Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

W Jana 17:3 możemy przeczytać słowa, które powinny zastanowić osoby wierzące w Trójcę. Poniżej cytat tego wersetu z Biblii Tysiąclecia .

„A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.

Większość komentarzy do tego fragmentu tyczy się faktu, iż wyodrębnia on osobę „jedynego prawdziwego Boga” od osoby Pana Jezusa (wykazując w ten sposób odrębność Boga Ojca od Syna Bożego). My jednak chcemy omówić ten werset w jeszcze innej płaszczyźnie, koncentrując się na znamiennym „braku” osoby Ducha Świętego w tekstach tyczących naszego zbawienia oraz życia wiecznego. Czyż do życia wiecznego wystarczy poznanie tylko Boga Ojca oraz Jezusa bez potrzeby poznania rzekomej trzeciej osoby Trójcy?

Dla wszystkich czytelników Pisma Świętego stwierdzenie „do swego zbawienia nie potrzebuję Ducha Świętego” – byłoby jawnym kłamstwem a wręcz bluźnierstwem! W świetle nauk Pana Jezusa – Duch Święty jest niezbędną pomocą w drodze do zbawienia.
Rola „OSOBOWEGO Ducha Świętego” w zbawieniu poszczególnego człowieka – jest jednak bardzo „NIEWYGODNYM TEMATEM” dla trynitarzy! Dlaczego tak twierdzimy? Gdyż do zbawienia jak wynika ze słów Jezusa z Jana 17:3 nie potrzebujemy nabywania wiedzy o Duchu Świętym. Rodzi się zasadnicze pytanie.

Dlaczego Duch Święty został „pominięty” w tej kluczowej biblijnej radzie dotyczącej zbawienia z Jana 17:3? Czy można być zbawionym poznawszy tylko dwie z trzech części Boga?

Nie jest to jedyne miejsce w Biblii. Wielokrotnie bowiem Słowo Boże pomija Ducha Świętego nawet w wersetach dotyczących zbawienia. Przeczytajmy chociażby fragment z Objawienia 7:10 (BT)

I głosem donośnym tak wołają: Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka

Dlaczego nie powiedziano w tym fragmencie, że stojący przed tronem i przed Barankiem odziani w białe szaty nie mówią o zbawieniu również u Ducha Świętego? Dlaczego rozdzielono „Zasiadającego na tronie” od osoby JezusaBaranka”?

Kolejna ważna sprawa: nasze zbawienie ma wyraźny związek ze zdobywaniem wiedzy (poznaniem) o Bogu oraz Jego Synu. Jak mamy jednak poznać niepoznawalnego Boga w Trójcy?

Nie ma tu miejsca na tłumaczenia wszelkich „niewygodnych” dla trynitarzy faktów „świętą tajemnicą wiary”! Oczywiście Bóg tak przewyższa nas ludzi, że nie jesteśmy w stanie Go poznać absolutnie „do końca”. Uwzględnia to przecież tekst z Jana 17:3 gdzie czytamy o „poznawaniu” a nie „poznaniu” Boga oraz Tego, którego On posłał – Jezusa. Poznawanie to tryb ciągły, trwający a nie dokonany.

Jeśli jednak uwzględniamy, że Bóg objawia się nam ludziom w takim stopniu w jakim jesteśmy w stanie Go pojąć, dając jednocześnie zrozumiałe dla nas przykłady i odniesienia np. Ojciec i Syn (a nie bracia). Jeżeli wierzymy, że Biblia zawiera Boże objawienie, to albo odnajdujemy tam potwierdzenie nauki o Trójcy Świętej albo wręcz przeciwnie dostrzegamy wyraźne sprzeczności z atanazjańskim wyznaniem wiary!

Oto kolejna wypowiedź Pana Jezusa dotycząca wiary, która ma ścisły związek z naszym zbawieniem: Jana 14:1 (BT)

„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie”

Dlaczego Pan Jezus zaleca wiarę w dwie osoby (w Boga oraz w Niego) pomijając wiarę w Ducha Świętego, podobno równą co do mocy trzecią osobę Boga?
O jakim „ BOGU” , wyraźnie odróżnionym od siebie tu mówi? DLACZEGO W TAK WAŻNYM ASPEKCIE WIARY ZNÓW POMIJA DUCHA ŚWIĘTEGO?

Sporo już napisaliśmy o znamiennym „pomijaniu” Ducha Świętego w wizjach opisujących chwałę Boga oraz Jego otoczenie gdzie nigdzie OSOBY Ducha Świętego nie dostrzegamy jak również tronu dla niego np. artykule „ Biblijne wizje Boga a Trójca Święta”. Dziwi także brak Ducha Świętego w pozdrowieniach w pierwszych 3 wersetach listów o czym mówimy w artykule „Społeczność Ducha Świętego”

Spróbuj odpowiedzieć na pytanie : Czy Biblia zawsze pokazuje czy opisuje nam „niekompletnego Boga Trój-jedynego”? (nieliczne wersety typu „wyliczeniowego” nic tu nie zmieniają bo nie objawiają nam „ równości i współodwieczności”, czy też faktu wchodzenia w skład Trój-jedynego Boga)

Zobacz również opis z HEBRAJCZYKÓW 9:24 BT

„Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej /świątyni/, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga,”

Czyż teks mówiący, że „Chrystus w niebie wstawia się za nami PRZED OBLICZEM BOGA” wyraźnie i dobitnie nie rozróżnia DWIE odrębne osoby (byt: Boga i Chrystusa)?

Kto jest większy majestatem: ten który się wstawia czy ten do którego się wstawia? A gdzie jest TRZECIA OSOBA BOGA „Duch Święty”?

Kolejna ciekawa wypowiedź pochodzi z Jana 7:16,17

„Odpowiedział im Jezus mówiąc: Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy też Ja mówię od siebie samego.

Zastanówmy się. Czy gdyby Pan Jezus był drugą osobą Trój-jedynego Boga – to ta Jego wypowiedź nie byłaby pozbawiona jakiegokolwiek sensu?!

Przecież nawet gdyby mówił sam z siebie to Jego wypowiedzi i tak byłyby ciągle słowami tego samego „Trój-jedynego Boga”!

Co ciekawe gdy Pan Jezus wyraźnie odgraniczał siebie od Boga mówił do Żydów a dla nich było jasne i oczywiste, że tym Bogiem, o którym z taką pokorą mówi Jezus – jest BÓG JAHWE! (a nie „Trójca Święta” )

Zadajmy sobie dalsze pytania: Czy Jezus zapomniał o doniosłej roli jaką w przekazywaniu „ nauki Boga” odgrywał Duch Święty?
DLACZEGO POMINĄŁ DUCHA ŚWIĘTEGO?

Czyż Jezus powiedziałby takie słowa gdyby sam (lub wraz z Duchem Świętym) wchodził w skład „ Trójcy Świętej”?

Wreszcie kolejny fragment Biblii: Mateusza 11:27 (w przekładzie katolickiej Biblii Poznańskiej)

„Ojciec dał mi wszystko, i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”

Pomyślmy. Dlaczego będąc w Trójcy Duch Święty nie zna Ojca jak również nie zna Syna? (przecież w 1Koryntiam 2:10 powiedziano, że „ Duch przenika nawet głębię samego Boga”).

Pan Jezus nie pozostawia wątpliwości „NIKT nie zna Ojca oprócz Syna i na odwrót”!
Czy można by było tak powiedzieć gdyby „Duch Święty był osobą i wchodził w skład Trójcy Świętej”?

Czyż wyraźnie nie potwierdza to faktu, iż Duch Święty objawiony nam na kartach Pisma Świętego NIE JEST DUCHOWĄ OSOBĄ i choć jako Boże narzędzie pomaga nam w osiągnięciu zbawienia, to jest często pomijany w zwrotach tyczących naszych osobistych relacji z OSOBAMI Boga Ojca oraz Syna Bożego?!

Czyż w świetle nauk Pisma Świętego potrafisz inaczej wyjaśnić te znamienne „braki osoby Ducha Świętego” występujące w różnych aspektach naszego zbawienia oraz wizjach opisujących chwałę i otoczenie Boga?

Warto przemyśleć to z Pismem Świętym w ręku.

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  1 komentarz: Osoba Ducha Świętego a zbawienie- Jana 17:3

  • Duch Święty nie jest kimś lub czymś odrębnym i niezależnym od Boga Ojca – dobitnie świadczy o tym chociażby tekst bibliny z Hebrajczyków 2:4 poniżej cytaty z kilku polskich przekładów Biblii :

   Heb 2:4

   (Bg) Którym i Bóg świadectwo wydawał przez znamiona i cuda, i rozliczne mocy, i przez udzielanie Ducha Świętego według woli swojej.

   (Biblia poznanska v.1.6) Sam Bóg dołączył swoje świadectwo przez znaki, cuda i różnorodne czyny wykazujące moc oraz przejawy działania Ducha Świętego rozdzielane według Jego upodobania.

   (BT-2 v.1.4) Bóg zaś uwierzytelnił je cudami, znakami przedziwnymi, różnorakimi mocami i udzielaniem Ducha Świętego według swej woli.

   (Bw v.1.2) A Bóg poręczył je również znakami i cudami, i różnorodnymi niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli.

   (BWP v.1.2) Ponadto zaś uwierzytelnił je Bóg cudami, znakami niezwykłymi i przejawami różnych mocy oraz darami Ducha Świętego rozdzielanymi według własnej woli.

   (KŻNT v.1.1) również i sam Bóg zaświadczył o nim rozmaitymi znakami, dziwami i cudami oraz darami Ruach Ha-Kodesz, które rozdzielił tak, jak zechciał.

   (Kow) 4 a Bóg potwierdził ją znakami, cudami, różnorodnym działaniem swej mocy i darami Ducha Świętego wedle woli swojej.

   (KUL – v.1.4) Bóg zaś uwierzytelnił je cudami, znakami przedziwnymi, różnorakimi mocami i rozdzielaniem Ducha Świętego według swej woli.

   Bez względu na przekład, przekaz jest wyraźny – to Bóg Ojciec : dzieli, udziela Ducha Świętego według SWEJ WOLI, tak jak sam chce!!!

   Wyraźnie przeczy to obrazowi Ducha Świetego jaki kreśli atanazjańskie wyznanie wiary!!!!

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty