Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Jezus a Bóg w Filipian 2:5,6

Co wynika z Filipian 2:5,6

Fragment z Filipian 2:5,6 brzmi wg.

  • Biblii Warszawskiej: “Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie,  który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu.
  • Biblii Tysiąclecia: “To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie.  On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem.
  • Biblia Poznańska: “Postępujcie względem siebie na wzór Chrystusa Jezusa.  On to, istniejąc w naturze Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem

Omawiając ten fragment biblijny, nie sposób nie wspomnieć, iż próbują  go wykorzystać trynitarze. Chodzi o zwrot odniesiony do Pana Jezusa, że „był w postaci Bożej”.

Zobaczmy ten werset z Filipian 2:6, w przekładzie dosłownym Interlinearnym z portalu oblubienica.eu.

“ος εν μορφη θεου υπαρχων ουχ αρπαγμον ηγησατο το ειναι ισα θεω”

“który, będąc w postaci(a) Boga, nie uznał(d) bycia(b) równym(e) Bogu za grabież(c)”

Mamy tutaj 5 kluczowych wyrazów i słownikowe zgodne z numeracją Stronga różne tłumaczenia tych greckich słów:

  • a <3444> forma, postać, kształt, wygląd zewnętrzny;
  • b <5225> pozostawać, być;
  • c <725> łup, zdobycz, obiekt pożądania, porywanie, drapiestwo, grabież;
  • d <2233> uznawać, prowadzić, dowodzić, przewodzić;
  • e <2470> zgodnie, równie, porównywalnie, tyle same;

Jak łatwo zauważyć w Słowniku Stronga, pod numerem 3444 znajdujemy słowo μορφη (morfē) tłumaczone na: forma, postać, kształt czy wygląd zewnętrzny.

Czy “być w postaci Bożej”, to to samo co “być Bogiem”?

Trafnym przykładem jest fragment z Kolosan 1:15  „on jest obrazem Boga niewidzialnego”, wskazujący podobieństwo Jezusa do Boga jako Jego Syna!
Czy to może być dowodem na istnienie Trójcy? Wręcz przeciwnie. Być obrazem kogoś nie znaczy być tym kimś, …  ale raczej czyimś odbiciem i odwzorowaniem?

Znamy powiedzenie „ Jaki ojciec, taki syn” lub „wykapany  tata”. Czy w oparciu o takie zwroty chciałbyś udowadniać, że chodzi tu o jeden byt? A może ma to „udowadniać”, że mówimy o jednym bycie w dwóch hipostazach (ojca i syna )?

Wręcz przeciwnie dostrzegamy, że skoro mówimy o „podobieństwie” o postaci, o tym, że stanowi odwzorowanie „obraz” – to raczej wskazujemy na dwie zupełnie odrębne do siebie osoby, które są do siebie podobne tak jak podobny jest syn do ojca!

Tak więc, bycie w postaci Bożej nie jest tym samym, co bycie Bogiem. Ziemski ojciec jak również Jego syn mają postać ludzką.  Pomimo tego, że oboje są natury ludzkiej, mają różne osobowości i tożsamości.

W czym mamy naśladować Jezusa?

Kolejna ważna sprawa dotyczy wprowadzenia tego wersetu słowami z wers. 5:

Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie”

Paweł zachęca chrześcijan do pokory i uniżoności, czyli do naśladowania w tym Chrystusa.

Jezus w omawianym fragmencie nie upierał się “aby na równi być z Bogiem“. Przyjął postać sługi, uniżył się (nie przed samym sobą) i okazał się wierny Bogu aż do śmierci!

Chrystus uważał Boga za wyższego od siebie, co jasno wyraził w słowach z Jana 14:28

Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja

Gdyby założyć, że Jezus jest RÓWNY swemu Ojcu, to  jaka tu dla nas by była nauka o pokorze?

Był w postaci bożej

Po odczytaniu Filipian 2:5,6 nasuwa się jeszcze jeden ciekawy wniosek.

Jezus choć jako odrębna istota jest najbardziej podobny do Boga Ojca (jako jedyny nazwany jest „ jednorodzonym synem Bożym”) nigdy nie myślał,  aby to podobieństwo ZRÓWNYWAŁO GO z Bogiem!

Pismo zachęca nas abyśmy postępowali według wzoru Jezusa, który był pokornego serca i nie uzurpował sobie prawa do zrównania się z Bogiem.

Jak wygląda jednak taka zachęta, kiedy uznamy Jezusa za Boga? Cały sens nauki jaka płynie z Filipian “Takiego bądźcie względem siebie usposobieniazostaje wypaczony!

Szatan chociaż nigdy nie był tak wyjątkowy jak jednorodzony syn Boga (Jezus), miał aspiracje, by „ zrównać się z Bogiem”.

Jakże to odmienna postawa! Namawiał również innych np. Adama i Ewę aby byli “jak Bóg” co wynika z Rodzaju 3:5.

„Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.”

Adam uczyniony na obraz Boży,  zapragnął “być jak Bóg”! Czy Paweł w Filipian nie nawiązuje do tego co wydarzyło się w Edenie?

Jezus nigdy, nie miał jednak takich planów jak Adam. Dlatego w liście do Filipian postawa Jezusa jest podana jako wzór dla chrześcijan!

Czy ten wzór miałby jednak jakikolwiek sens gdyby istniała Trójca, a Jezus „ od zawsze byłby względem Boga Ojca równy co do mocy i odwieczności”?

BYŁ RÓWNY A NIE MYŚLAŁ ABY ZRÓWNAĆ SIĘ Z BOGIEM?! – tak przecież powinni odczytać to trynitarze. Czy nie jest ten werset wówczas absurdalny?

Niestety, trynitarze wbrew nauczaniu Biblii,  w atanazjańskim wyznaniu wiary „zrównali Go z Bogiem Ojcem”.

Wielce go wywyższył

Jeszcze jedna kwestia wyłania się analizując kontekst z listu do Filipian 2:9-11 (BW)

“Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię.”

Wcześniej mówiliśmy, że Jezus nie chciał być równy Bogu, a tu Paweł naucza, że w nagrodę za taką pokorną postawę Bóg wielce Go wywyższył!

Zwróćmy uwagę, że “Bóg go wywyższył” a nie któraś z osób rzekomej Trójcy.

Jak trójjedyny Bóg może wywyższyć jedną z osób, z których sam się składa i które są sobie równe?

Jak widzimy przyjęcie nauki o Trójcy prowadzi do oczywistych absurdów. Potwierdza to w tym temacie księga Daniela.  Zastanów się kogo opisuje fragment z księgi Daniela 7:13-14 (BW)

“I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza – władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne.”

Kto mógłby drugą osobę Boską STAWIĆ przed pierwszą osobą?

Czy Boga można “stawić” lub jak mówi Biblia Warszawsko-Praska “podprowadzić” lub Biblia Tysiąclecia”wprowadzić przed Niego”. Czy to ma świadczyć o równości osób?

A jak można dać władzę i chwałę BOGU? W Daniela czytamy, że “dano mu władzę“. Czyżby wcześniej jej nie miał?

Przecież zgodnie z atanazjańskim wyznaniem wiary, Pan Jezus w swym bycie przedludzkim „od zawsze” był RÓWNY Bogu Ojcu i Duchowi Świętemu!
Opisane tu fakty wynikające z treści Pisma Świętego po raz kolejny wyraźnie zaprzeczają atanazjańskiej definicji Trój-jedynego Boga składającego się z rzekomo „TRZECH RÓWNYCH SOBIE  OSÓB”!

Jeżeli głębiej zastanowisz się i przemyślisz ten  fragment biblijny  osobiście się przekonasz dlaczego nauka o Trójcy oparta jest na fałszywych „ założeniach”.

Subscribe
Powiadom o

46 komentarzy
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Makinero
7 kwietnia 2024 08:45

“On, istniejąc w postaci Bożej,” (BT 2:6) Ojciec lub YHVH nie ma postaci “Bożej” Bóg nie jest “Boży”. Nie można zrównać “Bóg” do “Boży”, to dwa różne słowa. Niektórzy tłumacza również jako “kształt Boży”. Bóg nie ma kształtu Bożego. On sam jest Bogiem, a nie Boży. Nie ma YHVH Bożego ani Ojca Bożego. Jeśli wcześniej istniał “w kształcie Bożym” to ktoś musiał mu kształt nadać! Dla przykładu: Czy rzecz, która została ukształtowana, powie o tym, kto nadał jej kształt: (Iz 29:16) A… Czytaj więcej »

Jacek
16 lutego 2024 07:37

W postaci Bożej czyli jest duchem jak i Bóg Jahwe. Jezus Chrystus jest idealnie zgodny duchowo z Bogiem Jahwe.

Robert
14 maja 2023 14:14

Zapoznałem się z niektórymi poniżej wywodami, jak i tekstem artykułu. I pozwolę sobie na własne przemyślenia w tym zakresie. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, nie tylko na zagadnienie, że yios=syn występował pod postacią swego ojca, jako dowodu ich równości. Co na samo określenie “równy” swemu ojcu. Co jest w nim zawarte, a co nie? Od zawsze dyskusja zwolenników i przeciwników trynitaryzmu, odwołuje się do zagadnienia, czy wspomnianą tam “równość” uważał za coś wartego posiadania, czy nie? Chciał być równy, czy nawet… Czytaj więcej »

Makinero
30 października 2022 18:24

Syn nie jest równy Ojcu.
Po pierwsze:
Jehowa uczynił Syna mniejszym od posłańców boskich (Heb 2:7; Ps 8:5)
Sam Syn przyznał, że Ojciec jest większy od Syna (Jana 14:12)
To dowodzi również bezpodstawny zarzut Żydów, że niby czyni się równym Bogu.
To obala również twierdzenie, że Słowo jest bogiem równym Bogu Jehowie (Ps 83:18).
(Jn 13:16) Zapewniam was, że niewolnik nie jest większy od swojego pana ani posłaniec — od tego, który go posłał. 

Ostatnio edytowane 1 rok temu by Makinero
Adam
9 kwietnia 2022 13:08

Jezus Chrystus to wcielenie Boga na ziemi. Bóg obwieszczał przez proroków, że kogoś przyśle, ale nikt nie domyślił się, że przyjdzie osobiście. Uniżył się i przyjął cechy ludzkie, ponieważ inaczej nie mógłby umrzeć na krzyżu. Bóg wszystko może prócz kłamstwa. Znamienne słowa z ewangelii Jana o tym mówią: (1): Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. (2): Ono było na początku u Boga. (3): Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało,… Czytaj więcej »

Artur
8 sierpnia 2021 10:56

Witam serdecznie. Oczywiście Syn ma początek jako słowo w łonie Ojca, Syn jest mniejszy od Ojca, Syn był, jest i będzie do końca poddany Ojcu. Co do “był w postaci bożej” (BG w kształcie bożym) to trynitarianie dla potwierdzenia swojego dogmatu o trójcy mówią że chodzi o czas kiedy Syn był na ziemi, przejmują takie myślenie także i niektórzy antytrynitarze. Zdecydowanie nie, bo chodzi w tym fragmencie o czas kiedy Syn był jako słowo na łonie Ojca przed narodzeniem na… Czytaj więcej »

Bol p
26 września 2020 17:20

Proszę Cię zechciej jeszcze raz z Pismem Świętym w ręku przemyśleć pytania, które skierowałem do Ciebie wcześniej. Do Twej obecnej wypowiedzi dołączę parę innych pytań: Czy według Ciebie archanioł jest aniołem? Zechciej odczytać list do Hebrajczyków 1:5 oraz 2:5. Czyż nie wynika z tych biblijnych myśli, że Pan Jezus jest kimś większym niż archanioł? Co do Michała, to zobacz Daniela 10:13. Czy jest jedynym tak wysokim rangą aniołem czy jest ich więcej? Szukajmy odpowiedzi na trudne pytania w Piśmie Świętym,… Czytaj więcej »

Mariusz
12 maja 2020 14:30

Nie wydaje się to Pani Dziwne, że Bóg nie mówi tego jasno i wyraźnie, ale każe nam się tego domyślać, że Michał to niby Jezus? Czy nie wydaje się Pani dziwne że w Objawieniu (zakładając, że teraz Jezus ma na imię Michał) nie powinno się uzywać wszędzie nowe imię Michał a nie raz Jezus a raz Michał? Dla przykładu: Obj 1:1 Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też… Czytaj więcej »

Alexander
11 maja 2020 08:02

Zwróć uwagę, że podobnie argumentują trynitarze. że coś wynika z czegoś. Żeby przyjąć taką teorię jak piszesz, musiałoby by być wyraźne wskazanie np, Jezus pod imieniem Michał walczył ze smokiem …. albo, że Jezus w niebie ma imię Michał itp. Jeżeli na gdybaniu się skoncentrujemy to wszystko można udowodnić, gdyż tak działają też trynitarze. Z Daniela wynika, że Jezus i Michał to 2 różne postacie. Porównaj opis z księgi Daniela 10:5-6 “podniosłem oczy i ujrzałem, a oto pewien mąż odziany… Czytaj więcej »

Bolp
3 października 2019 14:44

Neromaki, powiedz proszę zgodnie z Daniela 10:13 ile jest najprzedniejszych książąt równych rangą Michałowi??? Czyż Michał nie jest jednym z kilku najprzedniejszych książąt? To teraz inny zestaw pytań dających do myślenia : To ile według Ciebie jest archaniołów? Czy znasz ileś osób równych rangą Chrystusowi??? Ilu jest ” jednorodzinnych Synów Bożych ” ??? Przemyśl to i polegaj na Biblii a nie na cudzej interpretacji pewnego wersetu biblijnego. Pozdrawiam i błogosławieństw życzę.

Pablo
19 listopada 2018 14:28

Witam. Co wobec tego oznacza określenie “był w postaci Bożej”? Aniołowie nie są w postaci Bożej a Pan Jezus był. Co to może oznaczać?

Teofil
18 czerwca 2017 20:13

Jeśli chodzi o Filipian 2:5,6 zadam pytanie. Co to znaczy mieć sposobność? To chyba to samo, co mieć możliwość? A więc analizując tekst dochodzę do wniosku, że Jezus miał możliwość być równym Bogu, ale z tego zrezygnował, gdyż zszedł na ziemię, aby wcielić się w postać człowieka, tak jakby wyzbywając się swojej boskości? Stał się człowiekiem, uniżył samego siebie, stając się posłuszny aż do śmierci. Dlatego m. in. otrzymał Ducha Świętego przy chrzcie i dlatego też mógł kusić Go diabeł.… Czytaj więcej »

Przemek
Editor
21 lipca 2015 12:59

Trynitarze chętnie posługują się argumentacją o wywyższeniu Pana Jezusa, zapominając jakby przy tym, że doktryna trynitaryzmu podkreśla idealną RÓWNOŚĆ osób wchodzących w skład domniemanej Trójcy! Co by się jednak stało jeśli jeden z trzech równych od zawsze elementów składowych takiej Trójcy został wywyższony? Doktryna o Trójcy – ległaby w gruzach bo nie byłoby już trzech RÓWNYCH sobie osób z których żadna nie jest wyższa czy ważniejsza! Czyż nie taki byłby efekt wywyższenia jednej z osób Trójcy?

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły