Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Tytuły Boga i Jezusa

Podobieństwa tytułów Boga i Syna Bożego

Jedną z ulubionych metod trynitarzy w „udowadnianiu” Trójcy Świętej jest tworzenie porównań bazujących na podobieństwach w określeniach tyczących się  Boga oraz Syna Bożego. Podobnie jest z tworzeniem wyliczanek, ze zwrotami personifikującymi Ducha Świętego.

Jednak już samo szukanie takich „dowodów” świadczy przeciwko zwolennikom twierdzącym, jakoby “Trójca” była Bogiem opisanym w Biblii! Dlaczego?

Gdyby tak było, to wyczytałbyś atanazjańskie wyznanie wiary bezpośrednio z Pisma Świętego. Nie trzeba byłoby szukać jakichś analogii, jak również porównań.

Po drugie – gdyby takie „porównania” miały stanowić dowód czy choćby jakąś solidną poszlakę co do twierdzeń trynitarzy, to:

  1. Wszystkie tytuły i określenia powinny być zamiennie stosowane do wszystkich rzekomych osób Trójcy. Zarówno Boga Ojca, Syna Bożego, jak również Ducha Świętego.
  2. Żaden z tytułów nie powinien być „zarezerwowany” TYLKO i wyłącznie dla JEDNEJ z osób. Powinny one występować zamiennie, gdyż nie chodzi o trzech różniących się Bogów, ale jednego.

Czy tak właśnie wygląda  porównanie tytułów i określeń, które w Biblii odnosi się do Boga Ojca, Pana Jezusa, jak również Ducha Świętego?

Oczywiście, tak jak chcieliby tego trynitarze … NIE JEST!

Są określenia wspólne, ale są też zupełne odrębne, adresowane tylko do Boga lub jedynie do Syna Bożego.

Bóg Najwyższy

Co ważne, są takie tytuły i określenia, które same w sobie zaprzeczają definicji atanazjańskiego wyznania wiary.

Dla przykładu w Biblii jedynie Bóg JHWH (Ojciec) ma tytuł BOGA  NAJWYŻSZEGO!

Nigdzie ten zwrot nie jest użyty do Syna Bożego, jak również do Ducha Świętego!

Skoro JEDYNIE Bóg Ojciec jest Bogiem Najwyższym, to:

  1. Już sam zwrot Najwyższy wyklucza możliwość równości. Jeżeli ktoś ma taki tytuł, to nie jest możliwe bycie równym z Najwyższym.
  2. Nawet nazwanie kogoś innego “bogiem” (choćby Syna Bożego) nie „zrównuje go” co do „mocy, majestatu, wszech-odwieczności” z Bogiem Najwyższym, którym jest Bóg Ojciec (JHWH).

Ten fakt już sam w sobie pokazuje, że choćby były inne tytuły, które można odnieść i do Boga Najwyższego, jak również do Pana Jezusa, to nie stanowi to biblijnego dowodu na „równość” Boga Ojca oraz Syna Bożego. (Zobacz: Rodzaju 14:18-22, Daniela 5:21, Łukasza 1:32,35 ,  8:28.)

Porównanie zwrotów zastosowanych do Boga oraz Jezusa. (Kliknij żeby powiększyć)

Porównanie tytułów Jezusa i Boga

Z tego porównania jasno wynikają różnice pomiędzy Bogiem Ojcem a Jego Synem Jezusem. Jezus i Bóg Ojciec nie mogą więc “tworzyć” jednego Boga.

Duch Święty a Miłość

Jeśli chodzi o wyrażenia personifikujące Ducha Świętego, to sam spróbuj zrobić taką listę czy tabelkę. Zrób np. porównania z personifikacjami jakie Biblia stosuje wobec miłości!

Okaże się, że Pismo Święte wielokrotnie w stosunku do miłości używa zwrotów osobowych. Zwróć uwagę na te, które znajdziesz w 1 liście do Koryntian 13:4-7 (BW).

“Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się.
Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego.
Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy.
Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi.”

Czy fakt, że prawdziwa miłość jest cierpliwa, jak również to, że nie myśli nic złego, świadczy o tym, że miłość jest osobą? Jeśli chcesz uznać, że argumentacja trynitarzy jest dowodem na wyciąganie przez nich takich czy innych wniosków, to proszę porównaj swą listę biblijnych personifikacji.

Podobne personifikacje znajdziesz odnośnie takich nieosobowych rzeczy jak kamienie, jak również  krew.

W Rodzaju 4:10 czytamy, że “Krew … głośno woła”,  a w Łukasza 19:40, że “kamienie krzyczą“. Czy upoważnia nas to do wniosku, że są to osoby?

Czy podobieństwo tytułów świadczy, że mówimy o tej samej osobie?

Gdy wyznawca “Trójcy” próbuje wynaleźć biblijne uzasadnienie dla swojej doktryny, często ucieka się on do następującego zabiegu.

Znajduje tytuł lub atrybut przypisywany Bogu. Następnie znajduje też miejsce, w którym Pismo odnosi ten sam tytuł lub atrybut do Pana Jezusa. Jakie wyciąga wnioski?

Triumfalnie konkluduje, że w takim razie i Bóg Ojciec i Pan Jezus muszą być tym samym Bogiem.

Skoro mają takie same tytuły, to są tacy sami. Koniec dowodu, sprawa zamknięta.

Czy rzeczywiście fakt, że X i Y mają cechę wspólną, uprawnia nas do stwierdzenia, że X to Y?

Czy ktoś z nas dałby się przekonać, że – dajmy na to – Tomek i Romek to jeden i ten sam człowiek, gdyż obaj są rudzi, obaj są kierowcami i mieszkają w tym samym mieście?

Oczywiście, że nie! I nawet jeśli znajdziemy dodatkowo dziesięć czy sto cech wspólnych między Romkiem a Tomkiem, nie zrobi to z Romka Tomka, a z Tomka Romka. Romek to Romek, a Tomek to Tomek, nieważne jak wiele mają ze sobą wspólnego.

Słowem – taki argument zawsze będzie wątpliwy oraz uznawany za błąd logiczny. Bez względu jak bardzo wydłużymy listę podobieństw, takie porównanie będzie obarczone błędem.

Czy Piotr jest Jezusem

Dla ilustracji zastosujmy teraz tę samą logikę, by “dowieść”, że Piotr jest Jezusem. Wbrew pozorom podobieństw, a także tytułów można znaleźć wiele.

Porównania udowadniające, że Piotr jest Jezusem (Kliknij żeby powiększyć)

Porównanie Jezus a Piotr

Czy po takiej analizie uprawniony jest wniosek, że Piotr i Jezus to jedna i ta sama osoba?

Oczywiście nie chcemy przekonywać nikogo do wyciągania takiego wniosku jak powyżej przedstawiony. Chcemy tylko uzmysłowić czytelnikowi, że podobnie zestawienie tytułów Boga i Jezusa nie powinno nas prowadzić do wniosku, że Bóg JHWH i Jezus to ten sam jeden Bóg.

Nieważne, o ile rzędów rozbudowalibyśmy powyższą tabelkę, to Jezus i Piotr są dwoma różnymi osobami – pomimo podobieństw w tytułach i określeniach.

Dla przykładu – w Objawieniu 17:14 czytamy że Jezus jest “królem królów“. Tym jednak tytułem nazwano w księdze Ezdrasza 26:7 do Nabuchodonozora oraz 7:12 do Artakserksesa:

“Artakserkses, król królów, przesyła Ezdraszowi, kapłanowi, uczonemu w zakonie Boga niebios, …”

“Bo tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sprowadzam z północy na Tyr Nabuchodonozora, króla Babilonu, króla królów, …”

Czy uprawniony będzie wniosek, że Artakserkses lub Nabuchodonozor  jest Jezusem? Nie, gdyż określenie to wskazuje jedynie na zasięg władzy danego króla i możemy je użyć do władcy ludzkiego, Boga, jak również Jezusa.

Tak samo jest z “Trójcą”. Nieważne, o ile trynitarze rozbudują swoje tabelki, Bóg wciąż będzie jeden.

Na blogu pisaliśmy już o takich tytułach jak  Pan, Mesjasz i Sędzia, jak również o tytule Zbawiciel, który zastosowano do Boga, jak również do Pana Jezusa.

Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Cię do własnych biblijnych badań nad tym tematem.

Być może sam zechcesz zrobić podobne porównania związane z innymi tytułami czy atrybutami odnoszącymi się w Biblii do Boga, Syna Bożego, a także Ducha Świętego.

Dostrzeżesz wówczas, że wiele takich atrybutów ma tylko jednego adresata, a inne są zastosowane nie tylko do Boga i Jezusa, ale również do ludzi. Prosimy wówczas o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach pod tym artykułem.

Subscribe
Powiadom o

16 komentarzy
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Makinero
7 października 2023 22:18

Trynitarianie nie mają na nic na obronę swojej doktryny nawet jeśli przytaczają wyrwane z wersety: Jezus jest Jednorodzonym Bogiem (J 1,18); Bogiem (J 1,1); Prawdziwym Bogiem (1 J 5,20); Panem (Flp 2,11); no i razem Panem i Bogiem (J 20,28) Chcę przypomnieć, że Trójca ściśle łączy się według nich “z podstawową prawdą wiary, że Bóg jest w trzech osobach.” Niestety żaden Trynitarianin nie potrafi wskazać ANI JEDNEGO wersetu, który by potwierdził, że DUCH ŚWIĘTY (inaczej duch Boży) jest “Bogiem”, “prawdziwym… Czytaj więcej »

Ostatnio edytowane 9 miesięcy temu by Makinero
Makinero
1 sierpnia 2023 20:59

Chciałbym sprostować twój błąd.
Wyrażenie “Bóg Ojciec” w takiej formie nie występuje w Biblii.
Mówimy o Bogu jako Ojcu, ale nieużywany wyrażenia “Bóg Ojciec” jako samodzielnego terminu.
Powinno być np. “Bóg i Ojciec” na przykład 1 Piotra 1:3 albo na przykład (2Ko 1:2) Bóg, nasz Ojciec
To katolicy często posługują się błędnymi samodzielnymi terminami np. “Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty” odnośnie Trójcy.

Ostatnio edytowane 11 miesięcy temu by Makinero
Makinero
25 maja 2023 00:50

Nie znalazłem w Biblii “Pan Zastępów”, lecz “Bóg Zastępów”

Robert
30 stycznia 2023 14:24

W istocie jednym z podstawowych dowodów dostarczanych przez zwolenników trynitarnego pojmowania theos, jest to, że wiele z tytułów, czy imion przynależnych pateros=ojcu, skierowanych jest i do yios=syna. W cytowanej przeze mnie ks. Josha McDowella…”BIBILIJNA OBRONA BOSKOŚCI JEZUSA” w rozdz.2 przytacza siedemnaście takich tytułów. Czytamy tam, że najmocniejszym argumentem świadczącym n a rzecz jego theiotita, jest ten , ze przyjmował tytuły należne pateros=ojcu. I uważa, że niektóre z nich mógł pełnoprawnie nosić tylko sam [ojciec]. Pierwszym jest imię pod postacią ego… Czytaj więcej »

Makinero
8 stycznia 2023 01:50

Ani Jezus, ani Piotr nie są tytułowani “Skała” Jezus jedynie wyobraża “duchową skałę” i takie jest poprawne tłumaczenie. Błędne tłumaczenia oddają to miej-więcej tak” Skałą, którą BYŁ Chrystus”. Oraz Piotr/Kefas nie nosi tytułu Skała, ale samo imię oznacza “ODŁAM SKALNY” lub “MASYW SKALNY” Ludzie mylą greckie słowa “petra” (żeński) z “petros” (męski), mają odmienne znaczenie! Biorąc pod uwagę tytuł “Skała” (tytuł pisany dużymi literami) należy wyłącznie Bogu. (Ps 144:1) Jehowa, moja Skała (2Sm 22:47) mój Bóg — Skała (2Sm 23:3)… Czytaj więcej »

Ostatnio edytowane 1 rok temu by Makinero
przemek
17 lipca 2022 14:55

W tabelce porównującej tytuły odnoszone w Biblii do Boga lub do Pana Jezusa warto też przyjrzeć się tytułowi “dziedzic” odniesionego TYLKO do Pana Jezusa. Ciekawie opisano to również w poniższym artykule :. https://blog.antytrynitarianie.pl/kim-jest-dziedzic-z-hebrajczykow-12/

Bol p
16 lipca 2022 08:48

Do tego ciekawego artykułu, dodam “swoje trzy grosze”. Zapraszam wszystkich czytelników strony i bloga do sprawdzenia poniższych tytułów czy zwrotów, które Biblia odnosi TYLKO i wyłącznie do Boga Ojca : 1. Niejako “wzmocnione, podwojone Imię Boga” w formie “Jah Jahwe lub w innym tłumaczeniu Jah Jehowa” 2. Zwrot ; “Jahwe Sabaot” czyli “Jahwe Zastępów” – występuje w Biblii aż 279 razy! 3. “El Szaddaj” czyli “Bóg Wszechmocny”. To zaledwie trzy przykłady takich tytułów czy zwrotów odnoszących się tylko do Boga… Czytaj więcej »

przemek
Editor
15 lipca 2022 19:42

Wszystkim, którzy chcieliby stworzyć tabelę “udowadniającą” to, że mądrość musi być potężną i wpływową osobą bo tak o niej jest napisane w Biblii polecam wpisać w swą tabelkę personifikacje mądrości i jej atrybutów opisanych w Przypowieści 8:1-20,32-35. Gdy porównamy te personifikujące opisy mądrości choćby tylko z tego jednego rozdziału Biblii ( księga Przypowieści 8 rozdział) z personifikującymi opisami Ducha Świętego, to działając według intencji trynitarzy uznamy, że Mądrość to ..zapewne osoba wchodząca w skład Boga i wraz z Nim stwarzająca… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły