Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

O co chodziło Łukaszowi piszącemu o „mocy z wysokości”?

Przeczytajmy o czym donosi ewangelia według Łukasza 24:49

BT „A oto ja zsyłam na was to, co obiecał mój Ojciec. Wy jednak przebywajcie w mieście, aż zostaniecie przyodziani mocą z wysokości

BW „A oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości

 

Czym jest „moc z wysokości„, w którą mieli być przyodziani czy przyobleczeni pierwsi chrześcijanie?  Czy w ogóle słowo „przyodziani” czy „przyobleczeni” można użyć do OSOBY?

Porównajmy ten werset  z Dziejami Apostolskimi  2:1-4. (BT wytłuszczenia nasze)

„A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu.  
 I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli.  
  I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich.  
 I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.”

 

Do słów przyodziani czy przyobleczeni, dodać musimy „napełnieni”. Czy można osobą kogoś napełnić lub przyodziać?  Jak widzimy moc z wysokości to nieosobowy Duch Święty! To, iż Duch Święty jest „ mocą Boga Ojca – ukierunkowaną do konkretnego działania” – wynika z wielu myśli zawartych w Piśmie Świętym. Chcąc przyjąć trynitarne  zrozumienie Ducha Świętego, jako „ trzeciej osoby Trójcy czyli trójjedynego Boga”, narazilibyśmy się często na absurdalne zrozumienie wielu tekstów biblijnych np.

Łukasza 1:35 „ Duch Św. Zstępuje na Marię i powoduje cudowne poczęcie Pana Jezusa”. Gdyby Duch Święty był osobą – to czyim synem byłby Jezus ?  Synem Ducha Św. czy synem Boga Ojca?

Psalm 51:11 „ nie odbieraj mi swego Ducha Świętego” – prosił król Dawid Boga Ojca-gdy okazywał skruchę po swym grzechu. Czy prosiłby o to w taki sposób Boga Ojca gdyby Duch Święty był osobą? Czy nie prosiłby raczej Ducha Świętego aby go nie opuszczał? Przy okazji- czy znasz modlitwy do Ducha Świętego?

Apokalipsa 3:21 (czy inne opisy wizji  chwały  Boga z Ezechiela) – nie zawierają opisy tronu Ducha Świętego.  Gdyby był osobą duchową tak jak zmartwychwzbudzony Pan Jezus zapewne występowałby w tych wizjach i miałby trzeci tron aby zasiadać na nim obok Boga Ojca i Jezusa!  Biblia poprzez opis wizji chwały Boga dała nam „ wgląd” w realia niebiańskie i zapewne nie przedstawia nam „ niekompletny obraz Boga”- a tak to muszą odebrać  trynitarianie – bo ich wizje powinny zawierać  trzy trony dla „trzech równych sobie i równie odwiecznych osób boskich- Trójcy Świętej”.

Wracając do wersetu z Łukasza 24:49  werset ten potwierdza biblijną prawdę o tym, że Duch Święty jest mocą z wysokości, mocą dzięki której apostołowie mówili językami, dokonywali znaków i cudów oraz z odwagą głosili Słowo Boże.

Jak widzimy trynitarny  obraz Boga jest sprzeczny ze Słowem Bożym! Nie doszukujmy się w Piśmie Świętym tego czego ono nie naucza . Prośmy więc Boga Ojca o to i nam  udzielił nam Ducha Świętego aby lepiej zrozumieć Biblię, odrzucając fałszywe dogmaty – trzymajmy się objawionej tam prawdy zawartej w  Jana 17:17

Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  10 komentarze: Moc z wysokości – Łukasza 24:49

  • Rz 8, 26: Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.Rz 8, 27: Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. W tym fragmencie widać rozmowę Duch- Ojciec.
   Widać też że Duch ma zamiar znany Bogu.

