Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Napis INRI a kwestia Trójcy – Jana 19:19

Czy napis na tabliczce z winą potwierdza, że Jezus jest Bogiem JHWH?

Od pewnego czasu zwolennicy Boga w trzech osobach jak również “jedności bóstwa” próbują forsować tezę, że napis nad głową Jezusa był Tetragramem Imienia Boga.

Jest to kolejna rozpaczliwa próba szukania nie istniejących argumentów mających popierać tezę równości Jezusa z Bogiem.  Żeby dokładnie omówić ten temat musimy przypomnieć kilka ważnych kwestii  związanych ze śmiercią Jezusa.

Na początek zastanówmy się, kto umieścił ten napis?  Z Biblii wynika jednoznacznie, że kazał to uczynić Piłat.  W jakim celu? Otóż napis, zarówno ten  nad głową Jezusa jak i w innych przypadkach straceń, umieszczano, żeby wskazać powód egzekucji skazańca (causa poenae). Każdy z ewangelistów używa jednak  innego określenia dla tabliczki z napisem winy. Mateusz stosuje grecki termin “aitia” (powód), Marek “epigrafe tes aitias”,  (napis z podaniem winy), Łukasz: ” epigrafe” – (napis), a Jan “titlos” – (tytuł).

W rzymskim prawie, umieszczenie powodu winy było obowiązkowe. Zawieszano go skazanemu na szyi lub niesiono przed nim, a po straceniu umieszczano tabliczkę na widocznym miejscu. Chodziło o to, żeby odstraszać innych od popełniana podobnego czynu. Co było zatem powodem stracenia Jezusa? Czy to, że uważał się za Boga czy może to, że był Mesjaszem Królem?  Żydowscy przywódcy, nie przedstawili Piłatowi religijnych argumentów (których by nie uznał), ale polityczne. W Łukasza 23:2 (BT) czytamy bowiem:

 “Teraz całe ich zgromadzenie powstało; i poprowadzili Go przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go: Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza – Króla.” 

Jak z tego fragmentu wynika Żydzi zwrócili uwagę  Piłata, że Jezus występuje przeciwko cesarstwu i chce zostać żydowskim Królem. Dobrze wiedzieli, że Mesjasz takim Królem miał być. Jak czytamy w W Jana 19:12 (BW), wręcz nastraszyli Piłata słowami:

“Odtąd Piłat starał się wypuścić go, ale Żydzi krzyczeli głośno: Jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza; każdy bowiem, który się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi. “

Dlatego też jako powód winy Piłat kazał umieścić napis z wskazaniem winy (Mateusza 27:37, BT)  “To jest Jezus, Król żydowski”. Warte podkreślenia dla naszych wywodów jest to, że napis wbrew oczekiwaniom Żydów umieścili poganie, a redagował go najwyraźniej sam Piłat. Jednym słowem, powód z religijnego stał się polityczny.

 Co mówią ewangelie o tym co było napisane na tej tabliczce?

Jak wynika z ewangelii tabliczka Pana Jezusa nosiła napis w trzech językach, będących wówczas w tej okolicy w powszechnym użyciu, a więc w aramejskim, greckim i łacińskim. Zapoznajmy się co napisali na ten temat ewangeliści (cytaty pochodzą z Biblii Warszawskiej)

Mateusza  27:37 “I umieścili nad jego głową napis z podaniem jego winy: Ten jest Jezus, król żydowski.
Marka 15:26  “Był też wypisany napis z podaniem jego winy: Król żydowski.
Łukasz 23:38 “Był też i napis nad nim: Ten jest królem żydowskim.
Jana 19:19 “A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem; a było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski.

 

Jak widzimy ewangeliści  nie cytowali dosłownie tego napisu, ale przekazywali sedno tego co na tabliczce było napisane w skrócie  “Króla Żydów”. Osoby czytające rozumiały, że został stracony, gdyż chciał zostać Królem w okupowanym przez rzymian kraju. Gdyby jednak na tej tabliczce była tak ważna informacja jak tetragram, to zapewne te opisy w każdej z ewangelii byłyby identyczne! A i w listach ten argument zapewne by się również pojawił.

W której ewangelii jest zatem dosłowny tekst? Tego dzisiaj nie ustalimy i w 100% nie wiadomo. Zwolennicy napisu JHWH, są zdania, że właściwy tekst znajduje się w ewangelii Jana.  Dlaczego? Gdyż właśnie z tego  tekstu (chociaż są przecież 4 różne wersje napisu) próbują utworzyć tetragram YHVH.

Rzekome odczytanie napisu jako  YHVH

Poniżej przedstawiamy jak napis próbują wykorzystać trynitarze i “jednościowcy” jako argument na równość Boga i Jezusa.

Tekst na krzyżu Jezusa

Rzekome odczytanie napisu jako  YHVH

“Popatrzcie na pierwsze litery hebrajskie: YHVH. To jest imię Boga! Zrozumieli, kim był znienawidzony przez nich człowiek Jezus Chrystus – był Bogiem! Znali dobrze to imię, którego nie mogli wymieniać zwykli Żydzi, tym bardziej poganie, którym nie zostało ono objawione, a tylko kapłani “

Oto nasz komentarz do powyższej argumentacji.

Jak zwróciliśmy powyżej uwagę, ewangeliści podają różne wersje w czterech ewangeliach, tego co było napisane na tabliczce. Załóżmy jednak, że to Jan podaje poprawna wersję. Czy z ewangelii Jana wynika tetragram YHVH?

Trzeba zaznaczyć już na wstępie, że nie mamy zachowanej wersji tej ewangelii w języku hebrajskim. Te tłumaczenia, które są dostępne są tłumaczeniami z języka greckiego na hebrajski. Co ważne nawet te tłumaczenia różną się między sobą.

Jeżeli zajrzymy na stronę Wikipedii to pod hasłem INRI znajdziemy takie oto tłumaczenie:

Hebrajski: ישוע הנצרת מלך היהודים – „Yeshu’a HaNatserat Melech HaYehudim”
Łacina: „Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum”
Greka: Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ Bασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων – „Iésús ho Nazóraios ho basileus tón Iúdaión”

Idąc za Wikipedią otrzymamy jak widzimy nie YHVH, ale YNMY  bez przedimków, lub  ewentualnie YHMH!

Autor opracowania ze zrzutu ekranu, używa do osiągnięcia zamierzonego celu  przedimka hebrajskiego, określonego “ha” który  możemy porównać do angielskiego”the”. Chodzi o wskazanie “tego konkretnego miejsca” Nazaretu, i tego konkretnego króla (ha) żydowskiego.  Jak widzimy co niektórzy  próbują sprytnie wpleść w tekst przedimek “ha“, żeby uzyskać akrostych składający się z liter YHVH. Czyż nie jest to oszukańcza  manipulacja tekstem? Czy w taki sposób mamy dowiadywać się o Bogu?

Różne tłumaczenia

W jednym z bardziej znanych tłumaczeń Nowego Testamentu na język hebrajski dokonanym przez  Salkinsona Ginsburga  interesujący nas fragment z Jana przetłumaczono tak:jeszua’ hannac(e)ri melech hajjehudhim” co nam daje również  JHMH, a nie JHWH. (tłumaczenie Delitzsch’sa jest podobno takie same).

W  jeszcze innym tłumaczeniu na hebrajski czytamy  “jeszua’ minnacereth melech hajjehudhim” co nam daje z kolei  JMMH. Jak widzimy tak czy owak, nie chce nam wyjść YHVH.

Żeby uzyskać YHVH (jak widać to na zrzucie ekranu), autor opracowania dodał jeszcze do akrostychu spójnik “ve“, który w tekście tłumaczymy na język polski jako “z” (Jezus z Nazaretu, król Żydów)

Tak więc w prezentowanej na zdjęciu próbie tłumaczenia tekstu widać manipulację tekstem w celu osiągnięcia efektu argumentu poświadczającego tezę Jezus to JHWH. Zwolennicy “Trójcy” jak również “Jedności Bóstwa” zapalczywie szukają różnych sztuczek by poprzeć swoje tezy.  Zapewne niedługo doczekamy się innych “odkryć” poprzez czytanie jakichś fragmentów Biblii od góry w dół, lub może ruchem konika szachowego. Czy Bóg chciałby aby w ten sposób go poznawać?

Czy prawdę o Bogu powinniśmy czerpać, nie ze Słowa Bożego, nie od proroków, ale od pogan? (Piłata, Konstantyna Wielkiego, mającego pierwszoplanowy wpływ na uchwalenie trynitarnego wyznania wiary w Nicei).

Co mówią proroctwa

Proroctwa biblijne tyczące się Mesjasza zwracały naszą uwagę na wiele szczegółów związanych z życiem i śmiercią Pana Jezusa (np. rzucanie losów o szaty Jezusa, fakt nie złamania kości mimo okrutnej śmierci itp.). Nie ma jednak w tych proroczych zapowiedziach biblijnych (na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę, również w kontekście okoliczności śmierci Pana Jezusa) nic o tablicy z napisem!

W gruncie  rzeczy trynitarze twierdzący, że Jezus to Jahwe szerzą herezję modalizmu (zwaną inaczej sebelianizmem). Jeśli tak argumentują JEDNOŚCIOWCY to rozumiemy i zapraszamy do przemyślenia naszych argumentów. Jeśli jednak robią to trynitarze to są oni heretykami w świetle nauk swej własnej religii (zapraszam do poczytania czegoś więcej o tej herezji i do przemyślenia naszej argumentacji).

Co należy w tym miejscu podkreślić “Kościół katolicki” nie popiera tezy, że z napisu winy można utworzyć akrostych YHVH. Na forum strony jezuici.pl, znajdujemy pytanie Pana Grzegorza, skierowane do Jezuitów:  “… Kiedyś podczas kazań pasyjnych usłyszałem, że pierwsze litery napisu, który widniał na krzyżu Pana Jezusa, w wersji w języku hebrajskim układają się w tetragram imienia Bożego ze Starego Testamentu.” Jaka padła odpowiedź? Paweł Kowalski SJ, odpowiada:

“No nie za bardzo … ani pod względem lingwistycznym jak i biblijnym czy teologicznym INRI jest tłumaczone na hebrajski jako:  ישוע הנצרת מלך היהודים – „Yeshu’a HaNatserat Melech HaYehudim” nie ma tutaj więc Tetragramu.  Co więcej w ST Tetragram oznaczał przede wszystkim Boga Ojca.” (wytłuszczenie nasze)

Tak więc fakt, iż trynitarze szukają w napisie rozpaczliwie “dowodu na Trójcę”,  a “Jednościowcy” na jedność bóstwa dowodzi, że nie ma ani jednego wersetu biblijnego, który byłby jednoznacznym argumentem poświadczającym biblijny charakter trynitarnego dogmatu. To dlatego desperacko, poprzez manipulowanie tekstem biblijnym niektórzy próbują w jakiś sposób uwiarygodnić swój dogmat wiary. Chcą nałożyć na siłę czytelnikom Biblii “trynitarne okulary” aby na siłę doszukiwać się w Piśmie Świętym tego czego tam nie ma, a więc argumentacji uzasadniającej biblijny charakter atanazjańskiego wyznania wiary.

Subscribe
Powiadom o

24 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Adam Bögner
19 kwietnia 2024 17:38

Akronimy czy akrostychy z wplecionym Imieniem zdarzają się często. Psalm 96 ma “Ismechu Haszammajim Vetagel Haarec”, podobny zestaw jest w Księdze Estery. Tę metodę stosuje się wyjaśniając pochodzenie słowa “Chanuka” od ośmiu świec rabbiego Hillela, jak również w słynnym wyznaniu rabbiego Kaduri, zawierającym imię Mesjasza:) Od strony wplatywania wyrazów tak, żeby się dało odczytać Tetragram, przyznajmy, że taka praktyka żydowska od czasów co najmniej królowej Estery, do naszej współczesności jest dobrze udokumentowana. Pytanie jest o sens tego “ho On” w… Czytaj więcej »

Makinero
3 czerwca 2023 13:04

Nie ma solidnych dowodów, że Jezus zmarł “na krzyżu” Więcej dowodów jest, że było to drzewo. A jakże świetnie przy tym tłumaczeniu manipuluje Biblia Tysiąclecia:Skąd się wzięła ta niekonsekwencja w tłumaczeniu w Biblii Tysiąclecia? A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie (gr. ξύλου). [Biblia Tysiąclecia II, Dz 10:39] A gdy wykonali wszystko, co było o Nim napisane, zdjęli Go z krzyża (? gr. ξύλου) i złożyli w grobie.… Czytaj więcej »

Ostatnio edytowane 11 miesięcy temu by Makinero
Elżbieta
23 kwietnia 2022 18:55

Święty Jezus Chrystus…jest Bogiem…przyjął ciało Człowiecze…bo uznał że Godność Człowieka równa się Godności Boga….a wszystko z miłości…do nas grzesznych…słabych ludzi….BÓG JEST MIŁOŚCIĄ!!!

Bolp
13 sierpnia 2020 20:39

Droga Gabrielo, dzięki za to, że podzieliłaś się swymi przemyśleniami. Zachęcam Cię do czytania Ewangelii, uniwersalny przekaz Pana Jezusa o przejawianiu człowieczeństwa i miłości, przybliża do Boga. Pozdrawiam serdecznie.

Gabriela Julia
29 maja 2020 20:17

Moje odczucia są dość “specyficzne”,a mianowicie Biblia (nauka o człowieku) jest niczym kalambury. Prawda jest pomieszana z oszustwem. Dlaczego? Ponieważ dotyczy ona zbawienia,tj.”poradnik poprawnego humanitaryzmu”, czyli coś dla nas o nas. Dlatego te wszystkie machlojki… Trójca świętą to dla mnie nic innego jak;”oko opatrzności”, piramida podziału,itp. W każdym wyznaniu można znaleźć “magiczne 3″… Ja osobiście uważam, że wręcz bluźnierstwem jest nasz “schemat modlitwy”. Dlaczego mamy modlić się “na trzy do trzech”? Bóg jest jeden (Bóg Ojciec). “Jestem który jestem”,”Jestem alfa… Czytaj więcej »

wierzący
14 sierpnia 2019 18:13

ha oznacza of the
ve oznacza the
sam nie wiesz co piszesz i manipulujesz słowami
(jod)JESUS OF(ha) NAZARENE THE(ve) KING OF THE(ha) JEWS=JHVH

gość
2 lutego 2019 19:51

Nie hebrajski, a aramejski…
Vemelekh (ar.) = Melech (hbr.)

Przemek
Editor
21 lipca 2015 12:52

W świetle tekstów biblijnych z Amosa 3,7 oraz Izajasza 42,8-9 oczekiwania trynitarian, że pełnię objawienia chwały i istoty Boga, dokonał napisem na tabliczce Piłat a nie zrobili tego prorocy Boży na kartach Pisma Świętego jest wprost – żenujące!!!

Aleksander
21 lipca 2015 11:59

Argumenty są rozsądne. Szczególnie popieram tezę, że objawianie prawdy z Pisma Świętego nie powinno dokonywać się poprzez takiego typu akrostychy.

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły