Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

JEDNORODZONY a kwestia  trynitarnej   współodwieczności

Przypomnijmy na początek teksty, o których będziemy rozmawiali (cytaty wg. BT a pogrubienia nasze):

 

Jana 3:16 „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”

Jana 3:18 ” Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.”

Jana 1:14 A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Jana 1:18 Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.

Zacznijmy od przypomnienia, że tekst z Jana 3:16 jako argument antytrynitaryzmu omawialiśmy już częściowo na blogu w temacie „Czy Bóg jest nieśmiertelny ?”, podobnie jak tekst z Jana 1:18 częściowo omówiliśmy w komentarzu  tematu „Prawdziwy Bóg z 1 Jana 5:20

Nie poruszaliśmy jednak wówczas argumentacji związanej z występującym w tych wersetach słowem „ jednorodzony” w stosunku do Pana Jezusa.

Teraz skoncentrujemy się na tym znanym wszystkim czytelnikom Biblii określeniu. Uważamy, że przemyślenie tego co Biblia przekazuje nam w słowie „ jednorodzony” wyraźnie  zaprzecza atanazjańskiemu wyznaniu wiary w temacie „współodwieczności  Syna Bożego  równej  Bogu Ojcu”!
Co oznacza  słowo „ jednorodzony” („monogenes” = „ monos-jedyny”  i „ genes-potomek”)   odniesione w Piśmie Świętym  wielokrotnie do Pana Jezusa?

Jeżeli zajrzymy do Słownika Grecko-Polskiego pod redakcją  Z. Abramowiczówny to słowo monogenés jest definiowane jako „pojedynczo urodzony, jedyny”, „jedynak”, lub „jedyny w swoim rodzaju”

Wszystkie te zwroty świadczą o niezaprzeczalnym początku czyli zrodzeniu!

Biblia używa tego zwrotu  mówiąc o  „jednorodzonym synu” wdowy z Nain, o „jednorodzonej córce” Jaira czy też o „jednorodzonym” synu człowieka uwolnionego od demonów. Wszystkie te osoby miały swój początek!

Ciekawą  analogię z użyciem tego słowa znajdziemy w relacji o Abrahamie i Izaaku z Hebrajczyków 11:17 (BW).

„Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę”

Słowo „monogenes”  podkreśla fakt „wyjątkowości” syna Abrahama, Izaaka (pamiętajmy, że Abraham miał też innego  niż Izaak syna, którego Biblia jednak tak nie określała). Nie mamy jednak wcale wątpliwości, że w słowie  ” jednorodzony”  kryje się myśl o „daniu, powołaniu do życia”, o „zrodzeniu” , które było początkiem  odrębnego życia syna! Nikt z czytelników Biblii nie twierdziłby przecież, że Izaak jest  współwieczny z  Abrahamem.

Warto również zwrócić uwagę na połączenie słowa jednorodzony ze słowem syn.  Czy można być synem, będąc w równym wieku ze swoim ojcem? Bóg jest nazwany Ojcem, gdyż zrodził Słowo tak jak ziemski ojciec daje życie swojemu potomstwu.

Kiedy więc Pismo Święte mówi o Bogu jako o „Ojcu” Pana Jezusa, to oczywiście ma na uwadze to, że łączą ich więzy takie same jakie łączą ziemskiego Ojca i jego Syna, oraz że są Oni odrębnymi jednostkami.

Co dla szczerych poszukiwaczy prawdy biblijnej  jest najważniejsze:

Nie ma w Piśmie Świętym ani jednego miejsca mogacego być precedensem potwierdzającego, że ktoś istniał przed swoim zrodzeniem!

We wszystkich miejscach gdzie występuje w Piśmie Świętym słowo  „zrodził” (rodzony) – oznacza ono „początek  istnienia”!

Tak więc słowo  „jednorodzony” czy też „zrodzony” (zobacz Psalm 2:7)  w odniesieniu do Pana Jezusa podkreśla, iż  nie jest on WSPÓŁWIECZNY  ze swoim Ojcem, który  powołał Go do życia („zrodził”).

Słowo „jednorodzony”  podkreśla też niezwykłość  Pana Jezusa (podobnie jak w Hebrajczyków 11:17 podkreślało niezwykłość relacji Ojciec – Syn , między Abrahamem a Izaakiem).

Jako chrześcijanie  nigdy nie zapomnijmy o tym , iż w całym wszechświecie  JEDYNIE   PAN  JEZUS JEST  JEDNORODZONYM SYNEM BOGA (nikt inny nie może tego powiedzieć  o sobie i swych relacjach  z Bogiem Ojcem).
Podsumowując słowo  „JEDNORODZONY” występujące w Biblii w stosunku do Pana Jezusa  wyraźnie odróżnia  Syna od Ojca (Odwiecznego Boga Ojca – JAHWE –  nikt nie „zrodził” , nie powoływał do istnienia) oraz wykazuje kłamliwy  charakter treści dogmatu trynitarnego  „ o równej  współodwieczności  Ojca i Syna” .

Warto na koniec naszych rozważań zadać sobie pytanie: Czy Bóg Ojciec jest jednorodzony?

Odpowiedź przecząca pokazuje inna naturę Ojca (nie zrodzony) od syna (zrodzony) co zauważył już Ariusz i za co został niesłusznie potępiony.

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    Zapraszamy na stronę:
    Nowe posty