   Do końca nie wiemy jak technicznie istota będąca duchem może być w człowieku. Duchy złe „mieszkają”( przebywają) w ludziach. Jezeli legion moze byc w jednym człowieku to teoretycznie w jednym Duchu może być zanurzonych wielu ludzi.
   W końcu Duch nas napełnia i jednocześnie jesteśmy w nim zanurzenie.
   W pewien sposób to tylko słowa pokazujące że Duch przenika i wypełnia wszystko

   • Wyciąga Pan za daleko idące wnioski. Dla przykładu sugeruje Pan rozmowę Duch Ojciec czego tekst nie zawiera. Bóg poprzez swojego Ducha nie tylko słyszy nasze modlitwy ale rozumie to co nie możemy wyrazić słowami. Poza tym czasem nasze modlitwy mogą być w konflikcie z zamierzeniem Boga. Bóg poprzez swojego Ducha lepiej wie co dla nas będzie bardziej korzystne więc warto wzorować się na Jezusie, który się modlił:

    „Ojcze, w Twoje ręce polecam ducha mego. Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie”.

    Taki jest sens tego wersetu. Jeżeli natomiast ktoś „wyczytuje” z tego fragmentu ponad to co jest napisane to wypacza sens tej wypowiedzi Pawła.
    Wnioski jakie Pan wyciąga to próba dostosowania swoich wierzeń (w osobowego ducha) do treści Pisma co wypacza jego sens i traci Pan w ten sposób sedno wypowiedzi bożych.

    • Raczej bym stwierdził że nie wie Pan jakiej odpowiedzi udzielić.
     Patrząc na ten tekst czytam to co napisano
     W tym my nie wiemy jak się modlić.
     Czytając tekst w wersecie 26 pisze sam Duch przyczynia się za nami.
     Jeśli latwo stwierdzić kto to jest ,,nami,, to warto też zastanowić się nad tym co znaczy słowo ,,przyczynia,, oraz jaki to ,, Duch,, ktorego zamiar zna Ojciec wers 27.

     • Temat osobowości Ducha rozważany był na tym blogu w kilkunastu artykułach, których jak sądzę, Pan nie czytał, bo i po co jak … „Pan wie lepiej i z góry o co chodzi„.

      Dowody na „osobowość” Ducha Świętego – Objawienie 3:22
      Różny Duch Święty w Starym i Nowym Testamencie? – Joela 3:1-2
      Nie zasmucajcie Ducha Świętego – Efezjan 4:30
      Duch Święty jako zadatek, pieczęć i dar – 2 Koryntian 1:21-22
      Kto „dysponuje” Duchem Świętym? – Dzieje Apostolskie 2:33
      Duch Święty – palcem Boga?
      Czy Ducha Świętego można dzielić i rozdawać? – Liczb 11:17

      Wszystkie te oraz inne artykuły dotyczące Ducha Świętego wskazują jednoznacznie że Ducha Święty nie był w ST osobą i nie jest osobą w NT.
      Uważa Pan, że nie umiemy odpowiedzieć, a ja sądzą, że nie przestudiował Pan wnikliwie tematu Ducha Świętego posługując się całym Pismem a nie 1 czy 2 wersetami.

      Czy te słowa, że „Duch przyczynia się za nami” świadczą o trzeciej osobie Boga? Idąc Pana tokiem rozumowania można by dojść do wniosku, że „ołtarz” również jest osobą, gdyż „mówi” jak czytamy w Objawieniu 16:7

      „I usłyszałem, jak mówił ołtarz: „Tak, Panie, Boże wszechwładny, prawdziwe są Twoje wyroki i sprawiedliwe”.

      Nie bez powodu Duch Święty jest nazwany w Biblii „wspomożycielem”, gdyż poprzez niego Bóg wspomaga swój lud. Nie ma w tym nic dziwnego, że Pismo Święte obfituje w przykłady przypisywania cech osobowych pewnym pojęciom personifikując je. Dla przykładu w księdze Przypowieści 1:20-33, Łukasza 7:35 czy Mateusza 11:9 mądrości się przypisuje cechy osobowe i mówi się o jej „dziełach” czy „dzieciach”. Paweł wspomniał o „królowaniu grzechu i śmierci”o tym, że grzech „sprawia pożądanie”, „obałamuca” i „zabija”, co przecież nie świadczy o tym, że te cechy są odrębną osobą!

      Problem z jakom Pan się zderza, to niezrozumienie faktu, że Duch Święty jest narzędziem w rękach Boga, którym posługuje się, i przez którego nas wspiera. Pozorna trudność na jakiej się Pan koncentruje to jak sądzę jest zwrot, że „Duch wstawia się za nami”.
      Mając jednak, jak czytamy w Rzym. 8:23, „zaczątek Ducha”, (chyba nie osoby jednak) ten Duch będący w nas, dany nam od Boga wspiera nas w trudnych dla nas chwilach współdziałając z naszym duchem.
      Jak czytamy w wers 23 „posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie”, co wskazuje, że czasem takie westchnienie Bóg potrafi poprzez swojego Ducha właściwie odczytać nasze niewypowiedziane westchnienia.
      Dostaliśmy niejako zaczątek ducha, który z naszym duchem współdziałając śle do Boga informację, niejako „wstawiając się za nami”

      Proszę przeczytać cały fragment i zastanowić się czy Paweł uczy nas w tych wersetach o osobowym Duchu czy raczej o tym, że Bóg poprzez swojego Ducha jest w stanie udzielić nam wsparcia nawet wtedy, kiedy sami nie wiemy o co prosić, lub jest nam tak ciężko, że nie możemy się modlić a jedynie wzdychać do Boga.

      Rzm 8:23 A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego.
      Rzm 8:24 W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy; a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi?
      Rzm 8:25 A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością.
      Rzm 8:26 Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.
      Rzm 8:27 A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi.
      Rzm 8:28 A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.

      W Rzymian 8:16 czytamy dodatkowo, że „Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.”
      Zakładając odrębność Ducha Bożego od Boga musielibyśmy założyć odrębność naszego ducha od nas co jest absurdalne.

      Proszę odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie czy w ST jest mowa o tym samych Duchu co w NT?
      Polecam art. Różny Duch Święty w Starym i Nowym Testamencie? – Joela 3:1-2
      Jeżeli to ten sam Duch to nie może być od Boga odrębną osobą w NT.

      Oczywiście ma Pan prawo wierzyć w co Pan chce. My wierzymy w jednego Boga Jahwe i jego Mesjasza Jezusa Chrystusa, ale wiele kościołów wybrało wiarę w Trójcę pomimo tego, że Biblia o takim Bogu nie naucza.
      Nie narzucamy nikomu naszych wierzeń ale przedstawiamy nasz punk widzenia w temacie „Trójcy Świętej”.

     • Panie Andrzeju, proszę pamiętać, że modlitwy oraz ich treść według biblijnych opisów były przekazywane również poprzez kadzidło. Trzymając się pańskiej dosłownej analizie tekstu można byłoby twierdzić, że kadzidło to „osoba, która przekazuje (zna ) treść modlitw do Boga”. Bo przecież tylko osoba (inna niż Bóg) mogłaby przekazywać (znać) i pomagać „nieść” modlitwy różnych osób do Boga??? Proszę przeczytać i przemyśleć poniższe teksty biblijne:
      W Psalmie 141 czytamy: Niech moja modlitwa będzie stale przed Tobą jak kadzidło… (Ps 141,2), Aaron przez okadzenie ludu dokonał obrzędu przebłagania, w wyniku czego ustała plaga (zob. Lb 17,11-15), Apokalipsa 5,8 . – przed Bogiem „czasza pełna kadzideł, którymi są modlitwy świętych”. Chociaż kadzidło spełniało rolę przekaźnika modlitw podobnie jak Duch Święty to chyba oczywiste dla większości czytelników Biblii jest to, że poprzez ten biblijnie udowodniony fakt nie stało się kolejną osobą boską czy też częścią jakiegoś wieloskładowego Boga! Pozdrawiam i zachęcam do dalszego wnikliwego czytania Słowa Bożego.

     • Panie Andrzeju, chętnie usłyszałbym od pana odpowiedź na poniższe pytania :
      1. Skoro Duch Święty według pana to trzecia osoba Boga Trójjedynego to dlaczego sami trynitarze kłócąc się miedzy sobą kto udziela Ducha Świętego – pomijają samego Ducha Świętego??? Proszę przeczytać coś na ten temat :
      https://pl.wikipedia.org/wiki/Filioque
      2. Czy Boga lub też „Jego trzecią osobę” można dowolnie „przekazywać” innym jako „dar od Boga”, poprzez „wkładanie rąk” ???zobacz Dzieje Apostolskie 8:18-20 oraz 1Tymoteusza 5:22.

   • Polecam czytac cala biblie a nie kilka wwrsetow. Musi Pan odpowiedziec na podstawie calej Biblii co Bog mowi o Duchu Świętym. Dla przykladu (Efz 1:17) [Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego.

    Kto jest Bogiem Jezusa?
    Czy duch madrosci to tez osoba czy dar od Boga?

  • Dz 10, 38: Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.
   Oddzielenie Ducha od mocy.

   • Nigdzie nie twierdzimy, że Duch Święty równa się moc.

    W artykule Duch Święty – osoba czy moc napisaliśmy wyraźnie:

    „Wielokrotnie zarówno w komentarzach tyczących Ducha Świętego jak i na stronie „antytrynitarianie.pl” pisaliśmy o tym, że prosta definicja „Duch Święty =moc” – jest dużym uproszczeniem. „Duch Boga” jest pojęciem bardzo szerokim: to Boża moc w działaniu ukierunkowana do dokonania konkretnych dzieł, to Boży wpływ na ludzi jak również Jego usposobienie, przymioty, których może udzielić Bóg wybranym ludziom, Jego umysł jak również usposobienie.”

    Jak widzimy Duch=Moc to złe równanie. Jednym z przejawów Ducha rzeczywiście jest moc, ale Duch Święty to nie sama moc. Dzieje Apostolskie opisują, że uczniowie Jezusa mieli różne dary „Ducha Świętego”. Czy wszyscy mówili językami, czy wszyscy mieli moc uzdrawiania? Nie.

    Proszę się zastanowić, czy ktoś kto otrzymuje Ducha Świętego automatycznie otrzymuje również moc? Niekoniecznie. Ducha Świętego otrzymywali dla przykładu prorocy przemawiający w imieniu Boga ale nie koniecznie otrzymywali przy tym moc.
    W wersecie który Pan przytacza „Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą” czytamy, że Jezus został namaszczony i Duchem i mocą co pozwoliło mu dokonywać chociażby uzdrowień.
    Proszę zwrócić również uwagę na poniższe wersety:
    Łukasza 1:35 BW „… Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię” – Jak widzimy Bóg swoją mocą spowodował brzemienność Marii. Gdyby Duch Święty był osobą jak Pan sugeruje, czy ten werset nie brzmiał by dwuznacznie?

    Łukasza 24:49 BW „oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości.” Co było obietnicą Ojca? Czyż nie wylanie Ducha Świętego który dał moc apostołom czynienia wielkich rzeczy?
    Reasumując moc jest jednym z aspektów działania Ducha Świętego. Proszę raczej zastanowić się co znaczy w podanym wersecie słowo „namaścił” Czy można namaszczać osobą?

    Więcej artykułów o Duchu Świętym w linku Duch Święty

  • Dobrze, że w kolejnych wpisach na swym blogu omówiliście dokładniej tą „uproszczoną” definicję Ducha Świętego – jako „mocy Boga” udzielanej zgodnie z Jego wolą. Bardzo podoba mi się jak rozwijacie ten temat w komentarzach :

   https://blog.antytrynitarianie.pl/duch-swiety/

   https://blog.antytrynitarianie.pl/czyj-duch-swiety/

   Myślę, że wszyscy zainteresowani tematem Ducha Świętego powinni zapoznać się z prezentowanymi tam biblijnymi argumentami.
   Pozdrawiam.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty