Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Imię Boga Wszechmocnego a Trójca Święta.

 

W Psalmie 83:18 możemy przeczytać wg. BT:

„Niechaj poznają Ciebie i wiedzą, że tylko Ty, który sam jeden masz Jahwe na imię, jesteś Najwyższy nad całą ziemią.  „

O czym mówi ten tekst?

Ten tekst mówi o tym, że Jahwe nie ma sobie równego bo … jest Najwyższy! Przeczy to zatem wyraźnie dogmatowi o Trójcy gdzie wszystkie 3 rzekome osoby (Duch Święty oraz Jezus) są sobie równe! Jeżeli jest ktoś najwyższy to nie może inna osoba być jej równa.

Czy wiesz, że  z Biblii Tysiąclecia w III wydaniu usunięto Imię Boże zastępując go wyrażeniem Pan lub Bóg. We wstępie do wydania II gdzie Imię Boże w formie Jahwe występuje kilka tysięcy razy napisano:

 

Proszę zwrócić uwagę na zwrot „Wprowadzamy dalej wszędzie Boże Imię Jahwe tam gdzie dotąd ….. czytaliśmy zastępcze imię „Pan”, nie będące przekładem tego Imienia Bożego” (pogrubienie nasze).

A teraz dla porównania zobaczmy wstęp do wydania III lub IV  BT. ” Czy coś się przez parę lat zmieniło? ( fragment z wstępu poniżej do IV wydania)

 

 

Czy dostrzegamy zmianę podejścia do Imienia Pana Boga? Mówi się już nie o Imieniu Boga jak w wydaniu II ale o ….. „W miejsce wyrazu Jahwe” …. wyrazie Jahwe!

Czy sprawę może tłumaczyć  żydowski przesąd, przesądnie pomijający imię Boga podczas czytania Biblii?
Uważamy, że jednym z głównych powodów zastępowania imienia Boga  „ JAHWE” poprzez tytuł „ PAN” – jest wiara w dogmat trynitarny. Tytuł „ PAN” jest w Biblii odnoszony zarówno do Boga Ojca jak i do Jezusa więc czytelnik może szybko się zagubić, o kogo w danym fragmencie chodzi.  Bardzo to podoba się trynitarzom, bo fakt ten „zaciemnia” istotną różnicę między Bogiem Ojcem a Synem Bożym.

Ale różnica ta widoczna jest chociażby w znaczeniu imion „ JAHWE „ i „ JEZUS”.

Imię „ JAHWE” tłumaczone jest często na „Jestem” lub „Jestem, który jestem”,  „będę, kim będę”, „STANĘ SIĘ, kimkolwiek zechcę” lub „On powoduje, że się staje”.

Jakkolwiek by nie tłumaczyć Imienia Bożego dostrzegamy w nim Istotę Najwyższą, niepodległą NIKOMU …..  Dostrzegamy STWÓRCĘ

Co ciekawe ten fakt dotyczy również preegzystencji Jezusa, bo to Bóg JAHWE „ zrodził” Go czyli spowodował, początek Jego istnienia jako zupełnie odrębnego bytu- zobacz Psalm 2:7.
Jezus nie miał natomiast żadnego wpływu na zaistnienie Boga Ojca ( JAHWE ) !
Dlatego niektórzy tłumaczą też znaczenie imienia Boga na „ Byt który JEST , BYŁ I BĘDZIE, który swego istnienia nie zawdzięcza nikomu”

A co oznacza Imię Jezus?

Imię „ Jezus” w tłumaczeniu na język polski oznacza „ Zbawienie (pochodzące) od JAHWE”. Jakże inne znaczenie tego imienia wobec Jahwe!
Biblia utożsamia Jezusa ponadto ze „ Sługą JAHWE” (zobacz Izajasza 42 rozdział i Mateusza 12,18).  Przed wersetem z Mateusza 12:15  w BT IV wydanie jest śródtytuł „Jezus „Sługa Pański” i odnośnik do słowniczka znajdującego się zna końcu Biblii gdzie czytamy:

 

 

Jak widzimy Imię Jezus zwraca uwagę na kogoś wyższego od niego. W wielu słownikach czytamy tłumaczenie imienia Jezus jako „Jahwe jest zbawieniem” .Czy dostrzegasz różnicę pomiędzy Jahwe a Jezusem?

To Bóg Ojciec (Jahwe) wysyła Jezusa z misją zbawienia ludzkości!  Nie wysyła sam siebie , nie wysyła swej drugiej osoby !
Misję zleca zupełnie odrębnemu bytowi swemu „ jednorodzonemu  synowi”.
Sługa Jahwe – Jezus, doskonale spełnia tą misję, przy okazji nauczając m.in tak jak czytamy w Jana 13,16.

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. „

Czyż ta nauka nie przeczy wyraźnie trynitarnemu dogmatowi?

Tak więc porównanie znaczenia imion JAHWE oraz JEZUS – to pole do bardzo niewygodnych dla trynitarzy biblijnych rozmyślań. Dwa odrębne imiona i ich znaczenie – wyraźnie ukazuje, że Bóg Ojciec (Jahwe  i Syn Boży (Jezus) to dwa zupełnie odrębne byty a Jezus jako „ sługa Jahwe” , jest podległy swemu Bogu i Ojcu!

Pozostaje w kwestii imienia odpowiedzenie sobie na pytanie jakie imię ma Duch Święty rzekoma trzecia osoba Boga?

Jak wiemy Biblia tysiące razy podaje imię Ojca, które brzmi JAHWE, setki razy, imię Syna Jezus, ale nigdzie nie podaje jak na imię ma trzecia osoba Boga czyli Duch Święty. Czy nie jest to co najmniej dziwne, że  Bóg ani razu nie objawia imienia Ducha Świętego?

Argumentowanie, że  określenie „ pocieszyciel”,  jest imieniem własnym jest śmieszne. Równie dobrze możemy powiedzieć, że Bóg ma na imię  „ stwórca” czy „dobry pasterz”.

Jakże inaczej znając te fakty rozumiemy fragment Psalmu zacytowany na wstępie

Niechaj poznają Ciebie i wiedzą, że tylko Ty, który sam jeden masz Jahwe na imię, jesteś Najwyższy nad całą ziemią. „

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  8 komentarze: Imię Boga przeczy Trójcy – Psalm 83:19

  • Co do Psalmu 2,7 to apostoł twierdzi że w słowach ” Ja cię dziś zrodziłem” chodzi o zmartwychwstanie a nie o jakieś przedwieczne zrodzenie -> Dz 13,32-33

  • W Biblii Poznańskiej Iz 64:7 „A przecież, o Jahwe, Tyś Ojcem naszym! My – gliną, a Ty naszym Twórcą i dziełem rą Twoich jesteśmy my wszyscy!” oraz Iz 63:16 „Boś Ty jest Ojcem Naszym! Oto Abraham nas nie zna ani Izrael nas nie poznaje! Ty wszakże Jahwe, jesteś Ojcem naszym, naszym Odkupicielem! To jest od wieków twe Imię!”
   Przy okzaji chciałam bardzo podziękować za świetną stronę. Pozdrawiam

  • A gdzie Biblia mówi że BÓG OJCIEC ma na imię JAHWE? Podkreślam, Bóg Ojciec, a nie że Bóg na Imię Jahwe.

   • Tytuł „Ojciec” związany jest z tym, że Bóg jest dawcą życia i z racji tego ludzie nazywają Go Ojcem. Jest to oczywiste, i nie musi być takiego zwrotu w Biblii „Jahwe jest Ojcem”, gdyż pośrednio to wynika z wielu wersetów.
    W Mal 2:10 czytamy: „Czyż my wszyscy nie mamy Ojca wspólnego? Czyż nie ten sam Bóg nas wszystkich stworzył? Czemuż jesteśmy tak niesprawiedliwi jedni względem drugich i czemu bezcześcimy ojców naszych przymierze?
    Dla przykładu Jezus uczył nas modlitwy „Ojcze nasz” Jak Pan sądzi czy modlitwa ta nie była skierowana do Boga starotestamentowego Jahwe? Żydzi jak wynika to z Pism uważali Boga Jahwe za Ojca zob. Jan 8:41 Dopuszczacie się czynów [nie Abrahama, lecz] ojca waszego. Wówczas oni odpowiedzieli: Nie jesteśmy synami nieprawego łoża. Naszym jedynym Ojcem jest Bóg.
    Dobrze udokumentowane Ojcostwo Boga można znaleźć w NT. Dopiero ofiarna śmierć Pana Jezusa otworzyła drogę jego naśladowcą do zbliżenia się do Boga tak blisko, żeby można było wołać do Niego Abba, Ojcze:

    1Jn_3:1 Patrzcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec; dzięki temu zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. A jeżeli świat nas nie uznaje, to tylko dlatego, że nie zna on również i Ojca.

  • W mojej pracy magisterskiej, w 1997 roku, cytowanej pod haslem „Bracia polscy” na Wikipedii, postawilem – odnosnie waszego tematu – nastepujace tezy:

   „Z greckiego przekładu Biblii hebrajskiej (Septuaginty), pomiędzy pierwszym, a czwartym wiekiem n.e., usuniętych zostało blisko siedem tysięcy tetragramów imienia Jahwe. O tym, że pierwotnie były one zamieszczone w tekście nie tylko hebrajskim, ale i na oryginalnych stronach Septuaginty, świadczą, odkryte na Bliskim Wschodzie po drugiej wojnie światowej manuskrypty, pochodzące z okresu od I wieku p.n.e. do I wieku n.e., których istnienie jest pokrywane milczeniem zarówno przez trynitariańskich, judaistycznych, jak i islamskich duchownych. Stanowią one istotne źródło zagrożenia dla image współczesnego kleru tych religii, opowiadającego, jakoby stał na straży antycznej tradycji, sięgającej ich początków.

   W hebrajskiej mowie potocznej i w wymawianych modlitwach synagogalnych przesunięte zostało, systematycznie pomiędzy III wiekiem p.n.e., a IV wiekiem n.e., staroizraelskie znaczenie słów Elohim i benei haElohim, z określeń dotyczących Jahwe, aniołów, sędziów i królów Izraela, na określenie właściwe tylko Jedynemu Bogu. Przy czym w tekstach biblijnych pozostawione zostały pierwotne wyrazy, co wprowadziło szereg nieporozumień w interpretacjach teologii Jezusa i pierwszych jego uczniów. Interpretacji, podejmowanych co najmniej od okresu następującego bezpośrednio po kodyfikacji Nowego Testamentu, w którym obecne są ślady staroizraelskich znaczeń wymienionych słów.

   Przesunięcie znaczeń dokonane w judaizmie znalazło wyraz w greckich manuskryptach Septuaginty i Nowego Testamentu, gdzie – jak można zaobserwować na przykładach późnych manuskryptów, pochodzących z III i IV stulecia n.e. (jedynych kompletnych, jakie zostały zachowane przez kościelnych skrybów) – stosowane jest słowo angelos i jego pochodne, w przeważającej większości fragmentów biblijnych, które w wersji oryginalnej zawierają wyrazy hebrajskie Elohim i benei haElohim, które tłumacze, albo raczej trynitariańscy skrybowie zajmujący się kopiowaniem manuskryptów Septuaginty, powinni byli oddać za pomocą greckich odpowiedników tych słów: theos oraz uioi tou theou”.

   Opracowalem te prace na nowo. Jest dostepna juz na KINDLE (Amazon), jako
   „Bracia polscy i imie Jahwe w Nowym Testamencie”. Zapraszam do dyskusji na ten temat i sam chetnie sie przylacze do waszej pracy.

   • Adamie, bardzo dziękuję za Twą pracę. Zachęcam wszystkich do jej przeczytania jest dostępna w PDFie pod poniższym linkiem :

    https://synopsa.pl/wp-content/uploads/2018/01/Bracia-Polscy.pdf

    Szczególnie pytania zawarte w punktach bodajże w okolicy 60 strony – zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Warto przeczytać tą pracę!!!
    Obawiam się, że trynitarze nie mają żadnej rozsądnej odpowiedzi na Twe pytania.
    Adamie w imieniu czytelników bloga antytrynitarzy gorąco zachęcam Cię do dalszej pracy i wydawania kolejnych publikacji w tym temacie. Przesyłam również chrześcijańskie pozdrowienia : Pokój i błogosławieństwo dla Ciebie i Twej rodziny! Bolp

  • Wydaje mi się również to ważne, że Jezusowi nadano Imię, a jedynie Bóg sam sobie Imię nadaje.

  • Imiona Jahwe oraz Jezus wbrew temu co twierdzą rzekomi apologeci a właściwie piewcy herezji modalizmu nie są tożsame! To Jahwe jest Bogiem Najwyższym, zaś Jezus synem tegoż Boga Najwyższego, zobacz Łukasza 1,35 oraz Łukasza 8,28. Dwa zupełnie inne imiona, określające dwa odrębne byty ; (JAHWE) Boga Najwyższego oraz Jego jednorodzonego boskiego syna- Jezusa Chrystusa. Na tym tle zadziwiające jest to, że Duch Święty nie ma odrębnego, osobistego imienia, podobnie jak Trój-jedyny Bóg – jako całość.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty