Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

JEDYNY BÓG WSZECHMOCNY – DLA CHRZEŚCIJAN  TO  BÓG  OJCIEC.

W liście Judy 1:25 wg. BT możemy przeczytać:

Jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i na wszystkie wieki! Amen”

Jak wynika z tego fragmentu dla prawdziwych chrześcijan Bóg jest …  jeden jedyny. Potwierdza to sam Pan Jezus w ewangelii Marka 12:29 (BT) słowami:

Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden

Czyż z tych myśli przekazanych pierwszym chrześcijanom (poprzez karty Pisma Świętego również i nam) – nie wynika wyraźnie, że:

 1. Bóg jedynym Bogiem jest Bóg Ojciec ( Ojciec dla nas i Ojciec dla Pana Jezusa)
 2. Bóg Ojciec i Pan Jezus to dwa  całkiem  odrębne byty! (Juda wyraźnie oddziela „JEDYNEGO  BOGA” od „JEZUSA  PANA”.
 3. Jezus nie może być tym „JEDYNYM” Bogiem, gdyż poprzez Niego jest oddawana cześć i chwała  temu „JEDYNEMU  BOGU”!  Wynika z tego wniosek, iż sam Pan Jezus nawet jako niebiański król podobnie jak wszystkie inne istoty przebywające w otoczeniu Boga – oddaje cześć swemu Bogu i Ojcu (zobacz  Objawienie 4:10-11).
 4. List JUDY tyczy się  czasu gdy Pan Jezus przebywa już w niebie i jak twierdzą trynitarze, rzekomi apologeci chrześcijańscy – „ma już tylko naturę boską”. Ulubione tłumaczenie owych „apologetów” , że pewne „niewygodne” myśli zawarte w Biblii a przeczące nauce o Trójcy tyczą „tylko ludzkiej natury Pana Jezusa” – jest tu zupełnie chybione.

Powyższy tok rozumowania potwierdza również  1 do Koryntian 8:6

dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. ”

Wielokrotnie na kartach słowa Bożego czytamy, że jest  JEDEN Bóg oraz JEDEN Chrystus. A co z Duchem Świętym w tych i innych fragmentach?

Charakterystyczne dla pierwszych chrześcijan jest właśnie to, że w pozdrowieniach z listów wchodzących w skład Biblii wymieniani są z osobna Bóg Ojciec i nasz Pan Jezus a permanentnie pomijany jest Duch Święty! Podobnie w zacytowanych wersetach! Czy powyższy fakt potwierdza wiarę w Trójcę pierwszych chrześcijan czy wręcz przeciwnie wyraźnie tej wierze zaprzecza!?”

Czy gdyby Juda (jako pisarz Biblii – pod natchnieniem Ducha Świętego) wierzył w Trójce Świętą  to napisałby takie  słowa jakie czytamy w JUDY 1:25? Oceńcie sami bo my potwierdzamy to, o czym możemy przeczytać w Izajasza 45:22 (BW):

„Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.”

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty