Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Jezus to Bóg Syn czy Syn Boży? – Psalm 89:7

Czy zauważasz różnicę pomiędzy zwrotem Syn Boży a Bóg Syn?

W Piśmie Świętym wielokrotnie czytamy o Synu Bożym, natomiast ani razu nie znajdujemy określenia Bóg Syn. Czy jednak ma to dla czytelnika Biblii znaczenie?

Z definicji Trójcy wynika, że: “Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem, Duch Święty jest Bogiem”. Zakładając, że to prawda ciekawe jest to, że pisarze biblijni nie używają ani razu określenia Bóg Syn w stosunku do Jezusa.

Czy zgodzisz się z tym, że co innego być  bożym Synem a co innego Bogiem synem!

W czasach narodu izraelskiego syn traktowany był jak “niewolnik”. To Ojciec decydował o jego losie, jego pozycji w domu i obowiązkach. Bluźnierstwem byłoby zrównywanie go z Ojcem, czyli tym, który go zrodził i dał mu życie.

Zobaczmy jak uwypukla to Pan Jezus w przypowieści o syny marnotrawnym w  Łukasza 15:29 (BW):

  “Ten zaś odrzekł ojcu: Oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi.”

Syn jest bezwzględnie podporządkowany Ojcu!

Syn podporządkowany Ojcu

Czy jednak Jezus jako Syn Boży  również jest  podporządkowany swemu Ojcu? Oczywiście! W 1 Koryntian 11:3 w Biblii Warszawskiej czytamy, że “…  a głową Chrystusa Bóg”.
Warto zwrócić uwagę, że przyrównano to posłuszeństwo do posłuszeństwa żony względem swojego męża!

Jak widać Chrystus (będący w niebie w czasie pisania tych słów) był podległy swojemu Ojcu.

Sługa Jahwe

Mało tego, Pismo Święte nazywa go “Sługą Jahwe“co jeszcze dobitniej pokazuje jak należy rozumieć użyte wobec niego słowo Syn. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich  4:27 (BT):

  „Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, …” .


Tytuł “Sługa Jahwe” pojawia się wielokrotnie w proroctwach o Jezusie chociażby w Izajasza 42:1 gdzie o Jezusie czytamy: ” Oto mój Sługa

Wszystko to potwierdza jak należy rozumieć określenie Jezusa –  syn boży. (zobacz w słowniczku do Biblii Tysiąclecia II wydanie hasło “Sługa Jahwe”)

Drugi Adam

Pan Jezus w 1 Koryntian 15:45 (BWP) nazwany jest ostatnim Adamem :

“Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym.”

Jaki sens miałoby porównywanie Boga do Adama? Co innego gdy uznamy, że zarówno Adam jak również Jezus życie otrzymali od Boga.  

“… Ty jesteś moim Synem, Jam Ciebie dziś zrodził.” (Dzieje 13:33 BT)

 Czy określenie Syn odnosi się również do aniołów i ludzi?

Nie byłoby problemu dla trynitarzy gdyby Jezus TYLKO na ziemi pojawił się jako Syn. Ta jednak nie jest. Jezus Synem był zanim przybył na ziemie.

Określenie Syn sugeruje czytelnikowi Biblii początek (zrodzenie). Czy syn może zaistnieć bez udziału Ojca?

Wydaje się dziwne, że jedna z rzekomych osób Boga jest nazwana synem podobnie jak aniołowie jak czytamy w Psalmie 82:6 (BW):

“Rzekłem: Wyście bogami I wy wszyscy jesteście synami Najwyższego,”

Podobnie w Hioba 1:6(BW):

“Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem …”

Synem nazywa Bóg również swój naród.  Czy w świetle tego nie jest to dziwne, że druga osoba Trójcy jest również nazywana synem?

Każdy Izraelita wiedział, że syn w rodzinie izraelskiej  jest podległy Ojcu.

Czyż nie podobnie miałoby być w rodzinie Bożej?

Abraham i Izaak

Synostwo Jezusa pozwalają nam dobrze zrozumieć  zapisane w Biblii przypowieści oraz zamieszczone przykłady.

Dla przykładu  fragment z Rodzaju 22:1-15 opisujący próbę złożenia  Izaaka przez Abrahama na ofiarę ma sens i swoją wymowę tylko w przypadku prawdziwych relacji pomiędzy ojcem a synem. Izaak był synem Abrahama tak jak Jezus jest synem Boga (tym który go zrodził). W Rzymian 8:32 czytamy (BW):

“On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego ?

Przypowieść o właścicielu winnicy

Podobne wnioski możemy wysnuć z Mateusza 21:33, kiedy Jezus  omawia przypowieść o właścicielu winnicy , gdzie Bóg, który posyła na koniec swojego syna mówi “poślę syna uszanują go” (Mat 21:37 BT).

Zapoznajmy się z tym fragmentem Biblii.  Mateusza 21:33 – 40 (BT).

“Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.
Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny.
Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali.
Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili.
W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna.
Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo.
Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili.
Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?  “

Żydzi zabijali proroków posyłanych do nich przez Boga. Czy gospodarz zdecydował się przyjść do Izraelitów osobiście, bądź w postaci drugiej swojej osoby? Nie! Pismo Święte mówi, że Bóg “posłał do nich swego syna“.

Warto zastanowić się:

1.  Kto jest właścicielem winnicy?
2.  Kogo wyobraża winnica?
3.  Kim jest Jego Syn?
4.  Kto został zamordowany ? Właściciel czy może  jakaś Jego część?
5.  Jak zareagował właściciel winnicy na morderstwo swego Syna?

Pan Jezus wielokrotnie nawet najtrudniejsze prawdy duchowe tłumaczył poprzez świetnie dobrane i zrozumiałe dla wnikliwych słuchaczy przykłady i przypowieści! O kim więc mówił Pan Jezus?

1.    O Bogu Ojcu, który był niejako właścicielem narodu wybranego.
2.    Żydzi mieli podobnie jak dobra winnica wydawać dobry owoc ku chwale Boga Ojca (JHWH).
3.    Synem właściciela jest Jezus, zrodzony przez niego dziedzic.
4.    Zamordowany został Syn Właściciela czyli Syn Boży a żadna „część właściciela winnicy nie umiera!”
5.    Bóg Ojciec za ten czyn oddaje winnicę „innym hodowcom”, z których większość nie będzie w przyszłości już miała żydowskiego pochodzenia.

Wnioski

Czy dostrzegasz jak ta przypowieść zaprzecza nauczaniu o Bogu Synu, który wraz z innymi dwoma osobami, rzekomo równymi maja tworzyć Jednego Trój-jedynego Boga?
Warto przypomnieć raz jeszcze, że biblijny przekaz jest bezpośredni i oczywisty: Pan Jezus zostaje nam objawiony jako „Syn Boży” czy „Syn Najwyższego” a nie sam Bóg Wszechmocny (Najwyższy) lub też Jego druga osoba!

Omówiliśmy w tym wpisie  tylko niektóre z tekstów biblijnych czy też wypowiedzi samego Pana Jezusa, które wyraźnie ukazują nam jak mamy rozumieć nazwanie Jezusa “Synem Bożym”.
Trynitarzom zależy na „rozmyciu” tej prawdy oraz na „zatarciu biblijnych różnic np. co do „odwieczności”  oraz „mocy” widocznych między Bogiem Ojcem a jego synem.

To dlatego wbrew objawionym słowom Pana Jezusa z „lubością” posługują się w stosunku do Syna Bożego zwrotem „Bóg Syn”, gdyż łatwiej jest im wmawiać innym, że ten zwrot jest jednoznaczny z „równością co do mocy i odwieczności” Boga Ojca i Syna Bożego (a przecież tak nie jest co wykazujemy w oparciu o Słowo Boże w wielu  komentarzach tego bloga).
Na zakończenie zadajemy pytanie osobom wierzącym w Boga Syna słowami z Psalmu 89:7 (BT)

“Bo któż na obłokach będzie równy Panu, któż wśród synów Bożych będzie do Pana podobny? “

Subscribe
Powiadom o

33 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Robert
18 lutego 2024 10:48

Według mnie pomijając kwestię podporządkowania syna ojcu itp. Nie można traktować pozycji naszego zbawiciela jako syna, na równi ze zwykłym nazywaniem nas jego dziećmi theos. Pewne jest, że syn, jak nikt inny przed nim, przedstawił nam ojca. Nie bez powodu w Heb.1:5 czytamy, że tak naprawdę theos nigdy do żadnego z aniołów nie powiedział, że jest jego synem. To samo w sobie ma podkreślić godność syna jako syna. Jednak w tym przypadku mamy cytat z Ps.2:7 i 2 Sam.7:14 Tymi… Czytaj więcej »

Makinero
4 września 2023 10:48

Jest tyle cennych wersetów, które jasno podkreślają Jezusa synostwo. Wyraźnie rozróżniają Boga od Syna, choć niektórzy błędny termin stosują “Bóg Syn”.

“Bóg” i “swego Syna” widać, że “Bóg Syn” to bzdurny termin, aby poprzeć Trójcę.
(Gal 1:15, 16) Ale gdy Bóg — który pozwolił mi przyjść na świat i powołał mnie dzięki swojej niezasłużonej życzliwości — uznał za słuszne objawić za moim pośrednictwem swojego Syna, żebym głosił dobrą nowinę o nim innym narodom, nie poszedłem od razu po radę do żadnego człowieka.

Wojciech
12 kwietnia 2023 11:18

Witam. W pierwszym liście do Tymoteusza 3.16 jest napisane że Bóg został objawiony w ciele. Więc werset ten potwierdza że Syn Boży jest Bogiem. Jak mógłby nim nie być mając taką samą naturę jak Bóg Ojciec.

Nabździuchobonozodor
22 lutego 2023 13:41

Synu Bożym, Bóg Syn – po co te gierki językowe? Czy jeśli autora tej przekomarzanki nazwiemy synem matki albo człowiekiem synem, to jego tożsamość i relacja w stosunku do matki się zmieni?

Makinero
2 stycznia 2023 12:44

pisarze biblijni nie używają ani razu określenia Bóg Duch Święty w stosunku do Ducha Świętego, ciekawe dlaczego tego nie zauważyłeś?

Justa
18 kwietnia 2022 09:34

Bóg składa się z trzech osób: Ojca Wszechmogącego, Syna Jezusa i Ducha Świętego. Pierwszy List Świętego Jana Rozdział 5 1-8 Ktokolwiek wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, narodził się z Boga. Ktokolwiek miłuje samego Dawcą życia, miłuje również tego, który od owego Dawcy życie otrzymał. Gdy miłujemy Boga i słuchamy Jego przykazań, to możemy być pewni że miłujemy także dzieci Boże. Miłość, którą okazujemy Bogu, przejawia się tym że wypełniamy Boże nakazy; A nakazy te wcale nie są trudne. Wszystko bowiem… Czytaj więcej »

1antyk
18 lipca 2021 07:51

Ewangelia Jana 10:32-38: “(32) Jezus im powiedział: Pokazałem wam wiele dobrych dzieł [pochodzących] od Ojca, za które z nich chcecie Mnie ukamienować? (33) Judejczycy odrzekli: Nie kamienujemy Cię za dobre dzieło, ale za bluźnierstwo, że będąc człowiekiem czynisz się Bogiem. (34) Odrzekł im Jezus: Czyż w waszym Prawie nie napisano: Rzekłem: Bogami jesteście? (35) Pismo więc nazwało bogami tych, do których skierowane było słowo Boże – a Pisma nie można zmienić – (36) wy zaś do Mnie, którego Ojciec uświęcił… Czytaj więcej »

zefir
24 lutego 2021 19:14

Potworna Herezja na temat Trójcy, jaka jest przedstawiana jest porażająca (Książka Ks. prof. Waldemara Rakocego pt. Wiara chrześcijańska. Trudne pytania i proste odpowiedzi). Kawałek zacytuje: ” Jesteśmy dzisiaj świadkami myślenia, które głosi, że Żydzi wierzą w prawdziwego Boga i dlatego nieprzyjęcie przez nich Jezusa Chrystusa wprawdzie stanowi jakiś brak, lecz nie aż tak wielki, ponieważ i tak wierzą oni w Boga. Otóż takie rozumowanie dowodzi, że Izraelici poznali w pełni Boga Jahwe (Boga Ojca), a nie poznali tylko Syna Bożego. Tymczasem… Czytaj więcej »

Ostatnio edytowane 3 lat temu by zefir
Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły