Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Moc z wysokości – Łukasza 24:49

O co chodziło Łukaszowi piszącemu o “mocy z wysokości”?

Czym jest “moc z wysokości“, w którą mieli być przyodziani czy przyobleczeni pierwsi chrześcijanie?
Przeczytajmy o czym donosi ewangelia według Łukasza 24:49

BT “A oto ja zsyłam na was to, co obiecał mój Ojciec. Wy jednak przebywajcie w mieście, aż zostaniecie przyodziani mocą z wysokości

BW “A oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości

Warto się w tym miejscu zastanowić czy  słowo “przyodziani” czy “przyobleczeni” można zastosować do osoby odrębnej od Boga?

Porównajmy ten werset  z Dziejami Apostolskimi  2:1-4. (BT wytłuszczenia nasze)

“A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu.  
 I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli, i ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich.
 I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.”

 

Do słów przyodziani czy przyobleczeni, dodać musimy “napełnieni“. Czy można osobą kogoś napełnić lub przyodziać?
Jak widzimy “moc z wysokości” to Duch Święty!

To, iż Duch Święty jest Duchem Boga a nie Duchem Bogiem wynika z wielu myśli zawartych w Piśmie Świętym.

Konsekwencje błędnego myślenia

Chcąc przyjąć trynitarne  zrozumienie Ducha Świętego, jako „ trzeciej osoby Trójcy czyli trójjedynego Boga”, narazilibyśmy się często na absurdalne zrozumienie wielu tekstów biblijnych np.

Łukasza 1:35 „ Duch Św. Zstępuje na Marię i powoduje cudowne poczęcie Pana Jezusa”. Gdyby Duch Święty był osobą – to czyim synem byłby Jezus ?  Synem Ducha Św. czy synem Boga Ojca?

Psalm 51:11 „ nie odbieraj mi swego Ducha Świętego” – prosił król Dawid Boga Ojca-gdy okazywał skruchę po swym grzechu. Czy prosiłby o to w taki sposób Boga Ojca gdyby Duch Święty był osobą? Czy nie prosiłby raczej Ducha Świętego aby go nie opuszczał? Przy okazji- czy znasz zapisane w Biblii modlitwy do Ducha Świętego?

Apokalipsa 3:21 (czy inne opisy wizji  chwały  Boga z Ezechiela) – nie zawierają opisy tronu Ducha Świętego.  Gdyby był osobą duchową tak jak zmartwychwzbudzony Pan Jezus zapewne występowałby w tych wizjach i miałby trzeci tron aby zasiadać na nim obok Boga Ojca i Jezusa!  Biblia poprzez opis wizji chwały Boga dała nam „ wgląd” w realia niebiańskie i zapewne nie przedstawia nam „ niekompletny obraz Boga”- a tak to muszą odebrać  trynitarianie – bo ich wizje powinny zawierać  trzy trony dla „trzech równych sobie i równie odwiecznych osób boskich- Trójcy Świętej”.

Moc z wysokości

Wracając do wersetu z Łukasza 24:49  werset ten potwierdza biblijną prawdę o tym, że Duch Święty jest nazwany “mocą z wysokości” mocą dzięki której apostołowie mówili językami, dokonywali znaków i cudów oraz z odwagą głosili Słowo Boże. Nie znaczy to jednak, że twierdzimy w uproszczeniu że Duch Święty = moc o czym piszemy w artykule:  Pocieszyciel czyli Parakleta z Jana 16:26

Jak widzimy trynitarny  obraz Boga jest sprzeczny ze Słowem Bożym! Nie powinniśmy doszukiwać się w Piśmie Świętym tego czego ono nie naucza.
Prośmy raczej Boga Ojca o to, żeby i nam  udzielił nam Ducha Świętego, aby lepiej rozumieć Biblię, i dał nam moc odrzucić fałszywe dogmaty.

W 1 Koryntian 2:12 Paweł przeciwstawia ducha od Boga, duchowi szatańskiego Świata.

“A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył”

Czy zgodzisz się, że tak jak duch Świata nie jest osobą tak duch od Boga nią również nie jest?

Subscribe
Powiadom o

10 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Andrzej
27 lipca 2017 15:38

Rz 8, 26: Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.Rz 8, 27: Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. W tym fragmencie widać rozmowę Duch- Ojciec. Widać też że Duch ma zamiar znany Bogu. Do końca nie wiemy jak technicznie istota będąca duchem może być w… Czytaj więcej »

Andrzej
23 lipca 2017 17:47

Dz 10, 38: Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.
Oddzielenie Ducha od mocy.

Bolp
5 sierpnia 2015 07:58

Dobrze, że w kolejnych wpisach na swym blogu omówiliście dokładniej tą “uproszczoną” definicję Ducha Świętego – jako “mocy Boga” udzielanej zgodnie z Jego wolą. Bardzo podoba mi się jak rozwijacie ten temat w komentarzach :

https://blog.antytrynitarianie.pl/duch-swiety/

https://blog.antytrynitarianie.pl/czyj-duch-swiety/

Myślę, że wszyscy zainteresowani tematem Ducha Świętego powinni zapoznać się z prezentowanymi tam biblijnymi argumentami.
Pozdrawiam.

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły