Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Jezus nie wszystko wie – Objawienie 1:1 i Mateusza 24:36

Czy Jezus wie tyle samo co Bóg

Księga Objawienia rozpoczyna się wersetem, który wyraźnie przeczy temu, że poszczególne osoby Trójcy są rzekomo sobie równe.

Wynika bowiem z tego wersetu, że Jezus otrzymuje objawienie od Boga, co przeczy równości osób w trynitarnym dogmacie.

Czytamy w tym miejscu (wytłuszczenia nasze) wg. BT

Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi.

Sformułowanie “dał Mu Bóg” oddane jest tak samo  w Biblii Warszawskiej, jak również w Poznańskiej. W przekładzie Warszawsko-Praskim czytamy natomiast, że to objawienie “Bóg przekazał Jezusowi Chrystusowi“.

Jeszcze dobitniej przełożył ten fragment Roman Brandstaetter:

“Objawienie Jezusa Chrystusa, Dane Mu przez Boga

Werset ten jasno pokazuje, że trynitarny dogmat nie ma racji bytu.

Co wynika z Mateusza 24:36

Czasami trynitarze argumentują, że gdy Jezus był na ziemi to wszystkiego nie wiedział bo był Bogiem człowiekiem. Przykładem może tu być tłumaczenie wersetu z Mateusza 24:36.

A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.

Zwolennicy Trójcy komentując ten tekst stwierdzają, że dotyczy on Jezusa człowieka. Niestety zapominają, że w tym wersecie powiedziano “sam Ojciec” . Wynika z tego, że Duch Święty także tego nie wie, co już jest co najmniej dziwne!

Jak to możliwe, że Duch Święty przebywający z Ojcem w niebie jak również będący częścią Boga, nie wie czegoś będąc w jedności z Ojcem? Jedno tylko przychodzi mi wytłumaczenie tego faktu – Duch Święty nie jest trzecią osobą Trójcy.

Co wynika z Objawienia 1:1

Wracając do Objawienie warto zwrócić uwagę, że słowa z pierwszego wersetu dotyczą Pana Jezusa będącego już w niebie.

Czy jest to rozsądne, że Jezusowi uważanemu przez trynitarzy za jedną z boskich osób, zostaje coś objawione przez Boga?

Jak uważasz? Czy jest to dowodem potwierdzającym, czy zaprzeczającym „równość co do mocy i majestatu” Boga Ojca i Jezusa?

Czy fakt, iż jedna osoba o czymś wie i przekazuje poprzez objawienie, tą wiedzę innej osobie  –  nie świadczy dobitnie o tym, że nie mogą tworzyć rzekomego jednego Boga?

To tylko jedno z pytań , które się nasuwa z analizy tego biblijnego tekstu! Zapewne trynitarze popracują nad filozoficznym „rozwodnieniem”, tych myśli z Biblii.

Czy jednak taka droga rozumowania będzie zgodna z przestrogą z  listu do Kolosan 2:8 ?

Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.

Podsumowując, werset z Objawienia 1:1, jak również z Mateusza 24:36 przeczą dogmatowi o Trójcy.

Artykuł dostępny w tłumaczeniu na język ukraiński: Ісус знає не все

Subscribe
Powiadom o

8 komentarzy
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Robert
3 grudnia 2023 17:10

Chciałbym się odnieść do wywodu z Apok.1:1 wskazujące na niższość syna względem ojca. Według autorów [autora] artykułu wskazywać na to ma stwierdzenie, “które [objawienie] mu dał”. W istocie pod pewnymi względami, już sama okoliczność dostania objawienia. “Objawienie od [syna], które dał mu[ojciec], ukazuje zależność. Nie podzielam jednak wniosku, że Roman Brandstetter oddaje tu poprawniej. Może jest jak napisano w tekście artykułu “dobitniej”, jednak nie poprawniej. Nie w tym przypadku. W gr. w Apok.1:1 mamy: “edoken auto” tzn.”dał mu”. W greckim… Czytaj więcej »

Bartek
1 kwietnia 2015 15:07

Witam serdecznie proszę o odniesienie się do obrony trynitarzy w sprawie Mar. 13,32 32. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. (BW) wersetem z Obj. 19,12-13 Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże. (BW) Jakoby tylko Jezus znał swoje… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły