Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

W liście 1 Tesaloniczan 5:19 znajdujemy krótką, ale jakże dobitną wypowiedź Pawła, która wg. Biblii Tysiąclecia brzmi:

Ducha nie gaście

Czy w naszych sercach możemy  „zgasić” Ducha – Tak!

Ale czy w możemy  „zgasić” trzecią osobę Trójjedynego Boga” !?

Przy rozważaniu odpowiedzi na to pytanie warto zauważyć, że :

 • greckie słowo przetłumaczone na polski jako „gasić” to „sbennumi”
 • słowo to występuje osiem razy w tekście Pisma Świętego
 • NIGDY nie odniesiono tego słowa do osoby
 • ZAWSZE odnosi się do gaszenia ognia lub światła

 

Zachęcamy do porównania „w grece” wersetów z Mateusza 12:20, 25:8, Marka 9:44,46,48 oraz Efezjan 6:16, Hebrajczyków 11:34.

To dzięki Duchowi Świętemu kościół, czy zbór jest „światłością świata”! Czy człowiek może jednak „zgasić  trzecią osobę Trójcy” w swym sercu?

Większość antytrynitarzy nie ma problemu z odpowiedzią na tego typu pytania. Człowiek może stłumić działającą na serca „moc Bożą”. Odstępując od Boga, odłączamy się od źródła Ducha Świętego!!! Duch Święty przestaje na nas oddziaływać, wtedy przestajemy być „światłością świata”.  Nie wydajemy „owoców Ducha”, zobacz Galatów 5:22,23.

Pamiętajmy o tym, że Bóg daje Ducha Świętego „tym którzy o to proszą”. Nie jest to przymus i oznacz, że Bóg szanuje naszą wolną wolę. Możemy prosić Boga Ojca i dostać Ducha Świętego, ale możemy również nie chcieć Ducha Świętego i …. „gasić Ducha Świętego” .

Gdybyśmy uznali Ducha Świętego jako „trzecią osobę Boga”, tak jak czynią to trynitarianie – to oznaczałoby, że możemy być silniejsi od Boga – „ gasić trzecią osobę Boga”! (zwłaszcza tyczyłoby to osób, które miały kiedyś Ducha, ale na skutek swego postępowania straciły – ten „dar Boży” Dzieje Ap. 8:20). Pamiętajmy o tym, że o dawaniu lub zabraniu Ducha Świętego decyduje Bóg Ojciec – zobacz Psalm 51:13 (BW)

Nie odrzucaj mnie od oblicza swego I nie odbieraj mi swego Ducha świętego!

Czy autor tego Psalmu wierzył w Trójcę? Nie. W kontekście tego wersetu czytamy w wersecie 12 prośbę, żeby Bóg ducha prawego odnowił w nim, a w wersecie 14 Dawid prosi wesprzyj mnie duchem ochoczym. Warto zastanowić się czy Dawid wierzył w jednoosobowego Boga czy w Trójcę. Czy uznawał Ducha za osobę? Z poruszonego wersetu oraz kontekstu taki wniosek nie wynika!

Podobny problem ze słownictwem biblijnym jak w omawianym tu „przypadku” mają trynitarze ze zwrotami : „napełnić” czy „wylać”! Zobacz Dzieje Ap. 2:4.

Czyż można „wylać” , czy napełnić kogoś „osobą”?

Oczywiście w Biblii są zwroty personifikujące Ducha Świętego ( zobacz nasz komentarz z tego, linku)

 

Ciekawym wersetem w temacie Ducha Świętego jest tekst z Łukasza 11:13 (BT)

Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.

Jak widzimy z tego oraz innych wersetów Biblijnych Bóg Ojciec jest dysponentem Ducha Świętego. A czy znasz werset w którym to Duch Święty dysponuje i rozdziela (daje komuś) osobę Ojca? Takich wersetów nie ma w Biblii! Jest natomiast wiele w których czytamy, że Duch Święty jest DAWANY, jest w NAS, jest ROZDZIELANY, można go ODEBRAĆ czy jak w wersecie omawianym na tym blogu ZGASIĆ!

W Piśmie Świętym jest wiele takich słów i zwrotów, które wyraźnie zaprzeczają temu jakoby Duch Święty był osobą odrębną od Boga Ojca. Nie chcą widzieć tego trynitarianie!  Tym komentarzem na blogu chcieliśmy zasygnalizować ten fakt i zachęcić Cię do wnikliwego analizowania nauk Biblii związanych z Duchem Świętym.

 

 

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty