Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Jednorodzony a współwieczny – Jana 3:16

JEDNORODZONY a kwestia  trynitarnej   współwieczności

Przypomnijmy na początek teksty, które będziemy rozważali (cytaty wg. BT a pogrubienia nasze):

Jana 3:16 “Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Jana 3:18 ” Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.”

Jana 1:14  “A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.”

Jana 1:18 “Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.”

Zacznijmy od przypomnienia, że tekst z Jana 3:16 jako argument antytrynitaryzmu omawialiśmy już częściowo na blogu w temacie „Czy Bóg jest nieśmiertelny ?”.

Podobnie omawiamy tekst z Jana 1:18 w osobnym artykule pod tytułem: „Jednorodzony Syn czy Bóg?”

W tym wpisie chcemy rozwinąć argumentację związaną z występującym w tych wszystkich wersetach słowem „ jednorodzony”.

Uważamy, że przemyślenie tego co Biblia przekazuje nam w słowie „ jednorodzony” wyraźnie  zaprzecza atanazjańskiemu wyznaniu wiary.

Co znaczy określenie Jednorodzony

Słowo „ jednorodzony”  jest tłumaczeniem greckiego „monogenes” składającego się ze słów: „ monos-jedyny”  oraz „ genes-potomek”.

Jeżeli zajrzymy do Słownika Grecko-Polskiego pod redakcją  Z. Abramowiczówny to słowo monogenés jest definiowane jako „pojedynczo urodzony, jedyny”, „jedynak”, lub „jedyny w swoim rodzaju”.

Wszystkie te zwroty świadczą o niezaprzeczalnym początku czyli zrodzeniu!

Biblia używa tego zwrotu  mówiąc o  „jednorodzonym synu” wdowy z Nain, oraz o  „jednorodzonym” synu człowieka uwolnionego od demonów. Czytamy również o o „jednorodzonej córce” Jaira. Wszystkie te osoby miały swój początek!

Ciekawą  analogię z użyciem tego słowa znajdziemy w relacji o Abrahamie i Izaaku z Hebrajczyków 11:17 (BW).

“Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę”

Słowo „monogenes”  podkreśla fakt „wyjątkowości” syna Abrahama, Izaaka. Co ciekawe Abraham miał również, innego niż Izaak syna, ale Biblia tym słowem go nie określa.

Nie mamy wątpliwości, że w słowie  ” jednorodzony”  kryje się myśl o „daniu życia”, czy “powołaniu do życia”, lub „zrodzeniu” , które było początkiem  odrębnego życia syna!

Ten który zrodził, w żaden sposób nie może być równy temu kogo zrodził. Ten który zrodził jest dawcą życia a zrodzony jego biorcą!

Jednorodzony Syn

Warto również zwrócić uwagę na połączenie słowa jednorodzony ze słowem syn.  Czy można być synem, będąc w równym wieku ze swoim ojcem? Bóg jest nazwany Ojcem, gdyż zrodził syna tak jak ziemski ojciec daje życie swojemu potomstwu.

Kiedy więc Pismo Święte mówi o Bogu jako o „Ojcu” Pana Jezusa, to oczywiście ma na uwadze to, że łączą ich więzy takie same jakie łączą ziemskiego Ojca i jego Syna, oraz że są Oni odrębnymi jednostkami czy bytami.

Co dla szczerych poszukiwaczy prawdy biblijnej  jest najważniejsze?

Nie ma w Piśmie Świętym ani jednego miejsca mogącego być precedensem potwierdzającym to, że ktoś istniał przed swoim zrodzeniem!

Słowo  „jednorodzony” czy też „zrodzony” w odniesieniu do Pana Jezusa podkreśla, iż  nie jest on WSPÓŁWIECZNY  ze swoim Ojcem, który  powołał Go do życia („zrodził”).

Podkreśla też niezwykłość  Pana Jezusa podobnie jak w Hebrajczyków 11:17 podkreślono niezwykłość relacji Ojciec – Syn, pomiędzy Abrahamem a Izaakiem.

“Przez wiarę Abraham wystawiony na próbę ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę” (Hebrajczyków 11:17 BW.

Wyjątkowy Syn

Jako chrześcijanie  nigdy nie zapomnijmy o tym , iż w całym wszechświecie  jedynie Pan Jezus jest jednorodzonym Synem Boga. Nikt inny nie może tego powiedzieć  o sobie i swoich relacjach  z Bogiem Ojcem.

Tylko o Jezusie powiedziano w Kolosan 1:15 (BW), że jest obrazem Boga niewidzialnego. Czy można być jednocześnie obrazem i oryginałem?

Jan w swoim pierwszym liście 5:1 (BW), również uwypukla różnicę pomiędzy tym, który zrodził, a tym który został zrodzony.

“Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. “

Czy można narodzić się z Boga a mimo to nie mieć początku oceńcie sami.

Podsumowując, słowo  „JEDNORODZONY” występujące w Biblii w stosunku do Pana Jezusa  wyraźnie odróżnia  Syna od Ojca (Odwiecznego Boga Ojca – JHWH-  nikt nie „zrodził” , nie powoływał do istnienia) oraz wykazuje kłamliwy  charakter treści dogmatu trynitarnego  „o  współodwieczności  Ojca i Syna” .

Natura Ojca jest niezrodzona, natomiast natura jednorodzonego Syna jest zrodzona, co zauważył już Ariusz, i za co został niesłusznie potępiony.

Subscribe
Powiadom o

1 Komentarz
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Robert
30 stycznia 2023 11:08

Rzecznicy trynitarnego obrazu theos, wiedzą, że yios=syn jest nazwany “jednorodzonym”. nadają mu jednak znaczenie “wyjątkowy rodzaj”. Jednak i antytrynitarianie nie kwestionują okoliczności, ze yiois jest wyjątkowy “jedyny w swoim rodzaju”. Nie można jednak pomijać dosłownego sensu “jednorodzony”. W J 1:14 i 18;3:16 i 1 J 4:9 czytamy o yios=synu jako monogenes= jednorodzony. Jednak gdy zajrzymy do Łuk.7:11-17 przeczytamy o wskrzeszeniu młodzieńca A w wer.12 “wynoszono zmarłego, jedynego syna matki…””jedynaka”. I jedynak: “to pierwsze i jedyne dziecko swoich rodziców”. Z tej… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły