Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Pośrednictwo pomiędzy Bogiem a ludźmi

Prezentujemy kolejną myśl z Pisma Świętego, która wyraźnie zaprzecza dogmatowi Trójca Święta a niejako „przy okazji” – odpowiadamy na zarzuty i pytanie rzekomych chrześcijańskich apologetów – trynitarzy.

Oto pytanie, które zadają w artykuliku pod tytułem „Biblia a antytrynitarze”:

„Antytrynitarze! Dlaczego posługujecie się przekładami Pisma Świętego, których wy nie tłumaczyliście i które w żadnej mierze nie potwierdzają waszych nie – chrześcijańskich poglądów?”

Zacznijmy zatem od początku:

Tekst z Galatów 3:20 według BT brzmi:

Pośrednika jednak nie potrzeba, gdy chodzi o jedną osobę, a Bóg właśnie jest sam jeden

Zacytowany werset akcentuje nie tylko fakt , że tam gdzie wchodzi w grę „jedna OSOBA – nie ma potrzeby POŚREDNIKA ale wskazuje on, że  „Bóg jest sam  jeden”. Specjalnie wielkimi literami podkreśliliśmy słowa OSOBA i POŚREDNIK.

Trynitarze będąc przyparci Słowem Bożym do muru słusznie zaznaczają,  iż w wielu innych przekładach Biblii dokonanych przez trynitarzy w tym wersecie nie występuje słowo „osoba” ale zapominają o sednie tych myśli z wersetów od 16-20 (zobacz przypis w BT do wersetu 20) a mianowicie tam gdzie Bóg BEZPOŚREDNIO  składa obietnicę lub zawiera przymierze NIE POTRZEBA  POŚREDNIKA! Poniżej cytat z Biblii Tysiąclecia do Galatów 3:20.

„Domyślnie: „przy udzielaniu obietnicy”. A zatem Prawo, jako nadane przez pośrednictwo anielskie czy ludzkie, jest tym samym niższe od obietnicy, jako udzielonej wprost przez Boga. „

Myśl ta jest czytelna i oczywista dla czytelnika dowolnego przekładu Pisma Świętego na język polski!

Warto w tym miejscu zadać sobie pytania:

 • Dlaczego Pan Jezus (rzekomo  druga osoba Wszechmocnego Trójjedynego  Boga) w Biblii wielokrotnie nazywany jest „pośrednikiem”?  – np. 1 Tymoteusza 2:5)
 • Między kim, a kim  „pośredniczy”? (1 Tymoteusza 2:5)
 • Dlaczego mamy modląc się do Boga robić to „w imię Jezusa”? (Jana 15:16)
 • Dlaczego Pan Jezus nazwany jest „drogą” i dokąd ta droga prowadzi? (Jana 14:6)
 • Dlaczego w Biblii nie ma żadnej modlitwy do Ducha Świętego?

Jak rozumieć rolę „pośrednika między  BOGIEM a  LUDŹMI, którą pełni Pan Jezus”?

W liście  1 Tymoteusza 2:5 czytamy wg. BT :

” Albowiem jeden jest Bógjeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”

Postawa trynitarzy kogoś nam przypomina, (Mateusza 11: 16-19) . Wrogowie chrystianizmu (na czele z faryzeuszami) doszukiwali się błędów i wad (zarówno u Jana Chrzciciela jak i Pana Jezusa) – mówili niejako „pokażcie mi człowieka a znajdę na niego paragraf”!

Gdyby antytrynitarze cytowali ze swych przekładów, to natychmiast  wszczęto by krzyk – cytują z „fałszywej” Biblii! Jeśli natomiast cytują z przekładów biblijnych dokonanych przez trynitarzy – to krzyczmy : „ jakim prawem, obłudnicy”!

Czy to czegoś nie przypomina? W czasach apostolskich taka rzekoma apologetyka zapewne „wrzeszczałaby”  na apostoła Pawła – odczytaj Dzieje Apostolskie 17:28.

Jak mogłoby to brzmieć:

„Jakim prawem ten obłudnik cytuje greckich poetów w których nie wierzy, ani których utworów nie tworzył!?”

Jako antytrynitarze szanujemy każdy przekład Pisma Świętego. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że wierzenia tłumaczy mogą wpływać na jakość tłumaczenia i dlatego często przytaczamy na blogu teksty biblijne z różnych przekładów Biblii aby czytelnik mógł sobie wyrobić własne zdanie i jak najlepiej zrozumieć przekaz zawarty w danym fragmencie Słowa Bożego.

To, że w rozmowach z trynitarzami używamy również przekładów  trynitarzy dowodzi naszego szacunku dla rozmówców oraz zachęty biblijnej z 1 Koryntian 9:19-23.

Podsumowując  tekst z Galatów 3:20 bez względu z jakiego przekładu go odczytasz – zawiera myśli zaprzeczające dogmatowi o Trójcy Świętej!!!

Natomiast jeśli chodzi o postawę względem Biblii antytrynitarzy i trynitarzy to sami oceńcie którzy z nich naśladują faryzeuszy, a którzy apostoła Pawła. P

 

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  2 komentarze: Przekłady katolickie Biblii w kwestii „pośrednictwa” między ludźmi a Bogiem – Galatów 3:20

  • Pan Jezus powiedział ,, Kto miłuje mnie , miłuje i Ojca mego , Kto wierzy we mnie, wierzy w Ojca mego. A Bóg Ojciec Powiedział , kto wierzy w syna mojego wierzy we mnie..

   • Z Biblii wynika, że tam gdzie Bóg bezpośrednio zawiera przymierze nie ma żadnych pośredników, skoro Pan Jezus zawierając pzymierze ze swymi uczniami nazywa się „posrednikiem” (tak też określa Go Słowo Boze) – to już sam ten fakt wskazuje na to , że Jezus nie jest druga osoba Boga Troj jedynego oraz, że Jezus to nie Jahwe !

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty