Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Co dla nas oznacza fakt z Izajasza 53:12 (BW), że Mesjasz – wydał swą duszę na śmierć?!

„Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.”

Powyższy werset w katolickim przekładzie Jakuba Wujka, również zawiera zwrot mówiący o śmierci duszy. Ciekawe dlaczego inne katolickie przekłady uciekają w tym fragmencie od słowa „DUSZA”?

W komentarzach naszego blogu wielokrotnie wykazujemy jak śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa zaprzecza doktrynie o Trójcy Świętej! Z uwagi na to, że nie chcemy męczyć czytelników tymi samymi argumentami, które omawialiśmy we wcześniejszych komentarzach w podobnych tematach – długo zastanawialiśmy się czy publikować ten komentarz.
To, że go jednak opublikowaliśmy i raz jeszcze tym razem  króciutko omawiamy temat związany ze śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa, sprawiła postawa trynitarzy!

Świadomi siły argumentów przez nas poruszonych w tym temacie trynitarianie próbują  wszelkimi sposobami wmówić innym, że śmierć Pana Jezusa tyczyła Go „częściowo”. Trudno przecież odpowiadać na pytania:
Co przez „trzy dni” gdy Pan Jezus był martwy działo się z Trójcą Świętą? ( przestała istnieć, stała się „Dwójcą”?)
Dlaczego Jezus umarł, skoro o Bogu Wszechmocnym powiedziana, że „ nie może umrzeć” bo „od zawsze – ma nieśmiertelność” ( Habakuka 1:12 , 1Tymoteusza 1:17 ) ?!
Jednym z takich sposobów, którymi trynitarze chcą „rozwodnić” biblijne fakty – jest nauka o „duszy nieśmiertelnej”. Rozumowanie tego typu: ciało Jezusa umarło ale Jego „dusza nieśmiertelna” cały czas żyła.
O tym, że takie twierdzenia są sprzeczne z Biblią pisaliśmy sporo w komentarzu: „Śmierć Jezusa a Trójca Święta„.

Chcemy jednak w tym miejscu jeszcze raz wnikliwie omówić tekst zacytowany na wstępie z Izajasza 53:12.
Nie ma wątpliwości, że Rozdział 53 księgi Izajasza to proroctwa, które spełniły się na Mesjaszu! Wynika z nich m.in. wyraźnie, że Jezus jako prawdziwy Mesjasz umierając „ofiarował na śmierć swą duszę”! Mętne tłumaczenia trynitarzy, że umarło tylko ciało Pana Jezusa a dusza żyła dalej – są sprzeczne z naukami Biblii!
Zobacz czy Pismo Święte naucza w ogóle o „nieśmiertelności  duszy” : Ezechiela 13:19 (BW)

Bezcześcicie mnie u mojego ludu za garść jęczmienia i kromkę chleba, zabijając dusze, które nie mają umrzeć, a zachowując przy życiu dusze, które nie powinny żyć, okłamując mój lud, który słucha kłamstwa.

oraz tekst z Jakuba 5:20 BW (świadomie powołujemy się zarówno na Stary jak i Nowy Testament)

Niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów

Czy jeżeli dusza była „nieśmiertelna” to można by było ją „zabić” lub też trzeba by było ją ratować od „śmierci”?!
Wracając jednak do głównego tematu naszych rozważań, gdyby jakakolwiek „część” Pana Jezusa żyła przez owe trzy dni gdy był „martwy” to przecież nie byłoby potrzeby „zmartwychwzbudzać Pana Jezusa – W DUCHU”! Zobacz 1 Piotra 3:18 (BW)

Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu

Zwróćmy uwagę na zwrot „w duchu” wyraźnie mówiący, że Pan Jezus również w duchu został przywrócony do życia!

Z powyższych  tekstów biblijnych wyraźnie wynika, że wbrew desperackim staraniom trynitarzy, chcących „rozwodnić” niewygodne dla siebie prawdy biblijne – to właśnie śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa wyraźnie zaprzeczają nauce o Trójcy Świętej!

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    Zapraszamy na stronę:
    Nowe posty