Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Przekłady katolickie Biblii w kwestii „pośrednictwa” między ludźmi a Bogiem – Galatów 3:20

Pośrednictwo pomiędzy Bogiem a ludźmi

Prezentujemy kolejną myśl z Pisma Świętego, która wyraźnie zaprzecza dogmatowi Trójca Święta a niejako „przy okazji” – odpowiadamy na zarzuty i pytanie trynitarnych chrześcijańskich apologetów.

Oto pytanie, które zadają w artykuliku pod tytułem „Biblia a antytrynitarze”:

„Antytrynitarze! Dlaczego posługujecie się przekładami Pisma Świętego, których wy nie tłumaczyliście i które w żadnej mierze nie potwierdzają waszych nie – chrześcijańskich poglądów?”

Zacznijmy zatem od początku:

Tekst z Galatów 3:20 według BT brzmi:

Pośrednika jednak nie potrzeba, gdy chodzi o jedną osobę, a Bóg właśnie jest sam jeden

Zacytowany werset akcentuje nie tylko fakt, że tam gdzie wchodzi w grę „jedna OSOBA – nie ma potrzeby POŚREDNIKA ale wskazuje on, że  “Bóg jest sam  jeden”. Specjalnie wielkimi literami podkreśliliśmy słowa OSOBA i POŚREDNIK.

Trynitarze będąc przyparci Słowem Bożym do muru słusznie zaznaczają,  iż w wielu innych przekładach Biblii dokonanych przez trynitarzy w tym wersecie nie występuje słowo „osoba”. Zapominają o sednie tych myśli z wersetów od 16-20 (zobacz przypis w BT do wersetu 20), a mianowicie tam gdzie Bóg BEZPOŚREDNIO  składa obietnicę lub zawiera przymierze NIE POTRZEBA  POŚREDNIKA! Poniżej cytat z Biblii Tysiąclecia do Galatów 3:20.

“Domyślnie: “przy udzielaniu obietnicy”. A zatem Prawo, jako nadane przez pośrednictwo anielskie czy ludzkie, jest tym samym niższe od obietnicy, jako udzielonej wprost przez Boga. “

Myśl ta jest czytelna i oczywista dla czytelnika dowolnego przekładu Pisma Świętego na język polski!

Dlaczego nie potrzeba pośrednika?

Barclay w komentarzu do tego wersetu napisał:

“I w ten sposób dochodzimy do nadzwyczaj trudnego zdania: „Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden”. Co ma Paweł na myśli? Umowa oparta na Zakonie zawsze dotyczy dwóch osób: proponującego i przyjmującego i jej dotrzymanie zależy od obydwu stron. Taka była sytuacja tych, którzy opierali się na Zakonie. Jeśli ktoś naruszył warunki Zakonu – cała umowa upadała. Natomiast obietnica polega na jednej osobie. Tak samo droga łaski polega całkowicie na Bogu. Jest to wyłącznie Jego obietnica. Człowiek nie może niczym jej naruszyć. Nawet jeśli zgrzeszy, to miłość i łaska Boża pozostają nienaruszone. Uzależnienie Zakonu od obydwu stron Paweł uważał za jego słabość, ponieważ człowiek był w stanie zerwać taki układ. Łaska zaś całkowicie pochodzi od Boga i człowiek nie potrafi jej naruszyć, dlatego lepiej jest polegać na łasce niezmiennego Boga niż na bezowocnych wysiłkach bezradnego człowieka.”

Jak widzimy wypowiedź Pawła o pośredniku jest użyta w kontekście prawa. Zwraca ona uwagę, że Bóg sam z siebie udziela nam łaski, a w przypadku naszych niedociągnięć wybacza nam nasze grzechy.

Warto w tym miejscu zadać sobie pytania:

  • Dlaczego Pan Jezus w Biblii wielokrotnie nazywany jest „pośrednikiem”?  (np. 1 Tymoteusza 2:5)
  • Między kim, a kim  „pośredniczy”? (1 Tymoteusza 2:5)
  • Dlaczego mamy modląc się do Boga robić to „w imię Jezusa”? (Jana 15:16)
  • Dlaczego Pan Jezus nazwany jest „drogą” i dokąd ta droga prowadzi? (Jana 14:6)
  • Dlaczego w Biblii nie ma żadnej modlitwy do Ducha Świętego?

Jak rozumieć rolę „pośrednika między  BOGIEM a  LUDŹMI, którą pełni Pan Jezus”?

W liście  1 Tymoteusza 2:5 czytamy wg. BT :

” Albowiem jeden jest Bógjeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”

Postawa trynitarzy kogoś nam przypomina (Mateusza 11: 16-19). Wrogowie chrystianizmu (na czele z faryzeuszami) doszukiwali się błędów i wad (zarówno u Jana Chrzciciela jak i Pana Jezusa) – mówili niejako „pokażcie mi człowieka a znajdę na niego paragraf”!

Gdyby antytrynitarze cytowali ze swych przekładów, to natychmiast  wszczęto by krzyk – cytują z „fałszywej” Biblii! Jeśli natomiast cytują z przekładów biblijnych dokonanych przez trynitarzy – to krzyczmy: „jakim prawem, obłudnicy”!

Czy to czegoś nie przypomina? W czasach apostolskich taka rzekoma apologetyka zapewne „wrzeszczałaby”  na apostoła Pawła – odczytaj Dzieje Apostolskie 17:28.

Jak mogłoby to brzmieć:

„Jakim prawem ten obłudnik cytuje greckich poetów, w których nie wierzy, ani których utworów nie tworzył!?”

Jako antytrynitarze szanujemy każdy przekład Pisma Świętego. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że wierzenia tłumaczy mogą wpływać na jakość tłumaczenia.

Dlatego często przytaczamy na blogu teksty biblijne z różnych przekładów Biblii, aby czytelnik mógł sobie wyrobić własne zdanie i jak najlepiej zrozumieć przekaz zawarty w danym fragmencie Słowa Bożego.

To, że w rozmowach z trynitarzami używamy również przekładów  trynitarzy dowodzi naszego szacunku dla rozmówców oraz zachęty biblijnej z 1 Koryntian 9:19-23.

Podsumowując  tekst z Galatów 3:20 bez względu z jakiego przekładu go odczytasz – zawiera myśli zaprzeczające dogmatowi o Trójcy Świętej!

Natomiast jeśli chodzi o postawę względem Biblii antytrynitarzy i trynitarzy to sami oceńcie, którzy z nich naśladują faryzeuszy, a którzy apostoła Pawła.

 

Subscribe
Powiadom o

8 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Robert
8 października 2023 15:35

W przypadku trynitarnego obrazu theos, dyskusja na temat istoty prawa i uczestników przy jego ukazaniu i dawaniu, jest mało istotna. Użyty werset z Gal.3:20 wyraźnie przeczy nauce, że w theos jest więcej niż jedna osoba. “nie ma pośrednictwa, gdy idzie o jedna osobę”. A theos “jest j e d e n”. W wer.19 czytamy o celu dania prawa, i czasu jego ważności. “aż przyjdzie potomstwo, któremu dano obietnicę”. I mamy rozróżnienie na pojawianie się potomka, któremu dano obietnicę, i theos,… Czytaj więcej »

Mikołaj
22 sierpnia 2020 08:49

Czytając Biblię trzeba wyzbyć się dychotomicznego Biblię. Tekst z Galatów 3:20 można interpretować na różne sposoby – w szerszym kontekście pozwala to rozumieć jako pośrednictwo prawa – w kontekście prawa mowa.
1 Tymoteusza 2:5 nie mówi ani o Trójcy ani o braku Trójcy. Mówi jedynie o pośrednictwie – nie musisz tego atakować. Kontekst kapłaństwa Jezusa w Hevrajczykach to jedynie uzupełnia. To pośrednictwo pozwala też interpretować szerszy kontekst a słówko mesitēs jest raczej jednoznaczne.

Łukasz
4 listopada 2019 09:47

Zacytuję Mt 4, 7 z BT, chociaż nie jest to mój ulubiony przekład: “Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego».” Te znamienne słowa wypowiedział Pan Jezus przeciwko szatanowi podczas kuszenia. Świadkiem tego był tylko Duch Święty, który to objawił ewangeliście Mateuszowi. Pan Jezus ujawnił w tym fragmencie jaka jest Jego natura poza ludzkim ciałem. Czy można zarzucić Mu kłamstwo albo wygłupy? Dlaczego wśród uczniów mawiał, że jest mniejszy od Ojca i modlił… Czytaj więcej »

Przrmek
13 lutego 2018 01:46

Pan Jezus powiedział ,, Kto miłuje mnie , miłuje i Ojca mego , Kto wierzy we mnie, wierzy w Ojca mego. A Bóg Ojciec Powiedział , kto wierzy w syna mojego wierzy we mnie..

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły