Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Jakie wersety są używane do poparcia Trójcy a jakie przeciwko?

Na tym blogu omawiamy wersety rzekomo popierające dogmat o Bogu w trzech osobach, jak również ewidentnie zaprzeczające temu dogmatowi.

Głównym celem naszych rozważań w oparciu o konkretne fragmenty Pisma  Świętego, jest wykazanie sprzeczności trynitarnego dogmatu z treści Biblii. Zajmiemy się zatem egzegezą tekstu biblijnego, tylko w ograniczonym zakresie, wykazując i uwypuklając jedynie to: dlaczego omawiany werset lub wersety wyraźnie przeczą „równości co do mocy , majestatu i odwieczności , trzech osób boskich, mających stanowić Trójcę Świętą”.

Będziemy powoływali się na biblijne teksty wykazujące  między innymi różnicę między Bogiem Ojcem a Synem Bożym, wykazujące nielogiczność i niebiblijny charakter trynitarnego założenia o „równości i współodwieczności boskich osób Trójcy„.

Naszym celem jednak nie jest i nigdy nie było „umniejszanie roli oraz boskości Pana Jezusa”.

Wiele fragmentów biblijnych „obalających” trynitarny dogmat cytowaliśmy już na naszej stronie internetowej www. antytrynitarianie.pl. Na blogu jednak zajmiemy się  tylko konkretnymi wersetami za istnieniem rzekomej Trójcy jak również zaprzeczających takiemu przedstawianiu Boga.

Nie uważamy się za nieomylnych, dlatego będziemy wdzięczni za informacje o zauważonych błędach i nieścisłościach. W miarę naszych możliwości będziemy je od razu korygować.

Uważamy, że Pismo Święte miało trafiać do ludzi prostych (wręcz prostaczków) o czym mówił Pan Jezus w Mateusza 11:25, a do których także i my się zaliczamy.

  „W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.

Dlatego mniejszą uwagę przykładamy w opracowaniach wersetów do niuansów języka greckiego na rzecz kontekstu i innych wypowiedzi Biblii w tym samym temacie. Zgadzamy się bowiem z wypowiedzią apostoła Pawła z 2 Tym. 2:14 (BW):

To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi.

Po tych  wstępnych słowach, zapraszamy do lektury wersetów ZA i PRZECIW  dotyczących rzekomej nauce o Trójcy Świętej. Poniżej najciekawsze posty zebrane tematycznie – wystarczy kliknąć:

 


BÓG OJCIEC


SYN BOŻY


DUCH  ŚWIĘTY


TRÓJCA ŚWIĘTA

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze
    Zapraszamy na stronę:
    Nowe posty