

   „Zaprawdę tyś jest Bóg skryty, Bóg Izraelski, zbawiciel.”
   (Izaj. 45:15, Pismo Święte, tłumaczenie Biblii Gdańskiej)

   „Zaprawdę tyś jest BÓG [EL] skryty, BÓG [ELOHIM] Izraelski, zbawiciel.”

   Pierwsze słowo BÓG to EL, które jest tłumaczone jako liczba pojedyncza, drugie słowo BÓG to ELOHIM, które w odniesieniu do BOGA Jedynego oznacza Jedną OSOBĘ wewnętrznie złożoną z wielością cech.

   Jakby zapytać jakiegokolwiek przedstawiciela narodu wybranego ilu jest bogów odpowiedz będzie równie oczywista: Jest Jeden Bóg.

   W tym momencie nasuną się pewne myśli oraz pytania, dlaczego o tym piszesz skoro to wszyscy od dawna wiemy.

   Otóż nie wszyscy to wiedzą. Słowo Boga zostało zniekształcone poprzez wpływy różnych kościołów oraz denominacji.

   Powstała tak zwana nauka o „trójcy świętej” o trzech osobach jednego boga.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty