Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Czy nieśmiertelny Bóg może umrzeć? – 1 Tymoteusza 1:17

Nieśmiertelny Bóg

Z 1 listu do Tymoteusza 1:17 wynika pewien trudny dylemat trynitarny.

Przeczytajmy ten fragment:

A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu – cześć i chwała na wieki wieków! Amen.

Czy nieśmiertelny, lub niezniszczalny jak przetłumaczono greckie  athanasía w przekładzie KUL Bóg Wszechmocny (lub Jego druga osoba) może umrzeć?  Jeżeli mówimy o nieśmiertelności to nie ma takiej możliwości. Kto zatem złożył życie w ofierze za rodzaj ludzki?

Czytając całą Biblię , trudno zgodzić się z trynitarną koncepcją , że UMARŁ za nas NIEŚMIERTELNY Bóg.

Czy nieśmiertelny Bóg może ponieść śmierć? Czy śmierć Jezusa nie przeczy dogmatowi o Trójcy?

Abraham i Izaak

Pismo Święte w proroczym obrazie ukazało miłość Boga Ojca do ludzkości poprzez przykład Abrahama. Abraham z miłości do Boga, był gotów dokonać największej ofiary oddania życia SWEGO SYNA Izaaka.

Abraham nie umierał osobiście, nie umierała też żadna jego „inna część, czy osobowość”!

Jego wielka ofiarność polegała na tym, że był gotów dla Boga oddać nie siebie, ale to co miał najukochańszego i najcenniejszego – Swego SYNA!

Ten proroczy opis uwypukla miłość Boga JHWH do ludzkości , który dla zbawienia ludzi gotowy był oddać w ofierze to co miał najcenniejszego i najukochańszego – swego JEDNORODZONEGO SYNA JEZUSA!

Syna swego Jednorodzonego dał

W ewangelii Jana 3:16 czytamy:

“Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Przykład ziemskiej rodziny i relacji Ojca i Syna uwypukla tą biblijną myśl.

Trynitarne spojrzenie na ten temat poprzez niebiblijne filozofie „zaciemnia” ofiarę Jezusa i całą Ewangelię!

Gdyby Jezus był drugą osobą Trójcy, czyli NIEŚMIERTELNEGO Boga – to nie mógłby za nas umrzeć. O Bogu Wszechmocnym napisano bowiem wyraźnie , że jest Nieśmiertelny!

Czy Bóg może zmartwychwstać?

Żeby zmartwychwstać trzeba wcześniej umrzeć. Jeżeli jednak zgadzamy się z tym, że Bóg jest nieśmiertelny, i nie może umrzeć, więc nie może również zmartwychwstawać!

Może natomiast umrzeć i zmartwychwstać Syn Boży Jezus.

To właśnie nie podlegający śmierci i niezniszczalny Bóg wzbudził Jezusa z martwych, o czym czytamy w  Dziejach Apostolskich Ap.3:15 (BW).

“Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami”

Załóżmy, że Jezus jest częścią Boga w Trójcy. Co przez te trzy dni (gdy Jezus był martwy) działo się z Trójcą? Czy stała się na ten czas „Dwójcą”? A może przestała istnieć ?

Przemyśl to sam z Biblią w ręku i napisz co Ty o tym sądzisz?

Subscribe
Powiadom o

9 komentarzy
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Dariusz
30 marca 2020 18:54

Ojcze w niebiosach i Nasz Odkupicielu Chrystusie dajcie poznać wasze ścieżki i drogi które prowadzą do życia wiecznego każdemu człowiekowi na tym świecie aby zrozumiał Wasze Przesłanie i odziedziczył życie Wieczne …

Marek Piotrowski
20 lutego 2016 13:11

Człowiek ma duszę nieśmiertelną – więc czy może umrzeć?

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły