Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Księga Objawienia rozpoczyna się wersetem, który wyraźnie przeczy temu, że poszczególne osoby Trójcy są rzekomo sobie równe.

Czytamy w tym miejscu bowiem  (wytłuszczenia nasze) wg. BT

, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi.”

Sformułowanie „dał Mu Bóg” oddane jest tak samo  w BW, POZ a w przekładzie Warszawsko-Praskim czytamy:

które Bóg przekazał Jezusowi Chrystusowi

Jeszcze dobitniej przełożył ten fragment Roman Brandstaetter:

„Objawienie Jezusa Chrystusa, Dane Mu przez Boga

Czasami trynitarze argumentują, że gdy Jezus był na ziemi to wszystkiego nie wiedział bo był Bogiem człowiekiem. Przykładem może tu być tłumaczenie wersetu z Mateusza 24:36.

A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.

Zwolennicy Trójcy komentując ten tekst stwierdzają, że dotyczy on Jezusa człowieka. Niestety zapominają, że w tym właśnie wersecie powiedziano „sam Ojciec” czyli Duch Święty także tego nie wie co już jest co najmniej dziwne!

Jak to możliwe, że Duch Święty przebywający z Ojcem w niebie i będący rzekomo częścią Boga nie wie czegokolwiek będąc w jedności z Ojcem? Jedno tylko przychodzi mi wytłumaczenie tego faktu – Duch Święty nie jest trzecią osobą Trójcy lecz Bożą mocą!

Wracając do Objawienie 1:1 warto zwrócić uwagę, że słowa dotyczą Pana Jezusa będącego już w niebie.

Czy rozsądne jest założenie, które w oparciu o ten tekst muszą zrobić trynitarianie, że aby podzielić się wiedzą w obrębie tego samego trójjedynego Boga, między boskimi osobami trzeba przekazywać sobie wizje i objawienia?

Czy fakt , że aby poznać szczegóły tyczące przyszłości,  Jezus  przebywając przecież w niebie, oczekuje na objawienie tych prawd od Boga Ojca – jest dowodem potwierdzającym , czy zaprzeczającym „ równości co do mocy i majestatu” Boga Ojca i Jezusa?

Czyż fakt , iż jedna osoba o czymś wie i przekazuje poprzez objawienie , tą wiedzę innej osobie  –  nie świadczy dobitnie o odrębnościach i różnicach zachodzących między tymi osobami !?

To tylko niektóre z pytań , które wypływają z tego biblijnego tekstu! Zapewne trynitarianie popracują nad filozoficznym „ rozwodnieniem, tych myśli „ z Biblii  (swoją drogą, ciekawe  jak to będą próbowali zrobić? ).

Czy jednak taka droga rozumowania będzie zgodna z przestrogą z  listu do Kolosan 2:8 ?

Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.”

 

Podsumowując, werset z Objawienie 1:1, przeczy dogmatowi o Trójcy.

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  4 komentarze: Jezus nie wszystko wie – Objawienie 1:1 i Mateusza 24:36

  • Witam serdecznie proszę o odniesienie się do obrony trynitarzy w sprawie Mar. 13,32
   32. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.
   (BW)
   wersetem z
   Obj. 19,12-13 Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże. (BW)
   Jakoby tylko Jezus znał swoje imię. Dziękuję z góry za odpowiedź i proponuję uzupełnić wątek Jezus nie wszystko wie tym cytatem. Pozdrawiam serdecznie Bartek.

   • Nie bardzo rozumiem związek Marka 13:32 z Objawieniem 19:12,13. Werset z Marka informuje nas, że Syn w przeciwieństwie do Ojca czegoś nie wie. Wydaje się to dziwne zakładając Trójcę a nawet wcielenie w człowieka jednej z jej osób. W komentarzu zwróciliśmy uwagę na ważny szczegół. W wersecie tym powiedziano „sam Ojciec” czyli trzeba założyć, że Duch Święty także nie wie tego, co wie Ojciec.

    Co do wypowiedzi z Objawienie 19:12 to trudno jest wypowiedzieć się o jakim imieniu jest mowa. Samo stwierdzenie że nie zna go nikt nie sugeruje wcale, że nie zna go ten kto to imię nadawał. Przykładem może tu być inny fragment z Objawienia 2: 17 (BW) gdzie czytamy:

    ” Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje.
    W tym wersecie również użyto zwrotu „którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje” Ale przecież ktoś na tym kamyku to imię napisał. Komentatorzy biblijni również nie wypowiadają się w tym temacie. Barclay w komentarzu do tego wersetu stwierdził, że „Znaczenie tego tekstu nie jest wyraźne”.

    O nowym imieniu czytamy również w Objawieniu 3:12 „Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.”
    Jak widzimy trudno jest jednoznacznie odnieść się to tego tekstu. Nie sądzę, że imienia tego nikt nie zna a trynitarze rozgryźli ten tekst i je poznali.
    Proszę o ewentualne rozwinięcie myśsli o co dokładnie chodzi i w czym tkwi problem.

    • Obj. 19,12-13 Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam.
     Chodzi mi o to, że fragment ten mówi o Jezusie. Skoro zatem On – Jezus zna tylko zwoje imię „lecz nie znał go nikt, tylko on sam”, to trynitarze twierdzą, że nie zna go nikt inny oprócz Jezusa – ani Ojciec itd. Dziękuję za zainteresowanie i odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie.

     • Jak pisałem w poprzedniej odpowiedzi w Objawienia 2: 17 również występuje taki zwrot ale ktoś przecież to imię na kamyku napisał 🙂

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty